U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Argentinië

Algemene toestand

De maatregelen in Argentinië om de coronacrisis te bestrijden, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Het wettelijk kader voor het beheer daarvan (uitroepen van de sanitaire noodtoestand) werd initieel vastgelegd per Decreet 260/2020 en is grotendeels opgeheven.

Volgens gegevens van het Argentijnse ministerie van Gezondheid waren er op 11 september 2022 in totaal 9.697.763 gecumuleerde COVID-19-besmettingen en 129.830 doden.

De COVID-19-besmettingen zijn sinds de piek in april en mei 2021 aanzienlijk afgenomen en de meeste beperkingen op mobiliteit, ook voor internationaal reizen, zijn opgeheven. De vooruitgang in de vaccinatie heeft die van andere vergelijkbare landen in de regio overtroffen. Volgens info uit “Our World in Data” van 12 september 2022 is 83,2% van de bevolking in Argentinië volledig gevaccineerd en 91% heeft minimaal 1 dosis gekregen.

Toegang tot het land

Algemeen

Niet-ingezeten buitenlanders dienen bij aankomst in het bezit te zijn van een COVID-19-ziekteverzekering met dekking van ziekenhuisopname, isolatie en/of gezondheidszorg voor personen die positief zijn, personen die van besmetting worden verdacht of een hoog risicocontact hebben gehad.

De DDJJ-verklaring om Argentinië te bezoeken is niet langer meer nodig.

Personen die het nationale grondgebied betreden voor een periode van minder dan 24 uur en dit over land doen, zijn vrijgesteld van de bepalingen in paragraaf 1.

Mensen die het nationale grondgebied binnenkomen en niet gevaccineerd zijn of een onvolledig vaccinatieschema hebben (zoals bepaald door de gezondheidsautoriteiten van het land van vaccinatie), worden geadviseerd om binnen 24 uur na binnenkomst in het land een diagnostische test op COVID-19 uit te voeren. De kosten van de bedoelde test komen ten laste van de persoon die het land binnenkomt.

Bovenstaande informatie mbt COVID-19 is indicatief; alleen de Argentijnse overheden kunnen u volledige en up-to-date informatie verstrekken over de voorwaarden voor toegang tot hun grondgebied. Voor meer informatie over de toegangsvoorwaarden kan u steeds volgende websites consulteren: 

 • De website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken 
 • De website van de Argentijnse ambassade in België
 • Er is ook de Spaanstalige website van de Argentijnse overheid met de voorwaarden bij aankomst in en vertrek uit Argentinië

Om te weten welke luchtvaartmaatschappijen naar en vanuit Argentinië vliegen, kan u de website van de overheid consulteren of die van Aeropuertos Argentina 2000. Dit bedrijf beheert 35 luchthaventerminals in het land en is hiermee de grootste private operator. Per terminal vindt u aankomst- en vertrekinformatie en een lijst van de nationale en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op die luchthaven vliegen. Verdere informatie over luchtvaartsmaatschappijen in Argentinië vind je op de website van de federatie van luchtvaartmaatschappijen Cámara de Líneas Aéreas en Argentina.

FOD Buitenlandse Zaken raadt alle Belgische reizigers die naar Argentinië gaan aan om zich vooraf op Travellers Online in te schrijven.

Vertrek uit het land

De verschillende situaties in andere landen voor reizigers vanuit Argentinië zijn te raadplegen op de website van de Argentijnse overheid.  

Economie

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via mail. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Economische vooruitzichten

Volgens progrnoses van de OESO (Economic Outlook - juni 2022) zal de Argentijnse economie in 2022 groeien met 3,6% en in 2023 met 1,9%, tegen de achtergrond van een sterk economisch herstel in de tweede helft van 2021, dalende COVID-infecties en een versnelling van de vaccinatiegraad. Een recente overeenkomst met externe crediteuren zal de beleidsonzekerheid verminderen en helpen om langdurige macro-economische onevenwichtigheden geleidelijk te verminderen. Het consumentenvertrouwen is opnieuw gegroeid, de private consumptie en investeringen zijn sterk gestegen en hoge grondstoffenprijzen hebben de uitvoer gestimuleerd waardoor de begroting nu een overschot vertoont. De inflatie is wel gestegen tot 58% op jaarbasis en zal verder op een hoog niveau blijven. De werkgelegenheid is volledig hersteld van de pandemie en de werkloosheid daalt, maar de reële lonen liggen nog steeds onder het niveau van 2019. Het hoge niveau van de informele werkgelegenheid blijft zorgwekkend, terwijl armoede meer dan 40% van de bevolking treft. De efficiëntie van de overheidsuitgaven kan worden verbeterd, onder meer door slecht gerichte energiesubsidies en belastingvrijstellingen te herzien. Terwijl de uitvoer van levensmiddelen tijdelijk profiteert van de stijgende mondiale prijzen, dragen hogere kosten van energie-invoer, waaronder aardgas, bij aan hogere energiesubsidiekosten, aangezien de belangrijkste energieprijzen worden gereguleerd en losgekoppeld van de marktprijzen.

Volgens de World Economic Outlook Update van het IMF van juli 2022 zou de reële groei van het bbp van Argentinië in 2022 4% bedragen, dus een vergelijkbare prognose als die van de OESO. 

Opportuniteiten op korte termijn

Volgens een rapport van het adviesbureau Abeceb dat in juli 2021 werd gepubliceerd, presteerden duurzame goederen en landbouw het best in 2021. De autoproductie liet het grootste herstel optekenen met een groei van 54,4%, gevolgd door ICT & telecommunicatie (+36,2%) en huishoudelijke apparaten (+24,5%). Het gaat hier vooral om compensatie van de grote verliezen die de betrokken segmenten in 2020 optekenden.

Andere sectoren die goed scoorden:  

 • Landbouw (+28,5%). De stijging hier heeft vooral te maken met de hoge grondstoffenprijzen
 • Bouw (+23,3%)
 • De staalindustrie (+23,4%)
 • Industrie in het algemeen (+11,3%)
 • Mijnbouw (+20%).

De textiel- en schoenenindustrie daarentegen heeft het nog steeds moeilijk en ook de sector van rundvlees tekende volgens het rapport een daling op in 2021.

Bron: https://www.cronista.com/economia-politica/cuales-son-los-sectores-mejor-posicionados-en-2021-pero-que-estan-llegando-a-su-techo/.

Opportuniteiten op lange termijn

Volgens een rapport van het adviesbureau Abeceb over de sectorale perspectieven dat in december 2021 werd gepubliceerd, verwacht men dat de volgende sectoren de snelste groei zullen hebben in 2022: de op kennis gebaseerde diensten, "face-to-face" diensten (te maken met de verminderde beperkingen en heropleving van uitgestelde consumptie), de productie van huishoudelijke apparaten (+16,1%) en consumentenelektronica (+15%), uitvoer van mijnbouwproducten (+9,3%) en automotive (+8,3%). Voor de volgende segmenten ligt de verwachte groei iets lager: staalindustrie (+4,8%), de bouw (+4%), landbouwmachines (+2,7%) en de verkoop van meststoffen (+1,5%).

Bron: https://eleconomista.com.ar/economia/argentina-2022-sectores-mas-creceran-n49295#:~:text=Los%20sectores%20de%20mayor%20crecimiento,9%2C3%25

Eind januari 2022 bereikte Argentinië een principeakkoord met het Internationaal Monetair Fonds over een nieuwe stand by-deal van $ 44,5 miljard. Dit betekent een belangrijke doorbraak in het lange onderhandelingsproces om de leningen die het land niet kan terugbetalen te herstructureren. Het overeengekomen begrotingstraject zou de overheidsfinanciën geleidelijk en duurzaam verbeteren en de monetaire financiering verminderen. Volgens het IMF zou de deal uitgavenverhogingen voor infrastructuur, wetenschap en technologie mogelijk maken en gerichte sociale programma's beschermen, terwijl energiesubsidies op een progressieve manier zouden worden verlaagd.

Nuttige links​

 • Statistisch overzicht van de COVID-19-situatie in Argentinië, bijgehouden door het ministerie van Gezondheid/Ministerio de Salud.
 • Voor up-to-date informatie over de toegangsvoorwaarden voor Argentinië kan u contact opnemen met de Argentijnse Ambassade bevoegd voor het land waar u woont. Via volgende link vindt u een overzicht van alle ambassades van Argentinië in het buitenland. Meer info vanuit België is te vinden op de website van de Argentijnse ambassade in Brussel.
 • De contactgegevens van de Belgische ambassade in Argentinië, tevens bevoegd voor Paraguay en Uruguay.
 • Meer informatie over de algemene maatregelen voor toegang tot en vertrek uit Argentinië is te vinden op de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken/Ministerio del Interior – Migraciones.
 • Algemene en statistische informatie op de site van de Wereldbank over Argentinië.
14 september 2022