U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Botswana

Algemene toestand

Botswana heeft de noodtoestand uitgeroepen voor 6 maanden op 31 maart en is in volledige “lockdown”  sinds 1 april. Op 29 april zijn er een totaal van 23 cases, met 1 dodelijk slachtoffer. Vooral de diamantsector, de bouwsector en de toeristische sector zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.

Voorzorgsmaatregelen

De noodtoestand is uitgeroepen door de president sinds 31 maart voor 6 maanden, na goedkeuring van het parlement:

 • publieke bijeenkomsten met meer dan 50 personen zijn verboden;
 • internationale reizen en lokale reizen zijn opgeschort en wie terugkeert moet 14 dagen in quarantaine;
 • zeer beperkte bewegingsvrijheid: men dient een “Permit“ aan te vragen voor alle belangrijke bewegingen via de overheidswebsite 
 • “social distancing‘’ is de norm in het land;
 • hotels en restaurants zijn gesloten;
 • scholen en universiteiten zijn gesloten;
 • bewegingen op straat zijn enkel mogelijk voor “essential services“ en voor ‘’essential goods“;
 • alle grenzen zijn gesloten, enkel cargo is toegelaten;
 • gezondheidsprotocols worden extensief gecommuniceerd (handen wassen, geen handen geven, ontsmetting waar nodig)

Exitstrategie

Geen bepaalde exitstrategie. Het parlement heeft de noodtoestand uitgeroepen en heeft de president speciale bevoegdheden gegeven. Verschillende maatregelen van de overheid, het bedrijfsleven en de banken zullen uitdoven na 6 maanden.

Economie

Economische impact

De economische impact is enorm, gezien de toeristische sector en de mijnbouwsector (vooral diamant) volledig stilvallen. De economie zou krimpen met 1,2% in 2020.

Handelsbelemmeringen

Importeurs hebben een invoerlicentie nodig voor bepaalde goederen, o.a. bepaalde landbouwproducten (bijv. rundsvlees). Geen speciale maatregelen voor de medische sector. Noteer dat de meeste producten worden ingevoerd via Zuid-Afrika.

Botswana is deel van SACU - South African Customs Union. Er is volledig vrij verkeer tussen de landen die deel zijn van SACU.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Om de impact van de lockdown te verminderen op de lokale bevolking en het economisch weefsel te redden, werden volgende maatregelen genomen:

 • de overheid zet een systeem van looncompensatie op voor diegene die het meest getroffen zijn door de Covid-19 pandemie;
 • er wordt een systeem van loongarantie voorzien voor de bedrijven die een cashprobleem hebben;         
 • loongarantie voor leningen bij commerciële banken;
 • een aantal bedrijven kunnen rekenen op leningen, indien dit commercieel niet kan;
 • belastingvermindering voor een aantal bedrijven;
 • de regering zal een aantal strategische reserves opbouwen, o.a. graan, olie en medische producten;
 • commerciële banken geven een betalingsuitstel van 3 tot 6 maanden voor specifieke sectoren;
 • sommige afbetalingen kunnen worden aangepast in de tijd (bijv. levensverzekeringen, pensioenbijdrages, hypotheken), minimaal 3 tot 6 maanden;
 • de overheid zal sneller facturen betalen (2 weken) en aankopen worden versneld (in 5 dagen) en de terugbetaling van btw wordt versneld;
 • er wordt een speciaal fonds “COVID-19 Relief Fund” opgericht dat enkel zal gebruikt worden voor de strijd tegen de pandemie. De overheid draagt 2 miljard Pula (150 miljoen euro) bij en bedrijven - individuen worden gevraagd bij te dragen.  

Economische vooruitzichten

Op korte termijn zijn de economische vooruitzichten negatief, nl. een recessie geschat op 1,7% voor 2020 door het coronavirus. Vooral de diamantsector en de toeristische sector zullen sterk achteruitgaan in 2020 ten gevolge van de coronacrisis. Het land heeft in de loop der jaren een sterke deviezenvoorraad opgebouwd en zou dus zonder buitenlandse steun (IMF, Wereldbank) door deze crisis moeten geraken.

Opportuniteiten op korte termijn

De medische sector zorgt voor de belangrijkste opportuniteiten op korte termijn.

De zeer kleine bevolking (2,25 miljoen), heeft nood aan dokters vooral op het platteland. Er zijn in Botswana ook veel HIV-positieve personen (18% van de bevolking). De opbouw van een goede gezondheidssector is dan ook een van de belangrijke prioriteiten van het land. Zowel de privé- als overheidssector hebben nood aan diagnosecapaciteit (ook voor de Covid-19 testen). Alle medicijnen en medisch materiaal worden ingevoerd (gezien Botswana deel uitmaakt van de SACU douane-unie, zonder douanerechten).

Opportuniteiten op lange termijn

De opportuniteiten in Botswana zijn vooral te zoeken in een aantal sectoren zoals:

 • mijnbouw,
 • toerisme,
 • bouwsector,
 • elektriciteit en energiesector,
 • service sector (o.a. overheid en bankingsector).

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

1 mei 2020