U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Bulgarije

1. Algemene situatie

Op 1 april 2022 heeft de regering - na 2 jaar - het einde van de epidemiologische noodtoestand afgekondigd. 

Een aantal beschermende maatregelen worden beëindigd. Zo is het niet langer verplicht om een masker te dragen in gesloten openbare ruimtes en fysieke afstand te bewaren en ook de beperkingen rondom het aantal personen die samen mogen zijn in gesloten ruimtes vallen weg. 

Het hoger onderwijs vindt opnieuw on site plaats, er zijn geen beperkingen meer voor bezoek aan ziekenhuizen en sociale diensten en werkgevers zijn niet langer verplicht om slechts 50% van de werknemers terzelfder tijd op kantoor te laten werken. De activiteiten van covidzones in medische faciliteiten worden stopgezet. 

De weerstand tegen vaccinatie blijft evenwel bestaan: slechts 30% van de bevolking is volledig gevaccineerd en amper 10% heeft een boosterprik gehad.

2. Reizen naar Bulgarije

Het kleurcodesysteem dat gehanteerd werd om de risico's in de thuislanden van inreizende personen in kaart te brengen, werd op 1 april opgeheven. Tot 15 mei 2022 moeten reizigers naar Bulgarije het EU Digital Covid Certificate kunnen voorleggen (bewijs van vaccinatie, herstel of een negatief testresultaat).

Inreizenden die niet over een covidcertificaat of geldig alternatief beschikken, moeten bij aankomst 10 dagen in quarantaine gaan. Deze kan ten vroegste na 72 u worden beëindigd wanneer de bezoeker een negatieve PCR- of antigeentest aflegt. Zodra het negatieve resultaat in het nationale systeem weergegeven wordt, is de quarantaine ten einde.

Bovenstaande geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar of reizigers die kunnen aantonen dat ze enkel het land doorreizen. 

U vindt meer informatie op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bulgaria

3. Economie

a. Economische impact

De coronacrisis sloeg toe op een ogenblik dat de Bulgaarse economie floreerde. In 2019 groeide de economie met 3,7%. De eerste besmettingsgolf in de lente van 2020 was beperkter in omvang waardoor de economie in eerste instantie minder te lijden had onder de afgekondigde beperkingen. De overheid voorzag ook in fiscale maatregelen om huishoudens en bedrijven te ondersteunen. Zo zorgde de loonsubsidieregeling ervoor dat de werkloosheid niet op grote schaal toenam.

Tegen juli 2020 had de activiteit zich in belangrijke mate hersteld en in september was de industriële productie alweer op pre-crisisniveau. Tijdens de herfst kreeg Bulgarije evenwel een krachtigere besmettingsgolf te verwerken die een navenante impact had op het economische leven.

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NSI) meldde begin maart 2021 dat de Bulgaarse economie in 2020 met 4,2% gekrompen is, niettegenstaande de groei met 2,2% tijdens Q4. De daling was groter dan de 3% die de regering vooropgesteld had, maar minder groot dan de afname die de Europese Commissie voorspeld had.

Hoewel het NSI niet expliciet verwees naar de impact van de coronacrisis op de cijfers, kunnen we aannemen dat deze het jaarresultaat in belangrijke mate beïnvloed heeft. Bulgarije riep medio maart 2020 de algemene noodtoestand uit waardoor onderdelen van de economie getroffen waren. De noodtoestand werd 2 maanden later beëindigd waarna een epidemische noodtoestand werd afgekondigd die op dit ogenblik nog steeds geldt.

Tijdens Q4 2020 viel de particuliere consumptie lichtjes terug, maar presteerde wel beter dan in dezelfde periode in 2019. De bruto-investeringen in vaste activa kenden een minieme daling tijdens Q4 maar zijn in vergelijking met de corresponderende periode in 2019 met meer dan 7% gedaald. Het hoeft ook niet te verbazen dat de buitenlandse handel hinder heeft ondervonden door de pandemie. De export viel op jaarbasis met 11% terug, terwijl de import 10% moest prijsgeven.

b. Handelsbelemmeringen

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De overheid ondersteunt bedrijven en huishoudens met allerhande maatregelen en programma’s. U vindt een overzicht via volgende links:

d. Economische vooruitzichten

De steunmaatregelen blijven ook in 2021 in voege. De interimregering (in afwachting van nieuwe verkiezingen op 11 juli 2021) werkt aan een pakket nieuwe steun- en herstelmaatregelen (bijvoorbeeld voor de getroffen toerisme-industrie). Er wordt nu ook al nagedacht over maatregelen in het geval van een nieuwe besmettingsgolf. De klemtoon zou daarbij liggen op voorspelbaar beleid en heldere overheidscommunicatie zodat de economie zo min mogelijk getroffen zou worden.

Loonsverhogingen in de openbare sector en de stijging van de sociale uitkeringen zullen een bijdrage leveren aan het herstel van de particuliere consumptie. De snelheid van het economische herstel zal afhangen van de evolutie van de pandemie, waarbij de huidige situatie duidelijk weegt op het vertrouwen bij tal van actoren.

De OESO gaat voorlopig uit van een bbp-groei van 3,3% in 2021 dankzij o.m. een relance van de export. Mits een goede planning en implementatie kunnen EU-gefinancierde programma’s voor openbare investeringen de groei versterken.

De buitenlandse handel zou in 2021 opnieuw aantrekken, terwijl de inflatie verder zou gaan afnemen tot 1,4%. De werkloosheid is in 2020 toegenomen tot 6,4%, maar zou in 2021 lichtjes dalen. De lage overheidsschuld (minder dan 30% van het bbp in 2019) zal de komende jaren oplopen en waar in de pre-crisisjaren een begrotingsoverschot werd opgetekend, zal deze de komende jaren een beheersbaar tekort vertonen.

4. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid, maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

Wat gebeurt er met FIT groepsstanden op beurzen of andere acties? Volg het dossier Coronavirus op onze website.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kunt u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be

4 april 2022