U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Brazilië

Algemene toestand

Sinds begin juni is Brazilië het nieuwe epicentrum van de pandemie en stijgen de bevestigde gevallen en doden dagelijks in grote aantallen. De reële cijfers liggen, door een gebrek aan testmateriaal, naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. In de meeste staten blijft de situatie kritiek en is er op de verschillende bestuursniveaus veel onenigheid over de te nemen maatregelen. Hierdoor verschillen deze maatregelen sterk van regio tot regio en zijn deze vaak niet wetenschappelijk onderbouwd. 

Wat gezondheidswerkers momenteel bijzonder veel zorgen baart, is de evolutie van het niet naleven van de basisrichtlijnen met betrekking tot sociale afstand of het gebruik van mondmaskers. Dit komt grotendeels door de signalen die de overheid uitstuurt; voetbalmatchen mogen terug gespeeld worden en president Bolsonaro stelde zijn veto voor een federale richtlijn met betrekking tot het gebruik van een mondmasker in commerciële ruimtes en religieuze tempels.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken informeert dat buitenlandse reizigers worden toegestaan om Brazilië per vliegtuig binnen te komen, op voorwaarde dat zij, naast de naleving van de geldende wettelijke voorwaarden voor binnenkomst en verblijf, al vóór het instappen een bewijs kunnen voorleggen van het bezit van een ziektekostenverzekering geldig in Brazilië met dekking voor de gehele verblijfsperiode, op straffe van weigering van toegang tot het grondgebied. Voor alle informatie over de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf en vertrek uit Brazilië dient de Braziliaanse overheid te worden geraadpleegd.

De grenzen van Brazilië over land of over zee blijven van hun kant gesloten voor de inreis van buitenlanders die niet in Brazilië wonen, uitgezonderd de partners, kinderen en ouders van Brazilianen. Het is enkel in uitzonderlijke gevallen nog mogelijk om Brazilië over land of over zee binnen te komen om vervolgens naar Europa te vliegen.

Voorzorgsmaatregelen

Ondanks het feit dat het aantal doden en besmettingen blijft toenemen, kondigden sinds de eerste week van juni verschillende gouverneurs van de deelstaten een flexibiliseringsplan aan. Zo ook in de staten São Paulo en Rio de Janeiro. De gouverneurs geven op deze manier groen licht aan de burgemeesters om op een gecontroleerde manier de maatregelen stelselmatig af te bouwen. 

In de deelstaat São Paulo mogen bijvoorbeeld bars en restaurants in de hoofdstad São Paulo en in de omringende satellietsteden terug open vanaf de eerste week van juli, terwijl in het binnenland van de deelstaat de maatregelen aangescherpt werden waardoor enkel de essentiële handel open mag met de nodige restricties. Bijzonder is ook het gegeven dat in de hoofdstad en satellietsteden scholen en openbare parken wel gesloten blijven. De maatregelen hangen dus sterk af van stad tot stad en volgen niet altijd een bepaalde logica, indien u meer informatie over een bepaalde regio wenst, gelieve dan in contact te treden met de lokale autoriteit.

Het feit dat de maatregelen al worden afgebouwd op het moment dat het land zich in het oog van de storm bevindt, kan op weinig begrip rekenen van het lokale medisch personeel en gespecialiseerde organisaties. 

Exitstrategie

Naast de gezondheidscrisis, heerst er in Brazilië ook een politieke onrust die het huidige klimaat niet ten goede komt. Strategische beslissingen omtrent het coronavirus worden er dan ook nauwelijks genomen op federaal niveau. Het feit dat Brazilië sinds 15 mei ook slechts beschikt over een "interim minister" van Volksgezondheid is een teken aan de wand. Momenteel wordt deze post ingenomen door een militair die geen medische opleiding heeft genoten waardoor de technische coördinatie op federaal niveau moeilijk verloopt. 

Op het niveau van de deelstaten stelden, zoals aangehaald, begin juni enkele gouverneurs al een flexibiliseringsplan in. Het plan verschilt sterk van regio tot regio. De kans is ook groot dat de lokale overheden, na een aantal tegenvallende resultaten, hun strategie zullen moeten aanpassen. Dit zagen we al gebeuren in de zuidelijke deelstaten van Brazilië. 

Economie

Economische impact

De uitbraak van het coronavirus heeft, net zoals in alle andere landen ter wereld, zware gevolgen voor de lokale economie. De beurs in Brazilië (Bovespa) kreeg zware klappen te verwerken in de eerste maanden van het de crisis, maar lijkt zich stilletjesaan te recupereren. Ook de Braziliaanse munt real is enorm gedevalueerd ten opzichte van de dollar en euro. Aangezien Brazilië ook een olieproducerend land is, had de crisis in de oliesector nog een bijkomende belangrijke impact op de economie.

Voor de Braziliaanse export zal de impact minder groot zijn aangezien het overgrote deel van de Braziliaanse producten geen (hoog)technologische producten zijn. De voedselproducerende (agro) industrie blijft de belangrijkste exportsector en deze heeft minder te lijden onder de crisis. De landbouwsector in het algemeen kan nog steeds zeer goede groeicijfers voorleggen ondanks de situatie. 

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Officiële maatregelen zijn tot op heden onbekend.

Economische vooruitzichten

Een officiële studie rond de economische vooruitzichten is tot op heden niet gekend. Hoewel het Braziliaanse ministerie van Economie de verwachting omtrent het bnp bijstelde van een groei van 2,1% naar - 4,7%, verwacht het IMF echter een contractie van 9,1% voor dit jaar.

Opportuniteiten op korte termijn

Aangezien de voedselproducerende (agro), farmaceutische en medische industrieën naar alle waarschijnlijkheid de minste schade zullen oplopen tijdens de crisis, zullen ook hier de meeste opportuniteiten liggen voor de Vlaamse bedrijven op korte termijn. Grondstoffen, machines en ICT-gerelateerde producten zullen in deze sectoren op korte termijn op interesse kunnen rekenen. 

Opportuniteiten op lange termijn

De kansrijke sectoren op lange termijn zullen dezelfde zijn als deze van voor de crisis. De al vermelde industrieën + voeding en dranken, infrastructuur en logistiek en de levensmiddelenindustrie zullen zich elk op hun eigen tempo herstellen. Vooral voor nicheproducten zal de Braziliaanse markt enorm interessant blijven. Ook is het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Mercosur nog niet van tafel. Wanneer en of deze van kracht zal gaan, zal afhankelijk zijn van de wereld in welke we zullen ontwaken na deze crisis.

Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Brazilië, zie:

* Opmerking: doordat de sites overbevraagd zijn, kan het zijn dat deze moeilijk openen

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 augustus 2020