U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

De afgekondigde gezondheidscrisis kan zes maanden (tot 18 december) duren, tenzij dit verlengd wordt door de overheid.

1. Algemene toestand

Het huidige aantal geïnfecteerde mensen is 534 in Hongarije. Het aantal genezen personen is 3463. Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe al 600 levens in Hongarije geëist. In totaal zijn er 7227 mensen in quarantaine. In totaal zijn tot nu toe 352.546 tests uitgevoerd (situatie op 06/08/2020). 

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

Vanaf 12 juli veranderen de toegangsregels voor Hongarije. De overheid heeft landen in drie categorieën onderverdeeld: groen (veilig), geel (onveilig) en rood (verboden), met afzonderlijke regels voor elk niveau. De huidige classificatie van landen is bijgevoegd (pagina 12, geldig vanaf 7 augustus en blijft geldig tot intrekking).

Er zijn geen speciale regels van kracht voor landen op de groene lijst, die de meeste EU-lidstaten omvat: zowel Hongaren als burgers van deze landen mogen Hongarije vrij binnenkomen.

Reizigers uit landen op de gele lijst kunnen een gezondheidscontrole verwachten op de grens. Ze ontvangen automatisch een papieren oproep voor 14 dagen quarantaine waarvan ze kunnen worden vrijgesteld met 2 negatieve, op eigen kosten? uitgevoerde tests.

Reizigers (niet-Hongaarse burgers) uit landen op de rode lijst worden de toegang tot Hongarije ontzegd. Hongaren die vanuit deze locaties aankomen, worden in quarantaine geplaatst, waarbij twee negatieve tests nodig zijn voor het opheffen van de quarantaine.

Tests voor Hongaarse staatsburgers zijn tot 1 augustus gratis.

Doorvoer en vrachtverkeer vormen een uitzondering op de regels, maar ook in deze gevallen kunnen gezondheidsonderzoeken plaatsvinden. De aanvraagformulieren voor het overschrijden van de staatsgrens zijn gewijzigd overeenkomstig de geldende voorschriften voor de duur van de paraatheid voor ziektebestrijding. De aanvraag gaat via de website van de politie en moet in het Engels of Hongaars worden ingediend. Elke woensdag zal de regering de landenlijst herzien en indien nodig kan het aantal landen in de gele of rode categorie toenemen.

De lijst met groen, geel of rood gemarkeerde landen (geldig van 12 juli), is te vinden op de website van het Hongaarse Staatsblad (pagina 4).

De consulaire dienst en de Ambassade van België in Hongarije verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Er wordt dringend op aangedrongen om alleen in geval van extreme nood naar de hulpdiensten en ziekenhuizen te gaan, omdat ze overbezet zijn en het broedplaatsen voor infectie zijn. Personen die al in quarantaine zijn, mogen hun woonplaats niet verlaten. 

3. Exitstrategie

De tijdslimiet voor winkelen van de 65-plussers is afgeschaft, maar vooralsnog blijft het dragen van een masker op het openbaar vervoer en in winkels verplicht. Het is nog steeds niet mogelijk om een muziek- of dansevenement te houden voor 500 personen tot 15 augustus, de deadline wordt door de regering onderzocht. Er werd een gezondheidscrisis aangekondigd die gekenmerkt wordt door een epidemiologische paraatheid die elke drie maanden door de regering wordt herzien.

De noodtoestand die halverwege maart in Hongarije is uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), is op 18 juni beëindigd. 

4. Economie

a. Economische impact

In de periode maart - mei 2020 bedroeg het gemiddelde aantal werklozen 190.000 en het werkloosheidscijfer 4,1%. In mei 2020 nam het aantal werklozen toe met ongeveer 28.000 in vergelijking met de voorgaande maand: het gemiddelde aantal werklozen was 215.000, het werkloosheidscijfer was 4,7%. In vergelijking met mei 2019 is het aantal werklozen met 55.000 gestegen. Volgens de administratieve gegevens van de Hongaarse Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden eind mei 2020 met 43,4% gestegen tot 363.000 vergeleken met een jaar eerder. In mei 2020 bedroeg het gemiddeld maandelijks aantal werkenden 4.399.000, dat is 31.000 meer dan in de voorgaande maand en 134.000 minder dan een jaar eerder. In de periode maart-mei 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werkenden 4.403.000 (2,2% lager dan een jaar eerder); de arbeidsparticipatie van mensen van 15–64 jaar was 68,6%.

In mei 2020 bleef het volume van de industriële productie met 30,7% achter bij de hoge basis van het voorgaande jaar. De effecten van de door de coronavirusepidemie veranderde economische processen waren ook in deze periode aanzienlijk. De industriële productie lag in mei 15,6% boven het niveau van de voorgaande maand. De industriële binnenlandse verkoop daalde met 19,7%, binnen de binnenlandse productie in de industrie was deze 24% lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Binnen de industrie daalde de productie met 32% in het doorslaggevende gewicht (95%) dat de productie vertegenwoordigt. Het productievolume daalde in elke fabricagesubsectie. De fabricage van transportmiddelen die 21% van de productie-output vertegenwoordigt (met het grootste gewicht) daalde het sterkst met 53% op jaarbasis. De productie van computer-, elektronische en optische producten, goed voor 13% van de productie, daalde met 21%. De productie van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten met een aandeel van 13% in de productie werd minder getroffen door de epidemie. De verwerking en conservering van vlees en de productie van vleesproducten met het grootste gewicht (23%) daalden met 19,5%. Van de middelzware representatieve onderafdelingen daalde de productie van rubber- en kunststofproducten en andere niet-metalen minerale producten met 27%, de productie van basismetalen en gefabriceerde metaalproducten daalde met 33% op jaarbasis. De productie van farmaceutische basisproducten en farmaceutische preparaten daalde in het kleinste deel, met 3,4%, hierin werd een stijging gemeten in de voorgaande maand. De industriële productie is in januari-mei 2020 met 13,8% gedaald in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

In mei 2020 daalde het verkoopvolume in winkels met 2,8% volgens onbewerkte gegevens en met 2,1% indien gecorrigeerd voor kalendereffecten in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het verkoopvolume steeg met 1,8% in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde detailhandel van levensmiddelen. De omzet van de non-food detailhandel steeg met in totaal 0,7%. Het volume van de postorder- en internetdetailhandel, goed voor 9,3% van alle detailhandelsverkopen en met betrekking tot een breed scala aan goederen, steeg in mei met 59% en zette een meerjarige expansie voort. Het verkoopvolume in tankstations voor auto's daalde met 13,8%. De verkoop van motorvoertuigen en auto-onderdelen en accessoires die niet tot de detailhandelsgegevens behoren, daalde met 23%. In mei 2020 bedroeg de verkoop in het nationale detailhandelsnetwerk en in de postorder- en internetdetailhandel HUF 994 miljard tegen lopende prijzen. De voedings-, drank- en tabakswinkels waren goed voor 49% van alle detailhandelsverkopen, terwijl de relevante cijfers voor non-foodwinkels en het netwerk van tankstations respectievelijk 39% en 12% bedroegen. In januari-mei 2020 steeg het verkoopvolume in winkels met 1,5% vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor kalendereffecten. Het verkoopvolume steeg met 5,9% in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels, met 1,5% in de niet-voedingsdetailhandel en daalde met 11,3% in de detailhandel in autobrandstoffen.

Het volume van de bouwoutput, gebaseerd op ruwe data, was in mei 2020 20,1% lager in vergelijking met de hoge basis van het voorgaande jaar. De productie daalde in beide hoofdgroepen van de bouw: bij de bouw van gebouwen met 24,0%, bij civiele techniek met 15,6%. Van de bouwdivisies daalde het productievolume met 16,8% in de bouw van gebouwen, met 12,0% in de civiele techniek, terwijl de gespecialiseerde bouwactiviteiten met 27,8% afnamen. Het volume van nieuwe contracten daalde met 7,4%, het volume van nieuwe contracten gesloten voor de bouw van gebouwen was 47,6% hoger dan de lage basis van het voorgaande jaar, terwijl hun volume voor civieltechnische werken 29,1% lager was dan een jaar eerder. Het volume van de voorraad van contracten eind mei bij bouwondernemingen was 14,5% lager dan eind mei 2019. Het volume van de contracten steeg met 14,1% voor de bouw van gebouwen en daalde met 25,6% voor civieltechnische werken. De bouwproductie daalde in de eerste vijf maanden van 2020 met 5,6% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Als gevolg van de pandemie heeft HUNGEXPO meegedeeld dat de beurzen CONSTRUMA en INDUSTRY DAYS worden uitgesteld. 

Het bruto binnenlands product van Hongarije steeg met 2,2% volgens onbewerkte gegevens en met 2,0% volgens de voor seizoeninvloeden en kalender aangepaste en afgestemde gegevens in het 1e kwartaal van 2020 in vergelijking met de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. De buitengewone situatie als gevolg van de coronavirus-pandemie had een negatieve invloed op de productie van de meeste sectoren, maar de dienstensector en, in mindere mate, de industrie bleven de stuwende krachten achter de groei in het eerste kwartaal als geheel. We voegen KSH's recente vergelijkende grafiek bij (zie bijlage).

Volgens GKI Economic Research Co. vertraagde de Hongaarse economie al in het eerste kwartaal (vergeleken met voorgaande). In april was er een enorme krimp. Hoewel het herstel in mei is begonnen, zal het een lang en moeilijk proces zijn met grote opofferingen. De twee uitersten voor 2020 zijn + 0,3-2 procent (Nationale Bank van Hongarije) en -8 procent van het BBP (OESO). De EU, de OESO en Reuters en Consensus Forecast verwachten dat het Hongaarse BBP in 2022 het niveau van 2019 zal bereiken, terwijl het IMF en de Hongaarse regering verwacht dit tegen 2021. De Nationale Bank van Hongarije verwacht in 2021 een aanzienlijke versnelling van de bbp-groei. Volgens de Europese Commissie zou een daling van 7,7 procent van het Hongaarse BBP in 2020 kunnen worden gevolgd door een stijging van 6 procent volgend jaar. GKI verwacht een economische neergang van 6 procent (tussen 5-7 procent) in 2020. Het BBP zal naar verwachting in 2021 met 4,5 procent groeien. Het overheidstekort in de eerste helft van het jaar was vijf keer zo hoog als eerder gepland. GKI voorspelt een overheidstekort van 5 procent van het bbp in 2020 en 3,5 procent in 2021, en een overheidsschuldquote van respectievelijk ongeveer 75 procent en 72 procent van het bbp. Voor meer details zie het GKI-rapport in bijlage.

b. Handelsbelemmeringen

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Farmaciën en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 3 april de export van propofol voor minimaal 6 maanden heeft verboden. Op 9 april werd verdere informatie aangekondigd over het verbod op de uitvoer van farmaceutische producten uit het grondgebied van Hongarije met betrekking tot antibiotica, verdovende analgetica en hypnotica. 

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De Hongaarse regering nam maatregelen voor economische bescherming. Eerst heeft het kabinet tot eind 2020 een moratorium op alle bestaande leningen ingevoerd. Het moratorium op alle bestaande leningen wordt echter niet opgeheven, het blijft van kracht tot en met 31 december 2020 en kan eventueel door de regering worden verlengd, aangezien het verstrijken van het uitstel van betaling niet gekoppeld is aan een noodsituatie.

Het kabinet wijst 9.200 miljard HUF toe voor economische beschermingsmaatregelen, wat zich vertaalt in 18-20% van het BBP en het zou uiteindelijk zelfs nog hoger kunnen gaan.

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

  1. Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen. Op 10 april werd het reglement van een loonsubsidieprogramma van 'Kurzarbeit' (Duits voor een subsidieregeling voor arbeidstijdverkorting) aangekondigd. De subsidie is betaalbaar voor maximaal drie maanden. Het subsidiepercentage is 70% van de betalingen voor afwezigheden in verhouding tot 30%, 40% of 50% van de verloren werktijd, verminderd met voorschotten op de inkomstenbelasting en premies. Het is gemaximaliseerd op het dubbele van het op dat moment geldende minimumloon. De nieuwe regels zijn op 16 april in werking getreden.
  2. Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van 450 miljard HUF.
  3. Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën. De maatregelen ter bescherming van het toerisme hebben een budget van 600 miljard HUF. De regeling biedt restaurants en hotels de mogelijkheid om te renoveren en de betrokken bedrijven in het algemeen om diensten van hogere kwaliteit op te zetten.
  4. Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna 2.000 miljard HUF zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan 500 miljard HUF.
  5. Het 13e-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de ganse 13 maanden.

Andere belangrijke maatregelen:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het tarief van de premiebelasting verlaagd met twee procentpunten, van 17,5% naar 15,5%. Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting voor kleine ondernemingen verlaagd met één procentpunt, van 12% naar 11%.

Tot 30 juni 2020 wordt geen belasting over de sociale premie geheven over het bedrag van de secundaire arbeidsvoorwaarden die worden overgemaakt naar de zogenaamde Széchenyi Pihenő ("SZÉP")-kaartrekening (dwz de belastingdruk wordt verlaagd van de huidige 32,5% naar 15%).

De deadline voor rapportageverplichtingen en aanverwante belastingaangiftes is uitgesteld tot 30 september. De deadline voor btw-teruggave wordt teruggebracht tot 20 dagen voor belastingbetalers die als betrouwbaar zijn aangemerkt en 30 dagen voor gewone belastingbetalers.

Het kabinet is gestart met online trainingen en ondersteunt beroepsopleiding en omscholing in een leersysteem op afstand. De staat neemt 95% van het collegegeld op in de beroepsopleiding van getroffen werknemers en lanceert ook een studielening voor volwassenenonderwijs tegen een rente van 0%.

De Hongaarse regering legt dit jaar een eenmalige heffing op aan kredietinstellingen en de opbrengst zal worden overgemaakt naar het nieuw opgericht Epidemiologische Fonds. Het tarief van de belasting is 0,19% op de belastingbasis boven 50 miljard HUF en het budgettair doel is om 55 miljard HUF via deze belasting te innen. De belasting kan in drie gelijke tranches worden betaald. De nieuwe heffing wordt opgelegd bovenop de 65 miljard HUF aan bankbelasting die dit jaar verschuldigd is, en kan in de komende vijf jaar worden afgeschreven van de bankbelasting.

Het Nationaal Programma voor Voedselcrisisbeheersing maakt ook deel uit van het Actieplan voor de Bescherming van de Economie. Een subsidie van 25 miljard HUF is toe te wijzen aan  voedsel- en landbouwbedrijven die in een moeilijke situatie verkeren als gevolg van de epidemie.

d. Economische vooruitzichten

In de nasleep van de uitbraak van COVID-19 heeft de Hongaarse regering haar BBP-groeiraming voor 2020 verlaagd van 4,0% tot 3,5%, in de overtuiging dat Hongarije als open economie ook zal worden getroffen door de wereldwijde epidemie. Het kabinet maakte zijn inschatting voor een recessie van 3,0% in de tweede helft van maart, in de veronderstelling dat Hongarije in het tweede kwartaal uit de pandemie kan komen. De regering heeft haar BBP- en tekortprognoses eind april herzien, aangezien de coronaviruspandemie een grotere economische tol gaat eisen dan verwacht.

Door de gewijzigde situatie zal Hongarije moeten afwijken van de begroting voor 2020. De doelstelling voor het begrotingstekort is verhoogd van 1,0% van het BBP tot 2,7%. De financieringsbehoefte van de centrale begroting is met 1.234 miljard HUF gestegen, van 367 miljard HUF tot 1.601 miljard HUF.

Rekening houdend met de huidige markttrends verwacht het nationale ASB een HUF 900 miljard lager omzetvolume in de detailhandel in vergelijking met de oorspronkelijke plannen.

De Hongaarse inflatie wordt in twee richtingen door de epidemie beïnvloed: aan de ene kant houden dalende brandstofprijzen als gevolg van het coronavirus de prijzen tegen, terwijl de vraag naar voedingsmiddelen groeit, en veel winkels bijna geen voorraad meer hebben. Hierdoor kan de prijs van dergelijke voedingswaren omhoogschieten en dus ook de inflatie.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment worden dit soort producten voornamelijk vanuit China naar Hongarije geïmporteerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

f. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije worden geherstructureerd en gemoderniseerd, en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet met betrekking tot COVID-19) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet ver gevorderd, maar ze zullen zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen en zo snel een nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren in ruil voor de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

5 augustus 2020

Bijkomende informatie

topmenedzser_2020_0408_GB.pdf (PDF – 233 kB)
volume change of gdp.pdf (PDF – 36 kB)
topmenedzser_2020_07_GB.pdf (PDF – 145 kB)