U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in IJsland

Toestand op 24/08/2021

1. Algemene toestand

Op 24 augustus 2021 werd het coronavirus bij 10.254 mensen vastgesteld en waren er 22 ziekenhuisopnames ten gevolge van COVID-19. Via een live tracker kan het aantal besmettingen, personen in quarantaine, overlijdens en het verloop van het vaccinatieprogramma geraadpleegd worden. 

IJsland was al aan de versoepelingen begonnen, maar inmiddels gelden er, om zoveel mogelijk infecties te voorkomen, weer enkele restricties. Voor het reizen naar en in IJsland kunnen de regels nagelezen worden via https://www.covid.is/sub-categories/visiting-iceland

2. Voorzorgsmaatregelen

Vanaf 24 maart 2020 werden bijeenkomsten van meer dan 20 personen niet langer toegestaan en trainingscentra, zwembaden, bibliotheken, musea werden voor onbepaalde tijd gesloten. Kinderdagverblijven en lagere scholen bleven open, maar er golden strikte richtlijnen. Middelbare scholen, hoge scholen en universiteiten daarentegen, werden gesloten. Het openbaar vervoer bleef onder strikte voorwaarden functioneren en IJsland paste de maatregelen toe die aanvaard werden in Schengenverband betreffende reizen.

De maatregelen werden enigszins strenger gedurende de tweede coronagolf, iets wat ervoor zorgde dat IJsland de pandemie goed onder controle kreeg. Helaas is inmiddels echter ook weer in IJsland een toename van het aantal besmettingen waar te nemen en heeft IJsland weer enige restricties ingevoerd. Voor alle restricties die momenteel van kracht zijn, kunt u terecht op https://www.covid.is/categories/effective-restrictions-on-gatherings

3. Exit-strategie

Na de eerste coronagolf werden gedurende drie fases vele maatregelen en restricties versoepeld, maar gezien het aantal besmettingen tijdens de herfst van 2020 weer toenam, voerde IJsland opnieuw restricties in. In maart 2021 zag het ernaar uit dat de alfavariant ook in IJsland voor een derde coronagolf zou zorgen, maar door de restricties nog eens extra te verscherpen, bleef deze golf uit. Hierdoor kon IJsland sinds 15 april 2021 enkele restricties versoepelen. De komst van de deltavariant heeft er echter voor gezorgd dat IJsland inmiddels ook weer een toename kent van het aantal besmettingen, waardoor het land weer enkele resitricties heeft moeten toepassen. IJsland heeft op dit ogenblik geen vastgesteld exitstrategieplan. Het land zal zich naargelang de situatie aanpassen. 

IJsland is eind 2020 (29 december) begonnen met vaccineren en begin april 2021 konden de gezondheidsautoriteiten verklaren dat zij op schema waren. Momtenteel hebben al meer dan 274.381 IJslanders hun eerste dosis ontvangen. Meer informatie betreffende de statistieken van het aantal vaccinaties in IJsland vindt u via http://www.covid.is/statistical-information-on-vaccination

Meer informatie:

Verder heeft de IJslandse regering de zogenaamde tracing-app, Rakning C-19, sinds 1 april 2020 ingevoerd. Met deze app probeert men de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Gebruikers van de app geven hiermee hun locatie op om zo eventuele andere gebruikers te waarschuwen wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus. Deze app is echter niet verplicht.

4. Economie

a. Economische impact

Gezien IJsland uitzonderlijk afhankelijk is van toerisme (het grootste aantal bezoekers komen traditioneel uit de VS en China) maakt het land zich wel enige zorgen om de economische gevolgen, maar de regering is bereid om speciale maatregelen ter ondersteuning van de toeristische sector, de industrie en openbare investeringen te nemen om zo de veerkracht te vergroten. Dit zal de economie zowel op korte als op lange termijn ten goede komen.

b. Handelsbelemmeringen

IJsland is lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), die is opgericht met de bedoeling om tussen de daarbij aangesloten landen (Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) een groot aantal handelsbelemmeringen op te heffen.

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De regering neemt ongekende maatregelen als reactie op COVID-19. De totale reikwijdte van de maatregelen kan oplopen tot meer dan 200 miljard IJslandse kronen. Enerzijds is er een uitstel van betaling van belastingen en andere heffingen en anderzijds zijn er uitgavenverhogingen en belastingverlagingen van in totaal meer dan 60 miljard IJslandse kronen. Daarnaast zal de schatkist de economie ondersteunen met lagere belastinginkomsten en hogere uitgaven als gevolg van de zwakkere economische omstandigheden. Deze brede maatregelen vormen een aanvulling op acties van de Centrale Bank - d.w.z. renteverlagingen, reserveverplichtingen en anticyclische kapitaalbuffers - en de aankopen van schatkistobligaties door de Bank.

De maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om werkloosheid en tijdelijk verlies van persoonlijk inkomen tegen te gaan door middel van gedeeltelijke werkloosheidsuitkeringen, toegang te geven tot pensioensbesparingen, uitstel van betaling van vennootschapsbelasting en operationele leningsfaciliteiten voor bedrijven. Wanneer de directe impact van de pandemie begint af te nemen, zullen de autoriteiten de revitalisering van de economie krachtig steunen met meer overheidsinvesteringen die bedoeld zijn om de bbp-groei op lange termijn te bevorderen, belastingverlagingen voor ter plaatse verrichte arbeid op diverse werkplaatsen en een marketingcampagne om IJsland als toeristische bestemming te promoten.

Voor meer informatie hierover: https://www.government.is/default.aspx?pageid=5781e635-46bb-4c79-8218-03d44073071e#Tab0

d. Economische vooruitzichten

De regering verwacht dat de economie weer zal aantrekken wanneer de (tijdelijke) schok, veroorzaakt door COVID-19, voorbij is. De maatregelen van de regering zijn erop gericht om levensvatbare bedrijven in leven te houden. Bovendien zijn de fundamenten van de economie sterk.

5. Nuttige links

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

25 augustus 2021