U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in IJsland

Toestand op 10/12/2020

1 Algemene toestand

Op donderdag 10 december 2020 was het coronavirus bij iets meer dan 5515 mensen vastgesteld en waren er 33 ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19. Via een live tracker kan het aantal besmettingen, personen in quarantaine en overlijdens geraadpleegd worden. Sinds eind april/begin mei nam het aantal nieuwe infecties sterk af, sinds midden augustus nam het aantal besmettingen ook in IJsland weer geleidelijk toe. Het ziet er echter naar uit dat de top van de tweede coronagolf midden oktober is bereikt. 

Om zoveel mogelijk infecties te voorkomen, blijft het nodig om maatregelen aan te houden. De regering heeft op 15 juni besloten om toeristen de volgende keuzes te gegeven:

 1. 14 dagen in quarantaine te gaan
 2. bij aankomst op Keflavík International Airport gescreend te worden op het Covid-19
 3. of een recent certificaat van screening voor kunnen leggen dat is goedgekeurd door 'Icelandic Health Authorities'

2 Voorzorgsmaatregelen

Vanaf 24 maart 2020 golden o.a de volgende maatregelen:

 • Bijeenkomsten van meer dan 20 personen werd niet toegestaan. Supermarkten, apotheken, luchthavens en internationale havens vormden voorlopig een uitzondering op deze regel.
 • Trainingscentra, zwembaden, bibliotheken, musea werden voor onbepaalde tijd gesloten.
 • Kinderdagverblijven en lagere scholen bleven open, maar er golden strikte richtlijnen. Middelbare scholen, hoge scholen en universiteiten daarentegen werden gesloten.
 • Het openbaar vervoer bleef onder strikte voorwaarden functioneren.
 • IJsland paste de maatregelen toe die aanvaard werden in Schengenverband betreffende reizen.

3 Exitstrategie

Tijdens de eerste fase, vanaf 4 mei, werden o.a. de volgende maatregelen en restricties versoepeld:

 • Bijeenkomsten van maximaal 50 personen werden toegestaan, mits de twee meter afstandsregel gehandhaafd kon worden.
 • Servicediensten, zoals tandartsen, fysiotherapeuten, kappers, schoonheidssalons en musea mochten hun deuren weer openen, mits zij zich aan de preventiemaatregelen ter bestrijding van het virus konden houden.
 • Hoge scholen en universiteiten gingen weer open, op voorwaarde dat men zich aan de twee meter afstandsregel hield en er gold een limiet van maximaal 50 personen.
 • Kinderdagverblijven, lagere scholen en middelbare scholen waren open, maar de strikte maatregelen werden zoveel mogelijk afgebouwd.
 • Sportactiviteiten werden enkel buiten toegestaan, hierbij gold dat de groepen uit maximaal 50 kinderen mochten bestaan en men ook de twee meter afstandsregel moest respecteren. Voor volwassenen gold dat men met maximaal 4 personen tegelijk mocht sporten en men zich aan de twee meter afstandsregel moest houden.

In de tweede fase werden o.a. de volgende maatregelen versoepeld.

 • Vanaf 18 mei mogen zwembaden weer openen
 • Bijeenkomsten van maximaal 200 personen worden vanaf 25 mei weer toegestaan, mits de twee meter afstandsregel gehandhaafd kan worden
 • Trainingscentra mogen vanaf 25 mei weer open, met de restrictie dat zij zich moeten beperken tot een maximum capaciteit (50% van de normale capaciteit)
 • Alle restaurants en bars mogen tot 23u open. 

In de derde fase, gold het volgende:

 • Al het bovenstaande
 • Bijeenkomsten van maximaal 500 personen zijn toegestaan.

Gezien het aantal besmettingen echter weer toenam, voerde IJsland opnieuw restricties in waaronder:

 • Bijeenkomsten tot maximaal 10 personen
 • Sportactiviteiten voor iedereen die in 2005 of daarvoor is geboren, zijn niet toegestaan
 • Trainingscentra, zwembaden, theaters, musea zijn gesloten
 • Men moet de twee meter afstandsregel respecteren en kan deze regel niet worden gehandhaafd, moet men gebruik maken van een mondmasker
 • Op scholen en universiteiten dient men zich aan de twee meter afstandsregel te houden als men geen mondmasker draagt.

Meer informatie:

Verder heeft de IJslandse regering de zogenaamde ‘tracing-app’, Rakning C-19, sinds 1 april ingevoerd. Met deze app probeert men de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Gebruikers van de app geven hiermee hun locatie aan om zo eventuele andere gebruikers te kunnen waarschuwen wanneer zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus. Deze app is echter niet verplicht.

4 Economie

a. Economische impact

Gezien IJsland uitzonderlijk afhankelijk is van toerisme (de voornaamste toeristen komen gewoonlijk uit Amerika en China) maakt het land zich wel enige zorgen om de economische gevolgen, maar de regering is bereid om speciale maatregelen ter ondersteuning van de toeristenindustrie industrie en openbare investeringen te nemen om zo de veerkracht te vergroten. Dit zal de economie zowel op korte als op lange termijn ten goede komen.

b. Handelsbelemmeringen

IJsland is ook lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de doelstelling om tussen de daarbij aangesloten landen (Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De regering neemt ongekende maatregelen als reactie op COVID-19. De totale reikwijdte van de maatregelen kan oplopen tot meer dan 200 miljard IJslandse kronen, hetgeen enerzijds uitstel van betaling van belastingen en andere heffingen met zich meebrengt en anderzijds uitgavenverhogingen en belastingverlagingen van in totaal meer dan 60 miljard IJslandse kronen. Daarnaast zal de schatkist de economie ondersteunen met lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven als gevolg van zwakkere economische omstandigheden. Deze brede maatregelen vormen een aanvulling op acties van de Centrale Bank - d.w.z. renteverlagingen, reserveverplichtingen en anticyclische kapitaalbuffers - en de aankopen van schatkistobligaties door de Bank.

De maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om werkloosheid en tijdelijk verlies van persoonlijk inkomen tegen te gaan door middel van gedeeltelijke werkloosheidsuitkeringen, toegang te geven tot pensioensbesparingen, uitstel van betaling van vennootschapsbelasting en operationele leningsfaciliteiten voor bedrijven. Wanneer de directe impact van de pandemie begint af te nemen, zullen de autoriteiten de revitalisering van de economie krachtig steunen met meer overheidsinvesteringen die bedoeld zijn om de bbp-groei op lange termijn te bevorderen, belastingverlagingen voor ter plaatse verrichte arbeid op diverse werkplaatsen en een marketingcampagne over IJsland als toeristische bestemming.

Voor uitvoerige informatie hieromtrent: https://www.government.is/default.aspx?pageid=5781e635-46bb-4c79-8218-03...

d. Economische vooruitzichten

De regering verwacht dat de economie weer zal aantrekken wanneer de (tijdelijke) schok veroorzaakt door COVID-19 voorbij is. De maatregelen van de regering zijn erop gericht om levensvatbare bedrijven in leven te houden. Bovendien zijn de fundamenten van de economie sterk.

5 Nuttige links

6 Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 december 2020