U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Slovenië

1. Algemene toestand

Tot 5 januari zijn 131.787 infecties bevestigd, 3354 op 4 januari (i.e. 1032 besmettingen per 100.000 inwoners). Het aantal sterfgevallen is gestegen tot 2899. Het aantal gehospitaliseerde patiënten bedroeg op 5 januari 1.177, 182 patiënten worden op de intensive care verzorgd.

Begin januari is Slovenië gestart met de coronavaccinatie. Op 5 januari waren al 8.901 mensen ingeënt.

2. Voorzorgsmaatregelen

Momenteel zijn enkel de essentiële winkels nog open. In kapperszaken en schoonheidinstituten mag slechts 1 klant per keer bediend worden. Het dragen van mondkapjes is verplicht op overdekte openbare plekken. Cafés en restaurants blijven gesloten.

De kinderopvang blijft gedeeltelijk open, maar basisscholen, hogescholen en universiteiten zijn gesloten, waarbij onderwijs op afstand wordt aangeboden. Sinds 5 januari zijn scholen voor kinderen met bijzondere noden opnieuw open.

Vanaf 20 oktober werd een avondklok ingesteld. Inwoners mogen zich tussen 21u en 6u niet op straat begeven. Voor veiligheidsdiensten, werknemers in de zorg en chauffeurs voor noodzakelijk verkeer worden uitzonderingen gemaakt. 

Per 20 oktober geldt er een verbod op alle evenementen en religieuze bijeenkomsten (diensten en bruiloften).  

De groep van mensen die samen een activiteit mag doen is verminderd van 10 naar 6, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen.

3. Exitstrategie

In november 2020 heeft de regering het zesde ondersteuningspakket ter waarde van ongeveer 1 miljard euro aangenomen – zie meer onder ‘Relancemaatregelen’.

4. Economie

a) Economische impact

Volgens de Nationale Bank van Slovenië zal de prijs die de Sloveense economie als gevolg van de pandemie zal betalen, waarschijnlijk hoger zijn dan deze die tijdens de laatste wereldwijde financiële crisis werd betaald. Verwacht wordt dat de krimp van het bbp in 2020 tussen 6 en 16 procent zal liggen.

Wat de verwachte bbp-krimp betreft, heeft de bank ook gewezen op de enorme gevolgen voor de arbeidsmarkt, de inflatie, de staatsschuld en het bankwezen. De premier waarschuwde ook voor de ernstige gevolgen in de toeristische sector. 

Slovenië zal alle maatregelen harmoniseren met de Europese Commissie.

b) Handelsbelemmeringen

De pandemie heeft in Slovenië niet geleid tot handelsbelemmeringen.

Om de lokale voedselproducenten te helpen, moedigt de regering de mensen aan om binnenlandse producten te kopen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network (een@fitagency.be). Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties

c) Relancemaatregelen

In november heeft de regering het zesde wetgevingspakket ter waarde van ongeveer 1 miljard euro aangenomen dat bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en bewoners te verzachten (subsidies voor de verlofregelingen, maatregelen om de liquiditeit te verbeteren, hulp bij de financiering van vaste lasten).

Sommige maatregelen die werden verlengd of opnieuw werden ingevoerd, blijven van kracht tot medio 2021 of zelfs tot eind dit jaar. De bedoeling is banen te behouden en de economie op een niveau te houden dat haar in staat zal stellen om op volle toeren te werken wanneer de crisis voorbij is.

Een van de meest verwachte maatregelen in dit pakket is de compensatie van vaste uitgaven aan bedrijven waarvan de inkomsten aanzienlijk daalden als gevolg van de epidemie. Er worden opnieuw maatregelen genomen die belastingplichtigen in staat stellen belastingbetalingen voor twee jaar uit te stellen of ze in termijnen af te betalen als hun inkomen als gevolg van de epidemie verloren gegaan is. Werkgeversorganisaties hebben er bij de regering op aangedrongen om ook een geplande verhoging van het minimumloon op 1 januari op te schorten, maar deze bepaling was niet opgenomen in de wetgeving.

De Kamer van Vakambacht en Kleine Bedrijven (OZS) riep de overheid ondertussen opnieuw op om kleine bedrijven, zoals gespecialiseerde winkels, chemische reinigers, autowasserettes, haar- en schoonheidssalons en leer- en textielbedrijven, weer te laten heropenen.

e) Economische vooruitzichten

De indicatoren van de economische activiteit in Slovenië zijn vanaf mei 2020 aanzienlijk verbeterd en wijzen op een sterke opleving in het derde kwartaal, maar in augustus en september vertraagde het herstel alweer in de meeste sectoren. Het uitbreken van de epidemie had een grote impact op de prestaties van bedrijven en hun solvabiliteit in de eerste negen maanden. De gevolgen van de epidemie werden gevoeld in bijna alle activiteiten, met name in degenen die het hardst werden getroffen door de crisis (i.e. service-activiteiten, toerisme, foodservice , vervoer, bouw, kunst en entertainment). Ook verder economisch herstel blijft onzeker wegens de verslechterde epidemiologische situatie in de laatste maanden van het jaar.  

Volgens het Instituut voor Macro-economische Analyse en Ontwikkeling is de economische groei in 2020 sterk gedaald (met 6,6%) wegens de coronaviruspandemie. in 2021 wordt een herstel van 4,3 % verwacht. In de prognoses van de economische ontwikkelingen die midden december 2020 werden gepubliceerd, werd benadrukt dat de realisatie ervan in de eerste plaats zal afhangen van de effectiviteit van de uitvoering van de vaccinatiecampagne.

De inkrimping van de economische activiteit wordt sterk verzacht door stimuleringsmaatregelen van de overheid. Overheidsmaatregelen spelen ook een belangrijke rol bij het handhaven van stabiele arbeidsmarktomstandigheden. Naar eerste schatting bedroeg de werkloosheid in 2020 5,4%. Dit jaar zou de werkloosheid licht stijgen, maar wel onder de 6% blijven, wat aanzienlijk minder is dan tijdens de financiële crisis aan het begin van vorig decennium.

De groei van de consumptieprijzen zal dit jaar negatief zijn en het wordt verwacht dat de prijsdruk geleidelijk zal toenemen nadat de algemene situatie verbetert, waardoor de inflatie zal worden gestimuleerd. In het geval van een geleidelijk herstel van de economie zal de groei van de energieprijzen aanzienlijk bijdragen tot een gematigde prijsgroei in 2021. In 2022 zal de inflatie 2% benaderen, ook als gevolg van de prijsstijging voor diensten eenmaal de economie opnieuw aantrekt. 

In oktober 2020 heeft de Sloveense overheid de eerste versie van het Herstelplan aanvaard en goedgekeurd. Slovenië wil met het Herstelplan uitgebreide financiële steun verlenen aan hervormingen, structurele veranderingen en investeringen om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten. Slovenië wil beter voorbereid zijn op de uitdagingen in verband met de groene en digitale transitie, welke ook belangrijke punten zullen zijn voor het Europese Voorzitterschap dat het land in de tweede helft van 2021 zal waarnemen. 

Het Nationaal Herstelplan mikt op vijf gebieden die onderworpen zullen zijn aan investeringsondersteunende hervormingen en structurele veranderingen. 334 miljoen euro van de subsidies zullen gebruikt worden om hervormingen te ondersteunen, terwijl 1,705 miljard euro aan subsidies en 2,933 miljard euro aan leningen zal worden gebruikt voor projecten.

De 5 gebieden zijn de volgende (met vermelding van het percentage van het budget) :

  • Duurzame en groene transitie (42%)
  • Digital Slovenia (20%)
  • Creëren van een ondersteunend klimaat voor ondernemingen (19%)
  • Onderwijs (11%)
  • Toerisme (8%)
f) Opportuniteiten op korte termijn

Voor de lockdown kocht vooral de jongere bevolking online. De heersende beperkingen zorgden ervoor dat e-commerce op veel bredere schaal ingeburgerd raakte. Marktonderzoekers geloven dat onlinewinkelen ook in de toekomst zal blijven toenemen.

g) Opportuniteiten op lange termijn

Het is moeilijk om de toekomstige zakelijke mogelijkheden te voorspellen omdat Slovenië erg afhankelijk is van de andere Europese markten. Aangezien ongeveer 20 procent van de Sloveense export en 10 procent van het bbp afkomstig is van de auto-industrie, hangt de toekomst van deze sector af van de situatie in Europa, met name deze in Duitsland. Meer dan 19% van de Vlaamse export naar Slovenië bestaat uit auto-onderdelen en transportmateriaal.

De infrastructuurprojecten die na de uitbraak van het coronavirus werden stopgezet (o.m. de spoorlijn naar de haven van Koper, de tweede buis van de Karawanken-tunnel) en die na de versoepeling van de beperkingen zullen worden voortgezet, kunnen kansen bieden voor Vlaamse bedrijven (met name voor bouwmaterialen en chemische producten).

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 januari 2021