U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Bulgarije

1. Algemene situatie

In Bulgarije zijn sinds het uitbreken van het virus 473.270 besmettingen en 19.661 sterfgevallen geconstateerd. Momenteel zijn er 38.363 actieve infecties. Er liggen momenteel 4.587 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 370 op IC.

Nu de vierde golf op gang komt, heeft de regering de epidemietoestand verder verlengd tot 30 november 2021.

Volgens de update van 14 september 2021 van het Nationaal Centrum voor Infectieziekten en Parasitaire Aandoeningen (NCIPD) heeft Bulgarije een COVID-19-infectiecijfer op nationaal niveau van 283,1 per 100.000 inwoners. In de hoofdstad Sofia bedraagt het infectiecijfer 247 per 100.000 inwoners.

Twintig van de 28 districten in Bulgarije zijn rode zones voor COVID-19, wat betekent dat het ziektecijfer tussen 250 en 499,9 per 100.000 inwoners ligt.

De huidige districten in de rode zone zijn Blagoevgrad, Boergas, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Gabrovo, Kjustendil, Lovech, Montana, Pazardzjik, Plovdiv, Razgrad, Rousse, Silistra, Sliven, Stara Zagora, Turgovisjte, Haskovo, Sjoemen en Jambol.

Het ziektecijfer is het hoogst in Turgovisjte, met 494 besmettingen per 100.000 inwoners.

Er zijn acht districten die tot de gele zones behoren, wat betekent dat het ziektecijfer tussen 100 en 249,9 per 100.000 inwoners ligt: Vratsa, Dobrich, Koerdzjali, Pernik, Pleven, Sofia-stad, Sofia-district en Smoljan.

Bulgarije is momenteel het EU-land met de meeste vaccinweigeraars en het heeft zo de laagste vaccinatiegraad in de Europese Unie. Volgens het verslag van 13 september van het landelijke informatieportaal (https://coronavirus.bg) hebben in totaal 1.236.422 mensen in Bulgarije de vaccinatiecyclus voltooid. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek schat de bevolking van Bulgarije op iets meer dan 6,9 miljoen.

Er is een overheidscampagne aan de gang om de bevolking te overtuigen van de voordelen van vaccinatie en de bestaande bezorgdheid weg te nemen. De regering wil de campagne ook gebruiken om onjuiste informatie over vaccinatie die in het land circuleert, te weerleggen.

2. Voorzorgsmaatregelen

De Bulgaarse interim-minister van Volksgezondheid heeft een bevel uitgevaardigd tot verdere uitbreiding van de beperkende maatregelen tegen de epidemie in het land, bedoeld om een toename van het aantal gevallen van COVID-19 te voorkomen, en dit met ingang van 7 september 2021 tot en met 30 oktober 2021.

Dit omvat volgende beperkingen:

 • Restaurants en amusementsgelegenheden mogen tussen 7u en 23u openen met behoud van 1,5 m sociale afstand en een maximum van 6 personen per tafel. Het personeel is verplicht een mondmasker te dragen.
 • Sportscholen, sportclubs en kuuroorden moeten werken op 30% van hun capaciteit, met behoud van een sociale afstand van 1,5 m. Hetzelfde geldt voor de organisatie van conferenties en seminaries waarvoor een limiet van 30 deelnemers geldt.
 • Bioscopen, theaters en concerten kunnen de helft van de beschikbare capaciteit benutten en moeten een sociale afstand van 1,5 m in acht nemen.
 • Musea en galerijen moeten het aantal bezoekers binnen beperken tot één per 8 m².
 • Kinderclubs en talenscholen worden gesloten.
 • Winkels moeten het aantal klanten binnen beperken tot één per 8 m².
 • Werkgevers moeten hun werknemers de mogelijkheid bieden om waar mogelijk thuis te werken, waarbij niet meer dan 50% van het personeel op de werkplek aanwezig mag zijn.
 • Mondmaskers blijven verplicht in openbare binnenruimten en ook buiten in gevallen waarin het niet mogelijk is een sociale afstand van 1,5 m te bewaren.

Bovenstaande anti-epidemische maatregelen om de capaciteit van inrichtingen of deelname aan events te beperken, moeten echter niet worden toegepast in de volgende gevallen:

a) 100% van het personeel is gevaccineerd, heeft COVID-19 gehad of beschikt over een negatief testresultaat voordat de inrichting/evenement wordt betreden, hetgeen moet blijken uit een geldig document en

b) het hoofd van de inrichting/organisator van het evenement heeft de nodige regelingen getroffen om alleen personen tot de inrichting/het evenement toe te laten die zijn gevaccineerd of behandeld voor COVID-19, zoals blijkt uit geldige vaccinatie- of behandelingsdocumenten, of die een negatief resultaat kunnen voorleggen van een PCR- of antigeentest vóór binnenkomst in de inrichting/het evenement.

Reizen naar Bulgarije

Het digitale EU-COVID-certificaat is geldig vanaf 1 juli 2021. Vanaf 1 juli wordt een nieuw systeem gebruikt voor aankomsten, waarbij de landen van herkomst een kleurcode krijgen.

Bezoekers uit groene landen kunnen Bulgarije binnenkomen op vertoon van een geldig digitaal EU-COVID-certificaat (elektronisch of op papier), dat verwijst naar een van de volgende drie documenten:

 1. Een negatief testresultaat: een negatieve PCR-test, die binnen 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Voor antigeentests is dit 48 uur.
 2. Een bewijs dat u genezen bent van COVID-19: een positieve PCR- of antigeentest met een datum tussen 180 dagen en 11 dagen voor uw aankomst in Bulgarije.
 3. Een bewijs van volledige vaccinatie (1 of 2 doses, afhankelijk van het vaccin), waarbij de laatste dosis tenminste 14 dagen voor aankomst in Bulgarije is toegediend.

Het is mogelijk Bulgarije binnen te komen zonder een geldig digitaal COVID-certificaat van de EU. In dat geval wordt u gevraagd gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Deze quarantaine kan worden opgeheven als u binnen 24 uur na aankomst een negatieve PCR-test aflegt. Er staan strenge sancties op het niet naleven van de quarantaine.

Bezoekers uit oranje landen volgen dezelfde procedure als deze uit de groene zone, behalve dat de quarantaine alleen kan worden opgeheven voor Bulgaarse onderdanen en personen die in Bulgarije verblijven met een verblijfsvergunning.

Reizigers uit een rode zone mogen Bulgarije alleen binnenkomen op vertoon van een certificaat van volledige vaccinatie of een bewijs van genezing EN van een negatieve PCR-test, die binnen 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Indien een reiziger geen PCR-test voor kan leggen, zal de toegang tot Bulgarije worden geweigerd. Indien een reiziger niet in het bezit is van een certificaat van volledige vaccinatie of een bewijs van genezing, geldt een quarantaine van 10 dagen.

Kinderen ouder dan 12 jaar en personen met de Bulgaarse nationaliteit en buitenlanders die in Bulgarije wonen (met verblijfskaart), ouder zijn dan 18 jaar en geen van de gevraagde documenten kunnen overleggen (certificaat van inenting / bewijs van genezing of negatieve PCR-test), worden toegelaten tot het Bulgaarse grondgebied, maar zij moeten gedurende 10 dagen in quarantaine blijven. Als zij slechts een van de gevraagde documenten kunnen overleggen, kan deze quarantaine worden opgeheven door middel van een negatieve PCR-test binnen 24 uur na aankomst.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen Bulgarije binnenkomen zonder een digitaal COVID-certificaat van de EU, ongeacht de kleur van het gebied waar zij vandaan komen.

De lijst van kleurzones wordt wekelijks herzien.

Momenteel zijn onder meer de buurlanden Noord-Macedonië en Servië rode landen (naast een reeks landen uit Centraal-, Zuid- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Zuid-Amerika en Afrika). Groene landen zijn Oostenrijk, Polen, Slovakije, Hongarije, Finland, Noorwegen, Vaticaanstad, Tsjechië, Luxemburg, Roemenië, Denemarken, Italië, Spanje en Malta.

België is een oranje land.

U vindt meer informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reis...

3. Economie

a. Economische impact

De coronacrisis sloeg toe op een ogenblik dat de Bulgaarse economie floreerde. In 2019 groeide de economie met 3,7%. De eerste besmettingsgolf in de lente van 2020 was beperkter in omvang waardoor de economie in eerste instantie minder te lijden had onder de afgekondigde beperkingen. De overheid voorzag ook in fiscale maatregelen om huishoudens en bedrijven te ondersteunen. Zo zorgde de loonsubsidieregeling ervoor dat de werkloosheid niet op grote schaal toenam.

Tegen juli 2020 had de activiteit zich in belangrijke mate hersteld en in september was de industriële productie alweer op pre-crisisniveau. Tijdens de herfst kreeg Bulgarije evenwel een krachtigere besmettingsgolf te verwerken die een navenante impact had op het economische leven.

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NSI) meldde begin maart 2021 dat de Bulgaarse economie in 2020 met 4,2% gekrompen is, niettegenstaande de groei met 2,2% tijdens Q4. De daling was groter dan de 3% die de regering vooropgesteld had, maar minder groot dan de afname die de Europese Commissie voorspeld had.

Hoewel het NSI niet expliciet verwees naar de impact van de coronacrisis op de cijfers, kunnen we aannemen dat deze het jaarresultaat in belangrijke mate beïnvloed heeft. Bulgarije riep medio maart 2020 de algemene noodtoestand uit waardoor onderdelen van de economie getroffen waren. De noodtoestand werd 2 maanden later beëindigd waarna een epidemische noodtoestand werd afgekondigd die op dit ogenblik nog steeds geldt.

Tijdens Q4 2020 viel de particuliere consumptie lichtjes terug, maar presteerde wel beter dan in dezelfde periode in 2019. De bruto-investeringen in vaste activa kenden een minieme daling tijdens Q4 maar zijn in vergelijking met de corresponderende periode in 2019 met meer dan 7% gedaald. Het hoeft ook niet te verbazen dat de buitenlandse handel hinder heeft ondervonden door de pandemie. De export viel op jaarbasis met 11% terug, terwijl de import 10% moest prijsgeven.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid ondersteunt bedrijven en huishoudens met allerhande maatregelen en programma’s. U vindt een overzicht via volgende links:

d. Economische vooruitzichten

De steunmaatregelen blijven ook in 2021 in voege. De interimregering (in afwachting van nieuwe verkiezingen op 11 juli 2021) werkt aan een pakket nieuwe steun- en herstelmaatregelen (bijvoorbeeld voor de getroffen toerisme-industrie). Er wordt nu ook al nagedacht over maatregelen in het geval van een nieuwe besmettingsgolf. De klemtoon zou daarbij liggen op voorspelbaar beleid en heldere overheidscommunicatie zodat de economie zo min mogelijk getroffen zou worden.

Loonsverhogingen in de openbare sector en de stijging van de sociale uitkeringen zullen een bijdrage leveren aan het herstel van de particuliere consumptie. De snelheid van het economische herstel zal afhangen van de evolutie van de pandemie, waarbij de huidige situatie duidelijk weegt op het vertrouwen bij tal van actoren.

De OESO gaat voorlopig uit van een bbp-groei van 3,3% in 2021 dankzij o.m. een relance van de export. Mits een goede planning en implementatie kunnen EU-gefinancierde programma’s voor openbare investeringen de groei versterken.

De buitenlandse handel zou in 2021 opnieuw aantrekken, terwijl de inflatie verder zou gaan afnemen tot 1,4%. De werkloosheid is in 2020 toegenomen tot 6,4%, maar zou in 2021 lichtjes dalen. De lage overheidsschuld (minder dan 30% van het bbp in 2019) zal de komende jaren oplopen en waar in de pre-crisisjaren een begrotingsoverschot werd opgetekend, zal deze de komende jaren een beheersbaar tekort vertonen.

4. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid, maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

Wat gebeurt er met FIT groepsstanden op beurzen of andere acties? Volg het dossier Coronavirus op onze website.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be

15 september 2021