U bent hier

Coronavirus - De toestand in Bolivia

CORONAVIRUS – De toestand in Bolivia

1. Algemene toestand

In Bolivia werden de eerste twee besmette personen geïdentificeerd op 10 maart. Dankzij zeer snelle quarantainemaatregelen van de Boliviaanse overheid is het aantal gevallen voorlopig beperkt gebleven tot 194, met 14 sterfgevallen (7 april 2020).

Presidente Añez heeft echter toegegeven dat het land niet voorbereid is op dergelijke epidemie, en heeft de hoop geuit dat andere landen kunnen helpen met medisch materiaal en machines. China heeft alvast een eerste vliegtuig gestuurd met 100.000 maskers en 5 beademingstoestellen. Ook de Verenigde Naties heeft reeds materiaal gestuurd.

De bevolking leeft nu sinds enkele weken in quarantaine, waarbij maar één familielid naar buiten mag om levensmiddelen in te kopen.

De grootste uitdaging voor de Boliviaanse economie is dat fabrieken niet meer aan volle kracht kunnen produceren. Indien de noodmaatregelen nog langer dan 15 april duren, bestaat de vrees dat de productie van goederen in het land stil komt te vallen. Hierdoor geraken producten niet meer bij de consumenten. Dit zou op termijn kunnen zorgen voor sociale chaos.

Meer informatie op de volgende websites:

Live tracking van infecties: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Boliviaanse overheid: http://www.mingobierno.gob.bo/
Boliviaans Ministerie van Volksgezondheid: https://www.minsalud.gob.bo/

2. Voorzorgsmaatregelen

Begin februari nam de Boliviaanse de eerste maatregelen, door een “Emergency Operating Committee” op te richten met ambtenaren van de Wereldgezondheidsorganisatie, verschillende ministeries en gespecialiseerde gezondheidsorganisaties.

- Op 10 maart worden de eerste twee gevallen geïdentificeerd.

- Op 12 maart worden de scholen gesloten.

- Op 13 maart zet het ministerie van Volksgezondheid gratis hotlines op (800-10-1104 en 800-10-1106) om mensen te informeren over symptomen en hen in staat te stellen vragen te stellen over het virus.

- Op 14 maart worden vluchten van en naar Europa opgeschorst.

- Op 17 maart kondigt presidente Jeanine Añez via Decreet 4196 de volgende maatregelen aan:

· Sluiting van alle grenzen vanaf 20 maart; binnenkomst in Bolivia is alleen toegestaan ​​voor Boliviaanse onderdanen en inwoners, mits ze de protocollen volgen die zijn opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie.

· Alle internationale vluchten, land- en watervervoer tussen steden worden opgeschort. Alleen goederen kunnen worden vervoerd.

· Het ministerie van Arbeid zal bij wijze van uitzondering de toekenning van speciale vergunningen regelen om mensen met onderliggende ziekten, oudere volwassenen van zestig jaar of ouder, zwangere mensen en mensen onder de vijf jaar te beschermen als hun ouder of voogd een speciale vergunning heeft.

· Werkdagen worden beperkt van 9.00 tot 13.00 uur.

· Markten en supermarkten zijn open van 8.00 tot 15.00 uur.

· Openbaar en privévervoer in dezelfde stad of gemeente is beschikbaar van 5.00 tot 18.00 uur.

· Sociale sportieve, religieuze en andere activiteiten en bijeenkomsten zijn verboden.

· Degenen die het decreet overtreden, kunnen gedurende acht uur worden vastgehouden.

- Enkele dagen later wordt het Decreet 4199 van kracht, met de volgende maatregelen:

· Een landelijke quarantaine is van kracht vanaf 22 maart om middernacht gedurende 14 dagen, met als doel de verspreiding van het virus in het land te vertragen, onder de volgende orders:

· Markten en bevoorradingscentra blijven elke ochtend tot de middag open, zodat één persoon uit elk gezin voorraden kan krijgen.

· Fabrieken en transport dat in de basisbehoeften van de supermarkt voorziet, blijven normaal functioneren. Het banksysteem, de apotheken en ziekenhuizen zullen blijven voorzien in de behoeften van de bevolking.

· Mensen kunnen hun huis verlaten als ze medische hulp nodig hebben.

· Privé- en openbaar vervoer is opgeschort. Vergunningen worden verleend aan transportmedewerkers van wie de bedrijven moeten blijven werken en aan mensen die werken in onder meer de gezondheidszorg, water, elektriciteit en gas.

· Elektriciteitsprijzen zijn verlaagd. Het is verboden om tijdens de quarantaine water, gas of internet af te sluiten. Het betalen van belasting en leningen zullen worden versoepeld.

- Op 25 maart sluit Bolivia haar grenzen volledig; enkel medisch en veiligheidspersoneel is nog toegelaten. Deze maatregel is voorlopig geldig tot 15 april 2020.

- Op 26 april verklaart presidente Añez een sanitaire noodsituatie aan voor het hele land.

- Op 1 april gaat de overheid over tot enkele economische maatregelen:

· De armste families ontvangen bedrag van 400 Bolivares (ong. 54 EUR).

· Gezinnen met kinderen krijgen een toelage van 67 EUR per kind.

· De prijs van gas voor huisgebruik wordt verminderd met 50%. Ook andere basisvoorzieningen worden goedkoper.

· Belastingen en afbetalingen van krediet mogen worden uitgesteld.

Voorlopig heeft de Boliviaanse nog geen plan uitgewerkt om de economische gevolgen van de crisis voor bedrijven en werknemers op te vangen.

3. Economische impact

De COVID-19 epidemie heeft verschillende economische gevolgen.

Indien de noodmaatregelen nog langer dan 15 april duren, bestaat de vrees dat de productie van goederen in het land stil komt te vallen. Hierdoor geraken producten niet meer bij de consumenten. Dit zou op termijn kunnen zorgen voor sociale chaos, zelfs met de nodige injectie van middelen om de binnenlandse vraag staande te houden.

Verscheidene factoren bedreigen de Boliviaanse economie op korte en middellange termijn:

· Daling van de netto internationale reserves;

· Een groot begrotingstekort;

· Lagere olieprijzen op de internationale markt, die de prijs van koolwaterstoffen beïnvloeden. Aangezien Bolivia sterk afhangt van de export van koolwaterstoffen, is dit een zware dobber op de rekening.

Bolivia heeft dringend leningen nodig om haar economie te ondersteunen. De overheid is hierover in contact met verscheidene institutionele organisaties om leningen te sluiten met beheersbare rentetarieven.

In een rapport van begin april schrijft Oxford Economic dat de economische impact van de pandemie vooral voor ontwikkelende landen zeer groot zal zijn. Bolivia wordt hierbij beschouwd als het land met het grootste risico op een negatieve impact, vooral omwille van het belang die de export van grondstoffen heeft voor het land.

4. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

7 april 2020