U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Cyprus

De toestand op 17.03.2021

1 Algemene toestand

Momenteel zijn er sinds de uitbraak van de pandemie 40.344 officiële besmettingen bevestigd. Er zijn 241 mensen aan het virus overleden.

2 Voorzorgsmaatregelen

Vanwege de tweede golf van de pandemie zijn er nog steeds beperkingingen van toepassing om de verdere verspreiding tegen te gaan. Meer informatie vindt u hier.

Informatie over reizen naar Cyprus vindt u hier en hier.

3 Economie

a. Economische impact

De pandemie maakte een eind aan een lange periode van economische groei, waarbij de economie jaarlijks, gemiddeld met 4,6% groeide en er begrotingsoverschotten geboekt werden. De coronacrisis heeft economisch een flinke impact waardoor het land in een recessie beland is. Het bbp is in 2020 met 5,1% gekrompen. Meer informatie vindt u hier.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

De Europese commissie keurde onlangs een maatregel goed die alle goederen uit niet-EU lidstaten, nodig om de effecten van de corona-uitbraak te bestrijden, vrijstelde van invoerrechten en btw. Dit betreft onder andere maskers en beschermingsmiddelen en de maatregel is geldig voor 6 maanden. Meer informatie vindt u hier.

c. Relancemaatregelen

Informatie over de relancemaatregelen van de Cypriotische regering vindt u hier.

d. Economische vooruitzichten

Er wordt verwacht dat de economie dit jaar sterk zal krimpen als gevolg van de coronacrisis. Noodzakelijke structurele veranderingen zijn nodig en in het bijzonder de overgang naar een digitale en groene economie. De vooruitzichten voor 2021 zijn echter positief, waarbij de groei naar verwachting tussen de 3% en 4% zal bedragen, met behulp van het 'Europese Herstelfonds'.

e. Opportuniteiten op korte termijn

De beperkende maatregelen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan, hebben geleid tot intensivering van overheidsmaatregelen om diensten te digitaliseren en om elektronische hulpmiddelen te creëren en te implementeren. Dit om de burger in de nieuwe moeilijke omstandigheden bij te staan, met de nadruk op communicatie, werk en onderwijs.

De crisis heeft ook de bedrijven, met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften, gedwongen om plannen te ontwerpen en uit te voeren om hun activiteiten te kunnen behouden. De bedrijven waren verplicht om o.a. thuiswerk in te voeren en nieuwe netwerken en distributiemethoden toe te passen (nieuwe onlinediensten, betalingen, enz.).

Deze nieuwe digitale oplossingen, die misschien niet perfect zijn en waarschijnlijk verbeterd kunnen worden, benadrukken de onmiddellijke behoefte aan de verdere digitalisering van de overheidsdiensten en de bedrijven en dat creëert opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.

f. Opportuniteiten op lange termijn

De nieuwe gegevens zullen ongetwijfeld leiden tot een grotere vraag naar specifieke diensten, zoals digitale adviesdiensten, e-commerce ondersteunende diensten en cybersecurity. Er zal ook een toenemende vraag zijn naar fusies en overnames. Natuurlijk is alles afhankelijk van de evolutie van de wereldeconomie, waarover momenteel veel onzekerheid heerst.

4 Nuttige links

5 Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten. Voor verdere informatie over het coronavirus, kunt u terecht bij dossier coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be. 

17 maart 2021