U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

Op 4 november trad de bijzondere rechtsorde weer in werking. Het dragen van een masker en afstand houden is verplicht, zowel in besloten als in sommige openbare ruimtes. Parkeren is gratis in openbare ruimtes. 

1. Algemene toestand

Op dit ogenblik zijn 108.673 mensen besmet. Het aantal genezen personen sinds de uitbraak van de pandemie bedraagt 235.276. Het coronavirus heeft tot nu toe al 11.713 levens geëist. In het ziekenhuis liggen er 4.049 coronapatiënten, van wie 286 aan ademhalingstoestellen. In totaal zijn er 19.932 mensen in quarantaine. Er werden tot nu toe 3.000.325 tests uitgevoerd (situatie op 21/01/2021). 

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

Vanaf 11 november geldt er een uitgangsverbod tussen 20u en 5u dat naar verwachting tot 1 februari van kracht blijft. Enkel woon-werkverkeer is nog toegelaten, hiervoor moet men dit formulier invullen en altijd bij zich hebben. 

Elke persoon ouder dan 6 jaar moet een neus-mondmasker dragen in de volgende gevallen:

 • op het openbaar vervoer
 • in het centrum van een gemeente met meer dan 10.000 inwoners
 • in een door de gemeente aangewezen openbare ruimte of op een openbare plaats
 • in winkels/winkelcentra
 • in alle ruimtes waar op openbaar vervoer wordt gewacht
 • in afgesloten ruimtes
 • in kleinhandelszaken en cateringzaken
 • op het grondgebied van een gezondheidsinstelling
 • evenals in en op het grondgebied van sociale instellingen

Tijdens sportactiviteiten, in parken of groene zones hoeft men geen masker te dragen.

Tussen 20u en 5u kan om de volgende redenen worden afgeweken van de avondklok:

 • voor werkdoeleinden 
 • voor levensbeschermende doeleinden 
 • voor competitiesporten
 • voor het uitlaten van honden (binnen een straal van 500 meter van de verblijfplaats)

Alle soorten bijeenkomsten zijn verboden. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan familiefeesten en privé-evenementen. Huwelijksvoltrekkingen zijn alleen mogelijk zonder feest. Alleen gezinsleden kunnen de kerk- en burgerceremonies bijwonen. Er mogen maximaal 50 personen een begrafenis bijwonen.

Er geldt een evenementverbod. Sportwedstrijden kunnen achter gesloten deuren worden gehouden. Individueel sporten in de buitenlucht is toegestaan. Amateurteamsporten zijn verboden. Religieuze ceremonies kunnen worden gehouden naar goeddunken van de religieuze gemeenschappen, maar in overeenstemming met de algemene regels.

Het hoger onderwijs kan enkel online doorgaan (naar verwachting tot en met 1 februari), hogescholen worden gesloten. Colleges van instellingen voor hoger onderwijs moeten sluiten. Er kunnen uitzonderingen hierop worden gemaakt door de rector (voor studenten buiten de landsgrenzen, buitenlandse studenten en voor in quarantaine geplaatste studenten). In middelbare scholen en aan de universiteiten wordt online onderwijs aangeboden. Crèches, kleuterscholen en basisscholen blijven open voor kinderen onder de 14 jaar.

Het ziekenhuis-, kinderdagverblijf-, kleuterschool- en schoolpersoneel wordt wekelijks getest, maar alleen met sneltesten.

De restaurants gaan dicht, maar catering aan huis is nog steeds mogelijk. Fabriekskantines mogen open blijven. Hotels kunnen gasten met zakelijke, economische of educatieve doeleinden ontvangen, maar geen toeristen. 

Winkels, met uitzondering van apotheken en benzinestations, mogen open blijven tot 19.00 uur. Ze kunnen dan op zijn vroegst om 5 uur open gaan. Dienstverleners en diensten die niet werden genoemd (bv. kappers, masseuses, personal trainers) kunnen normaal in overeenstemming met de avondklokregels werken. Vrijetijdsfaciliteiten, bv. theaters, musea en dierentuinen, moeten gesloten blijven. 

Er zijn maatregelen voor capaciteitsopbouw ingevoerd: niet levensreddende operaties worden opgeschort en het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden gereserveerd voor coronapatiënten neemt toe. Stervende coronapatiënten kunnen bezocht worden door hun naasten.

Naleving van het nieuwe decreet wordt gecontroleerd door de politie met de hulp van de Hongaarse leger, en boetes variërend van HUF 100.000 tot HUF 1 miljoen kunnen worden opgelegd aan iedereen die zich niet houdt aan de regels. Naast de boete dreigt de regeling ook de tijdelijke sluiting van bovengenoemde overtreders. De sluiting kan minimaal 1 dag en maximaal 1 jaar duren. Op dezelfde plaats kan meerdere keren per dag een boete worden opgelegd. Plaatsen die er alles aan doen om aan de regels te voldoen (bijvoorbeeld een oproep om een ​​masker te dragen in de winkel) maar zonder succes, zullen aan de boete ontkomen, op voorwaarde dat ze de politie inlichten. De boete moet binnen 15 dagen worden betaald en er kan niet in beroep gegaan worden. Degenen die zich niet aan de regels houden, krijgen een boete, die minimaal HUF 5.000 en maximaal HUF 500.000 kan bedragen. De minimale boete ter plaatse is HUF 5.000, en het maximum is HUF 150.000, of HUF 200.000 in geval van herhaalde overtredingen.

Reizen naar Hongarije

Vanaf september zijn de toegangsregels weer aangescherpt. Bij binnenkomst worden reizigers voor 10 dagen in quarantaine geplaatst. Als iemand wordt geobserveerd tijdens het contactonderzoek, kan hij in dat geval niet met twee negatieve testresultaten uit de 10-daagse quarantaine worden vrijgelaten.

Vanaf 28 oktober moeten mensen die in quarantaine blijven, hun verblijfadres aan de politie doorgeven die de grenscontrole uitvoert. Besmette personen worden verzocht rechtstreeks naar hun opgegeven verblijfadres te gaan. Zij mogen hun reis alleen onderbreken om gezondheids-, technische of reisredenen. Zodra ze thuis zijn, moeten ze de rode quarantainesticker die ze van de politie hebben gekregen op de deur van hun verblijfplaats plakken. De mensen in quarantaine zullen 'quarantainesoftware' moeten gebruiken, dat wil zeggen een ​​applicatie installeren waarmee de politie kan nagaan of ze de opgegeven verblijfplaats hebben verlaten. De boete voor het overtreden van de quarantainevoorschriften kan variëren van HUF 5.000 tot HUF 150.000, kan meerdere keren per dag worden opgelegd, maar er kan maximaal HUF 600.000 op één dag worden geïnd.

Iedereen wordt onderworpen aan hetzelfde recht van binnenkomst als een Hongaars staatsburger die:

 • recht op permanent verblijf in Hongarije heeft als hij of zij dit recht met een document aantoont,
 • een vergunning afgegeven voor een verblijf van meer dan 90 dagen heeft,
 • lid van een Hongaarse sportorganisatie is / een persoon die door een uitnodiging of delegatie van een Hongaarse sportorganisatie - uitgegeven op naam - het grondgebied van Hongarije betreedt na deelname aan een internationaal sportevenement dat in het buitenland wordt gehouden.

Regels voor de binnenkomst van niet-Hongaarse burgers in Hongarije:

Regels voor zakenreizen:
Indien een niet-Hongaarse staatsburger Hongarije binnenkomt voor zakelijke of economische activiteiten activiteit is - bewezen  bij binnenkomst op het grondgebied van Hongarije - mag hij het grondgebied van Hongarije zonder beperking betreden: er is geen quarantaine of negatieve PCR-test vereist in geval van toegang voor zakelijke of economische doeleinden. Bewijs van deelname voor economische/zakelijke doeleinden kan worden geleverd door het invullen en voorleggen van het certificaat dat beschikbaar is via deze link.

Een niet-Hongaarse staatsburger mag het grondgebied van Hongarije niet betreden voor passagiersvervoer. Iedereen die een vergunning aanvraagt bij de politie, mag het grondgebied van Hongarije binnenkomen onder verwijzing naar een uitzondering die bij wet of regeringsbesluit is bepaald. 

Uitzonderingen met een vergunning zijn de volgende:

 • evenement dat verband houdt met gerechtelijke of officiële procedures in Hongarije,
 • zakelijke of andere werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid in Hongarije wordt gerechtvaardigd door een uitnodigingsbrief van een bestuursorgaan van de centrale overheid, een onafhankelijke toezichthoudende instantie of een autonoom openbaar bestuursorgaan,
 • toegang tot zorg op verwijzing van een zorginstelling of een ander attest,
 • voldoen aan een verplichting tot studeren of examineren op grond van een student- of leerlingstatuut, indien dit wordt aangetoond door een getuigschrift afgegeven door de onderwijsinstelling,
 • reizen in personenvervoer in verband met werkzaamheden die verband houden met de vervoersactiviteit, waarvan het doel is de plaats van vertrek van het vervoer te bereiken of na dergelijke werkzaamheden in het personenverkeer naar huis terug te keren, indien blijkt uit een door de werkgever afgegeven attest,
 • deelname aan familie-evenementen (huwelijk, doop, begrafenis),
 • de zorg voor een familielid,
 • deelname aan een sportief, cultureel of kerkelijk evenement van groot internationaal belang, of enige andere gerechtvaardigde reden.
 • burgers van aangrenzende staten en Hongaarse burgers die daar wonen, mogen het grondgebied van Hongarije binnen een afstand van 30 kilometer vanaf de staatsgrens binnenkomen voor een maximale periode van 24 uur
 • reizigers van aangesloten bedrijven kunnen binnenkomen als het doel van de reis zakelijk is

Bij binnenkomst in Hongarije kunnen reizigers een medisch onderzoek ondergaan, dat ze moeten tolereren. Een persoon die bij een medisch onderzoek van besmetting wordt verdacht, mag het grondgebied van Hongarije niet binnenkomen. De bevoegde epidemiologische autoriteit geeft vrijstelling hiervan als hij of zij binnen vijf dagen, met een tussenpoos van ten minste 48 uur, twee negatieve PCR-tests kan produceren.

De aanvraagformulieren voor het overschrijden van de staatsgrens zijn gewijzigd overeenkomstig de geldende voorschriften voor de duur van de paraatheid voor ziektebestrijding. De aanvraag gaat via de website van de politie en moet in het Engels of Hongaars worden ingediend. Een aanvraag kan ook via een gevolmachtigde worden ingediend. Indien reden en tijdstip van binnenkomst hetzelfde zijn, kan een gemachtigde namens meerdere personen een aanvraag indienen, mits de machtiging van de betrokken personen is bijgevoegd. Voor naaste familieleden die in een huishouden wonen, volstaat het om één aanvraag in te dienen.

De consulaire dienst en de Ambassade van België in Hongarije verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Er wordt aangedrongen om alleen in geval van extreme nood naar de hulpdiensten en ziekenhuizen te gaan, omdat deze overbezet zijn en het broedplaatsen voor infectie zijn. Personen die al in quarantaine zijn, mogen hun woonplaats niet verlaten. 

3. Exitstrategie

Het dragen van een neus-mondmasker en afstand houden blijft vooralsnog verplicht, ook in besloten en sommige openbare ruimtes. Zoniet kunnen de autoriteiten een boete opleggen. Er is geen lockdown, maar vanaf 11 november is er een uitgangsverbod tussen 20.00 uur en 05.00 uur dat naar verwachting tot 1 februari van kracht blijft. Overdag zijn er geen verboden. Winkels en diensverleners mogen open zijn volgens de regels van de avondklok. De quarantainetijd kan worden verkort door 2 negatieve PCR-tests. De officiële maximumprijs voor de coronavirus-test is HUF 19.500. 

Volgens het Hongaars Nationaal Centrum voor Volksgezondheid (NNK) worden burgers die ouder zijn dan 18 jaar met een BSN nummer en bij wie in de afgelopen 6 maanden geen COVID-19-infectie is vastgesteld, gevaccineerd. Dus degenen die besmet raakten in de lentegolf kunnen worden gevaccineerd, maar degenen die besmet zijn in de tweede herfstgolf kunnen nog niet gevaccineerd worden. Voor massale vaccinatie van de bevolking is een prioriteitsvolgorde vastgesteld op basis van vrijwilligerswerk en kwetsbaarheid voor COVID-19.

4. Economie

a. Economische impact

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van 15-64-jarigen is in 2020 sterk gestegen. Terwijl 69,7% van deze leeftijdsgroep terwerkgesteld was in het eerste kwartaal van 2020 en 68,7% in het tweede kwartaal, bedroeg de arbeidsparticipatie 70,2% tegen het einde van het derde kwartaal. Voor de leeftijdsgroep 20-64 jaar bedroeg de arbeidsparticipatie eind oktober 2020 75,6%. Hiermee haalt Hongarije opnieuw de doelstelling van 75% van de EU voor 2020. Het brutoloon van fulltime werknemers steeg van HUF 360,7 duizend naar HUF 392,3 duizend in één jaar (september 2019 - september 2020).

Consumptie

De consumptie van huishoudens nam verder toe in het eerste kwartaal, gedreven door het gunstige economische klimaat voorafgaand aan het uitroepen van de noodsituatie en de koopwoede van februari-maart als gevolg van de epidemie. In het derde kwartaal eindigde echter een stijgende periode van zes en een half jaar. In totaal was de particuliere consumptie in de eerste negen maanden van het jaar 2,4% lager dan een jaar eerder. Het volume van de overheidsconsumptie, dat veel lager is dan dat van de huishoudens, daalde met 0,6%, zodat de consumptie 2,2% lager lag dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Industrie

In Hongarije groeide het volume van de industriële productie sinds 2013 jaar na jaar, doorgaans sterker dan het het EU-gemiddelde. De opwaartse trend zette zich voort in de eerste twee maanden van 2020, maar de gunstige ontwikkelingen werden vanaf maart tenietgedaan door de economische effecten die samenhangen met de coronavirus-epidemie. De grootste daling werd opgetekend in april, toen het productievolume 37% lager was dan een jaar eerder. Toen de eerste golf van de epidemie afnam en de beperkingen geleidelijk werden opgeheven, trok de productie ook aan en overtrof deze het niveau van een jaar eerder in september. In kwartalen I.-III. lag de productie 9,2% lager dan in dezelfde periode van 2019. In totaal overtroffen de productievolumes in de eerste negen maanden van het jaar het niveau van een jaar eerder in slechts 3 subsectoren van de industrie. Naast de fabricage van elektrische apparatuur en de voedingsindustrie nam de farmaceutische productie als gevolg van de epidemie toe (met 3,7%). In kwartalen I – III. daalden de autoproductie, de textiel- en leerindustrie, de cokesproductie en de olieraffinage het sterkst (met 18%).

Bouwproductie

Met het aflopen van eerdere investeringsprogramma's bleef het volume van de bouwproductie aanzienlijk achter bij het hoge niveau van de afgelopen jaren in de eerste maanden van 2020, waarna de epidemie de daling nog verergerde. Vergeleken met een jaar eerder bereikte de productie een dieptepunt in juli. Vanaf augustus is de daling enigszins afgenomen, dus in 2020 I-III. daalde het productievolume (HUF 2,9 miljard) met 11% vergeleken met de hoge basis een jaar eerder. Beide hoofdgroepen binnenin de constructietak droegen hieraan bij: het bouwvolume, dat ongeveer een tiende van het bouwproduct uitmaakt, daalde met 10% en dat van de andere werken met 12%. De eerste daalde in mei met meer dan 20% en de laatste met meer dan 20% in juli en september. In 2020 I - III. werden 12.876 appartementen gebouwd, een kwart meer dan een jaar eerder.

Economische groei en inflatie

De Hongaarse economie laat al sinds 2013 onafgebroken mooie groeiresultaten optekenen, het groeipercentage in 2018 en 2019 was zelfs een van de hoogste binnen de EU. De opwaartse trend zette zich door in het eerste kwartaal van 2020, toen het volume van het bbp 2,2% hoger was dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal gingen de prestaties van de Hongaarse economie echter aanzienlijk achteruit, met 14%. In het derde kwartaal van 2020 daalde het bbp met 4,6% in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar, maar steeg het met 11,4% in vergelijking met het vorige (tweede) kwartaal. De algemene prestatie van de economie in de eerste negen maanden van het jaar lag dus 5,5% lager dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het bbp uitgedrukt in nominale waarde bedroeg in het derde kwartaal van 2020 12,176 miljard HUF. De top 3 takken van de economie in termen van investeringsprestaties in het eerste, tweede en derde kwartaal van 2020 zijn in oplopende volgorde: transport / logistiek, onroerend goed en verwerkingsindustrie. De epidemie heeft de meeste sectoren van de economie negatief beïnvloed. De prestaties van de industrie daalden met 7,2%, die van de bouw met 12% en die van de dienstverlening met 4,7% in de eerste drie kwartalen van 2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

De verandering in het investeringsvolume vertoonde elk kwartaal een dalende trend. Kijkend naar het jaar 2020, was de omzet van de buitenlandse handel de zwakste in het tweede kwartaal: de export bedroeg 7.372 miljard HUF en de invoer 7.309 miljard HUF tegen lopende prijzen. Voor het derde kwartaal slaagde Hongarije er echter niet alleen in om de achterstand in te halen, maar ook om beter te presteren dan de prestaties van de buitenlandse handel in goederen in het eerste kwartaal.

Als gevolg van de tweede golf van de epidemie in de herfst zijn de bbp-verwachtingen van de Hongaarse Nationale Bank (MNB) voor 2020 afgenomen. De eerdere (0,3% - 2,0%) bbp-groei in 2020 wordt weerlegd door de huidige gegevens (-6,8% - -5,1%). Volgens de raming van de MNB voor september 2020 kan het bbp in 2021 met 4,4% tot 6,8% groeien en in 2022 met 4,5% tot 5,7%. Ook heeft de MNB haar inflatieverwachtingen bijgesteld. Voor 2020 wordt de inflatie geraamd op 3,5% tot 3,6% in plaats van de vroegere 3,2% tot 3,3%. Volgens de MNB-prognose zal de inflatie in 2021 naar verwachting 3,4 tot 3,6 bedragen, en zich vanaf 2022 op 3,0% stabiliseren naarmate de economie weer normaal wordt. Het begrotingstekort van 7 à 7,5 procent in 2020 is internationaal gezien gemiddeld.

Veel evenementen van HUNGEXPO werden geannuleerd of uitgesteld. Informatie over de nieuwe datum van de evenementen vindt u op de website van HUNGEXPO.

Over de markteffecten van het coronavirus vindt u meer informatie in onze recente samenvatting.

b. Handelsbelemmeringen

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Geneesmiddelen en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 11 december de export van Gelofusine en Gelaspan 4%, tot intrekking maar niet later dan 11 juni 2021, verboden. Voor verdere informatie bezoekt u de website van OGYÉI

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De Hongaarse regering nam maatregelen voor economische bescherming. Eerst heeft het kabinet tot eind 2020 een moratorium op alle bestaande leningen ingevoerd. Het moratorium werd door de regering tot 30 juni 2021 verlengd voor sommige sociale groepen (gezinnen met kinderen, gepensioneerden, werklozen, ambtenaren). Bedrijven moeten een aanvraag indienen als ze het moratorium willen verlengen. Als hun inkomen met meer dan 25 procent is gedaald, mogen ze gebruikmaken van het moratorium. Voor leningen aan huishoudens en bedrijven die zijn aangegaan vóór de epidemie legt de overheid een opzegverbod op voor 6 maanden.

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

 1. Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen. Op 10 april werd het reglement van een loonsubsidieprogramma van 'Kurzarbeit' (Duits voor een subsidieregeling voor arbeidstijdverkorting) aangekondigd. De subsidie is betaalbaar voor maximaal drie maanden. Het subsidiepercentage is 70% van de betalingen voor afwezigheden in verhouding tot 30%, 40% of 50% van de verloren werktijd, verminderd met voorschotten op de inkomstenbelasting en premies. Het is gemaximaliseerd op het dubbele van het op dat moment geldende minimumloon. De nieuwe regels traden op 16 april in werking.
 2. Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van HUF 450 miljard.
 3. Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën. De maatregelen ter bescherming van het toerisme hebben een budget van HUF 600 miljard. De regeling biedt restaurants en hotels de mogelijkheid om te renoveren en zo diensten van hogere kwaliteit op te zetten.
 4. Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna HUF 2.000 miljard zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan HUF 500 miljard.
 5. Het 13de-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de totale 13 maanden.

Economie-beschermende maatregelen:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het tarief van de premiebelasting verlaagd met 2 procentpunten, van 17,5% naar 15,5%. Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting voor kleine ondernemingen verlaagd met 1 procentpunt, van 12% naar 11%.

De bedrijfsbelasting voor kmo-bedrijven en eenmanszaken wordt per 1 januari gehalveerd.

De uitkeringen voor woningrenovatie, die deel uitmaken van de maatregelen voor gezinsbescherming en gezinsondersteuning van de overheid, zijn uitgebreid: onder andere vanaf 1 januari 2021 daalt de btw op nieuwbouwwoningen van 27% naar 5%. 

Vanaf zaterdag 14 november is de btw op afhaalmaaltijden en dranken officieel verlaagd naar 5%. De btw-verlaging heeft geen invloed op de verzendkosten.

Officiële documenten die tijdens de nieuwe noodsituatie vervallen (na 4 november), blijven tot 60 dagen na het einde van de noodsituatie geldig. Dit geldt ook voor documenten die zijn verlopen tijdens de voorjaarsnoodsituatie (11 maart t/m 3 juli 2020), maar door de overheid zijn verlengd. De verordening is alleen van toepassing op documenten die zijn afgegeven door de Hongaarse autoriteiten en geldig zijn op het grondgebied van Hongarije. Verlopen documenten kunnen alleen in Hongarije worden gebruikt, ze worden in het buitenland niet geaccepteerd. De verordening is niet van toepassing op documenten die zijn verlopen tussen 3 juli en 4 november 2020. Deze moeten worden verlengd. Deze twee verordeningen lopen, op basis van de huidige situatie, af op 8 februari.

d. Economische vooruitzichten
e. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment wordt dit soort producten voornamelijk vanuit China naar Hongarije geïmporteerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

f. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije worden geherstructureerd en gemoderniseerd, en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet met betrekking tot COVID-19) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet zo ver gevorderd en zullen zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen om zo versneld nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren ter vervanging van de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden, zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

21 januari 2021

Bijkomende informatie

topmenedzser_2020_07_GB.pdf (PDF – 145 kB)