U bent hier

Coronavirus - De toestand in Bolivia

Algemene toestand

Situatie op 01/06/2022: In Bolivia zijn 909.372 mensen besmet geweest met het coronavirus; de laatste tijd zijn er geen nieuwe sterfgevallen geweest. Op dit moment zijn er 21.948 mensen overleden ten gevolge van het virus.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

Voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van een mondmasker in publieke plaatsen is in het hele land verplicht, alsook afstand houden en frequent handen wassen. Culturele, sociale, sportieve en religieuze evenementen en bijeenkomsten zijn opnieuw toegestaan maar moeten de veiligheidsmaatregelen volgen.

De versoepelingsmaatregelen worden ook op departementaal niveau doorgevoerd, maar kunnen verschillen. Het is dan ook aangeraden om zoveel mogelijk informatie in te winnen over de geldende lokale maatregelen en zich daaraan te houden.

Voor meer informatie over de genomen maatregelen door de Boliviaanse overheid kan u de website van het Boliviaanse Ministerie van Volksgezondheid consulteren of kan u bellen naar het algemene nummer +591 800101104.

Internationale vluchten naar Bolivia

Om Bolivia binnen te mogen, moeten alle reizigers in het bezit zijn van bepaalde bijkomende documenten:

Indien u beschikt over een certificaat van volledige vaccinatie 14 dagen voor aankomst in Bolivia:

  • het vaccinatiecertificaat;
  • een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud (verplicht voor alle reizigers ouder dan 5 jaar);
  • een geldige ziekteverzekering die ook COVID-19 dekt (niet verplicht voor residenten in Bolivia of zij die aangesloten zijn bij het Boliviaanse gezondheidssysteem).

Indien u nog niet gevaccineerd bent of niet beschikt over een certificaat van volledige vaccinatie 14 dagen voor aankomst in Bolivia:

  • een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud (verplicht voor alle reizigers ouder dan 5 jaar);
  • een geldige ziekteverzekering die ook COVID-19 dekt (niet verplicht voor residenten in Bolivia of zij die aangesloten zijn bij het Boliviaanse gezondheidssysteem);
  • Na aankomst moet u verplicht in quarantaine. Na 72u moet u een PCR-test op eigen kosten laten afnemen. Indien deze test negatief is, mag u de quarantaine verlaten. Indien de test positief is, zal het ministerie van Gezondheidszorg de reizigers informeren over de te nemen stappen.

Bolivia aanvaardt geen herstelcertificaten; er zijn ook geen andere regels van kracht voor personen die positief blijven testen op COVID. Een negatieve PCR-test is altijd verplicht, ook voor gevaccineerde personen.

Economische impact

Door de COVID-gezondheidscrisis is de economie in een recessie beland, waardoor de armoede is toegenomen. De regering heeft verschillende initiatieven genomen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen, zoals geldoverdrachten en uitstel van kredietverlening. De regering heeft zich onder meer op het volgende geconcentreerd:

Economische heractivering

De regering heeft voor 2022 een budget van meer dan 5 miljard dollar vrijgemaakt voor economisch herstel na de COVID-19-pandemie. Dat geld moet gebruikt worden in de productiesector (42,5%), de openbare infrastructuur (29,9%), de sociale sector (17,2%) en andere sectoren (10,5%).

Volgens de economische prognoses van de regering zal het land in 2021 een groei kennen van 5,1%, een inflatie van 3,4% en een begrotingstekort van -8%. Bovendien zal de regering van president Luis Arce trachten om haar verkiezingsbelofte van industrialisatie met importsubstitutie na te komen.

Verhoogde inzet op landbouw en veeteelt

De landbouw- en industriesector had in 2021 een aandeel van 18% in het bbp en toonde hiermee de grootste groei en dynamiek, zelfs nog boven de sector van koolwaterstoffen die de jongste jaren altijd het meest winstgevend is geweest.

Particuliere landbouwondernemers verwachten dat er met de volgende regering allianties zullen komen met de publieke sector om de grote internationale markten verder te kunnen bevoorraden en om te komen tot meer groei (in 2020-2021 was dat slechts 1,4%). Men verwacht ook meer inzet van biotechnologie om de opbrengsten te verbeteren.

Verbetering van de gassector

De uitwerking van een nieuw wettelijk kader voor koolwaterstoffen (het vorige dateert van zestien jaar geleden) wordt voorgesteld als een kans om meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit voor de exploratie van nieuwe velden en om het hoofd te bieden aan de uitputting van sommige gasvelden en een mogelijke exportdaling ten gevolge daarvan. 

Zowel de regering als specialisten zijn het erover eens dat voornoemde hervormingen wijzigingen moeten inhouden van het belasting- en royaltystelsel en van de rol van het staatsbedrijf Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) binnen de sector. Dit ten einde nieuwe gasreserves te vinden en zo te voorkomen dat er op middellange termijn brandstoffen moeten worden ingevoerd.

Voor meer informatie raadpleeg de site van EFE.

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 juni 2022