U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Servië

1. Algemene toestand

Actuele situatie op 3 augustus 2022

In de afgelopen 24 uur zijn er 6.196 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd in Servië. In het ziekenhuis liggen er 655 patiënten, van wie 28 aan beademingstoestellen. 

In totaal zijn er 2.142.148 mensen besmet geraakt met het virus sinds het eerste geval geregistreerd werd op 6 maart 2020. Het coronavirus heeft tot nu toe al 16.313 levens geëist

Servië heeft tot nu toe ten minste 8.534.688 doses COVID-vaccins toegediend. 61,4% van de bevolking is volledig gevaccineerd.

De Servische overheid publiceert dagelijks bijgewerkte statistieken  van de besmettingen.

2. Voorzorgsmaatregelen

De aanbeveling om mondmaskers binnenshuis te dragen blijft van kracht, maar in gezondheidsinstellingen is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen.

Reizen naar Servië

Er zijn geen beperkingen voor reizen naar Servië.

Meer info vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: Servië | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)

3. Economie

a. Economische impact

Het tempo van de economische groei is in het vierde kwartaal van 2021 op jaarbasis iets afgenomen. De vertraging deed zich voor in alle aspecten van de economie, waarbij particuliere bestedingen, investeringen en export aan kracht verloren. De consumptie van de huishoudens werd beperkt door een sterkere prijsdruk in het kwartaal, ondanks de daling van de werkloosheid en de robuuste loongroei. In het eerste kwartaal van 2022 zal de economie waarschijnlijk in een lagere versnelling schakelen. De industriële productie kromp aan het begin van het jaar, handel in detailhandelsverkopen in januari in een duidelijk lager tempo groeiden dan in het derde kwartaal. Een verdere stijging van de kracht in de lus van de maand de consumentenbestedingen aantasten omdat het de koop bedreigt.

b. Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be . Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

De Servische overheid heeft beslist om:

 • De doelstellingen van medisch personeel te verhogen: 10% vanaf 1 april
 • Eenmalige bijstand voor gepensioneerden met een bedrag van 4.000 dinar
 • Moratorium op terugbetaling van leningen
 • Verlaging van de referentierentevoet met 0,5%, tot 1,75%

608.3 miljard dinars (€ 5,1 miljard), 11% van het bbp en de helft van de jaarlijkse begroting van het land:

Vier economische maatregelen:

1: Fiscale beleidsmaatregelen: 161 miljard dinar

 • Uitstel van betaling van loonheffingen en bijdragen aan de particuliere sector, tijdens de duur van de noodtoestand, met daaropvolgende terugbetaling van de opgelopen schulden in termijnen vanaf ten vroegste 2021
 • Uitstel van vooruitbetaling van belastingen op winst 
 • Vrijstelling van donateurs van verplichtingen btw-betalingen

2: Directe hulp aan de particuliere sector: 97,3 miljard dinar

 • Rechtstreekse hulp aan ondernemers die forfaitair worden belast en die belasting betalen op het werkelijke inkomen (micro-, kleine en aan middelgrote ondernemingen) 
 • steunbetaling in het bedrag van het minimumloon voor 900.000 werknemers
 • rechtstreekse hulp aan grote bedrijven in de privésector
 • betaling van steun ten bedrage van 50% van het netto minimumloon voor werknemers wiens beslissing de beëindiging van het werk heeft bepaald (Artikel 116 en 117 van de arbeidswet)

3. Maatregelen ter behoud van liquiditeit:

 • Programma voor financiële steun aan de economie via het Ontwikkelingsfonds voor Ondernemers aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, landbouwbedrijven en coöperaties: 200 miljoen euro
 • Garantieregeling ter ondersteuning van de economie voor leningen om de liquiditeit en het werkkapitaal voor ondernemers, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, landbouwbedrijven en commerciële banken. De waarde van de garantieregeling bedraagt 240 miljard dinar.

4:  Directe hulp aan volwassen burgers

100 euro voor alle volwassenen burgers: 70 miljard dinar.

d. Economische vooruitzichten

Het Servische kabinet heeft een reeks maatregelen genomen om de negatieve impact van de crisis op de economie te verzachten. De regering heeft aan particuliere ondernemingen leningen, garanties en uitstel van belasting verstrekt en aan elke burger een speciale universele geldoverdracht van 100 euro uitgekeerd.

De totale waarde van het fiscale pakket bedroeg € 6 miljard (12,7% van het bbp) met € 4 miljard aan directe fiscale steun en uitgaven en € 2 miljard aan kredietgaranties en subsidies. Verdere steun kwam van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (lening van € 200 miljoen), de Wereldbank (lening van € 100 miljoen) en de Europese Unie (financieel steunpakket van € 93 miljoen).

De vooruitzichten voor 2022 zijn bemoedigend. COVID-19 blijft een hindernis aangezien het aantal omikrongevallen tijdelijk aanzienlijk gestegen was en de lage vaccinatiegraad (50% volledig gevaccineerd op 21 maart) onder het Europese gemiddelde (62%) ligt. De inflatie is afgelopen november 2021 opgelopen tot 7,5% en zal waarschijnlijk de consumptie raken, aangezien de hoge tarieven voornamelijk het gevolg zijn van hoge brandstof- en voedselprijzen (inclusief de impact van een ernstige droogte op de landbouw in 2021). Het IMF verwacht dat de inflatie in de tweede helft van 2022 geleidelijk zal afnemen.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een duidelijke impact, niet alleen op de gezondheid, maar ook op de economie. Ook uw export kan gevolgen hebben van zelfs hinderen.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse export op hun internationale activiteiten.

In het  dossier Coronavirus  heeft u een aantal nuttige tips, omvat u volledige uitgaven in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kunt u terecht bij  exportadvies-corona@fitagency.be .

3 mei 2022