U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

Op 4 november trad de bijzondere rechtsorde weer in werking. Het dragen van een masker en afstand houden is verplicht, zowel in besloten als in openbare ruimtes. Parkeren is gratis in openbare ruimtes.

1. Algemene toestand

Situatie op 20/04/2021 - Op dit ogenblik zijn 268.072 mensen besmet. Het aantal genezen personen sinds de uitbraak van de pandemie bedraagt 461.181. Het coronavirus heeft tot nu toe al 25.580 levens geëist. In het ziekenhuis liggen er 8.602 coronapatiënten, van wie 980 aan ademhalingstoestellen. In totaal zijn er 43.841 mensen in quarantaine. Er werden tot nu toe 5.157.082 PCR tests uitgevoerd. Tot nu toe zijn 3.317.052 mensen gevaccineerd, waarvan 1.400.703 al hun tweede vaccinatie hebben gekregen.

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

In Hongarije zijn al meer dan 2,5 miljoen mensen ingeënt tegen COVID-19, dus de geleidelijke heropening van het land is begonnen en bepaalde restricties worden opgeheven. Vanaf 7 april geldt er een uitgangsverbod tussen 22u en 5u. Enkel woon-werkverkeer is toegelaten, hiervoor moet men dit formulier invullen en altijd bij zich hebben. 

Winkels mogen zijn geopend tussen 5u en 21u30. Winkels, inclusief winkels die sinds 8 maart gesloten zijn, kunnen openen volgens nieuwe regels op basis van het aantal aanwezigen per vierkante meter. Gemiddeld mag er volgens de nieuwe regelgeving 1 klant per 10 m² in de winkel zijn. Tijdelijke beschermingsmaatregelen met betrekking tot diensten worden opgeheven, waardoor kappers, schoonheidssalons en andere dienstverleners opnieuw de deuren kunnen openen. 

Op 19 april gaan basisscholen (groepen 1-4) en kleuterscholen weer open. Basisscholen (groepen 5-8) en middelbare scholen openen op 10 mei. In middelbare scholen en aan de universiteiten wordt online onderwijs aangeboden, hogescholen worden gesloten. Er kunnen uitzonderingen hierop worden gemaakt door de rector (voor studenten buiten de landsgrenzen, buitenlandse studenten en voor in quarantaine geplaatste studenten). 

Horecazaken mogen echter nog steeds niet volwaardig openen, alleen werknemers mogen aanwezig zijn. Gasten mogen de restaurants alleen betreden voor het afhalen van maaltijden. Fabriekskantines mogen open blijven. Hotels kunnen gasten met zakelijke, economische of educatieve verplichtingen ontvangen, maar geen toeristen. 

Het dragen van een neus-mondmasker is verplicht in de volgende gevallen:

 • op het openbaar vervoer
 • in het centrum van een gemeente met meer dan 10.000 inwoners
 • in een door de gemeente aangewezen openbare ruimte of op een openbare plaats
 • in winkels/winkelcentra
 • in alle ruimtes waar op openbaar vervoer wordt gewacht
 • in afgesloten ruimtes
 • in kleinhandelszaken en cateringzaken
 • op het grondgebied van een gezondheidsinstelling
 • evenals in en op het grondgebied van sociale instellingen

Kinderen onder de zes jaar en mensen met een verstandelijke of psychosociale handicap of autismespectrumstoornissen hoeven geen masker te dragen. Tijdens sportactiviteiten hoeft men geen masker te dragen.

Tussen 22u en 5u kan om de volgende redenen worden afgeweken van de avondklok:

 • voor werkdoeleinden 
 • voor levensbeschermende doeleinden 
 • voor competitiesporten
 • voor het uitlaten van honden (binnen een straal van 500 meter van de verblijfplaats)

Alle soorten bijeenkomsten zijn verboden. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan familiefeesten en privé-evenementen. Huwelijksvoltrekkingen zijn alleen mogelijk zonder feest. Alleen gezinsleden kunnen de kerk- en burgerceremonies bijwonen. Er mogen maximaal 50 personen een begrafenis bijwonen.

Er geldt een evenementverbod. Sportwedstrijden kunnen achter gesloten deuren worden gehouden. Individueel sporten in de buitenlucht is toegestaan, tijdens sporten hoeft men geen masker te dragen. Amateurteamsporten zijn verboden. Religieuze ceremonies kunnen worden gehouden naar goeddunken van de religieuze gemeenschappen, maar in overeenstemming met de algemene regels.

Parken, arboreta en bossen aan de rand en in het binnenland van de nederzettingen blijven open en kunnen bezocht worden in overeenstemming met de algemene regels.

Er zijn maatregelen voor capaciteitsopbouw ingevoerd: niet levensreddende operaties worden opgeschort en het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden gereserveerd voor coronapatiënten neemt toe. Stervende coronapatiënten kunnen bezocht worden door hun naasten.

Naleving van het nieuwe decreet wordt gecontroleerd door de politie met de hulp van het Hongaarse leger, en boetes variërend van HUF 100.000 tot HUF 1 miljoen kunnen worden opgelegd aan iedereen die zich niet houdt aan de regels. 

Reizen naar Hongarije

Vanaf september zijn de toegangsregels weer aangescherpt. Bij binnenkomst worden reizigers voor 10 dagen in quarantaine geplaatst. Als iemand wordt geobserveerd tijdens het contactonderzoek, kan hij in dat geval niet met twee negatieve testresultaten uit de 10-daagse quarantaine worden vrijgelaten.

Vanaf 28 oktober moeten mensen die in quarantaine blijven, hun verblijfadres aan de politie doorgeven die de grenscontrole uitvoert. Besmette personen worden verzocht rechtstreeks naar hun opgegeven verblijfadres te gaan. Zij mogen hun reis alleen onderbreken om gezondheids-, technische of reisredenen. Zodra ze thuis zijn, moeten ze de rode quarantainesticker die ze van de politie hebben gekregen op de deur van hun verblijfplaats plakken. De mensen in quarantaine zullen 'quarantainesoftware' moeten gebruiken, dat wil zeggen een ​​applicatie installeren waarmee de politie kan nagaan of ze de opgegeven verblijfplaats hebben verlaten. De intensiteit, frequentie en wijze van politie-inspecties kunnen in verschillende delen van het land verschillen. De boete voor het overtreden van de quarantainevoorschriften kan variëren van HUF 5.000 tot HUF 150.000, kan meerdere keren per dag worden opgelegd, maar er kan maximaal HUF 600.000 op één dag worden geïnd.

Iedereen wordt onderworpen aan hetzelfde recht van binnenkomst als een Hongaars staatsburger die:

 • recht op permanent verblijf in Hongarije heeft als hij of zij dit recht met een document aantoont,
 • een vergunning afgegeven voor een verblijf van meer dan 90 dagen heeft,
 • lid van een Hongaarse sportorganisatie is / een persoon die door een uitnodiging of delegatie van een Hongaarse sportorganisatie - uitgegeven op naam - het grondgebied van Hongarije betreedt na deelname aan een internationaal sportevenement dat in het buitenland wordt gehouden.

Regels voor de binnenkomst van niet-Hongaarse burgers in Hongarije:

Relevante voorschriften staan ​​alleen onder bepaalde voorwaarden toe dat buitenlandse staatsburgers Hongarije mogen binnenkomen.

Buitenlanders die een permanente Hongaarse verblijfsvergunning hebben of een verblijfsvergunning die meer dan 90 dagen geldig is (in het geval van de eerste kunnen gezinsleden ook binnenkomen) zijn vrijgesteld van de regelgeving die toegang verbiedt, evenals atleten en sportspecialisten die hier werken , de werknemers van culturele instellingen in Hongarije, expediteurs die goederenvervoer verzorgen, personen die deelnemen aan officiële bezoeken en iedereen die kan bevestigen dat ze de ziekte COVID-19 in de afgelopen zes maanden hebben overwonnen.

Niet-Hongaarse staatsburgers die naar Hongarije reizen om een ​​of andere zakelijke of economische activiteit uit te oefenen, afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (EER), of, op basis van een internationaal verdrag, uit een land daarvan status als EER-lidstaten vanuit het perspectief van het vrije verkeer en verblijf van personen en in staat zijn om dit tijdens binnenkomst op geloofwaardige wijze te bevestigen, zijn ook vrijgesteld en mogen Hongarije zonder beperkingen binnenkomen.

Bovendien mogen buitenlandse staatsburgers het land ook zonder beperkingen binnenkomen als ze de staatsburgers zijn van een van de volgende landen, of als ze het recht hebben om langer dan 90 dagen in een van de onderstaande landen te verblijven. Dit geldt eveneens voor zakenreizigers. Concreet gaat het om de Verenigde Staten van Amerika, China, Rusland, India, Indonesië, Israël, Japan, de Republiek Korea, Turkije, Oekraïne, Singapore, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Niet-Hongaarse staatsburgers die aankomen voor internationale sportevenementen of culturele evenementen mogen Hongarije ook zonder beperking binnenkomen als ze een negatieve PCR-test die uitgevoerd is binnen 3 dagen voorafgaand aan de aankomst en een authentiek ticket voor het evenement in kwestie kunnen voorleggen. Reizigers moeten ook akkoord gaan met een eventuele medische screening. Indien ze toch positief blijken, moeten ze het land binnen 72 uur verlaten. 

Bovendien kan de politie geval per geval een vrijstelling verlenen van het verbod om in te reizen voor buitenlandse staatsburgers die in Hongarije studeren of die deelnemen aan familie-evenementen. Buitenlandse burgers mogen ook met toestemming van de overheid binnenkomen als ze aankomen om voor een familielid te zorgen, deel te nemen aan een sport-, cultureel of kerkelijk evenement of een andere redelijke reden hebben om het land binnen te komen. Individuele clementieverzoeken kunnen via deze link worden ingediend bij het politiecommando van Boedapest District XVIII.

Bij binnenkomst zijn buitenlandse burgers verplicht om gedurende 10 dagen vanaf de datum van binnenkomst in quarantaine te gaan. Ze kunnen van een dergelijke quarantaine worden vrijgesteld als ze over een document beschikken met de resultaten van twee SARS-CoV-2-tests (moleculair biologieonderzoek in overeenstemming met de professionele medische praktijk) die in Hongarije op twee verschillende tijdstippen zijn uitgevoerd met een tussenperiode van ten minste 48 uur waaruit blijkt dat het SARS-CoV-2-coronavirus op het moment van de tests niet in hun lichaam gedetecteerd werd. Het is echter ook acceptabel als de eerste van de twee tests wordt uitgevoerd in een van de Schengenlanden, de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

In het geval van samenreizende gezinnen, als ten minste één van de partijen een Hongaars staatsburger is, mag het buitenlandse familielid (kind, ouder, grootouder, echtgenoot of echtgenote) Hongarije binnenkomen.

Indien een niet-Hongaarse staatsburger Hongarije binnenkomt voor zakelijke of economische activiteiten, moet een bewijs van deelname voor economische/zakelijke doeleinden worden aangeleverd door het invullen en voorleggen van het certificaat dat beschikbaar is via deze link.

Een niet-Hongaarse staatsburger mag het grondgebied van Hongarije niet betreden voor passagiersvervoer.

De consulaire dienst en de Ambassade van België in Hongarije verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Er wordt aangedrongen om alleen in geval van extreme nood naar de hulpdiensten en ziekenhuizen te gaan, omdat deze overbezet zijn en het broedplaatsen voor infectie zijn. Personen die al in quarantaine zijn, mogen hun woonplaats niet verlaten. 

3. Exitstrategie

Het dragen van een neus-mondmasker en afstand houden blijft vooralsnog verplicht, ook in besloten en openbare ruimtes. Zoniet kunnen de autoriteiten een boete opleggen. De quarantainetijd kan worden verkort door 2 negatieve PCR-tests. De officiële maximumprijs voor de coronavirus-test is HUF 19.500. 

De regering heeft het certificaat van immuniteit ingevoerd. Er zijn drie manieren om immuniteit aan te tonen: als iemand al gevaccineerd is of is bevestigd dat hij of zij al was geïnfecteerd met een coronavirus, of als er een sterk vermoeden is dat iemand geïnfecteerd was en dit door een daaropvolgende antilichaamtest bevestigd wordt. In dit geval is de dag van herstel van infectie de begindatum van de immuniteit, die wordt gerechtvaardigd door een negatieve test na een positieve PCR-test of een antigeen-sneltest. Als iemand alleen een positieve test heeft, maar er geen aanvullende tests meer gedaan werden, dan is de 10e dag na de test de officiële dag van herstel. Het immuniteitscertificaat is 6 maanden na herstel geldig. Het certificaat is in dit geval ook gratis, het wordt verzonden door de overheid. Als iemand al is ingeënt, hoeft het certificaat niet te worden aangevraagd, het wordt door de overheid per post bezorgd. Het certificaat dat is afgegeven voor de vaccinatie heeft geen geldigheidsduur.

Volgens het Hongaars Nationaal Centrum voor Volksgezondheid (NNK) worden burgers die ouder zijn dan 18 jaar met een BSN-nummer en bij wie in de afgelopen 6 maanden geen COVID-19-infectie is vastgesteld, gevaccineerd. Dus degenen die besmet raakten in de lentegolf kunnen worden gevaccineerd, maar degenen die besmet zijn in de tweede herfstgolf kunnen nog niet gevaccineerd worden. Voor massale vaccinatie van de bevolking is een prioriteitsvolgorde vastgesteld op basis van vrijwilligerswerk en kwetsbaarheid voor COVID-19. Indien iemand zijn/haar gegevens onjuist heeft ingevoerd bij de registratie voor de vaccinatie, en daardoor onjuiste gegevens aantreft in de aan hem/haar toegezonden melding, kan de gegevens aanpassen via het telefoonnummer 1818 of op het e-mailadres adatvedelem@neak.gov.hu.

Als onderdeel van de tweede ontspanningsfase (die begint met 3,5 miljoen gevaccineerden) gaan de terrassen van de restaurants weer open en mogen ze open zijn tussen 5u en 21u30. Gasten moeten maskers dragen op het terras, maar het personeel niet.

4. Economie

a. Economische impact

Arbeidsmarktparticipatie

De arbeidsparticipatie van 15-64-jarigen is in 2020 sterk gestegen. Terwijl 69,7% van deze leeftijdsgroep terwerkgesteld was in het eerste kwartaal van 2020 en 68,7% in het tweede kwartaal, bedroeg de arbeidsparticipatie 70,2% tegen het einde van het derde kwartaal. Voor de leeftijdsgroep 20-64 jaar bedroeg de arbeidsparticipatie eind oktober 2020 75,6%. Hiermee haalt Hongarije opnieuw de doelstelling van 75% van de EU voor 2020. Het brutoloon van fulltime werknemers steeg van HUF 360.700 naar HUF 392.300 in één jaar (september 2019 - september 2020).

Consumptie

De consumptie van huishoudens nam verder toe in het eerste kwartaal, gedreven door het gunstige economische klimaat voorafgaand aan het uitroepen van de noodsituatie en de koopwoede van februari-maart als gevolg van de epidemie. In het derde kwartaal eindigde echter een stijgende periode van zes en een half jaar. In totaal was de particuliere consumptie in de eerste negen maanden van het jaar 2,4% lager dan een jaar eerder. Het volume van de overheidsconsumptie, dat veel lager is dan dat van de huishoudens, daalde met 0,6%, zodat de consumptie 2,2% lager lag dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Industrie

In Hongarije groeide het volume van de industriële productie sinds 2013 jaar na jaar, doorgaans sterker dan het het EU-gemiddelde. De opwaartse trend zette zich voort in de eerste twee maanden van 2020, maar de gunstige ontwikkelingen werden vanaf maart tenietgedaan door de economische effecten die samenhangen met de coronavirus-epidemie. De grootste daling werd opgetekend in april, toen het productievolume 37% lager was dan een jaar eerder. Toen de eerste golf van de epidemie afnam en de beperkingen geleidelijk werden opgeheven, trok de productie ook aan en overtrof deze het niveau van een jaar eerder in september. In kwartalen I.-III. lag de productie 9,2% lager dan in dezelfde periode van 2019. In totaal overtroffen de productievolumes in de eerste negen maanden van het jaar het niveau van een jaar eerder in slechts 3 subsectoren van de industrie. Naast de fabricage van elektrische apparatuur en de voedingsindustrie nam de farmaceutische productie als gevolg van de epidemie toe (met 3,7%). In kwartalen I – III. daalden de autoproductie, de textiel- en leerindustrie, de cokesproductie en de olieraffinage het sterkst (met 18%).

Bouwproductie

Met het aflopen van eerdere investeringsprogramma's bleef het volume van de bouwproductie aanzienlijk achter bij het hoge niveau van de afgelopen jaren in de eerste maanden van 2020, waarna de epidemie de daling nog verergerde. Vergeleken met een jaar eerder bereikte de productie een dieptepunt in juli. Vanaf augustus is de daling enigszins afgenomen, dus in 2020 I-III. daalde het productievolume (HUF 2,9 miljard) met 11% vergeleken met de hoge basis een jaar eerder. Beide hoofdgroepen binnenin de constructietak droegen hieraan bij: het bouwvolume, dat ongeveer een tiende van het bouwproduct uitmaakt, daalde met 10% en dat van de andere werken met 12%. De eerste daalde in mei met meer dan 20% en de laatste met meer dan 20% in juli en september. In de periode tot en met september 2020 werden 12.876 appartementen gebouwd, een kwart meer dan een jaar eerder.

Economische groei en inflatie

De Hongaarse economie laat al sinds 2013 onafgebroken mooie groeiresultaten optekenen, het groeipercentage in 2018 en 2019 was zelfs een van de hoogste binnen de EU. De opwaartse trend zette zich door in het eerste kwartaal van 2020, toen het volume van het bbp 2,2% hoger was dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal gingen de prestaties van de Hongaarse economie echter aanzienlijk achteruit, met 14%. In het derde kwartaal van 2020 daalde het bbp met 4,6% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, maar steeg het met 11,4% in vergelijking met het vorige (tweede) kwartaal. De algemene prestatie van de economie in de eerste negen maanden van het jaar lag dus 5,5% lager dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het bbp uitgedrukt in nominale waarde bedroeg in het derde kwartaal van 2020 12,176 miljard HUF. De top 3 takken van de economie in termen van investeringsprestaties in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020 zijn in oplopende volgorde: transport / logistiek, onroerend goed en verwerkingsindustrie. De epidemie heeft de meeste sectoren van de economie negatief beïnvloed. De prestaties van de industrie daalden met 7,2%, die van de bouw met 12% en die van de dienstverlening met 4,7% in de eerste drie kwartalen van 2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

De verandering in het investeringsvolume vertoonde elk kwartaal een dalende trend. Kijkend naar het jaar 2020, was de omzet van de buitenlandse handel de zwakste in het tweede kwartaal: de export bedroeg HUF 7.372 miljard en de invoer HUF 7.309 miljard tegen lopende prijzen. Voor het derde kwartaal slaagde Hongarije er echter niet alleen in om de achterstand in te halen, maar ook om beter te presteren dan de prestaties van de buitenlandse handel in goederen in het eerste kwartaal.

Als gevolg van de tweede golf van de epidemie in de herfst zijn de bbp-verwachtingen van de Hongaarse Nationale Bank (MNB) voor 2020 afgenomen. De eerdere (0,3% - 2,0%) bbp-groei in 2020 wordt weerlegd door de huidige gegevens (-6,8% - -5,1%). Volgens de raming van de MNB voor september 2020 kan het bbp in 2021 met 4,4% tot 6,8% groeien en in 2022 met 4,5% tot 5,7%. Ook heeft de MNB haar inflatieverwachtingen bijgesteld. Voor 2020 wordt de inflatie geraamd op 3,5% tot 3,6% in plaats van de vroegere 3,2% tot 3,3%. Volgens de MNB-prognose zal de inflatie in 2021 naar verwachting 3,4% tot 3,6% bedragen, en zich vanaf 2022 op 3,0% stabiliseren naarmate de economische situatie verder normaliseert. Het begrotingstekort van 7 à 7,5% in 2020 is internationaal gezien gemiddeld.

Veel evenementen van HUNGEXPO werden geannuleerd of uitgesteld. Informatie over de nieuwe datum van de evenementen vindt u op de website van HUNGEXPO.

Over de markteffecten van het coronavirus vindt u meer informatie in onze recente samenvatting.

b. Handelsbelemmeringen

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Geneesmiddelen en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 11 december de export van Gelofusine en Gelaspan 4%, tot intrekking maar niet later dan 11 juni 2021, verboden. Voor verdere informatie bezoekt u de website van OGYÉI

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De Hongaarse regering nam maatregelen voor economische bescherming. Eerst heeft het kabinet tot eind 2020 een moratorium op alle bestaande leningen ingevoerd. Het moratorium werd door de regering tot 30 juni 2021 verlengd voor sommige sociale groepen (gezinnen met kinderen, gepensioneerden, werklozen, ambtenaren). Bedrijven moeten een aanvraag indienen als ze het moratorium willen verlengen. Als hun inkomen met meer dan 25 procent is gedaald, mogen ze gebruikmaken van het moratorium. Voor leningen aan huishoudens en bedrijven die zijn aangegaan vóór de epidemie legt de overheid een opzegverbod op voor 6 maanden.

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

 1. Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen. Op 10 april werd het reglement van een loonsubsidieprogramma van 'Kurzarbeit' (Duits voor een subsidieregeling voor arbeidstijdverkorting) aangekondigd. De subsidie is betaalbaar voor maximaal drie maanden. Het subsidiepercentage is 70% van de betalingen voor afwezigheden in verhouding tot 30%, 40% of 50% van de verloren werktijd, verminderd met voorschotten op de inkomstenbelasting en premies. Het is gemaximaliseerd op het dubbele van het op dat moment geldende minimumloon. De nieuwe regels traden op 16 april in werking.
 2. Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van HUF 450 miljard.
 3. Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën. De maatregelen ter bescherming van het toerisme hebben een budget van HUF 600 miljard. De regeling biedt restaurants en hotels de mogelijkheid om te renoveren en zo diensten van hogere kwaliteit op te zetten.
 4. Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna HUF 2.000 miljard zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan HUF 500 miljard.
 5. Het 13de-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de totale 13 maanden.

Economie-beschermende maatregelen:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het tarief van de premiebelasting verlaagd met 2 procentpunten, van 17,5% naar 15,5%. Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting voor kleine ondernemingen verlaagd met 1 procentpunt, van 12% naar 11%.

De bedrijfsbelasting voor kmo-bedrijven en eenmanszaken wordt per 1 januari gehalveerd.

De uitkeringen voor woningrenovatie, die deel uitmaken van de maatregelen voor gezinsbescherming en gezinsondersteuning van de overheid, zijn uitgebreid: onder andere vanaf 1 januari 2021 daalt de btw op nieuwbouwwoningen van 27% naar 5%. 

Vanaf zaterdag 14 november is de btw op afhaalmaaltijden en dranken officieel verlaagd naar 5%. De btw-verlaging heeft geen invloed op de verzendkosten.

Officiële documenten die tijdens de nieuwe noodsituatie vervallen (na 4 november), blijven tot 60 dagen na het einde van de noodsituatie geldig. De verordening is alleen van toepassing op documenten die zijn afgegeven door de Hongaarse autoriteiten en geldig zijn op het grondgebied van Hongarije. Verlopen documenten kunnen alleen in Hongarije worden gebruikt, ze worden in het buitenland niet geaccepteerd. 

d. Economische vooruitzichten
e. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment wordt dit soort producten voornamelijk vanuit China naar Hongarije geïmporteerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

f. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije worden geherstructureerd en gemoderniseerd, en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet met betrekking tot COVID-19) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet zo ver gevorderd en zullen zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen om zo versneld nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren ter vervanging van de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden, zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

20 april 2021

Bijkomende informatie

topmenedzser_2020_07_GB.pdf (PDF – 145 kB)