U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Slovenië

1. Algemene toestand

In Slovenië kwamen er op 8 december over de afgelopen 14 dagen opnieuw 1.185 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners bij, i.e. een van de hoogste incidenties in EU.

Op 8 december 2021 werden in totaal 1.687 personen positief getest op COVID-19 (28,4% van alle PCR-testen). Het aantal gehospitaliseerde patiënten bedroeg op 8 december 948, 248 patiënten worden op IC verzorgd.

Begin januari is Slovenië gestart met de vaccinatiecampagne. Op 8 december waren 1.163.988 mensen ingeënt met de tweede dosis (55% van de bevolking).

2. Voorzorgsmaatregelen

In Slovenië geldt bijna overal de 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest). Iedereen vanaf 15 jaar moet in restaurants, winkelcentra, tankstations, openbaar vervoer, enz het vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Indien men deze niet heeft, moet men een negatieve PCR-test (maximaal 72 uur oud) of een negatieve antigeentest (maximaal 48 uur oud) voorleggen. Uitzonderingen zijn essentiële winkels: levensmiddelenzaken, apotheken en de dienst spoedgevallen.

Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle publieke locaties binnen. Bars, restaurants, en sportcentra moeten sluiten om 22u.

Het voorstel over verplichte vaccinatie voor het personeel in publieke sector werd niet geaccepteerd.

3. Exitstrategie

Eind november heeft de regering een voorstel voor de 10e steunpakket voorbereid: het brengt aanvullende maatregelen voor gezondheidszorg en economie – zie meer onder ‘Relancemaatregelen’.

4. Economie

a) Economische impact

Volgens de Nationale Bank van Slovenië zal de prijs die de Sloveense economie als gevolg van de pandemie zal betalen, waarschijnlijk hoger zijn dan deze die tijdens de laatste wereldwijde financiële crisis werd betaald. Voor 2022 gaat men voorlopig uit van een aantrekkende groei van 4,5%. 

De Nationale Bank heeft ook gewezen op de enorme gevolgen voor de arbeidsmarkt, de inflatie, de staatsschuld en het bankwezen. De premier waarschuwde ook voor de ernstige gevolgen in de toeristische sector. 

Slovenië zal alle maatregelen harmoniseren met de Europese Commissie.

b) Handelsbelemmeringen

De pandemie heeft in Slovenië niet geleid tot handelsbelemmeringen.

Om de lokale voedselproducenten te helpen, moedigt de regering de mensen aan om binnenlandse producten te kopen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network (een@fitagency.be). Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties

c) Relancemaatregelen

Omdat de epidemie in Slovenië nog steeds in volle gang is, heeft de Sloveense regering eind november een voorstel voor het 10e steunpakket voorbereid. Het gaat over aanvullende maatregelen om de verspreiding te voorkomen, te beperken, te beheersen, te herstellen en de gevolgen van COVID-19 te elimineren. Het voorstel houdt zich vooral bezig met een solidariteitstoelage voor bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen en met nieuwe maatregelen om de economie en de gezondheidszorg te helpen:

 • gedeeltelijke vergoeding van gederfde inkomsten voor zelfstandigen en landbouwers, i.e. wegens quarantaine of zorg voor de kinderen.;
 • steun voor de aankoop van snelle antigeenzelftests;
 • verlenging van de termijn voor de besteding van de toeristische vouchers. De vouchers van vorig jaar zouden geldig zijn tot 30 juni volgend jaar;
 • verlenging van de tijdelijke herplaatsing in gezondheidszorg t/m 30 juni 2022 (verpleegkundig personeel vooral gericht op inzet op de COVID-afdelingen);
 • financiering van telegeneeskunde verlengd tot 30 juni 2022 (het is professioneel verantwoord en ook vereist voor positief geteste patiënten);
 • solidariteitstoelage voor kwetsbare groepen (gepensioneerden met nettopensioen minder dan €510, gehandicapten) en vrijwilligers in verpleeghuizen en zorginstellingen.

e) Economische vooruitzichten

Volgens het Instituut voor Macro-economische Analyse en Ontwikkeling is de economische groei in 2020 sterk gedaald (met 6,6%) door de coronaviruspandemie. in 2021 wordt een herstel van 4,3 % verwacht. In de prognoses van de economische ontwikkelingen die midden december 2020 werden gepubliceerd, werd benadrukt dat de realisatie ervan in de eerste plaats zal afhangen van de effectiviteit van de uitvoering van de vaccinatiecampagne.

De inkrimping van de economische activiteit wordt sterk verzacht door stimuleringsmaatregelen van de overheid. Overheidsmaatregelen spelen ook een belangrijke rol bij het handhaven van stabiele arbeidsmarktomstandigheden. Naar eerste schatting bedroeg de werkloosheid in 2020 5,4%. Dit jaar zou de werkloosheid licht stijgen, maar wel onder de 6% blijven, wat aanzienlijk minder is dan tijdens de financiële crisis aan het begin van vorig decennium.

De groei van de consumptieprijzen zal dit jaar negatief zijn maar er wordt verwacht dat de prijsdruk geleidelijk zal toenemen nadat de algemene situatie verbetert. In het geval van een geleidelijk herstel van de economie zal de groei van de energieprijzen aanzienlijk bijdragen tot een gematigde prijsgroei in 2021. In 2022 zal de inflatie 2% benaderen, ook als gevolg van de prijsstijging voor diensten eenmaal de economie opnieuw aantrekt. 

In oktober 2020 heeft de Sloveense overheid de eerste versie van het Herstelplan goedgekeurd. Slovenië wil met het Herstelplan uitgebreide financiële steun verlenen aan hervormingen, structurele veranderingen en investeringen om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten. Slovenië wil beter voorbereid zijn op de uitdagingen in verband met de groene en digitale transitie, welke ook belangrijke punten zullen zijn voor het Europese voorzitterschap dat het land in de tweede helft van 2021 waarneemt.

Het Nationaal Herstelplan mikt op vijf gebieden die onderworpen zullen zijn aan investeringsondersteunende hervormingen en structurele veranderingen. 334 miljoen euro van de subsidies zullen gebruikt worden om hervormingen te ondersteunen, terwijl 1,705 miljard euro aan subsidies en 2,933 miljard euro aan leningen zal worden gebruikt voor projecten.

De 5 gebieden zijn de volgende (met vermelding van het percentage van het budget) :

 • Duurzame en groene transitie (42%)
 • Digital Slovenia (20%)
 • Creëren van een ondersteunend klimaat voor ondernemingen (19%)
 • Onderwijs (11%)
 • Toerisme (8%)
f) Opportuniteiten op korte termijn

Voor de lockdown kocht vooral de jongere bevolking online. De heersende beperkingen zorgden ervoor dat e-commerce op veel bredere schaal ingeburgerd raakte. Marktonderzoekers geloven dat onlinewinkelen ook in de toekomst zal blijven toenemen.

g) Opportuniteiten op lange termijn

Het is moeilijk om de toekomstige zakelijke mogelijkheden te voorspellen omdat Slovenië erg afhankelijk is van de andere Europese markten. Aangezien ongeveer 20 procent van de Sloveense export en 10 procent van het bbp afkomstig is van de auto-industrie, hangt de toekomst van deze sector af van de situatie in Europa, met name deze in Duitsland. Meer dan 19% van de Vlaamse export naar Slovenië bestaat uit auto-onderdelen en transportmateriaal.

De infrastructuurprojecten die na de uitbraak van het coronavirus werden stopgezet (o.m. de spoorlijn naar de haven van Koper, de tweede buis van de Karawanken-tunnel) en die na de versoepeling van de beperkingen zullen worden voortgezet, kunnen kansen bieden voor Vlaamse bedrijven (met name voor bouwmaterialen en chemische producten).

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

10 december 2021