U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Bulgarije

1. Algemene situatie

In Bulgarije zijn sinds het uitbreken van het virus 780.417 besmettingen en 31.556 sterfgevallen geconstateerd. Momenteel zijn er 128.857 actieve infecties. Er liggen momenteel 5.056 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 512 op IC.

De regering heeft de epidemietoestand verder verlengd tot - minstens - 31 maart 2022.

De omikronvariant grijpt dezer dagen snel om zich heen in het land. Sinds begin januari 2022 zijn meer dan 10 districten opnieuw uitgeroepen tot donkerrode zone. 

Wat de vaccinatiegraad betreft blijft Bulgarije onderaan de EU-lijst bengelen. Een update van het Europese Centrum voor Ziektepreventie & -controle vermeldde op 7 januari dat 28,6% van de bevolking een eerste dosis ontvangen heeft, 27,8% volledig gevaccineerd is en 4,6% een boosterprik kreeg. Premier Petkov riep afgelopen weekend zijn landgenoten opnieuw op zich te laten vaccineren maar heeft niet de intentie om zulks te verplichten.   

2. Voorzorgsmaatregelen

Op 21 oktober voerde de toenmalige minister van Volksgezondheid het gebruik van het groene certificaat (= coronacertificaat) op grote schaal in (alsook een systeem van sneltesten voor wie het certificaat niet bezit). Bovendien wordt ook een 'tijdelijke certificaat' afgeleverd aan burgers die al 1 prik gekregen hebben. Zo kunnen mensen die aantonen dat ze over een hoog aantal antilichamen beschikken ook een certificaat krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor na een asymptomatisch ziekteverloop genezen personen en mensen die positief testen na gebruik van een zelftest uit de apotheek. Allen moeten wel over antilichamen van het IGg type (meer dan 150 Bau/ml) beschikken. In voornoemde gevallen wordt een certificaat uitgereikt dat - enkel op Bulgaars grondgebied - 90 dagen geldig is. 

Het beschikken over een groen certificaat zorgt voor een grotere vrijheid want mits aan een aantal voorwaarden voldaan is (bv het personeel op locatie heeft ook een certificaat, het management of de organisator hebben voor protocollen gezorgd), zijn er wel degelijk zaken mogelijk. Het land gaat met andere woorden zeker niet op slot.

Een overzicht van de maatregelen (in het geval geen certificaat kan voorgelegd worden):

 • Universiteiten schakelden terug over op afstandsonderwijs
 • Taal-, muziek- en danslessen worden opgeschort
 • Concertzalen, bioscopen, theaters, conferenties en seminaries worden opgeschort
 • Sportevents: enkel professionele atleten en zonder toeschouwers
 • Gyms, zwembaden en wellnesscentra zijn gesloten
 • Restaurants, bars en clubs zijn gesloten
 • Shoppingcentra, grote winkels en markten zijn gesloten

Andere maatregelen zijn o.m.:

 • Alle personeel in medische faciliteiten en woonzorgcentra moeten over een coronacertificaat beschikken
 • Bezoek in ziekenhuizen en woonzorgcentra is enkel mogelijk bij terminale patiënten
 • Privé-events zoals huwelijken en begrafenissen: max. 15 personen indoor, max. 30 in openlucht
 • Winkels mogen 1 klant per 8 m² ontvangen
 • Openluchtmarkten: 1 klant per 8 m², social distancing en een eenrichtingstraject
 • Maximaal thuiswerk en nooit meer dan 50% van het personeel op de werkplek. Indien thuiswerk niet mogelijk is, moet de werkgever beschermende maatregelen nemen

Reizen naar Bulgarije

Het digitale EU-COVID-certificaat is geldig vanaf 1 juli 2021. Vanaf 1 juli wordt een nieuw systeem gebruikt voor aankomsten, waarbij de landen van herkomst een kleurcode krijgen.

Bezoekers uit groene landen kunnen Bulgarije binnenkomen op vertoon van een geldig digitaal EU-COVID-certificaat (elektronisch of op papier), dat verwijst naar een van de volgende drie documenten:

 1. Een negatief testresultaat: een negatieve PCR-test, die binnen 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Voor antigeentests is dit 48 uur.
 2. Een bewijs dat u genezen bent van COVID-19: een positieve PCR- of antigeentest met een datum tussen 180 dagen en 11 dagen voor uw aankomst in Bulgarije.
 3. Een bewijs van volledige vaccinatie (1 of 2 doses, afhankelijk van het vaccin), waarbij de laatste dosis tenminste 14 dagen voor aankomst in Bulgarije is toegediend.

Het is mogelijk Bulgarije binnen te komen zonder een geldig digitaal COVID-certificaat van de EU. In dat geval wordt u gevraagd gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. De quarantaine kan opgeheven worden als binnen de 72 na aankomst een negatieve PCR- of antigeentest afgelegd wordt. Een dag na registratie in het register van het Nationaal Informatiesysteem voor de Strijd tegen COVID-19 is de quarantaine officieel beëindigd. Er staan strenge sancties op het niet naleven van de quarantaine.

Bezoekers uit oranje landen volgen dezelfde procedure als deze uit de groene zone. Bij minstens 5% van de inreizenden uit een oranje zone zal bij aankomst een sneltest afgenomen worden. 

Reizigers uit een rode zone mogen Bulgarije alleen binnenkomen op vertoon van een certificaat van volledige vaccinatie of een bewijs van genezing én van een negatieve PCR-test, die binnen 72 uur voor aankomst moet zijn afgenomen. Indien een reiziger geen enkele van voornoemde bewijzen kan voorleggen, zal de toegang tot Bulgarije worden geweigerd. Indien Bulgaarse burgers of personen met een verblijfsvergunning geen bewijs van volledige vaccinatie of genezing kunnen voorleggen, geldt voor hen een quarantaine van 10 dagen die niet kan ingekort worden. Bulgaarse burgers en buitenlanders die permanent of langdurig in het land verblijven die slechts één van de gevraagde documenten kunnen voorleggen moeten 10 dagen in quarantaine gaan, maar dit kan herroepen worden indien zij/hij binnen de 72u na aankomst een negatieve PCR-test aflegt. 

Inwoners van Mozambique, Botswana, Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Namibië en Zimbabwe mogen niet inreizen, uitgezonderd Bulgaarse burgers of personen met een permanente verblijfsvergunning en hun familieleden. Voor de laatste 2 groepen geldt een quarantaineverplichting van 10 dagen alsook een verplichting zich tussen dag 10 en 12 te laten testen.

De lijst van kleurzones wordt wekelijks herzien.

België is een rode-zone-land, zoals de meerderheid van de Europese landen. Enkel Roemenië en Vaticaanstad zijn op dit ogenblik groene zones.

U vindt meer informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bulgaria

3. Economie

a. Economische impact

De coronacrisis sloeg toe op een ogenblik dat de Bulgaarse economie floreerde. In 2019 groeide de economie met 3,7%. De eerste besmettingsgolf in de lente van 2020 was beperkter in omvang waardoor de economie in eerste instantie minder te lijden had onder de afgekondigde beperkingen. De overheid voorzag ook in fiscale maatregelen om huishoudens en bedrijven te ondersteunen. Zo zorgde de loonsubsidieregeling ervoor dat de werkloosheid niet op grote schaal toenam.

Tegen juli 2020 had de activiteit zich in belangrijke mate hersteld en in september was de industriële productie alweer op pre-crisisniveau. Tijdens de herfst kreeg Bulgarije evenwel een krachtigere besmettingsgolf te verwerken die een navenante impact had op het economische leven.

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NSI) meldde begin maart 2021 dat de Bulgaarse economie in 2020 met 4,2% gekrompen is, niettegenstaande de groei met 2,2% tijdens Q4. De daling was groter dan de 3% die de regering vooropgesteld had, maar minder groot dan de afname die de Europese Commissie voorspeld had.

Hoewel het NSI niet expliciet verwees naar de impact van de coronacrisis op de cijfers, kunnen we aannemen dat deze het jaarresultaat in belangrijke mate beïnvloed heeft. Bulgarije riep medio maart 2020 de algemene noodtoestand uit waardoor onderdelen van de economie getroffen waren. De noodtoestand werd 2 maanden later beëindigd waarna een epidemische noodtoestand werd afgekondigd die op dit ogenblik nog steeds geldt.

Tijdens Q4 2020 viel de particuliere consumptie lichtjes terug, maar presteerde wel beter dan in dezelfde periode in 2019. De bruto-investeringen in vaste activa kenden een minieme daling tijdens Q4 maar zijn in vergelijking met de corresponderende periode in 2019 met meer dan 7% gedaald. Het hoeft ook niet te verbazen dat de buitenlandse handel hinder heeft ondervonden door de pandemie. De export viel op jaarbasis met 11% terug, terwijl de import 10% moest prijsgeven.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid ondersteunt bedrijven en huishoudens met allerhande maatregelen en programma’s. U vindt een overzicht via volgende links:

d. Economische vooruitzichten

De steunmaatregelen blijven ook in 2021 in voege. De interimregering (in afwachting van nieuwe verkiezingen op 11 juli 2021) werkt aan een pakket nieuwe steun- en herstelmaatregelen (bijvoorbeeld voor de getroffen toerisme-industrie). Er wordt nu ook al nagedacht over maatregelen in het geval van een nieuwe besmettingsgolf. De klemtoon zou daarbij liggen op voorspelbaar beleid en heldere overheidscommunicatie zodat de economie zo min mogelijk getroffen zou worden.

Loonsverhogingen in de openbare sector en de stijging van de sociale uitkeringen zullen een bijdrage leveren aan het herstel van de particuliere consumptie. De snelheid van het economische herstel zal afhangen van de evolutie van de pandemie, waarbij de huidige situatie duidelijk weegt op het vertrouwen bij tal van actoren.

De OESO gaat voorlopig uit van een bbp-groei van 3,3% in 2021 dankzij o.m. een relance van de export. Mits een goede planning en implementatie kunnen EU-gefinancierde programma’s voor openbare investeringen de groei versterken.

De buitenlandse handel zou in 2021 opnieuw aantrekken, terwijl de inflatie verder zou gaan afnemen tot 1,4%. De werkloosheid is in 2020 toegenomen tot 6,4%, maar zou in 2021 lichtjes dalen. De lage overheidsschuld (minder dan 30% van het bbp in 2019) zal de komende jaren oplopen en waar in de pre-crisisjaren een begrotingsoverschot werd opgetekend, zal deze de komende jaren een beheersbaar tekort vertonen.

4. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid, maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

Wat gebeurt er met FIT groepsstanden op beurzen of andere acties? Volg het dossier Coronavirus op onze website.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be

10 januari 2022