U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Chili

Algemene toestand

In april 2022 heeft het Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), 's werelds grootste vereniging voor data- en besluitvormingswetenschappen, Chili de "Franz Edelman Award 2022" toegekend voor zijn prestaties op het gebied van geavanceerde analyse, operations research en managementwetenschap om de reactie van het land op de pandemie te verbeteren. 

Volgens een studie van het Institute for Health Metrics and Evaluation van de Universiteit van Washington van maart 2021 die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, werd Chili aangewezen als het land met het laagste COVID-19-sterftecijfer in Zuid-Amerika tijdens de eerste twee jaar van de pandemie. Voor meer informatie klik hier.

Het succes is gebaseerd op een aanpak die al maanden wordt gevolgd: een combinatie van bijna volledige vaccinatie gekoppeld aan een relatieve openheid om te reizen, samen met een kleinere uitbraak in vergelijking met andere landen.

Voor de huidige situatie, nieuwe gevallen, booster doses, raadpleeg "Plan paso a paso" (officiële cijfers).

Wat de mobiliteitspas betreft, is vanaf 1 juni de vierde dosis of de tweede booster van het COVID-19-vaccin vereist om over een geldige pas te beschikken. Vanaf 1 juni worden passen waarvan de laatste vaccinatie dateert van meer dan 6 maanden geleden, geblokkeerd.  

Ondanks de aanzienlijke stijging van het aantal COVID-19-gevallen heeft de regering de mogelijkheid van strengere gezondheidsbeperkingen uitgesloten. Bovendien hoopt men dat het vaccinatiesysteem van de overheid de resultaten zal opleveren die nodig zijn voor deze nieuwe golf van besmettingen.

Bovendien blijft in Chili het c.19-certificaat verplicht voor reizigers die uit het buitenland komen. 

Voorzorgsmaatregelen

Momenteel opteert de bevoegde Chileense minister van Volksgezondheid voor een handhaving van de bekende zelfzorgmaatregelen (mondmaskers (alleen in gesloten ruimtes), afstand houden, ventilatie, wassen handen, vaccineren) en wordt het vaccinatieproces voor de vierde dosis opgestart. Voor meer informatie zie site van de overheid.

Wat de binnenkomst van buitenlanders betreft, is de validatie van vaccins vrijwillig, maar het ontbreken daarvan geeft geen toegang tot de MOBILITY PASS, die in verschillende gevallen van het Plan Paso vereist is.

Wat de PCR-tests betreft: deze worden aanbevolen, zijn vrijwillig, maar niet verplicht.
Voor meer informatie check de site van het Ministerie voor Volksgezondheid (nu ALERTA NIVEL 1).

Reizen naar Chili

Reizigers kunnen Chili enkel binnenkomen via volgende opengestelde grensovergangen en internationale luchthavens:

 • Aeropuerto Arturo Merino Benítez te Santiago
 • Aeropuerto Iquique
 • Aeropuerto Antofagasta
 • Aeropuerto Punta Arenas
 • Paso Futaleufú (región de Los Lagos)
 • Paso Huemules (región de Aysén)
 • Paso Jeinimeni (región de Aysén)
 • Paso Integracion Austral (región de Magallanes y la Antártica Chilena)
 • Paso Los Libertadores (región de Valparaíso).

Chilenen en ingezeten buitenlanders kunnen steeds naar Chili terugkeren. Zij vinden meer informatie op de website van de Chileense overheid

Bijkomende informatie over de reisvoorwaarden met betrekking tot Chili kan u lezen op:

 • de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • de website van het Chileense ministerie van Volksgezondheid, rubriek "Plan Fronteras Protegidas" met richtlijnen voor Chilenen, residerende buitenlanders, niet-residerende buitenlanders en toeristen.

Nationale maatregelen 

De basismaatregelen worden gehandhaafd in het hele land: zo is het gebruik van een masker verplicht in de gesloten ruimtes, dient de sociale afstand van minimaal een meter gerespecteerd te worden en wordt aangeraden handen regelmatig te wassen. 

Vanaf 1 juni moeten alle personen die hun boostervaccin of derde vaccinatie hebben gekregen, uiterlijk op 19 december 2021 gevaccineerd zijn met de vierde dosis om toegang te krijgen tot de mobiliteitspas, die nog steeds verplicht is op veel plaatsen zoals restaurants, sportscholen, bioscopen, enz.

Economie

Economische impact

De prognoses voor 2022 geven een groei aan van de Chileense economie tussen 1,5% en 2,0% per jaar. De Centrale Bank neemt in haar Monetary Policy Report/IPoM een iets ruimere marge en raamt een groei tussen 1,5 en 2,5% per jaar.

De gevolgen van de instabiliteit in de economie zijn nu al merkbaar. Voor 2022 wordt een hogere inflatie (4,27%), hogere financiële kosten, een verslechtering van de kapitaalmarkt en minder investeringen verwacht. Investeerders zetten hun projecten stop in afwachting van betere tijden. Bovendien kan de consumptie niet op het huidige niveau blijven omdat het huidige liquiditeitsniveau niet houdbaar is. Dit veroorzaakt dan weer een lagere vraag met negatieve gevolgen voor de economische activiteit en werkgelegenheid.

Aan bedrijven die getroffen zijn door de economische crisis ten gevolge van de gezondheidscrisis heeft de staat aanzienlijke steun verleend. Maar nu moeten er vorderingen worden gemaakt op het vlak van betere politieke akkoorden die

 • de economische actoren, voornamelijk investeerders, de nodige wettelijke zekerheden en juridische stabiliteit kunnen garanderen en
 • investeringen aanmoedigen, via belastingen, een vereenvoudiging van procedures en vergunningen, het verlenen van nieuwe concessies en deblokkering van investeringsprojecten die in behandeling zijn.

Handelsbelemmeringen

Er is op dit moment geen sprake van handelsbelemmeringen. Chili is, net zoals andere landen, naarstig op zoek naar medisch materiaal en heeft hiervoor de samenwerking nodig van haar handelspartners wereldwijd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Sinds april 2022 heeft de regering van de huidige president Boric een economisch herstelplan in het leven geroepen onder de naam "Chili Apoya", dat overeenkomt met een reeks van 21 maatregelen waarvoor in totaal 3 726 miljoen dollar zal worden uitgetrokken.
Daarnaast wordt een bonus van 450.000 CLP voor 30.000 werknemers in de kunstsector overwogen.  

Economische vooruitzichten

Zoals hierboven vermeld, wordt in het verslag over het monetaire beleid van de Centrale Bank van Chili voor 2022 een maximale groei van 2,5% voorspeld. Dit zou voor enige ongerustheid kunnen zorgen in sommige sectoren aangezien het land sinds het midden van de jaren tachtig een groei heeft gekend, afgezien van dalingen in 1999, 2009 en 2020.

Volgens de nationale werkgelegenheidsenquête (ENE) van het Chileense Nationaal Instituut voor de Statistiek INE is het werkloosheidscijfer in Chili tussen september en november 2021 gedaald tot 7,5%. Het aantal werkenden is met 8,1% gestegen, zowel bij vrouwen (10,9%) als bij mannen (6,2%). Anderzijds daalde het aantal afwezige werknemers, die 6,2% van de totale beroepsbevolking uitmaakten, met 28,5%, wat neerkomt op 210.845 personen. 

Rekening houdend met de nieuwe politiek-economische koers die de nieuwe regering van president Gabriel Boric zal volgen, zal de werkloosheid in 2022 naar schatting niet dalen onder de 8% van de economisch actieve bevolking.

Opportuniteiten op korte termijn

Chili is op korte termijn op zoek naar medisch materiaal. Bedrijven in de medische sector kunnen hierbij hun voordeel doen. Het spreekt voor zich dat er wereldwijd dezelfde vraag is, dus het is aan Vlaamse bedrijven om te beslissen op welke markten ze hun pijlen willen richten. Geïnteresseerde leveranciers kunnen zich richten tot de (Nederlandstalige) handelsvertegenwoordigster van het Chileense overheidsagentschap ProChili in België. Check de site voor haar contactgegevens.  

Opportuniteiten op lange termijn

Net zoals in andere landen is de ingang en aanvaarding van plaats- en tijdsonafhankelijk werken sterk versneld door de pandemie. Chileense bedrijven en de overheid zullen op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen die een dergelijke manier van werken met zich meebrengt.

Verder zal Chili op zoek gaan naar expertise en technologie die Chili competitiever kunnen maken en die het land ook minder afhankelijk moet maken van het buitenland. Zo zal Chili trachten zelfvoorzienend te worden op het vlak van energie, voorraden medisch materiaal, ed. Vlaamse bedrijven met relevante expertise, producten en diensten kunnen naar Chili komen en inspelen op deze nieuwe trends.

Nuttige links

 • Wereldwijde statistieken en statistieken mbt Chile op worldometer
 • Website van de Chileense overheid specifiek gewijd aan COVID
 • Nieuwsberichten op de nieuwswebsite Depor
 • Economisch noodplan “Paso a Paso – Chile se Recupera” van de Chileense overheid met een oplijsting van 309 openbare aanbestedingen door verschillende ministeries
 • Website “Diario Financiero” met financieel nieuws
 • Website van Ley Chile waar de uitgevaardigde wetten n.a.v. de COVID-19-pandemie te vinden zijn
 • De Mobiliteitspas (Pase de Movilidad)

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

10 juni 2022