U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Cyprus

De toestand op 28/07/2020

1 Algemene toestand

Momenteel zijn er 1060 officiële besmettingen bevestigd. Er zijn 19 mensen aan het virus overleden.

2 Voorzorgsmaatregelen

Om de verspreiding te beperken nam de regering een aantal maatregelen die geen invloed hebben op de commerciële activiteiten aangezien er geen beperkingen gelden voor import en export, inclusief deze van basisbehoeften.

3 Exitstrategie

Er is een 4-fasen exitstrategie aangenomen waarbij er pas naar de volgende fase wordt overgegaan als de curve afgevlakt blijft.

De eerste en de tweede fase van 4 en 21 mei zijn afgerond: o.a. alle winkels en reisbureaus zijn open, openbare gebouwen zijn opnieuw toegankelijk en de sportfaciliteiten mogen gebruikt worden. De middelbare scholen zijn terug open. Alle verkeersbeperkingen worden opgeheven, parken, speeltuinen, jachthavens en pleinen zijn terug open, samen met de haar- en schoonheidssalons. Vanaf 1 juni werd de toegang tot georganiseerde stranden hersteld, werden de havenactiviteiten hervat (met uitzondering van cruiseschepen) en de openbare bibliotheken, musea, archeologische en historische sites heropend. 

De derde fase duurt van 9 tot 24 juni: vluchten van en naar 19 landen zijn begonnen, alle hotelfaciliteiten, evenals winkelcentra, warenhuizen, openluchtbioscopen en theaters worden heropend en toeristen van cruiseschepen mogen het grondgebied betreden. Pret- en waterparken heropenden op 13 juni , samen met sportscholen, dansscholen, kleuterscholen, buitenspeeltuinen en zomerscholen.

De vierde fase start vanaf 14 juli: theaters en bioscopen, casino's en binnenspeeltuinen openen en festivals en concerten zijn opnieuw mogelijk. 

Vanaf 20 juni is Cyprus begonnen met fase 2 voor het ontvangen van internationale vluchten. Er mogen vluchten aankomen vanuit verschillende landen die zijn onderverdeeld in drie categorieën volgens epidemiologisch risico. De lijsten kan u hier raadplegen.

4 Economie

a. Economische impact

Het coronavirus zorgt voor veel bezorgdheid op de markt. Er wordt gevreesd dat de effecten wel eens zwaar zouden kunnen zijn voor Cyprus aangezien het land zeer gevoelig is voor schommelingen op de internationale markt en de economie zeer afhankelijk is van import en toerisme. Bovendien werd er al een groeivertraging verwacht voor de uitbraak van het coronavirus.

Men verwacht dat vooral de bouwsector zwaar getroffen zal worden omdat de investeringen hoogstwaarschijnlijk zullen dalen. Ook de diensten- en de toerismesector zullen het zwaar krijgen.

Cyprus heeft wel doorheen de jaren grote primaire overschotten geboekt die nu goed van pas zullen komen om deze periode door te komen.

De scheepvaartsector werd als een van de eerste sectoren getroffen sinds de uitbraak van het virus. Dit kwam doordat Cyprus veel handelt met Aziatische landen. Daarentegen gaan wel alle handelsactiviteiten in de havens verder, zo ook in de DP World haven in Limassol.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

De Europese commissie keurde onlangs een maatregel goed die alle goederen uit niet-EU lidstaten, nodig om de effecten van de corona-uitbraak te bestrijden, vrijstelde van invoerrechten en btw. Dit betreft onder andere maskers en beschermingsmiddelen en de maatregel is geldig voor 6 maanden. Meer informatie vindt u hier.

c. Relancemaatregelen

De regering heeft enkele maatregelen opgesteld om de Cypriotische economie te helpen en inkomens en werkgelegenheid te beschermen.

Recent is er een programma goedgekeurd voor 700 miljoen euro of 3% van het bbp. Dit zou de impact van de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus moeten beperken. 100 miljoen euro gaat naar de gezondheidzorg om extra personeel aan te nemen, meer apparatuur aan te schaffen en meer testen te kunnen uitvoeren. 11 miljoen euro gaat naar de toeristische sector om hen te steunen voor de periode van juni tot september en om acties op te zetten om meer toeristen aan te trekken in de periode van oktober 2020 tot maart 2021.

Enkele maatregelen uit het pakket zijn:

  • Uitstel van de bijdragen aan het Cypriotische ziekteverzekeringssysteem (GESY) voor bedrijven en werknemers.
  • Btw-verlaging van 19% naar 17% voor 2 maanden en een verlaging van 9% naar 7% voor 3 en een halve maand. Dit zou de koopkracht van de burgers moeten verhogen.
  • Uitstel van btw-betalingen voor bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen euro of een omzetdaling van 25%. Dit zou de liquiditeit van de bedrijven moeten verhogen.
  • ‘Speciaal’ verlof van 4 weken voor ouders die in de privé-sector werken met kinderen jonger dan 15 jaar die niet van thuis uit kunnen werken.
  • Speciale ondersteuningsregeling voor bedrijven die hun activiteiten moeten opschorten of blijven werken en een omzetdaling van 25% hebben. Dit is om ervoor te zorgen dat mensen hun baan behouden.
  • Werknemers zullen een werkeloosheidsuitkering krijgen zolang de onderneming niet actief is.
  • Een prijsplafond voor items zoals gezichtsmaskers en antiseptica om woekerprijzen te voorkomen.
  • Ziekteverlof voor iedereen die zich moeten isoleren of in quarantaine moet.
  • Verschuiving van de deadline voor belastingaangiften van eind maart tot eind mei.
  • Cypriotische financiële instellingen zullen aan zeer gunstige voorwaarden liquiditeit van de ECB kunnen krijgen.
d. Economische vooruitzichten

De Cypriotische economie zal worden aangetast, vooral in de belangrijkste sectoren: toerisme, scheepvaart en financiële diensten, die elk meer dan twee miljard euro aan het bbp bijdragen.

Naar verwachting zal de economische activiteit dit jaar krimpen als gevolg van de coronavirusschok. Bovendien kan de pandemie de kwetsbaarheid van het banksysteem verergeren, dat al wordt belast door een groot aantal NPLs (non-performing loans) en de openbare schuldenlast verhogen. Volgens analisten zal het bbp in 2020 met 3,3% krimpen en opnieuw groeien met 4,2% in 2021.

e. Opportuniteiten op korte termijn

De beperkende maatregelen om de verspreiding van de pandemie te voorkomen hebben geleid tot intensivering van overheidsmaatregelen om diensten te digitaliseren en om elektronische hulpmiddelen te creëren en te implementeren. Dit om de burger in de nieuwe moeilijke omstandigheden bij te staan, met de nadruk op communicatie, werk en onderwijs.

De crisis heeft ook de bedrijven, met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften, gedwongen om plannen te ontwerpen en uit te voeren om hun activiteiten te kunnen behouden. De bedrijven waren verplicht om o.a. thuiswerk in te voeren en nieuwe netwerken en distributiemethoden toe te passen (nieuwe onlinediensten, betalingen, enz.).

Deze nieuwe digitale oplossingen, die misschien niet perfect zijn en waarschijnlijk verbeterd moeten worden, benadrukken de onmiddellijke behoefte aan de verdere digitalisering van de overheidsdiensten en de bedrijven en dat creëert opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven.

f. Opportuniteiten op lange termijn

De nieuwe gegevens zullen ongetwijfeld leiden tot een grotere vraag naar specifieke diensten, zoals digitale adviesdiensten, e-commerceondersteunende diensten en cybersecurity. Er zal ook toenemende vraag zijn naar fusies en overnames. Natuurlijk is alles afhankelijk van de evolutie van de wereldeconomie, waarover momenteel veel onzekerheid heerst.

5 Nuttige links

6 Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten. Voor verdere informatie over het coronavirus, kunt u terecht bij dossier Coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be. 

28 juli 2020