U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Chili

Algemene toestand

De evolutie van het aantal personen besmet met COVID-19 is vrij positief, met in alle regio's van het land een daling van het aantal bevestigde gevallen in de laatste zeven en veertien dagen. Het Ministerie van Volksgezondheid meldt dat het aantal nieuwe bevestigde gevallen op nationaal niveau in de afgelopen week met 28% is gedaald, en zelfs met 36% in de laatste 14 dagen. (09/05/2022)

Vanaf donderdag 1 september 2022 moeten personen die Chili binnenkomen, naast identiteitsdocumenten zoals een paspoort, ook een bewijs van inenting, uitgegeven door het land waar zij zijn ingeënt, voorleggen. Niet-gevaccineerden dienen binnen maximaal 48 uur een PCR-test te laten uitvoeren.

Bovenstaande geldt voor personen vanaf zes jaar, met zowel de Chileense als een buitenlandse nationaliteit, ingezetenen en niet-ingezetenen (toeristen) in Chili en personen die uit het buitenland komen en Chili binnenkomen via een van de erkende grensovergangen. 

Voor meer informatie zie : https://www.chile.travel/planviajarachile/; https://www.minsal.cl/covid-19-casos-confirmados-disminuyeron-un-38-en-l...

Voorzorgsmaatregelen

Momenteel opteert de bevoegde Chileense minister van Volksgezondheid voor een handhaving van de bekende zelfzorgmaatregelen (mondmaskers in gesloten ruimtes, afstand houden, ventilatie, wassen handen, vaccineren). In mei is de vierde vaccinatieronde gestart. Er wordt gewerkt aan de invoering van een vijfde dosis tegen eind 2022. Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Ministerie van Volksgezondheid.

Voo reizigers die het land binnenkomen is vaccinatie niet verplicht, maar het ontbreken ervan geeft geen toegang tot de MOBILITY PASS, die in verschillende gevallen van het Plan Paso a Paso vereist is. Het vaccinatiebewijs, uitgegeven in het land van vaccinatie, geldt, sinds 1 september 2022, als de hiervoor vermelde mobility pass. 

Niet-gevaccineerden dienen binnen maximaal 48 uur een PCR-test te laten uitvoeren.
Voor meer informatie check de site van het Ministerie van Volksgezondheid (nu ALERTA NIVEL 1).

Reizen naar Chili

Reizigers kunnen Chili enkel binnenkomen via volgende opengestelde grensovergangen en internationale luchthavens:

 • Aeropuerto Arturo Merino Benítez te Santiago
 • Aeropuerto Iquique
 • Aeropuerto Antofagasta
 • Aeropuerto Punta Arenas
 • Paso Futaleufú (región de Los Lagos)
 • Paso Huemules (región de Aysén)
 • Paso Jeinimeni (región de Aysén)
 • Paso Integracion Austral (región de Magallanes y la Antártica Chilena)
 • Paso Los Libertadores (región de Valparaíso).

Chilenen en ingezeten buitenlanders kunnen steeds naar Chili terugkeren. Zij vinden meer informatie op de website van de Chileense overheid

Bijkomende informatie over de reisvoorwaarden met betrekking tot Chili kan u lezen op:

 • de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 • de website van het Chileense ministerie van Volksgezondheid, rubriek "Plan Fronteras Protegidas" met richtlijnen voor Chilenen, residerende buitenlanders, niet-residerende buitenlanders en toeristen.

Sinds 1 september zijn de vereisten om Chili binnen te komen gewijzigd, de verklaring van de reiziger (C19) en de goedkeuring van vaccinaties werden afgeschaft. Voor reiziger die het land binnenkomen gelden volgende zaken:

1. In het bezit zijn van een bewijs van inenting, afgegeven in het land waar de inenting is verricht. Dit certificaat zal, samen met het identiteitsbewijs, gelijkwaardig zijn aan de mobiliteitspas.

2. Indien de reiziger niet in het bezit is van het vaccinatieschema van zijn/haar land, moet hij/zij binnen maximaal 48 uur na vertrek een negatief resultaat van een PCR-test voorleggen. Dit resultaat laat de reiziger toe te reizen, maar geeft geen toegang tot de mobiliteitspas.

3. Diagnostische tests zullen steekproefsgewijs worden uitgevoerd op de plaats van binnenkomst in Chili. Bevestigde gevallen moeten worden geïsoleerd overeenkomstig de algemene gezondheidsvoorschriften.

4. Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er geen beperkingen om het land binnen te mogen.

Voor het reizen naar Rapa Nui gelden bijzondere voorwaarden.

Voor updates over het "stappenplan Paso a Paso" kijk hier.

Nationale maatregelen 

De basismaatregelen worden gehandhaafd in het hele land: zo is het gebruik van een masker verplicht in gesloten ruimtes, dient de sociale afstand van minimaal een meter gerespecteerd te worden en wordt aangeraden handen regelmatig te wassen. 

Vanaf 1 juni dienen personen, om in aanmerking te komen voor de mobiliteitspas, een vierde keer gevaccineerd te zijn. Deze mobiliteitspas is op veel plaatsen nog steeds verplicht, zoals restaurants, sportscholen, bioscopen, enz. Tot op heden is 91,2% van de bevolking volledig gevaccineerd (09/06/2022).

Economie

Economische impact

De prognoses voor 2022 geven een groei aan van de Chileense economie tussen 1,5% en 2,0% per jaar. De Centrale Bank neemt in haar Monetary Policy Report/IPoM een iets ruimere marge en raamt een groei tussen 1,5 en 2,5% per jaar.

De gevolgen van de instabiliteit in de economie zijn nu al merkbaar. Voor 2022 wordt een hogere inflatie (13,1%), hogere financiële kosten, een verslechtering van de kapitaalmarkt en minder investeringen verwacht. Investeerders zetten hun projecten stop in afwachting van betere tijden. Bovendien kan de consumptie niet op het huidige niveau blijven omdat het huidige liquiditeitsniveau niet houdbaar is. Dit veroorzaakt dan weer een lagere vraag met negatieve gevolgen voor de economische activiteit en werkgelegenheid.

Aan bedrijven die getroffen zijn door de economische crisis ten gevolge van de gezondheidscrisis heeft de staat aanzienlijke steun verleend. Maar nu moeten er vorderingen worden gemaakt op het vlak van betere politieke akkoorden die

 • de economische actoren, voornamelijk investeerders, de nodige wettelijke zekerheden en juridische stabiliteit kunnen garanderen en
 • investeringen aanmoedigen, via belastingen, een vereenvoudiging van procedures en vergunningen, het verlenen van nieuwe concessies en deblokkering van investeringsprojecten die in behandeling zijn.

Voor 2023 lijkt de onzekerheid af te nemen en wordt een verbetering van de investeringen en het BBP verwacht. 

Handelsbelemmeringen

Er is op dit moment geen sprake van handelsbelemmeringen. Chili is, net zoals andere landen, naarstig op zoek naar medisch materiaal en heeft hiervoor de samenwerking nodig van haar handelspartners wereldwijd.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Sinds april 2022 heeft de regering van de huidige president Boric een economisch herstelplan in het leven geroepen onder de naam "Chili Apoya", dat overeenkomt met een reeks van 21 maatregelen waarvoor in totaal 3 726 miljoen dollar zal worden uitgetrokken.
Daarnaast wordt een bonus van 450.000 CLP voor 30.000 werknemers in de kunstsector overwogen.  

Bovendien verstrekte de regering een bonus van 120.000 pesos als "winterbonus" voor 7,5 miljoen mensen.

Economische vooruitzichten

Zoals hierboven vermeld, wordt in het verslag over het monetaire beleid van de Centrale Bank van Chili voor 2022 een maximale groei van 2,5% voorspeld. Dit zou voor enige ongerustheid kunnen zorgen in sommige sectoren aangezien het land sinds het midden van de jaren tachtig een groei heeft gekend, afgezien van dalingen in 1999, 2009 en 2020.

Volgens de nationale werkgelegenheidsenquête (ENE) van het Chileense Nationaal Instituut voor de Statistiek INE is het werkloosheidscijfer in Chili tussen september en november 2021 gedaald tot 7,5%. Het aantal werkenden is met 8,1% gestegen, zowel bij vrouwen (10,9%) als bij mannen (6,2%). Anderzijds daalde het aantal afwezige werknemers, die 6,2% van de totale beroepsbevolking uitmaakten, met 28,5%, wat neerkomt op 210.845 personen. 

Rekening houdend met de nieuwe politiek-economische koers die de nieuwe regering van president Gabriel Boric zal volgen, zal de werkloosheid in 2022 naar schatting niet dalen onder de 8% van de economisch actieve bevolking.

Gezien de nieuwe politiek-economische koers die door de nieuwe regering van president Gabriel Boric zal worden gevolgd, zal het afwijzende effect naar verwachting de werkloosheidsvooruitzichten verbeteren.

Opportuniteiten op korte termijn

Vanwege de COVID-19-pandemie heeft het nationale plan voor gezondheidsinvesteringen in ziekenhuizen vertraging opgelopen. Volgens een door de regering op 1 juli genoemd rapport zijn er 58 ziekenhuizen in opbouw, zes in aanbouw, 15 in vervanging, 33 in normalisatie en 4 worden gerenoveerd. Zij zullen naar verwachting worden opgeleverd vanaf 2023, 2025 en 2026, wat kansen creëert voor Vlaamse bedrijven.

Om sectorgerelateerde producten of aanbestedingen van de overheid in de gezondheidssector te zoeken, kan u via deze link zoeken. (In de zoekfunctie vult u één van volgende Spaanse woorden in: salud, hospital, equipos médicos, medicamentos, insumos médicos)

Opportuniteiten op lange termijn

Net zoals in andere landen is de ingang en aanvaarding van plaats- en tijdsonafhankelijk werken sterk versneld door de pandemie. Chileense bedrijven en de overheid zullen op zoek gaan naar oplossingen voor de uitdagingen die een dergelijke manier van werken met zich meebrengt.

Verder zal Chili op zoek gaan naar expertise en technologie die Chili competitiever kunnen maken en die het land ook minder afhankelijk moet maken van het buitenland. Zo zal Chili trachten zelfvoorzienend te worden op het vlak van energie, voorraden medisch materiaal, ed. Vlaamse bedrijven met relevante expertise, producten en diensten kunnen naar Chili komen en inspelen op deze nieuwe trends.

Nuttige links

 • Wereldwijde statistieken en statistieken mbt Chile op worldometer
 • Website van de Chileense overheid specifiek gewijd aan COVID
 • Nieuwsberichten op de nieuwswebsite Depor
 • Economisch noodplan “Paso a Paso – Chile se Recupera” van de Chileense overheid met een oplijsting van 309 openbare aanbestedingen door verschillende ministeries
 • Website “Diario Financiero” met financieel nieuws
 • Website van Ley Chile waar de uitgevaardigde wetten n.a.v. de COVID-19-pandemie te vinden zijn
 • De Mobiliteitspas (Pase de Movilidad)

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

14 september 2022