U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

1. Algemene toestand

Situatie op 17/01/2022 - In Hongarije zijn 21.219 nieuwe coronagevallen bevestigd. Het aantal besmette personen is daarmee gestegen tot 137.951. Het aantal genezen personen sinds de uitbraak van de pandemie bedraagt 1.169.775. Het coronavirus heeft tot nu toe al 40.507 levens geëist. In het ziekenhuis liggen er 2.630 coronapatiënten, van wie 228 aan ademhalingstoestellen. In totaal zijn er 39.669 mensen in quarantaine. Tot nu toe zijn 6.319.434 personen gevaccineerd, waarvan 6.059.382 al hun tweede vaccinatie hebben gekregen, 3.417.089 mensen hebben ook al hun derde vaccinatie gehad.

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

Volgens het besluit van de regering kunnen werkgevers eisen dat werknemers tegen het coronavirus worden ingeënt als arbeidsvoorwaarde indien dit noodzakelijk is voor hun veiligheid.

Behalve in gezondheidsvoorzieningen en openbaar vervoer zijn vanaf zaterdag 20 november opnieuw maskers nodig in winkels, winkelcentra, postkantoren, klantendiensten, theaters, bioscopen, musea en bij sportevenementen. Werknemers van culturele en andere evenementen binnenshuis, sportscholen, zwembaden, kuuroorden en horecagelegenheden moeten maskers dragen. Dit geldt ook voor kinderverzorg(st)ers in crèches en voor het onderwijzend personeel in kleuterscholen, scholen en het hoger onderwijs. Werkgevers kunnen ook regels opstellen voor de maskerdracht op de werkvloer. Minderjarigen jonger dan zes jaar en personen met een verstandelijke of psychosociale handicap of met autismespectrumstoornissen hoeven geen masker te dragen. 

Een verbod op het bezoeken van gezondheidsinstellingen is ingevoerd. In sociale instellingen kan dit worden beslist door de manager.

Alleen met een immuniteitsbewijs kan men in Hongarije muziek- en dansevenementen, evenementen met meer dan 500 personen en sportevenementen bezoeken.

Het EU-vaccinatiecertificaat is nu beschikbaar voor reizen binnen de EU. Burgers die van plan zijn binnen de Europese Unie te reizen, wordt aangeraden het EU-COVID-certificaat te downloaden of af te drukken door in te loggen op de nationale e-gezondheidsinfrastructuur (EESZT) portal. Op de website is ook een videohandleiding beschikbaar. Het certificaat is geen reisdocument en zal niet officieel worden afgegeven of toegezonden. 

Reizen naar Hongarije

In het algemeen:

Indien de reiziger met het vliegtuig naar Hongarije aankomt en EU-onderdaan is, is een vaccinatiecertificaat (op papier of applicatie, als bewijs van ten minste 1 vaccinatie met een vaccin dat in Hongarije en/of de EU is goedgekeurd: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson en AstraZeneca, alsmede de Russische Spoetnik V en Chinese Sinopharm vaccins of een negatieve PCR-test van niet meer dan 72 uur oud vereist, samen met een identiteitskaart. Indien aan een van deze voldaan is, is er geen zakelijke uitnodiging vereist (die het certificaat en de test vervangt). Indien de reiziger per vliegtuig aankomt en onderdaan is van een derde land, is een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur vereist, samen met een paspoort en/of visum. Als de reiziger met de auto uit een buurland aankomt, gelden de pre-pandemische regels bij het binnenkomen van Hongarije, d.w.z. Hongaarse burgers kunnen Hongarije zonder beperkingen binnenkomen, voor EU-burgers met een identiteitskaart, onderdanen van derde landen met een paspoort en/of visum, is er geen vaccinatiecertificaat of negatieve PCR-test vereist.

De consulaire dienst en de Ambassade van België in Hongarije verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Er wordt aangedrongen om alleen in geval van extreme nood naar de hulpdiensten en ziekenhuizen te gaan, omdat deze overbezet zijn en het broedplaatsen voor infectie zijn. Personen die al in quarantaine zijn, mogen hun woonplaats niet verlaten. 

3. Exitstrategie

De regering heeft het certificaat van immuniteit ingevoerd. Er zijn drie manieren om immuniteit aan te tonen: als iemand al gevaccineerd is of is bevestigd dat hij of zij al was geïnfecteerd met een coronavirus, of als er een sterk vermoeden is dat iemand geïnfecteerd was en dit door een daaropvolgende test bevestigd wordt. In dit geval is de dag van herstel van infectie de begindatum van de immuniteit, die wordt gerechtvaardigd door een negatieve test na een positieve PCR-test of een antigeen-sneltest. Als iemand alleen een positieve test heeft, maar er geen aanvullende tests meer gedaan werden, dan is de 10e dag na de test de officiële dag van herstel. Het immuniteitscertificaat is 6 maanden na herstel geldig. Het certificaat is in dit geval ook gratis, het wordt verzonden door de overheid. Als iemand al is ingeënt, hoeft het certificaat niet te worden aangevraagd, het wordt door de overheid per post bezorgd. Het certificaat dat is afgegeven voor de vaccinatie; heeft geen geldigheidsduur. 

Vanaf 15 februari wordt iedereen van 18 jaar en ouder die een derde vaccinatie tegen het coronavirus heeft gekregen en iedereen die twee vaccinaties heeft gehad en binnen zes maanden na de tweede vaccinatie is, als gevaccineerd beschouwd. Voor personen jonger dan 18 jaar zijn twee vaccinaties voldoende. De regering verkort de quarantaineperiode voor het coronavirus: volwassenen zullen zeven dagen in quarantaine worden geplaatst, terwijl zij na vijf dagen, als zij asymptomatisch zijn en een negatieve coronavirustest hebben, "vrijgesteld" zullen worden. 

Een vierde vaccinatie kan worden gegeven ten minste 4 maanden na de derde en wordt aanbevolen na 6 maanden. Voor de vierde vaccinatie is het advies van de huisarts vereist.

De mobiele applicatie van de nationale e-gezondheidsinfrastructuur (EESZT) is beschikbaar als een elektronische, meer gedetailleerde versie van het Hongaarse immuniteitscertificaat. De app, die beschikbaar is op Android en iOS, bevat de naam van de persoon, het tijdstip van inenting en het type vaccin waarmee hij is ingeënt. Deze info is niet beschikbaar op het fysieke immuniteitscertificaat. Na registratie en download van de app wordt alleen een QR-code gedeeld, gevolgd door de naam van de gebruiker, het TAJ-nummer, de datum van inenting en de bevestiging van de inenting. Het type vaccin wordt pas getoond na het scannen van de QR-code.

Voor massale vaccinatie van de bevolking is een prioriteitsvolgorde vastgesteld op basis van vrijwilligerswerk en kwetsbaarheid voor COVID-19. Indien iemand zijn/haar gegevens onjuist heeft ingevoerd bij de registratie voor de vaccinatie, en daardoor onjuiste gegevens aantreft in de aan hem/haar toegezonden melding, kan hij/zij de gegevens aanpassen via het telefoonnummer 1818 of op het e-mailadres adatvedelem@neak.gov.hu. Na registratie voor een vaccinatie, kunt u een afspraak maken voor vaccinaties op de elektronische gezondheidsdiensten website. Voor vaccinatie moet u een ingevuld toestemmingsformulier meebrengen. Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen zich nu ook inschrijven voor het vaccin. Jongeren worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Vanaf 4 mei konden buitenlanders die in Hongarije wonen en Hongaren die in het buitenland wonen en geen verzekeringsnummer hebben, zich laten registreren voor vaccinatie. 

De derde vaccinatie wordt in Hongarije toegestaan op bevel van het hoofd van de Hongaarse volksgezondheidsdienst. Als een persoon een derde vaccinatie wenst te krijgen, moet hij of zij zich laten registreren via de webpagina van de nationale e-gezondheidsinfrastructuur (EESZT) en de vaccinator beslist welke vaccinatie de patiënt kan krijgen. Het is belangrijk te weten dat de derde vaccinatie pas 4-6 maanden na het tweede vaccin kan worden gegeven. Men kan zich na de tweede helft van de 30e week registreren voor deze derde vaccinatie. 

4. Economie

a. Economische impact

Arbeidsmarktparticipatie

In november 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werkzame personen tussen 15 en 74 jaar op maandbasis 4,677 miljoen. In september-november 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werkzame personen 4,687 miljoen, 70.000 meer dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De werkgelegenheid op de binnenlandse primaire arbeidsmarkt is toegenomen, terwijl het aantal personen dat in het buitenland werkzaam is, is afgenomen. In september-november 2021 is het aantal personen dat in Hongarije op de primaire arbeidsmarkt werkte, ten opzichte van een jaar eerder met 88.000 toegenomen, terwijl het aantal leden van huishoudens in Hongarije dat in het buitenland werkte, is afgenomen (14.000). In de leeftijdsgroep van 15-64 jaar waren 4,58 miljoen personen werkzaam, wat neerkomt op een arbeidsparticipatie van 74%. Het aantal werkende mannen daalde met 6.000 tot 2,428 miljoen, terwijl hun arbeidsparticipatie om demografische redenen met 0,8% toenam tot 78,5%. Het aantal werkende vrouwen is met 48.000 toegenomen tot 2,152 miljoen en hun arbeidsparticipatie is met 2,4% gestegen tot 69,5%. In de jonge leeftijdsgroep (15-24 jaar) bedroeg het aantal werkenden 272.000 en hun arbeidsparticipatie daalde met 0,3% tot 27,8%. De arbeidsparticipatie is met 1,4 % gestegen tot 87,9% voor de zogenaamde meest actieve leeftijdsgroep (25-54 jaar) en met 3,5% tot 64,4% voor de oudere leeftijdsgroep (55-64 jaar).

In november 2021 waren er 179.000 werklozen en bedroeg het werkloosheidspercentage 3,7%. In de periode september-november 2021 bedroeg het aantal werklozen gemiddeld 177.000 en het werkloosheidspercentage 3,6%. In de periode september-november 2021 is ten opzichte van een jaar eerder het aantal werklozen van 15-74 jaar met 25.000 gedaald en het werkloosheidspercentage met 0,6%. Onder mannen waren er 87.000 werklozen en het werkloosheidspercentage daalde met 0,9% tot 3,4%. Onder vrouwen waren er 90.000 werklozen en het werkloosheidspercentage bedroeg 3,9%. Het aantal werklozen in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar is licht gedaald tot 37.000, terwijl hun werkloosheidspercentage onveranderd bleef op 11,9%. Een vijfde van alle werklozen waren jongeren. Het werkloosheidscijfer van de 25-54-jarigen daalde met 0,6% tot 3,2% en dat van de 55-74-jarigen met 0,5% tot 2,6%. De gemiddelde tijd dat naar een baan werd gezocht was 9 maanden en 35% van de werklozen was al minstens een jaar op zoek naar een baan. Eind november 2021 was het aantal geregistreerde werkzoekenden volgens de administratieve gegevens van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling ten opzichte van een jaar eerder met 18,3% gedaald tot 242.000.

Industrie

In november 2021 groeide het volume van de industriële productie met 2,6% j-o-j. Op basis van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens steeg de productie met 2,1%. Volgens voor seizoensinvloeden en werkdagen gecorrigeerde gegevens was de industriële productie 2,9% hoger dan in oktober 2021. In de meeste subsectoren van de verwerkende industrie werden stijgingen geregistreerd, waaronder een aanzienlijke groei bij de productie van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten. De vervaardiging van transportmiddelen, die het grootste gewicht vertegenwoordigde, daalde echter aanzienlijk. De daling werd veroorzaakt door het feit dat de fabrieken als gevolg van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders op lagere capaciteit of in één ploeg werkten. De productie daalde in mindere mate bij de vervaardiging van computer-, elektronische en optische producten. In de eerste elf maanden van het jaar lag de productie 9,9% hoger dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De industriële productie lag in november - volgens de voor seizoen en werkdagen gecorrigeerde indexcijfers - 2,9% boven het niveau van de voorgaande maand.

Detailhandel

In november 2021 lag het volume van de detailhandel, zowel in ruwe als in voor de kalender gecorrigeerde gegevens, 3,8% hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In november steeg het gecorrigeerde verkoopvolume voor het kalenderjaar met 2,1% in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels, met 4,9% in de detailhandel in non-foodartikelen en met 6,2% in de detailhandel in motorbrandstoffen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In januari-november 2021 lag het volume van de verkopen - ook volgens voor kalenderinvloeden gecorrigeerde gegevens - 3,2% hoger dan in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. In de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingsdetailhandel is het volume van de omzet met 2,1% gestegen. Het omzetvolume steeg met 2,2% in de niet-gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen, die 76% van de detailhandel in voedings- en genotmiddelen uitmaken, en met 1,6% in de gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen. De omzet van de non-fooddetailhandel is in totaal met 4,9% gestegen. Het verkoopvolume is met 29% gestegen in de winkels voor textiel, kleding en schoeisel, met 28% in de winkels voor tweedehands goederen, met 11% in de winkels voor farmaceutische producten, medische artikelen en cosmetica, met 6,6% in de winkels voor boeken, computeruitrusting en andere gespecialiseerde artikelen en met 2,9% in de niet-gespecialiseerde winkels in industrieproducten.

Het verkoopvolume daalde met 7,4% in meubelzaken en winkels in elektrische artikelen. De postorderverkoop en de detailhandel via internet, die een breed scala van goederen bestrijkt en 12% van de detailhandelsverkoop vertegenwoordigt, zijn - in vergelijking met de hoge basis in november vorig jaar - in volume met 0,9% gegroeid. De verkoopvolumes in tankstations voor motorvoertuigen stegen met 6,2%. De verkoop in winkels voor motorvoertuigen en auto-onderdelen en -accessoires die niet tot de detailhandel behoren, steeg met 0,3%.

In november 2021 bedroeg de binnenlandse detailhandelsomzet HUF 1.276 miljard tegen lopende prijzen. Gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels waren goed voor 43% van alle binnenlandse detailhandelsverkopen, terwijl de relevante cijfers voor de detailhandel in non-foodproducten en de detailhandel in benzinestations respectievelijk 41% en 16% bedroegen. In januari-november 2021 is het volume van de detailhandel, gecorrigeerd voor kalendereffecten, met 3,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het verkoopvolume steeg met 2,1% in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels, met 4,5% in de non-fooddetailhandel en met 4,4% in de detailhandel in motorbrandstoffen.

Bouwproductie

Volgens ruwe gegevens lag het volume van de bouwproductie in oktober 2021 14,5% hoger dan het niveau van het voorgaande jaar. De productie was 19,7% hoger in de bouw van gebouwen en 9,7% hoger in de weg- en waterbouw in vergelijking met oktober 2020. Op basis van voor seizoensinvloeden en werkdagen gecorrigeerde indexcijfers steeg de bouwproductie met 1,1% ten opzichte van september. 

In oktober 2021 en vergeleken met dezelfde maand van het voorgaande jaar: de productie steeg in beide hoofdgroepen van de bouw: met 19,7% in de bouw van gebouwen en met 9,7% in de weg- en waterbouw. De productie in de sectoren van de bouwnijverheid nam toe met 23,2% in de bouw van gebouwen en met 8,7% in de weg- en waterbouw.

De gespecialiseerde bouwactiviteiten zijn met 13% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het volume van de gesloten nieuwe contracten daalde met 3,7%, daarbinnen lag het volume van de nieuwe contracten voor de bouw van gebouwen 4,5% lager en dat van de burgerlijke bouwkunde 2,9% lager dan de basis van oktober 2020. Het volume van de contracten bij bouwondernemingen lag eind oktober 6,7% boven het niveau van eind oktober 2020. Het volume van de contracten steeg met 12,6% voor de bouw van gebouwen en met 2,8% voor de weg- en waterbouw, jaar-op-jaar. In de eerste tien maanden van 2021 steeg de bouwproductie met 11% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Economische groei en inflatie

De Hongaarse economie is er in het derde kwartaal met 0,7% op vooruitgegaan in vergelijking met het voorgaande kwartaal. De bbp-groei op jaarbasis (voor seizoensinvloeden en kalenderinvloeden gecorrigeerd) bedroeg 6,1%. Dit cijfer houdt ook in dat de economische productie in de eerste drie kwartalen 7,1% hoger lag dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar (en in het aangepaste cijfer slechts 6,8% hoger). Dit maakt de kans aanzienlijk groter dat de gemiddelde groei dit jaar (overeenkomstig de recente verlaging van de regeringsprognoses) onder de 7% zal blijven. Vorig jaar groeide de economie mooi in het vierde kwartaal, maar nu stokt ze blijkbaar. In het vierde kwartaal zou de bbp-index op jaarbasis dus nog lager kunnen uitvallen dan de huidige 6,1%. De prognose van de regering van 6,8% voor het ruwe jaargemiddelde van de index lijkt derhalve plausibel, terwijl het aangepaste cijfer waarschijnlijk nog lager zal zijn.

Het ministerie van Financiën schatte eerder dat de groei in 2021 tussen 7 en 7,5% zou liggen. Sinds eind maart vertoonde de wekelijkse economische index van het ministerie een gestage groei, met een gemiddelde stijging van 6,3% tussen juli en september. Kredietbeoordelaars hebben de prestaties van het land erkend en verklaard dat het economisch beleid doeltreffend is geweest en dat de kwetsbaarheid van het land gestaag is afgenomen. Het begrotingssaldo is een risico, nu de externe financieringscapaciteit bijna in evenwicht is, nadat de vorige grote tekorten ondanks de epidemie werden weggewerkt. De regering moet de uitgaven beteugelen en streven naar een gestage daling van de overheidsschuld. De schuldenlast van de huishoudens is naar EU-normen laag en die van het bedrijfsleven ligt rond het EU-gemiddelde. 

De consumentenprijzen lagen in november 2021 gemiddeld 7,4% hoger dan een jaar eerder. De laatste keer dat de inflatie zo hoog was, was in december 2007. De hoogste prijsstijgingen in de afgelopen 12 maanden werden gemeten voor motorbrandstoffen, alsook voor alcoholische dranken en tabak. In een maand tijd stegen de consumentenprijzen gemiddeld met 0,7%. In 12 maanden tijd stegen de voedselprijzen ten opzichte van november 2020 met 6,0%, waarvan 26,9% voor spijsolie, 20,2% voor meel, 19,5% voor margarine, 12,1% voor brood, 11,3% voor broodjes, 10,5% voor kantinemaaltijden, 9,0% voor pluimveevlees en 8,8% voor restaurantmaaltijden. De prijzen van motorbrandstoffen stegen met 37,7% en die van huishoudelijke reparatie- en onderhoudsgoederen met 14,2%. De prijzen van alcoholische dranken en tabak stegen gemiddeld met 11,0%, die van tabak met 16,8%. De consumenten betaalden 6,6% meer voor duurzame consumptiegoederen, waarvan 14,7% meer voor keuken- en andere meubelen, 13,2% meer voor woon- en eetkamermeubelen, 8,5% meer voor televisietoestellen en 7,1% meer voor nieuwe personenauto's. De kosten van diensten stegen met 4,6%, waarvan 14,5% voor de herstelling en het onderhoud van woningen en 9,1% voor de herstelling en het onderhoud van voertuigen. In één maand tijd stegen de consumentenprijzen ten opzichte van oktober 2021 gemiddeld met 0,7%. Levensmiddelen werden 0,8% duurder, waarvan meel 7,4%, broodjes 4,3%, brood 4,0%, kaas 3,1%, suiker 1,9%, deegwaren 1,7% en eieren 1,5% en salami, worst en ham 1,0% goedkoper. De prijzen van kleding en schoeisel stegen met 1,2%, die van motorbrandstoffen met 2,0% en die van brandhout met 2,3%. Duurzame consumptiegoederen werden 1,2% duurder, waaronder keuken- en andere meubelen 2,3%, tweedehands personenauto's 2,1% en televisietoestellen 1,9%. In januari-november 2021 stegen de consumentenprijzen in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar gemiddeld met 4,9% voor alle huishoudens en met 4,4% voor huishoudens van gepensioneerden.

In de zomer van 2021 voorspelde de centrale bank een inflatie van 4,1%, maar in haar inflatierapport van september verhoogde zij haar prognose tot 4,6%-4,7%. De inflatie zal de komende maanden ruim boven 5% blijven en naar verwachting tot volgende zomer boven 4% blijven, alvorens pas in de tweede helft van 2022 terug te keren naar het streefcijfer van de centrale bank. De Magyar Nemzeti Bank (MNB - Hongaarse Nationale Bank) verwacht daarom dat de inflatie in 2022 tussen 3,4 en 3,8% zal liggen en in 2023 tussen 2,8 en 3,2%. Het goede nieuws is echter dat de MNB uitgaat van een bbp-groei van 6,5 à 7% dit jaar, 5 à 6% volgend jaar en 3-4% in 2023.

b. Handelsbelemmeringen

Tussen 15 november en 15 februari zal de Hongaarse regering de maximumprijs van 95-liter benzine en diesel in benzinestations vastleggen op HUF 480 per liter (+/- €1,32). De Hongaarse regering voert een bevriezing van de voedselprijzen in voor zes producten: de prijzen van kristalsuiker, tarwemeel, zonnebloemolie, varkenspoten, kippenborst en 2,8% koemelk worden vanaf 1 februari centraal verlaagd tot de prijzen van 15 oktober 2021. De regering zal de hypotheekrente tot de prijs van eind oktober vaststellen. De maatregel wordt begin januari van kracht en loopt tot het einde van de eerste helft van 2022. 

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Geneesmiddelen en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 11 december de export van Gelofusine en Gelaspan 4%, voor maximaal 6 maanden, verbiedt. Voor verdere informatie bezoekt u de website van OGYÉI

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

Op 25 juni 2020 heeft Hongarije een operationeel korps voor economische bescherming opgericht om de acties ter ondersteuning van de Hongaarse economie te coördineren, met bijzondere aandacht voor de werkplekken.

De regering heeft in de begroting voor 2020 HUF 923 miljard en in de begroting voor 2021 HUF 2550 miljard uitgetrokken voor het fonds voor economische bescherming. Een ondersteunend fiscaal beleid werd goedgekeurd: het is gebaseerd op belastingverlagingen, het scheppen van banen, investeringsstimulansen en steun voor gezinnen.

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

  • Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen.
  • Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van HUF 450 miljard.
  • Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën.
  • Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna HUF 2.000 miljard zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan HUF 500 miljard.
  • Het 13de-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de totale 13 maanden. Als gevolg van de verwachte ongekende economische groei zullen gepensioneerden niet alleen hun 13e maand pensioen terugkrijgen, maar naar verwachting ook een grote pensioenbonus ontvangen.

Door de belastingverlagingen zal in 2021 ongeveer HUF 600 miljard overblijven voor gezinnen, huishoudens en bedrijven, terwijl de tot dusver bekende maatregelen in 2022 meer dan HUF 870 miljard extra zullen opleveren voor de getroffenen. Het toerisme kreeg bijzondere en zeer ruime fiscale steun. Om de concurrentiepositie van de sector in de regio te versterken, kan vanaf 1 januari 2020 het laagste btw-tarief (5%) worden toegepast in het toerisme. Tussen 22 april 2020 en 31 december 2021 is het belastingtarief voor de SZÉP-kaart gehalveerd tot minder dan 15%, terwijl het bedrag dat naar de kaart kan worden overgemaakt verdubbeld is en de subrekeningen zijn opengesteld voor gratis overmakingen. Sinds het uitbreken van de epidemie zal niemand tot het einde van dit jaar bijdragen voor de ontwikkeling van het toerisme moeten betalen.

Belastingkortingen helpen gezinnen om een huis te kopen en moedigen investeringen aan door middel van steeds grotere belastingvrijstellingen en -verminderingen. Door de btw op nieuwe woningen te verlagen tot 5% en woningen met een woningcheque vrij te stellen van belastingen, blijft er dit jaar in totaal HUF 135 miljard over voor gezinnen. Het bedrag dat via belastingkredieten voor gezinnen overblijft, zou nog kunnen toenemen, want naast de eerder ingevoerde maatregelen (zoals het belastingkrediet voor kinderen en de levenslange belastingvrijstelling voor moeders met grote gezinnen) kunnen ouders met kinderen ook rekenen op een gezinsgebonden belastingvermindering. Als de economische groei meer dan 5,5% bedraagt, krijgen gezinnen met kinderen - tot het gemiddelde inkomen - aan het begin van volgend jaar de belasting die zij dit jaar hebben betaald, terugbetaald in de vorm van sociale bijdragen. De maatregel zal ongeveer HUF 600 miljard steun opleveren voor 1,9 miljoen ouders. In het geval van de uitkering voor het stichten van een gezin worden de termijnen voor het krijgen van kinderen uniform verlengd tot 30 juni 2022. Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe vrijstelling van kracht: een vrijstelling van de sociale zekerheid voor jongeren onder de 25 jaar, tot het gemiddelde loon, die op ongeveer 300.000 jongeren van toepassing zou kunnen zijn. De regering is bereid de belastingen op arbeid verder te verlagen om het bedrijfsleven meer armslag te geven en de mogelijkheid te bieden het minimumloon voor geschoolde werknemers te verhogen, waarbij het minimumloon in 2022 wordt opgetrokken tot HUF 200.000 bruto. De regering ziet een verlaging van de sociale premies als een manier om ondersteuning te bieden. Dit is het resultaat van het feit dat Hongarije een van de snelste economische herschikkingen in de EU heeft doorgevoerd. De regering zal de mogelijkheid om gebruik te maken van de Studielening Plus-regeling, die afgelopen mei is ingevoerd, verlengen tot 30 juni 2022.

Ook de belastingadministratie is tijdens de crisis aanzienlijk aangepast, wat niet alleen een eenvoudiger, gemakkelijker en sneller beheer voor de bedrijven betekent, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Ongeveer 600.000 bedrijven hebben tijdens de eerste fase van de epidemie in het voorjaar van 2020 te maken gekregen met uitstel van de indiening van jaarrekeningen en bijbehorende aangiften, waarbij twee op de drie bedrijven van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Een van de belastingverlichtende maatregelen tijdens de coronaviruscrisis is de versnelde terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), waardoor bedrijven tot eind augustus 2021 in totaal HUF 1.550 miljard vervroegd kunnen terugkrijgen, wat ook een belangrijk concurrentievoordeel kan inhouden, aangezien de Hongaarse terugbetalingstermijn van 20 dagen de kortste in de EU is. Het kredietmoratorium duurt tot eind oktober 2021, en vanaf november kunnen degenen die het nodig hebben tot 30 juni volgend jaar van de mogelijkheid gebruik blijven maken. Gepensioneerden, mensen met kinderen of die kinderen opvoeden, werknemers in de publieke sector en personen van wie het inkomen is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, kunnen een verlenging aanvragen. Ondernemingen waarvan de omzet met ten minste 25% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, kunnen een aanvraag indienen. Degenen die het uitstel tot eind juni 2022 willen verlengen, moeten dit bij hun bank aangeven als zij aan de toelatingscriteria voldoen. 

In het kader van het economisch herstel is een programma voor interne opleiding van HUF 70 miljard aangekondigd, waarvan de eerste HUF 15 miljard vanaf 1 oktober beschikbaar is voor aanvragen. Werkgevers kunnen bijna een half miljoen forint per werknemer ontvangen, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moeten werkgevers hun werknemers ten minste één jaar in dienst houden. De andere voorwaarde is dat zij de lonen van hun werknemers sneller verhogen dan het minimumloon. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, moet de steun niet worden terugbetaald. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen van opleidingssteun profiteren met een intensiteit van 70%, middelgrote ondernemingen met 60% en grote ondernemingen met 50%.

Meer dan 80.000 zelfstandigen hebben tot dusver een aanvraag ingediend voor de eenmalige overheidssteun ter waarde van HUF 17,6 miljard. Het bedrag dat op basis van meer dan 71.000 succesvolle aanvragen is uitbetaald, bedraagt nu meer dan HUF 15 miljard. Zelfstandigen die vroeger geen beroep konden doen op sectorale loonsubsidies omdat er te weinig werknemers waren, komen in aanmerking voor de zelfstandigenvergoeding. Zelfstandigen die een van de 56 hoofdactiviteiten uitoefenen waarvoor tijdelijke beperkingen gelden, kunnen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het gegarandeerde minimumloon. De eenmalige betaling van HUF 219.000 zal vooral ten goede komen aan de detailhandel, het toerisme en de horeca, de hotel- en de vrijetijdssector. De regeling voor de plaatsing van werkzoekenden zal worden uitgebreid. Zakelijke steun voor werkzoekenden met een laag opleidingsniveau zal gedurende maximaal 9 maanden gemakkelijker worden gemaakt. Ondernemingen die nieuwe werknemers opleiden, komen vanaf 15 september 2021 ook in aanmerking voor een werkervaringssubsidie van 90 dagen. In ruil voor de subsidie moeten de bedrijven zich ertoe verbinden minder geschoolden voltijds of deeltijds in dienst te nemen gedurende ten minste 4 uur per dag, aldus de mededeling. In de eerste drie maanden moet de onderneming de werkzoekende ten minste 120 uur opleiding geven in een specifieke beroepsvaardigheid. De opleiding kan een interne opleiding zijn op basis van interne middelen of kan worden verstrekt door een externe dienstverlener, in casu een aanbieder van volwassenenonderwijs. De werkervaringstoelage wordt betaald voor maximaal twee werkzoekenden tegelijk, voor maximaal tien werknemers, en voor maximaal 30% van het totale aantal werknemers boven de tien, gedurende maximaal 90 dagen. Het tarief bedraagt 100% van het brutoloon en de sociale premies ten laste van de werkgever, maar in geval van voltijdse arbeid, ten hoogste het minimumloon en de sociale premies ten tijde van de vaststelling ervan. De werkgever kan dan ook een bedrijfstoelage voor 6 maanden aanvragen voor de werkzoekende. Het loon mag niet worden verlaagd in verhouding tot de opleidingsperiode. Aanvragen voor de toelage kunnen vanaf 15 september worden ingediend bij het districts- of grootstedelijk kantoor van de woon- of verblijfplaats van de betrokkene, dat optreedt als openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

De Hongaarse regering heeft de noodtoestand verlengd tot en met 1 juni 2022. De regering heeft een aantal maatregelen genomen om de noodsituatie het hoofd te bieden, waaronder een uitstel van aflossing van leningen tot 30 juni 2022. De regels inzake telewerken onder de normale wettelijke regeling tijdens de noodsituatie zullen worden opgeschort. Gedeeltelijk telewerken zal ook worden toegestaan. De partijen moeten het nog steeds eens worden over thuiswerken in een arbeidsovereenkomst. En de administratieve lasten voor de werkgever zullen worden verminderd door de mogelijkheid om zijn controlerecht uit te oefenen met behulp van een geautomatiseerd instrument. Thuiswerkers zullen nog steeds een belastingvrije vergoeding kunnen krijgen van maximaal 10% van het minimumloon per maand. De reiskostenvergoeding voor gezondheidswerkers zal worden verlengd, zodat zij na afloop van de noodsituatie nog 14 dagen gratis kunnen reizen. Tot 30 juni hoeven logiesverstrekkende bedrijven van kinderen jonger dan 14 jaar geen identiteitsbewijs meer te tonen; hun gegevens worden geregistreerd op basis van een verklaring van de ouders. Officiële documenten die tijdens de noodsituatie vervallen (na juni 2022), blijven tot 60 dagen na het einde van de noodsituatie geldig. De verordening is alleen van toepassing op documenten die zijn afgegeven door de Hongaarse autoriteiten en zijn geldig op het grondgebied van Hongarije. Verlopen documenten kunnen alleen in Hongarije worden gebruikt, ze worden in het buitenland niet geaccepteerd.

De economische beschermings- en herstelmaatregelen van de regering hebben dit jaar ongeveer 8% aan de economische prestaties bijgedragen, waardoor het effect van de gezondheidscrisis is gemilderd. Het economisch herstel van Hongarije was, met een bbp-groei van 17,9% j-o-j in het tweede kwartaal, een van de snelste in de Unie, waarmee het land momenteel de derde plaats inneemt op de ranglijst.

d. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment wordt dit soort producten voornamelijk vanuit China ingevoerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

e. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije geherstructureerd en gemoderniseerd worden en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel(ler) ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet enkel met betrekking tot de pandemie) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet zo ver gevorderd en zullen ze zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen om zo versneld nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren ter vervanging van de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden, zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

17 januari 2022