U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

1. Algemene toestand

Situatie op 23/05/2022 - In Hongarije zijn 4.749 nieuwe coronagevallen bevestigd. Het aantal besmette personen is daarmee gestegen tot 37.448. Het aantal genezen personen sinds de uitbraak van de pandemie bedraagt 1.830.803. Het coronavirus heeft tot nu toe al 46.446 levens geëist. In het ziekenhuis liggen er 742 coronapatiënten, van wie 21 aan ademhalingstoestellen. In totaal zijn er 8.857 mensen in quarantaine. Tot nu toe zijn 6.408.742 personen gevaccineerd, waarvan 6.194.964 al hun tweede vaccinatie hebben gekregen, 3.872.440 mensen hebben ook al hun derde, en 295.989 mensen hebben hun vierde vaccinatie gehad.

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

Vanaf 7 maart wordt de verplichting om een masker te dragen afgeschaft (behalve in sociale en gezondheidsinstellingen). De regel dat werkgevers een vaccinatieplicht kunnen opleggen aan hun werknemers en de regels voor het gebruik van de immuniteitskaart (i.e. het Hongaarse CST) zijn ook geschrapt. Vaccinatie is nog steeds verplicht voor gezondheidswerkers en maatschappelijk werkers, alsook bij de nationale defensie.

Het EU-vaccinatiecertificaat is nu beschikbaar voor reizen binnen de EU. Burgers die van plan zijn binnen de Europese Unie te reizen, wordt aangeraden het EU-COVID-certificaat te downloaden of af te drukken door in te loggen op de nationale e-gezondheidsinfrastructuur (EESZT) portal. Op de website is ook een videohandleiding beschikbaar. Het certificaat is geen reisdocument en zal niet officieel worden afgegeven of toegezonden. 

Reizen naar Hongarije

De inreisbeperkingen voor Hongarije zijn opgeheven.

3. Exitstrategie

Alle beperkingen die een immuniteitskaart vereisen om van een binnenlandse dienst gebruik te maken, zijn opgeheven.

De beperkingen voor evenementen zijn opgeheven: er is geen immuniteitskaart meer nodig voor sportevenementen, culturele evenementen, muziek- en dansevenementen of openluchtevenementen met meer dan 500 mensen.

De mobiele applicatie van de nationale e-gezondheidsinfrastructuur (EESZT) is beschikbaar als een elektronische, meer gedetailleerde versie van het Hongaarse immuniteitscertificaat. De app, die beschikbaar is op Android en iOS, bevat de naam van de persoon, het tijdstip van inenting en het type vaccin waarmee hij is ingeënt. Deze info is niet beschikbaar op het fysieke immuniteitscertificaat. Na registratie en download van de app wordt alleen een QR-code gedeeld, gevolgd door de naam van de gebruiker, het TAJ-nummer, de datum van inenting en de bevestiging van de inenting. Het type vaccin wordt pas getoond na het scannen van de QR-code.

Het is belangrijk te weten dat de derde vaccinatie pas 4-6 maanden na het tweede vaccin kan worden gegeven. Men kan zich na de tweede helft van de 30e week registreren voor deze derde vaccinatie. Een vierde vaccinatie kan worden gegeven ten minste 4 maanden na de derde en wordt aanbevolen na 6 maanden. 

4. Economie

a. Economische impact

Arbeidsmarktparticipatie

In januari-maart 2022 waren er 107.000 werkenden meer dan een jaar eerder, namelijk 4,674 miljoen. Terwijl het aantal werkenden op de primaire arbeidsmarkt in Hongarije met 103.000 toenam, nam het aantal werknemers bij de overheid af (met 10.000). In de leeftijdsgroep van 15-64 jaar waren 4,569 miljoen personen werkzaam, wat neerkomt op een arbeidsparticipatie van 74%. Het aantal werkende mannen bedroeg 2,424 miljoen, hun arbeidsparticipatie nam om demografische redenen met 1,3% toe tot 78,5%. Het aantal werkende vrouwen nam met 75.000 toe tot 2,145 miljoen en hun arbeidsparticipatie steeg met 3,1% tot 69,4%. De arbeidsparticipatie van 15-64-jarigen is in alle regio's ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen, met de grootste stijging in Boedapest (3,9%) en de kleinste (0,7%) in de zuidelijke Grote Laagvlakte. Door de aanzienlijke stijging van het percentage was de situatie het gunstigst in de hoofdstad, waar het werkgelegenheidscijfer met 79,9% het hoogst was, terwijl de laagste waarde (67,7%) in Noord-Hongarije werd opgetekend.

In januari-maart 2022 daalde het aantal werklozen tussen 15 en 74 jaar ten opzichte van een jaar eerder met 34.000 en hun werkloosheidspercentage met 0,8%. Het aantal werklozen onder mannen bedroeg 99.000 en het werkloosheidspercentage daalde met 0,3% tot 3,8%. Het aantal werklozen onder vrouwen bedroeg 82.000 en hun werkloosheidspercentage daalde met 1,3% tot 3,6%.

Het aantal werklozen in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar daalde tot 31.000 en hun werkloosheidspercentage tot 10,4%, maar zij maken nog steeds meer dan 17% van het totale aantal werklozen uit. Het werkloosheidspercentage in de leeftijdsgroep 25-54 jaar is met 0,7% gedaald tot 3,3% en in de leeftijdsgroep 55-74 jaar met 0,2% tot 3,1%. De gemiddelde tijd dat naar een baan werd gezocht was 8,9 maanden en 34,2% van de werklozen was al minstens een jaar op zoek naar een baan. Het werkloosheidscijfer daalde in alle regio's behalve Noord-Hongarije, waar de indicator met 1% steeg in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, met de meest significante dalingen in Pest en de zuidelijke Grote Hongaarse Laagvlakte (beide met 1,6%). Het werkloosheidscijfer was het hoogst in de noordelijke Grote Hongaarse Vlakte (6,8%) en het laagst in de centrale Transdanubische regio (1,7%). Volgens de administratieve gegevens van de nationale dienst voor arbeidsbemiddeling (https://nfsz.munka.hu/) was het aantal geregistreerde werkzoekenden eind maart 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 17,2% gedaald tot 251.000.

Industrie

In maart 2022 groeide het volume van de industriële productie met 3,6% j-o-j. Op basis van voor het aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens steeg de productie met 4,2%. In een vergelijking op jaarbasis werden stijgingen gemeten in de meeste subsecties van de verwerkende industrie, maar de fabricage van vervoersuitrusting, die het grootste gewicht vertegenwoordigt, daalde - als gevolg van tekorten aan halfgeleiders en andere materiaalbevoorradingsproblemen - aanzienlijk. Volgens voor seizoensinvloeden en werkdagen gecorrigeerde gegevens was de industriële productie 0,1% lager dan in februari 2022.

Binnen de industrie is de productie van de be- en verwerkende industrie, die een doorslaggevend aandeel in de industrie heeft (97%), met 3% gestegen, die van de energie-industrie (levering van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht) met 19,2% en die van de winning van delfstoffen, die een gering gewicht heeft, met 9,6%. Het grootste gewicht van de productie van transportmiddelen, die 22% van de verwerkende industrie vertegenwoordigt, lag 13,3% lager op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van tekorten aan halfgeleiders en andere materiaalbevoorradingsproblemen. De productie van motorvoertuigen daalde met 20%, de productie van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen daalde met 9,3%. De fabricage van computer-, elektronische en optische producten, die 11% van de fabricage vertegenwoordigt, is met 6,3% gestegen ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar. Van de twee grootste groepen daalde de fabricage van elektronische onderdelen en printplaten met 12,2%, terwijl de fabricage van consumentenelektronica met 28% toenam. De vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten, die 11% van de verwerkende industrie vertegenwoordigt, steeg met 10,2% als gevolg van een stijging van zowel de binnenlandse verkoop als de uitvoer. In totaal daalde de productie in drie groepen, waarvan de vervaardiging van tabaksproducten met een gering gewicht het sterkst daalde, namelijk met 10,4%. De verwerking en conservering van vlees en de productie van vleesproducten met het grootste gewicht (22%) daalden met 2,5%, terwijl de productie van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, de op een na belangrijkste groep, met 32% toenam in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar.

De industriële productie daalde in Zuid-Transdanubië (met 0,6%) en West-Transdanubië (met 12,8%). In de andere regio's werden volumestijgingen tussen 0,4% en 18,5% opgetekend, de grootste in de regio Pest. Het totale aantal nieuwe orders in de waargenomen afdelingen van de be- en verwerkende industrie steeg met 2,7% ten opzichte van maart 2021. De nieuwe binnenlandse orders stegen met 9,2%, de nieuwe exportorders stegen met 1,5%. De totale ordervoorraad lag eind maart 26% boven het niveau van het voorgaande jaar.

In de periode januari-maart 2022 is de industriële productie met 5,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het volume van de export, goed voor 61% van de totale verkoop, steeg met 5,1%, de binnenlandse verkoop, goed voor 39% van de totale verkoop, steeg met 8%. Van alle regio's daalde de industriële productie alleen in Zuid-Transdanubië (met 0,6%) en in West-Transdanubië (met 7,0%) in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. De grootste volumegroei (15,7%) werd gemeten in de regio Pest, terwijl in de andere regio's volumestijgingen tussen 3,4% en 11,1% werden opgetekend.

Detailhandel

In maart 2022 lag het volume van de detailhandel, zowel in ruwe als in voor de kalender gecorrigeerde gegevens, 16,2% hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. In maart waren de voor kalenderjaar gecorrigeerde verkoopvolumes vrijwel ongewijzigd in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels en stegen ze met 29,7% in de non-fooddetailhandel en - als gevolg van de overaankopen halverwege de maand - met 51,4% in de detailhandel in motorbrandstoffen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In januari-maart 2022 lag het volume van de verkopen - ook volgens de voor kalenderinvloeden gecorrigeerde gegevens - 10,3% hoger dan in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. In de gespecialiseerde en de niet-gespecialiseerde levensmiddelendetailhandel bleef het volume van de verkopen nagenoeg onveranderd. Het omzetvolume daalde met 0,3% in de niet-gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen, die 76% van de detailhandel in voedings- en genotmiddelen uitmaken, en steeg met 2,4% in de gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen.

De omzet van de non-fooddetailhandel nam in totaal met 29,7% in volume toe. Het verkoopvolume is verviervoudigd in de winkels actief in textiel, kleding en schoeisel, verdrievoudigd in de winkels in tweedehands goederen, met 75% in de winkels in meubelen en elektrische artikelen, met 59% in de winkels in boeken, computeruitrusting en andere gespecialiseerde artikelen, met 13% in de niet-gespecialiseerde winkels in industrieproducten en met 8,3% in de winkels in farmaceutische producten, medische artikelen en cosmetica.

De postorderverkoop en de detailhandel via internet, die 8,9% van de totale detailhandelsverkoop uitmaken en een breed scala van goederen omvatten, zijn met 7,3% gedaald. Het volume van de verkopen in tankstations voor motorvoertuigen is - als gevolg van de aankopen van overschotten halverwege de maand - met 51,4% gestegen. De verkopen in winkels in motorvoertuigen en onderdelen en accessoires van motorvoertuigen die niet tot de detailhandel behoren, stegen met 9,1%.

In maart 2022 bedroeg de omzet van de binnenlandse detailhandel 1.375 miljard HUF tegen lopende prijzen. Gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels waren goed voor 44% van alle detailhandelsverkopen, terwijl de desbetreffende cijfers voor de detailhandel in non-foodproducten en de detailhandel in benzinestations respectievelijk 36% en 20% bedroegen.

In januari-maart 2022 is het volume van de detailhandel, gecorrigeerd voor kalendereffecten, met 10,3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het verkoopvolume steeg met 1,1% in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels, met 16,9% in de non-fooddetailhandel en met 27,4% in de detailhandel in motorbrandstoffen.

Bouwproductie

Volgens ruwe gegevens lag de bouwproductie in maart 2022 10,5% boven het niveau van het voorgaande jaar. In beide hoofdgroepen van de bouw nam de productie toe: in de bouw van gebouwen met 10,6% en in de weg- en waterbouw met 11,4%. Op basis van voor seizoensinvloeden en werkdagen gecorrigeerde indexcijfers daalde de bouwproductie met 5,7% in vergelijking met februari. In het eerste kwartaal stegen de producentenprijzen in de bouw - doordat bepaalde bouwmaterialen duurder werden - met 20,6% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

De productie in de sectoren van de bouw nam toe met 18,7% in de bouw van gebouwen en met 8,1% in de weg- en waterbouw. De gespecialiseerde bouwactiviteiten zijn met 5,8% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het volume van de nieuw gesloten contracten is met 30,2% gedaald, daarbinnen is het volume van de nieuwe contracten voor de bouw van gebouwen met 30,3% gedaald en dat van de burgerlijke bouwkunde met 30% ten opzichte van de basis van maart 2021.

Het volume van de eind maart afgesloten contracten bij de bouwondernemingen lag 6,4% boven het niveau van eind maart 2021. Het volume van de contracten daalde met 8% voor de bouw van gebouwen en steeg met 17,8% voor de weg- en waterbouw, jaar-op-jaar.

In de eerste drie maanden van 2022 steeg de bouwproductie met 15,7% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar.

In het 1e kwartaal stegen de prijzen binnen de bouwsectoren met een vergelijkbaar percentage (23,7 en 22,8%) in de bouw van gebouwen en in de zwaarst wegende gespecialiseerde bouwactiviteiten, en stegen ze met 14,4% in de weg- en waterbouw in vergelijking met het 1e kwartaal van 2021. De prijsstijging werd, naast de groeiende vraag, veroorzaakt door de stijgende kosten, met name de aanzienlijke prijsstijging van diverse bouwmaterialen. De bouwprijzen lagen in het 1e kwartaal 6,6% hoger dan in het voorgaande kwartaal.

Economische groei en inflatie

Het volume van het bruto binnenlands product is in Hongarije in het vierde kwartaal van 2021 met 7,1% gestegen ten opzichte van de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Volgens voor seizoen en kalender gecorrigeerde en met elkaar in overeenstemming gebrachte gegevens is de prestatie van de economie met 2% gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 7% ten opzichte van de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Volgens de ruwe gegevens is het bbp in 2021 met 7,1% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar en met 2,1% ten opzichte van 2019. Vergeleken met het cijfer voor het 4e kwartaal in de flashraming wijst het volume-indexcijfer in de tweede raming op een 0,1% lagere groei. Het bbp was volgens de ruwe gegevens 3,9% groter dan in het 4e kwartaal van 2019, voorafgaand aan de pandemie. In 2021 bedroeg de waarde van het bbp volgens de eerste raming 55.046 miljard forint tegen lopende prijzen, terwijl het volume met 7,1% toenam (volgens zowel ruwe als voor kalenderjaar gecorrigeerde gegevens).

Volgens gegevens van het Hongaarse Centraal Bureau voor de Statistiek is de inflatie in februari gestegen van 7,9% in de voorgaande maand tot 8,3%, de hoogste stijging op jaarbasis in bijna vijftien jaar. Zelfs na de "voorbereiding" van de centrale bank hadden marktdeskundigen een prijsindex van slechts 8,1% verwacht. 

In 12 maanden tijd werd ten opzichte van februari 2021 een prijsstijging van 11,3% genoteerd voor voedingsmiddelen, waarvan 25,8% voor margarine, 25,0% voor brood, 22,1% voor deegwaren, 19,2% voor pluimveevlees, 17,9% voor kaas, 17,8% voor broodjes, 17,6% voor meel, 16,3% voor boter, 15,5% voor zuivelproducten, 3,8% voor suiker, 2,5% voor salami, worst en ham en 1,3% voor varkensvlees. De prijzen van motorbrandstoffen stegen met 18,7% en die van huishoudelijke reparatie- en onderhoudsgoederen met 19,2%. De prijzen van alcoholische dranken en tabak stegen gemiddeld met 8,2%, die van tabak met 9,9%. De consumenten betaalden 8,3% meer voor duurzame consumptiegoederen, waarvan 16,2% meer voor keuken- en andere meubelen, 15,0% meer voor woon- en eetkamermeubelen, 10,0% meer voor tweedehands personenauto's, 8,6% meer voor televisietoestellen en 7,3% meer voor nieuwe personenauto's. De kosten van diensten stegen met 5,5%, waarbij reparatie en onderhoud van woningen 17,4% en reparatie en onderhoud van voertuigen 12,2% duurder waren voor de consument. De zeer sterke stijging van de voedselprijzen wijst erop dat de prijsbevriezing alleen de voedselinflatie niet heeft kunnen beteugelen. In feite lijkt het zeer waarschijnlijk dat de sterke binnenlandse vraag de detailhandelaren in staat heeft gesteld de verliezen op prijsbevriezende producten over andere (niet-prijsbevriezende) producten te spreiden, d.w.z. hun prijzen nog meer te verhogen. 

In 12 maanden tijd is de prijs van levensmiddelen ten opzichte van april 2021 met 15,6% gestegen, waarvan 38,0% voor margarine, 29,5% voor brood en gevogelte, 28,9% voor kaas, 26,7% voor eieren, 22,5% voor zuivelproducten, 20,0% voor broodjes, 17,4% voor seizoensgebonden voedingsmiddelen (aardappelen, verse groenten en vers binnenlands en tropisch fruit samen), 3,6% voor chocolade en cacao en 3,4% voor suiker. De prijzen van alcoholische dranken en tabak zijn gemiddeld met 5,0% gestegen, daarbinnen die van alcoholische dranken met 6,7%. De consumenten betaalden 11,1% meer voor duurzame consumptiegoederen, waarvan 17,8% meer voor keuken- en andere meubelen, 17,3% meer voor woon- en eetkamermeubelen, 14,7% meer voor tweedehands personenauto's en 10,6% meer voor nieuwe personenauto's. De prijs van reparatie- en onderhoudsgoederen voor huishoudelijk gebruik steeg met 25,3%, die van dierenvoeding met 19,8% en die van motorbrandstof met 12,7%. De servicekosten stegen met 6,3%, waarbinnen de reparatie en het onderhoud van woningen 19,5% en de reparatie en het onderhoud van voertuigen 14,6% meer kosten voor de consument. In één maand tijd zijn de consumentenprijzen, in vergelijking met maart 2022, gemiddeld met 1,6% gestegen. Levensmiddelen werden 3,4% duurder, waarbij voor alle productgroepen prijsstijgingen werden genoteerd, met uitzondering van de groep noten en maanzaad: 14,7% voor eieren, 9,8% voor varkensvlees, 8,3% voor vlees van gevogelte, 6,2% voor andere vleesbereidingen, 5,9% voor kaas, 4,3% voor margarine en 3,6% voor zuivelproducten. Een prijsstijging van 2,7% werd gemeten voor kleding en schoeisel en van 1,7% voor duurzame consumptiegoederen, waarbinnen laatstgenoemde keuken- en andere meubelen 3,0% duurder werden, woon- en eetkamermeubelen 2,4%, nieuwe personenauto's 2,2% en tweedehands personenauto's 1,5% duurder. De prijs van reparatie- en onderhoudsgoederen voor huishoudens steeg met 5%. Consumenten betaalden 0,7% meer voor diensten, waaronder 2% meer voor recreatie op het platteland en 1,9% meer voor de reparatie en het onderhoud van woningen. In de periode januari-april 2022 stegen de consumentenprijzen in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar gemiddeld met 8,5% voor alle huishoudens en met 8,2% voor huishoudens van gepensioneerden.

Het slechte nieuws is dat de huidige verdere stijging waarschijnlijk niet het einde van het proces zal zijn, aangezien in de cijfers van februari nog niet eens rekening is gehouden met de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In de afgelopen twee weken zijn de grondstoffenprijzen aanzienlijk gestegen en is de forint aanzienlijk verzwakt, hetgeen op zich al een verdere inflatoire druk met zich meebrengt. Het ziet er dan ook steeds meer naar uit dat de Hongaarse inflatie in de komende maanden boven de 10% zal uitkomen, iets wat in meer dan 20 jaar niet is voorgekomen.

De Hongaarse Centrale Bank (MNB) heeft de twee belangrijkste prognoses van haar inflatieverslag gepubliceerd. In december gaven de medewerkers van de MNB een prognose voor de groei van het bbp van 4-5% voor dit jaar, hoewel het ministerie van Financiën toen, en zelfs begin dit jaar, al dacht aan een optimistischer prognose van ongeveer 6%. Ter vergelijking: de MNB heeft zijn prognose in verband met de inmiddels uitgebroken oorlog tussen Rusland en Oekraïne wat terughoudender, maar nog steeds duidelijk neerwaarts bijgesteld, aangezien hij nu een realistische groeivork van slechts 2,5%-4,5% ziet. De bandbreedte is ongewoon groot, hetgeen opnieuw de enorme economische (politieke) onzekerheden weerspiegelt die het gevolg zijn van de oorlog. In december gaven de medewerkers van de MNB nog een inflatievoorspelling van 4,7-5,1%, maar nu is de ondergrens van de marge opgelopen tot 7,5% en ligt de bovengrens bijna in de dubbele cijfers (9,8%). Voor het tweede en derde kwartaal van dit jaar worden inflatiecijfers met dubbele cijfers op jaarbasis van 10-12% verwacht. Aangezien de Hongaarse economie vorig jaar met 7,1% is gegroeid, zou een groeipercentage in de buurt van 2,5% een vrijwel stilstand betekenen, terwijl de MNB nog steeds verwacht dat de gemiddelde inflatie tussen 7,5% en 9,8% zal liggen. Zelfs in 2023 is de inflatiedoelstelling van 3% volgens de medewerkers van de centrale bank gemiddeld niet haalbaar, aangezien zij voor volgend jaar een bandbreedte voor de inflatieprognose van 3,3-5% heeft gegeven, die ook ongewoon ruim is. Voor 2024 acht de MNB de inflatiedoelstelling van 3% haalbaar bij het niet-openbare rentetraject van de centrale bank, aangezien zij een symmetrische inflatieprognosebandbreedte van 2,5%-3,5% heeft gegeven. Voorts is het bijzonder belangrijk erop te wijzen dat de diensten van de Europese Commissie, na de verlaging van de bbp-groeiprognose voor dit jaar, ook voor volgend jaar geen sterke groei verwachten, aangezien zij een groeiprognose van 4-5% hebben gegeven, die niet zal worden gevolgd door een snelle groei in het volgende jaar (3-4%).

b. Handelsbelemmeringen

Tussen 15 november en 15 mei zal de Hongaarse regering de maximumprijs van 95-liter benzine en diesel in benzinestations vastleggen op HUF 480 per liter (+/- €1,32). Voertuigen van meer dan 7,5 ton, vrachtwagens en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton kunnen alleen tanken bij hogedrukpompen, en gasolie wordt geleverd tegen marktprijzen. Hongaarse vrachtwagens van minder dan 7,5 ton en landbouwmachines mogen nog steeds tegen een verlaagd tarief tanken. De accijns op brandstof zal met 20 forint worden verlaagd. 

De Hongaarse regering voert een bevriezing van de voedselprijzen in voor zes producten: de prijzen van kristalsuiker, tarwemeel, zonnebloemolie, varkenspoten, kippenborst en 2,8% koemelk worden vanaf 1 februari centraal verlaagd tot de prijzen van 15 oktober 2021. De regering zal de hypotheekrente tot de prijs van eind oktober bijstellen. De maatregel wordt begin januari van kracht en loopt tot het einde van de eerste helft van 2022. 

Om de continuïteit van de binnenlandse voedsel- en voervoorziening te waarborgen, heeft de regering de uitvoer van graan tot 15 mei verboden. De oorlog in Oekraïne heeft een uitzonderlijke situatie geschapen voor de Europese en Hongaarse voedingssector, aangezien Oekraïne de vierde grootste voedselleverancier van de Europese Unie is. De Hongaarse regering heeft daarom het besluit genomen om de continuïteit van de binnenlandse voorziening te handhaven. De regering heeft besloten dat personen of bedrijven die van plan zijn tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, sojabonen en zonnebloemen uit Hongarije naar andere landen uit te voeren, dit tot 15 mei 2022 van tevoren moeten melden aan het Nationale Bureau voor Voedselveiligheid (NÉBIH). Indien de uitvoer van het gemelde landbouwproduct de continuïteit van de binnenlandse voorziening in gevaar zou brengen of zou bedreigen, kan de staat zijn recht van voorkoop of aankoop uitoefenen en moet hij de kennisgever binnen 30 dagen in kennis stellen van zijn voornemen om dat recht uit te oefenen. De kennisgevingsverplichting geldt niet voor doorvoer via Hongarije en voor humanitaire hulp. Nadere bijzonderheden over de kennisgevingsprocedure en de inhoud van de kennisgeving zijn te vinden op de NÉBIH-website: https://portal.nebih.gov.hu/-/majus-15-ig-minden-gabonakiviteli-szandekot-be-kell-jelenteni-a-nebih-nel

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Geneesmiddelen en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 11 december de export van Gelofusine en Gelaspan 4%, voor maximaal 6 maanden, verbiedt. Voor verdere informatie bezoekt u de website van OGYÉI

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

  • Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen.
  • Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van HUF 450 miljard.
  • Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën.
  • Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna HUF 2.000 miljard zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan HUF 500 miljard.
  • Het 13de-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de totale 13 maanden. Als gevolg van de verwachte ongekende economische groei zullen gepensioneerden niet alleen hun 13e maand pensioen terugkrijgen, maar naar verwachting ook een grote pensioenbonus ontvangen.

Door de belastingverlagingen zal in 2021 ongeveer HUF 600 miljard overblijven voor gezinnen, huishoudens en bedrijven, terwijl de tot dusver bekende maatregelen in 2022 meer dan HUF 870 miljard extra zullen opleveren voor de getroffenen. Het toerisme kreeg bijzondere en zeer ruime fiscale steun. Om de concurrentiepositie van de sector in de regio te versterken, kan vanaf 1 januari 2020 het laagste btw-tarief (5%) worden toegepast in het toerisme. Tussen 22 april 2020 en 31 december 2021 is het belastingtarief voor de SZÉP-kaart gehalveerd tot minder dan 15%, terwijl het bedrag dat naar de kaart kan worden overgemaakt verdubbeld is en de subrekeningen zijn opengesteld voor gratis overmakingen. Sinds het uitbreken van de epidemie zal niemand tot het einde van dit jaar bijdragen voor de ontwikkeling van het toerisme moeten betalen.

Belastingkortingen helpen gezinnen om een huis te kopen en moedigen investeringen aan door middel van steeds grotere belastingvrijstellingen en -verminderingen. Door de btw op nieuwe woningen te verlagen tot 5% en woningen met een woningcheque vrij te stellen van belastingen, blijft er dit jaar in totaal HUF 135 miljard over voor gezinnen. Het bedrag dat via belastingkredieten voor gezinnen overblijft, zou nog kunnen toenemen, want naast de eerder ingevoerde maatregelen (zoals het belastingkrediet voor kinderen en de levenslange belastingvrijstelling voor moeders met grote gezinnen) kunnen ouders met kinderen ook rekenen op een gezinsgebonden belastingvermindering. Als de economische groei meer dan 5,5% bedraagt, krijgen gezinnen met kinderen - tot het gemiddelde inkomen - aan het begin van volgend jaar de belasting die zij dit jaar hebben betaald, terugbetaald in de vorm van sociale bijdragen. De maatregel zal ongeveer HUF 600 miljard steun opleveren voor 1,9 miljoen ouders. In het geval van de uitkering voor het stichten van een gezin worden de termijnen voor het krijgen van kinderen uniform verlengd tot 30 juni 2022. Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe vrijstelling van kracht: een vrijstelling van de sociale zekerheid voor jongeren onder de 25 jaar, tot het gemiddelde loon, die op ongeveer 300.000 jongeren van toepassing zou kunnen zijn. De regering is bereid de belastingen op arbeid verder te verlagen om het bedrijfsleven meer armslag te geven en de mogelijkheid te bieden het minimumloon voor geschoolde werknemers te verhogen, waarbij het minimumloon in 2022 wordt opgetrokken tot HUF 200.000 bruto. De regering ziet een verlaging van de sociale premies als een manier om ondersteuning te bieden. Dit is het resultaat van het feit dat Hongarije een van de snelste economische herschikkingen in de EU heeft doorgevoerd. De regering zal de mogelijkheid om gebruik te maken van de Studielening Plus-regeling, die afgelopen mei is ingevoerd, verlengen tot 30 juni 2022.

Ook de belastingadministratie is tijdens de crisis aanzienlijk aangepast, wat niet alleen een eenvoudiger, gemakkelijker en sneller beheer voor de bedrijven betekent, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. Ongeveer 600.000 bedrijven hebben tijdens de eerste fase van de epidemie in het voorjaar van 2020 te maken gekregen met uitstel van de indiening van jaarrekeningen en bijbehorende aangiften, waarbij twee op de drie bedrijven van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Een van de belastingverlichtende maatregelen tijdens de coronaviruscrisis is de versnelde terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), waardoor bedrijven tot eind augustus 2021 in totaal HUF 1.550 miljard vervroegd kunnen terugkrijgen, wat ook een belangrijk concurrentievoordeel kan inhouden, aangezien de Hongaarse terugbetalingstermijn van 20 dagen de kortste in de EU is. Het kredietmoratorium duurt tot eind oktober 2021, en vanaf november kunnen degenen die het nodig hebben tot 30 juni volgend jaar van de mogelijkheid gebruik blijven maken. Gepensioneerden, mensen met kinderen of die kinderen opvoeden, werknemers in de publieke sector en personen van wie het inkomen is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, kunnen een verlenging aanvragen. Ondernemingen waarvan de omzet met ten minste 25% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, kunnen een aanvraag indienen. Degenen die het uitstel tot eind juni 2022 willen verlengen, moeten dit bij hun bank aangeven als zij aan de toelatingscriteria voldoen. 

In het kader van het economisch herstel is een programma voor interne opleiding van HUF 70 miljard aangekondigd, waarvan de eerste HUF 15 miljard vanaf 1 oktober beschikbaar is voor aanvragen. Werkgevers kunnen bijna een half miljoen forint per werknemer ontvangen, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moeten werkgevers hun werknemers ten minste één jaar in dienst houden. De andere voorwaarde is dat zij de lonen van hun werknemers sneller verhogen dan het minimumloon. Indien aan deze twee voorwaarden is voldaan, moet de steun niet worden terugbetaald. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen van opleidingssteun profiteren met een intensiteit van 70%, middelgrote ondernemingen met 60% en grote ondernemingen met 50%.

Meer dan 80.000 zelfstandigen hebben tot dusver een aanvraag ingediend voor de eenmalige overheidssteun ter waarde van HUF 17,6 miljard. Het bedrag dat op basis van meer dan 71.000 succesvolle aanvragen is uitbetaald, bedraagt nu meer dan HUF 15 miljard. Zelfstandigen die vroeger geen beroep konden doen op sectorale loonsubsidies omdat er te weinig werknemers waren, komen in aanmerking voor de zelfstandigenvergoeding. Zelfstandigen die een van de 56 hoofdactiviteiten uitoefenen waarvoor tijdelijke beperkingen gelden, kunnen een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het gegarandeerde minimumloon. De eenmalige betaling van HUF 219.000 zal vooral ten goede komen aan de detailhandel, het toerisme en de horeca, de hotel- en de vrijetijdssector. De regeling voor de plaatsing van werkzoekenden zal worden uitgebreid. Zakelijke steun voor werkzoekenden met een laag opleidingsniveau zal gedurende maximaal 9 maanden gemakkelijker worden gemaakt. Ondernemingen die nieuwe werknemers opleiden, komen vanaf 15 september 2021 ook in aanmerking voor een werkervaringssubsidie van 90 dagen. In ruil voor de subsidie moeten de bedrijven zich ertoe verbinden minder geschoolden voltijds of deeltijds in dienst te nemen gedurende ten minste 4 uur per dag, aldus de mededeling. In de eerste drie maanden moet de onderneming de werkzoekende ten minste 120 uur opleiding geven in een specifieke beroepsvaardigheid. De opleiding kan een interne opleiding zijn op basis van interne middelen of kan worden verstrekt door een externe dienstverlener, in casu een aanbieder van volwassenenonderwijs. De werkervaringstoelage wordt betaald voor maximaal twee werkzoekenden tegelijk, voor maximaal tien werknemers, en voor maximaal 30% van het totale aantal werknemers boven de tien, gedurende maximaal 90 dagen. Het tarief bedraagt 100% van het brutoloon en de sociale premies ten laste van de werkgever, maar in geval van voltijdse arbeid, ten hoogste het minimumloon en de sociale premies ten tijde van de vaststelling ervan. De werkgever kan dan ook een bedrijfstoelage voor 6 maanden aanvragen voor de werkzoekende. Het loon mag niet worden verlaagd in verhouding tot de opleidingsperiode. Aanvragen voor de toelage kunnen vanaf 15 september worden ingediend bij het districts- of grootstedelijk kantoor van de woon- of verblijfplaats van de betrokkene, dat optreedt als openbare dienst voor arbeidsvoorziening.

De Hongaarse regering heeft de noodtoestand verlengd tot en met 1 juni 2022. De regering heeft een aantal maatregelen genomen om de noodsituatie het hoofd te bieden, waaronder een uitstel van aflossing van leningen tot 30 juni 2022. De regels inzake telewerken onder de normale wettelijke regeling tijdens de noodsituatie zullen worden opgeschort. Gedeeltelijk telewerken zal ook worden toegestaan. De partijen moeten het nog steeds eens worden over thuiswerken in een arbeidsovereenkomst. En de administratieve lasten voor de werkgever zullen worden verminderd door de mogelijkheid om zijn controlerecht uit te oefenen met behulp van een geautomatiseerd instrument. Thuiswerkers zullen nog steeds een belastingvrije vergoeding kunnen krijgen van maximaal 10% van het minimumloon per maand. De reiskostenvergoeding voor gezondheidswerkers zal worden verlengd, zodat zij na afloop van de noodsituatie nog 14 dagen gratis kunnen reizen. Tot 30 juni hoeven logiesverstrekkende bedrijven van kinderen jonger dan 14 jaar geen identiteitsbewijs meer te tonen; hun gegevens worden geregistreerd op basis van een verklaring van de ouders. Officiële documenten die tijdens de noodsituatie vervallen (na juni 2022), blijven tot 60 dagen na het einde van de noodsituatie geldig. De verordening is alleen van toepassing op documenten die zijn afgegeven door de Hongaarse autoriteiten en zijn geldig op het grondgebied van Hongarije. Verlopen documenten kunnen alleen in Hongarije worden gebruikt, ze worden in het buitenland niet geaccepteerd.

De economische beschermings- en herstelmaatregelen van de regering hebben dit jaar ongeveer 8% aan de economische prestaties bijgedragen, waardoor het effect van de gezondheidscrisis is gemilderd. Het economisch herstel van Hongarije was, met een bbp-groei van 17,9% j-o-j in het tweede kwartaal, een van de snelste in de Unie, waarmee het land momenteel de derde plaats inneemt op de ranglijst.

d. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment wordt dit soort producten voornamelijk vanuit China ingevoerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

e. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije geherstructureerd en gemoderniseerd worden en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel(ler) ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet enkel met betrekking tot de pandemie) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet zo ver gevorderd en zullen ze zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen om zo versneld nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren ter vervanging van de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden, zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.
FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

23 mei 2022