U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Hongarije

 De afgekondigde gezondheidscrisis kan zes maanden (tot 18 december) duren, tenzij dit verlengd wordt door de overheid.

1. Algemene toestand

Het huidige aantal geïnfecteerde mensen is 35.653 in Hongarije. Het aantal genezen personen is 15.254. Het nieuwe coronavirus heeft tot nu toe al 1.305 levens in Hongarije geëist. In totaal zijn er 24.764 mensen in quarantaine. In totaal werden tot nu toe 935.842 tests uitgevoerd (situatie op 22/10/2020). 

Andere informatie over de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) wordt gepubliceerd op koronavirus.gov.hu

2. Voorzorgsmaatregelen

Vanaf september zijn de toegangsregels weer aangescherpt. Bij binnenkomst worden reizigers voor tien dagen in quarantaine geplaatst. Als iemand wordt geobserveerd tijdens het contactonderzoek, kan hij in dat geval niet met twee negatieve testresultaten uit de tiendaagse quarantaine worden vrijgelaten.

Iedereen wordt onderworpen aan hetzelfde recht van binnenkomst als een Hongaars staatsburger die:

 • recht op permanent verblijf in Hongarije heeft als hij of zij dit recht met een document aantoont,
 • een vergunning afgegeven voor een verblijf van meer dan 90 dagen heeft,
 • lid van een Hongaarse sportorganisatie is / een persoon die door een uitnodiging of delegatie van een Hongaarse sportorganisatie - uitgegeven op naam - het grondgebied van Hongarije betreedt na deelname aan een internationaal sportevenement dat in het buitenland wordt gehouden.

Regels voor de binnenkomst van niet-Hongaarse burgers in Hongarije:

Regels voor zakenreizen:
Indien de binnenkomst in Hongarije een zakelijke of economische activiteit is - waarvan het feit wordt bewezen door de niet-Hongaarse staatsburger bij binnenkomst op het grondgebied van Hongarije - mag hij het grondgebied van Hongarije zonder beperking betreden: er is geen quarantaine of negatieve PCR-test vereist in geval van toegang voor zakelijke of economische doeleinden. Bewijs van deelname voor economische/zakelijke doeleinden kan worden geleverd door het invullen en voorleggen van het certificaat dat beschikbaar is via deze link.

Een niet-Hongaarse staatsburger mag het grondgebied van Hongarije niet betreden voor passagiersvervoer. Iedereen die een vergunning aanvraagt bij de politie, mag het grondgebied van Hongarije binnenkomen onder verwijzing naar een uitzondering die bij wet of regeringsbesluit is bepaald. 

Uitzonderingen met een vergunning zijn de volgende:

 • evenement dat verband houdt met gerechtelijke of officiële procedures in Hongarije,
 • zakelijke of andere werkzaamheden waarvoor de rechtvaardiging wordt gerechtvaardigd door een uitnodigingsbrief van een bestuursorgaan van de centrale overheid, een onafhankelijke toezichthoudende instantie of een autonoom openbaar bestuursorgaan,
 • toegang tot zorg op verwijzing van een zorginstelling of een ander attest,
 • voldoen aan een verplichting tot studeren of examineren op grond van een student- of leerlingstatuut, indien dit wordt aangetoond door een getuigschrift afgegeven door de onderwijsinstelling,
 • reizen in personenvervoer in verband met werkzaamheden die verband houden met de vervoersactiviteit, waarvan het doel is de plaats van vertrek van het vervoer te bereiken of na dergelijke werkzaamheden in het personenverkeer naar huis terug te keren, indien blijkt uit een door de werkgever afgegeven attest,
 • deelname aan familie-evenementen (huwelijk, doop, begrafenis),
 • de zorg voor een familielid,
 • deelname aan een sportief, cultureel of kerkelijk evenement van groot internationaal belang, of enige andere gerechtvaardigde reden.
 • Burgers van aangrenzende staten en Hongaarse burgers die daar wonen, mogen het grondgebied van Hongarije binnen een afstand van 30 kilometer vanaf de staatsgrens binnenkomen voor een maximale periode van 24 uur.
 • Reizigers van aangesloten bedrijven kunnen binnenkomen als het doel van de reis zakelijk is.

Bij binnenkomst in Hongarije kunnen reizigers een medisch onderzoek ondergaan, dat ze moeten tolereren. Een persoon die bij een medisch onderzoek van besmetting wordt verdacht, mag het grondgebied van Hongarije niet binnenkomen. De bevoegde epidemiologische autoriteit vrijstelt hiervan als hij of zij binnen vijf dagen, met een tussenpoos van ten minste 48 uur, twee negatieve PCR-test kan produceren.

De aanvraagformulieren voor het overschrijden van de staatsgrens zijn gewijzigd overeenkomstig de geldende voorschriften voor de duur van de paraatheid voor ziektebestrijding. De aanvraag gaat via de website van de politie en moet in het Engels of Hongaars worden ingediend. Een aanvraag kan ook via een gevolmachtigde worden ingediend. Indien reden en tijdstip van binnenkomst hetzelfde zijn, kan een gemachtigde namens meerdere personen een aanvraag indienen, mits de machtiging van de betrokken personen is bijgevoegd. Voor naaste familieleden die in een huishouden wonen, volstaat het om één aanvraag in te dienen.

De consulaire dienst en de Ambassade van België in Hongarije verstrekt informatie over de huidige beperkingen. 

Er wordt dringend op aangedrongen om alleen in geval van extreme nood naar de hulpdiensten en ziekenhuizen te gaan, omdat ze overbezet zijn en het broedplaatsen voor infectie zijn. Personen die al in quarantaine zijn, mogen hun woonplaats niet verlaten. 

3. Exitstrategie

Het dragen van een mond- én neusmasker op het openbaar vervoer en in besloten ruimtes blijft vooralsnog verplicht. Anders kunnen de autoriteiten een boete opleggen. Winkels zijn verplicht om het dragen van maskers af te dwingen bij hun klanten, anders kunnen de autoriteiten boetes opleggen en kunnen ze de winkel sluiten. De toegangsbeperkingen blijven bestaan. De officiële maximumprijs voor de coronavirus-test is HUF 19.500. Nachtclubs moeten vanaf 23.00 uur tot 6.00 uur gesloten zijn. Voor een onbepaalde tijd is het nog steeds niet mogelijk om een muziek- of dansevenement te houden voor meer dan 500 personen (de deadline wordt door de regering onderzocht).

4. Economie

a. Economische impact

Volgens het Hongaarse Bureau voor de Statistiek bedroeg het gemiddelde aantal werkende mensen in de periode april-juni 2020 4.408 duizend; de tewerkstellingsgraad van mensen van 15-64 jaar was 68,7%. In juni 2020 bedroeg het gemiddeld aantal werkenden 4 miljoen 457 duizend, 58 duizend meer dan de maand ervoor en 38 duizend minder dan een jaar eerder. In april-juni 2020 werkten er 2,3% minder, 4 miljoen 408 duizend mensen in vergelijking met een jaar eerder. In de leeftijdsgroep van 20-64 jaar verminderde de epidemie de tewerkstellingsgraad tot 82,1% voor mannen en 66,1% voor vrouwen. De tewerkstellingsgraad van 15-64-jarigen is in alle regio's gedaald, behalve in Boedapest. De hoofdstad was in de beste positie met een tewerkstellingsgraad van 73,5%. In juni 2020 werkten er gemiddeld 4 miljoen 457 duizend mensen, 58 duizend meer dan de maand ervoor en 38 duizend minder dan in juni vorig jaar. De tewerkstellingsgraad van 15-64-jarigen bedroeg 69,4%, een stijging met 0,9 procentpunt in vergelijking met mei en een daling met 0,5 procentpunt in vergelijking met juni van het voorgaande jaar.

In juni 2020 is het volume van de industriële productie gedaald met 7,8% op jaarbasis. Op basis van voor werkdagen gecorrigeerde gegevens daalde de productie met 12,2%. De economische effecten van de coronavirus-epidemie waren in deze periode nog steeds voelbaar. In juni 2020 daalde het volume van de industriële productie met 7,8% in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor. De industriële productie lag in juni - volgens seizoens- en werkdaggecorrigeerde indices - 17,1% boven het niveau van de voorgaande maand. De industriële binnenlandse verkoop daalde met 7,3%, daarbinnen lag de binnenlandse verkoop in de verwerkende industrie 9,7% lager in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. Binnen de industrie daalde de productie met 7,3% in het doorslaggevende gewicht (96%) dat de productie vertegenwoordigt, en het daalde met 34% in het kleine gewicht dat mijnbouw en steengroeven vertegenwoordigt. De productie van de energiesector daalde met 4,3%. Het productievolume daalde in het merendeel van de fabricage-onderdelen. De fabricage van transportmiddelen die meer dan 28% van de productie-output vertegenwoordigen (met het grootste gewicht) daalde met 12,9% op jaarbasis. De fabricage van computer-, elektronische en optische producten, goed voor 13% van de fabricage, groeide met 4,5%. De productie van voedingsproducten, dranken en tabaksproducten met een aandeel van 12% in de productie steeg met 1,7% in vergelijking met dezelfde maand van vorig jaar. Van de middelzware vertegenwoordigende onderafdelingen daalde de vervaardiging van rubber- en kunststofproducten en andere niet-metaalhoudende minerale producten met 12,7%, de vervaardiging van basismetalen en bewerkte metaalproducten daalde met 17,2% op jaarbasis. De fabricage van elektrische apparaten steeg met 3,9%. De fabricage van textiel, kleding, leer en aanverwante producten die het kleinste gewicht vertegenwoordigen, daalde het meest op jaarbasis, met 18,6%.

In juni 2020 waren winkels al open zonder epidemiologische beperkingen in het hele land, dus hun verkoopvolume steeg met 0,8% volgens ruwe gegevens en bleef ongewijzigd volgens kalendergecorrigeerde gegevens in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het verkoopvolume, gecorrigeerd voor kalendereffecten, daalde met 1,5% in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingswinkels, met 10,9% in de detailhandel in autobrandstoffen en steeg met 4,9% in non-foodwinkels. In januari-juni 2020 was het verkoopvolume - ook volgens kalendergecorrigeerde gegevens - 1,3% hoger dan in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. In juni 2020 daalden de detailhandelsverkopen met 6,7 procentpunten als gevolg van de epidemiologische noodsituatie. De volume-index voor non-foodwinkels was 6,3% lager, terwijl de detailhandel in autobrandstoffen 12 procentpunten lager was dan eerder verwacht. De verkoop van voedingswinkels werd slechts in geringe mate beïnvloed door de impact van het coronavirus. Het verkoopvolume daalde met 1,5% in de gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde voedingsdistributie. De omzet van de non-food detailhandel steeg in totaal met 4,9%. De omzet steeg in niet-gespecialiseerde winkels in vervaardigde goederen (15%), boeken, computerapparatuur en andere gespecialiseerde winkels (9,6%), evenals in meubel- en elektronicawinkels (4,2%). Het volume van de postorder- en internetdetailhandel steeg in juni met 30%, waarmee een meerjarige expansie werd voortgezet. Het verkoopvolume van pompstations daalde met 10,9%.

Het volume van de bouwproductie, gebaseerd op ruwe gegevens, was 15,7% lager in juni 2020 in vergelijking met de hoge basis van het voorgaande jaar. De productie daalde in beide hoofdgroepen van de bouw: in de bouw van gebouwen met 14,2%, in de burgerlijke bouwkunde met 17,5%. Op basis van seizoens- en werkdaggecorrigeerde indices steeg de bouwproductie met 6,2% in vergelijking met de gegevens van mei. In het 2e kwartaal stegen de producentenprijzen in de bouw met 7,7% in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De effecten van de veranderde economische processen als gevolg van de coronavirus-epidemie in de bouw als geheel waren significant in juni. In de eerste zes maanden van 2020, vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar, daalde de bouwproductie met 7,4%. De bouwprijzen waren 1,6% hoger dan in het voorgaande kwartaal. Van de divisies daalde het productievolume met 11,6% in de bouw van gebouwen, met 17,9% in de burgerlijke bouwkunde, de gespecialiseerde bouwactiviteiten daalden met 16,8%. Het volume nieuwe afgesloten contracten daalde met 44,8%, daarbinnen daalde het volume nieuwe contracten voor de bouw van gebouwen met 34,4%, het volume burgerlijke werken daalde met 55,6%. Het volume van de maandeinde-maandvoorraad contracten bij bouwbedrijven in juni was 19,2% lager dan eind juni 2019. Het volume van de contracten steeg met 5,0% voor de bouw van gebouwen en daalde met 29,1% voor de civieltechnische werken in vergelijking met vorig jaar.

Als gevolg van de pandemie heeft HUNGEXPO meegedeeld dat de beurzen CONSTRUMA en INDUSTRY DAYS in oktober worden gehouden. 

Het bruto binnenlands product van Hongarije daalde met 13,6% volgens onbewerkte gegevens en met 13,5% volgens seizoens- en kalendergecorrigeerde en afgestemde gegevens in het 2e kwartaal van 2020 in vergelijking met de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. De buitengewone situatie als gevolg van de pandemie zorgde ervoor dat de productie in de meeste secties van de economie, de dienstensector en de industrie daalde in grote mate bij aan de verandering in de economische prestaties. In de eerste helft van het jaar daalden de economische prestaties met 6,1% volgens ruwe gegevens. In vergelijking met het vorige kwartaal daalde het volume van het bruto binnenlands product met 14,5% - volgens seizoens- en kalendergecorrigeerde en afgestemde gegevens - in het 2e kwartaal van 2020.

Volgens GKI Economic Research Co. vertraagde de Hongaarse economie al in het eerste kwartaal (vergeleken met voorgaande). In april was er een enorme krimp. Hoewel het herstel in mei begon, zal het een lang en moeilijk proces zijn met grote opofferingen. De twee uitersten voor 2020 zijn +0,3 - 2% (Nationale Bank van Hongarije) en -8% van het bbp (OESO). De EU, de OESO en Reuters en Consensus Forecast verwachten dat het Hongaarse bbp in 2022 het niveau van 2019 zal bereiken, terwijl het IMF en de Hongaarse regering dit al tegen 2021 verwachten. De Nationale Bank van Hongarije verwacht in 2021 een aanzienlijke versnelling van de bbp-groei. Volgens de Europese Commissie zou een daling van 7,7% van het Hongaarse bbp in 2020 kunnen worden gevolgd door een stijging van 6% volgend jaar. GKI verwacht een economische daling van 6% (tussen 5 en 7%) in 2020. Het bbp zal naar verwachting in 2021 met 4,5% groeien. Het overheidstekort in de eerste helft van het jaar was vijf keer zo hoog als eerder gepland. GKI voorspelt een overheidstekort van 5% van het bbp in 2020 en 3,5% in 2021, en een overheidsschuldquote van respectievelijk ongeveer 75% en 72% van het bbp. Voor meer details zie het GKI-rapport in bijlage.

b. Handelsbelemmeringen

Het Hongaars Nationaal Instituut voor Farmaciën en Voeding (OGYÉI) heeft aangekondigd dat Hongarije vanaf 3 april de export van propofol voor minimaal 6 maanden heeft verboden. Op 9 april werd verdere informatie aangekondigd over het verbod op de uitvoer van farmaceutische producten uit het grondgebied van Hongarije met betrekking tot antibiotica, verdovende analgetica en hypnotica. 

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

c. Relancemaatregelen

De Hongaarse regering nam maatregelen voor economische bescherming. Eerst heeft het kabinet tot eind 2020 een moratorium op alle bestaande leningen ingevoerd. Het moratorium werd door de regering vanaf 1 januari 2021 tot 31 juni 2020 verlengd voor sommige sociale groepen (gezinnen met kinderen, gepensioneerden, werklozen, ambtenaren). Bedrijven moeten een aanvraag indienen als ze het moratorium willen verlengen. Als hun inkomen met meer dan 25 procent is gedaald, mogen ze gebruikmaken van het moratorium. Voor leningen aan huishoudens en bedrijven die zijn aangegaan vóór de epidemie legt de overheid een opzegverbod op voor 6 maanden.

Het kabinet wijst HUF 9.200 miljard toe voor economische beschermingsmaatregelen, wat zich vertaalt in 18-20% van het bbp en het zou uiteindelijk zelfs nog hoger kunnen gaan.

Het actieplan voor economische bescherming heeft tot doel zoveel banen te creëren als het virus vernietigt. De vijf programma's van het door de regering gelanceerde economische reddingspakket omvatten het volgende:

 1. Banen redden: de staat is bereid om een werkprogramma voor korte tijd te steunen door een deel van de loonkosten voor haar rekening te nemen. Op 10 april werd het reglement van een loonsubsidieprogramma van 'Kurzarbeit' (Duits voor een subsidieregeling voor arbeidstijdverkorting) aangekondigd. De subsidie is betaalbaar voor maximaal drie maanden. Het subsidiepercentage is 70% van de betalingen voor afwezigheden in verhouding tot 30%, 40% of 50% van de verloren werktijd, verminderd met voorschotten op de inkomstenbelasting en premies. Het is gemaximaliseerd op het dubbele van het op dat moment geldende minimumloon. De nieuwe regels traden op 16 april in werking.
 2. Banen creëren: de regering steunt investeringen ter waarde van HUF 450 miljard.
 3. Ondersteuning van prioritaire sectoren: toerisme, voedingsindustrie, bouw, landbouw, logistiek, transport, film en creatieve industrieën. De maatregelen ter bescherming van het toerisme hebben een budget van HUF 600 miljard. De regeling biedt restaurants en hotels de mogelijkheid om te renoveren en de betrokken bedrijven in het algemeen om diensten van hogere kwaliteit op te zetten.
 4. Financieringsmaatschappijen: preferentiële leningen van bijna HUF 2.000 miljard zullen ter beschikking worden gesteld aan de bedrijfssectoren, in combinatie met staatsgaranties van meer dan HUF 500 miljard
 5. Het 13de-maandpensioen is als volgt opgebouwd: eerst wordt een kwart uitbetaald (2021), daarna de helft (2022), in het derde jaar driekwart (2023) en vervolgens jaarlijks voor de totale 13 maanden.

Andere belangrijke maatregelen:

Vanaf 1 juli 2020 wordt het tarief van de premiebelasting verlaagd met 2 procentpunten, van 17,5% naar 15,5%. Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting voor kleine ondernemingen verlaagd met 1 procentpunt, van 12% naar 11%.

De deadline voor rapportageverplichtingen en aanverwante belastingaangiftes is uitgesteld tot 30 september. De deadline voor btw-teruggave wordt teruggebracht tot 20 dagen voor belastingbetalers die als betrouwbaar werden bestempeld en 30 dagen voor gewone belastingbetalers.

Het kabinet is gestart met online-trainingen en ondersteunt beroepsopleiding en omscholing in een leersysteem op afstand. De staat neemt 95% van het collegegeld op zich van de beroepsopleiding van getroffen werknemers en lanceert ook een studielening voor volwassenenonderwijs tegen een rente van 0%.

De Hongaarse regering legt dit jaar een eenmalige heffing op aan kredietinstellingen en de opbrengst zal worden overgemaakt naar het nieuw opgerichte 'Epidemiologische Fonds'. Het tarief van de belasting is 0,19% op de belastingbasis boven HUF 50 miljard en het budgettair doel is om HUF 55 miljard via deze belasting te innen. De belasting kan in drie gelijke schijven worden betaald. De nieuwe heffing wordt opgelegd bovenop de HUF 65 miljard aan bankbelasting die dit jaar verschuldigd is, en kan in de komende vijf jaar worden afgeschreven van de bankbelasting.

Het Nationaal Programma voor Voedselcrisisbeheersing maakt ook deel uit van het 'Actieplan voor de Bescherming van de Economie'. Een subsidie van HUF 25 miljard wordt toegewezen aan voedsel- en landbouwbedrijven die in een moeilijke situatie verkeren als gevolg van de epidemie.

d. Economische vooruitzichten

Door de gewijzigde situatie zal Hongarije moeten afwijken van de begroting voor 2020. De doelstelling voor het begrotingstekort is verhoogd van 1% van het bbp tot 2,7%. De financieringsbehoefte van de centrale begroting is met HUF 1.234 miljard gestegen, van HUF 367 miljard tot HUF 1.601 miljard .

Rekening houdend met de huidige markttrends verwacht het nationale ASB een HUF 900 miljard lager omzetvolume in de detailhandel in vergelijking met de oorspronkelijke plannen.

e. Opportuniteiten op korte termijn

Net als in andere landen is en blijft er een grote vraag naar medische apparatuur en hulpmiddelen in verband met de COVID-19-pandemie. Op dit moment wordt dit soort producten voornamelijk vanuit China naar Hongarije geïmporteerd. Vlaamse medische bedrijven zouden in dit segment marktaandeel kunnen winnen. 

f. Opportuniteiten op lange termijn

De gezondheidszorg moet in Hongarije worden geherstructureerd en gemoderniseerd, en de huidige pandemie heeft nog duidelijker gemaakt dat de sector snel ontwikkeld moet worden. Particuliere ziekenhuizen zullen de markt veroveren en er zal een groeiende vraag zijn naar medische apparatuur en medische hulpmiddelen (niet met betrekking tot COVID-19) in de particuliere gezondheidszorg.

Automatisering en robotisering zullen terrein winnen. In Hongarije zijn de bedrijven nog niet zo ver gevorderd en zullen zwaar moeten investeren in deze segmenten.

Digitalisering zal meer en meer aanwezig zijn in het dagelijkse bedrijfsleven. Cybersecurity zal een belangrijk onderwerp zijn. Technologiebedrijven en dienstverleners kunnen met hun innovatieve oplossingen gemakkelijker de markt betreden.

Hongarije heeft een uitstekende productiecapaciteit in e-mobiliteit opgebouwd. Er zal een groeiende vraag zijn naar groene en slimme oplossingen in de automobielsector. Leveranciers in dit segment hebben unieke mogelijkheden op de Hongaarse markt.

Bedrijven met liquiditeitsproblemen zullen failliet gaan en er zullen nieuwe mogelijkheden zijn voor buitenlandse investeerders om bedrijven in Hongarije over te nemen om zo, snel een nieuw marktaandeel te veroveren. De Hongaarse regering heeft als doel nieuwe banen te creëren in ruil voor de banen die verloren gaan. Nieuwe investeringen en overnames die banen redden zullen door de overheid gesubsidieerd worden.

5. Nuttige links

Voor bijkomende informatie over de toestand in Hongarije, zie:

Coronavirus-hotlines:
+36 80 277 455 (HU)
+36 80 277 456 (EN)
koronavirus@bm.gov.hu

6. Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

22 oktober 2020

Bijkomende informatie

topmenedzser_2020_07_GB.pdf (PDF – 145 kB)