U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in IJsland

Toestand op 03/05/2022

1. Algemene toestand

Eind februari 2022 werden er dagelijks tussen de 2.100 en 2.800 infecties vastgesteld, maar aangezien het aantal ernstige besmettingen en ziekenhuisopnames niet in dezelfde mate toenam en ook de overtuiging van een wijdverbreide vlokimmuniteit aan belang won, werd besloten om op 25 februari 2022 alle restricties op te heffen.

Via een live tracker kan het aantal besmettingen, personen in quarantaine, overlijdens en het verloop van het vaccinatieprogramma geraadpleegd worden. 

Voor het reizen naar en in IJsland kunnen de regels nagelezen worden via https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland

2. Voorzorgsmaatregelen

Momenteel gelden er geen restricties in IJsland, de basismaatregelen, zoals handen wassen, niezen in elleboog, ventileren, thuisblijven bij klachten blijven naturlijk wel gelden.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.covid.is/announcements

3. Exit-strategie

IJsland heeft zich naargelang de situatie aangepast. Eind 2020 (29 december) werd begonnen met vaccineren en begin april 2021 konden de gezondheidsautoriteiten verklaren dat zij op schema waren. Inmiddels zijn meer dan 290.630 IJslanders volledig gevaccineerd (twee dosissen) en al meer dan 206.030 IJslanders hebben een boostervaccin gekregen, dit op een bevolking van 376.2478. Meer informatie betreffende de statistieken van het aantal vaccinaties in IJsland vindt u via http://www.covid.is/statistical-information-on-vaccination

4. Economie

a. Economische impact

Gezien IJsland uitzonderlijk afhankelijk is van toerisme (het grootste aantal bezoekers komt traditioneel uit de VS en China) maakte het land zich wel enige zorgen om de economische gevolgen. De regering was echter bereid om speciale maatregelen ter ondersteuning van de toeristische sector, de industrie en openbare investeringen te nemen om zo de veerkracht te vergroten. 

b. Handelsbelemmeringen

IJsland is lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de bedoeling om tussen de daarbij aangesloten landen (Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De regering nam ongekende maatregelen als reactie op COVID-19. De maatregelen waren in de eerste plaats bedoeld om werkloosheid en tijdelijk verlies van persoonlijk inkomen tegen te gaan door middel van gedeeltelijke werkloosheidsuitkeringen, toegang te geven tot pensioensbesparingen, uitstel van betaling van vennootschapsbelasting en operationele leningsfaciliteiten voor bedrijven. 

Voor alle COVID-19-maatregelen, zie https://www.government.is/government/covid-19/#measures

d. Economische vooruitzichten

De regering verwachtte dat de economie weer zou aantrekken wanneer de (tijdelijke) schok, veroorzaakt door COVID-19, voorbij zou zijn. Inmiddels is dan ook gebleken dat dit het geval is. IJsland heeft een robuust economisch herstel doorgemaakt, de productie is gestegen dankzij de sterke binnenlandse vraag, de toegenomen bruto-investeringen en de toegenomen buitenlandse handel. Na een daling van 7,1% in 2020, bedroeg de bbp-groei 4,3% in 2021 en deze zal naar verwachting 4,8% in 2022 bedragen. Verdere productiegroei hangt echter af van de toekomstige ontwikkeling van de buitenlandse handel en verder herstel van de toeristische sector. De inflatie bedroeg in maart 6,7%, het hoogste niveau sinds 2010. De Centrale Bank verhoogde haar belangrijkste rentetarief in februari met 0,75 procentpunt, wat nu 2,75% is, maar er worden verdere renteverhogingen worden verwacht.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

6 mei 2022