U bent hier

CORONAVIRUS – De toestand in Argentinië

Algemene toestand

De maatregelen in Argentinië om de coronacrisis te bestrijden, behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Het wettelijk kader voor het beheer daarvan (uitroepen van de sanitaire noodtoestand) werd initieel vastgelegd per Decreet 260/2020 en is, mits enige wijzigingen, op 23 december 2021 per Decreet 867/2021 verlengd tot 31 december 2022. 

Volgens gegevens van het Argentijnse ministerie van Gezondheid waren er op 6 februari 2022 in totaal 8.589.879 gecumuleerde COVID-19-besmettingen en 122.684 doden.

De COVID-19-besmettingen zijn sinds de piek in april en mei 2021 aanzienlijk afgenomen en de meeste beperkingen op mobiliteit, ook voor internationaal reizen, zijn opgeheven. De vooruitgang in de vaccinatie heeft die van andere vergelijkbare landen in de regio overtroffen. Volgens info uit “Our World in Data” van 5 februari 2022 is 77% van de bevolking in Argentinië volledig gevaccineerd en 10% deels gevaccineerd.

Toegang tot het land

Algemeen

Voor informatie over de toegangsvoorwaarden voor Argentinië zijn er de volgende bronnen:

Niet-ingezeten buitenlanders dienen bij aankomst aan de volgende gezondheidsvereisten te voldoen:

  • Binnen de 48 uur vóór de aanvang van de reis de beëdigde verklaring invullen (https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php) die is goedgekeurd door de bepaling van de Nationale Directie Migratie nr. 3025/20, overeenkomstig de resolutie van het Ministerie van Volksgezondheid nr. 1472/20, en de aanvullingen daarop, over uw vaccinatiestatus en de afwezigheid van symptomen van COVID-19.
  • In het bezit zijn van een COVID-19 ziekteverzekering met dekking van ziekenhuisopname, isolatie en/of gezondheidszorg voor personen die positief zijn, van besmetting worden verdacht of een hoog risicocontact hebben gehad.

Personen die het nationale grondgebied betreden voor een periode van minder dan 24 uur en dit over land doen, zijn vrijgesteld van wat in het vorige lid wordt gevraagd.

Mensen die het nationale grondgebied binnenkomen en niet gevaccineerd zijn of een onvolledig vaccinatieschema hebben (zoals bepaald door de gezondheidsautoriteiten van het land van vaccinatie), wordt geadviseerd om binnen 24 uur na binnenkomst in het land een diagnostische test op COVID-19 uit te voeren. De kosten van de bedoelde test komen ten laste van de persoon die het land binnenkomt.

Bovenstaande informatie mbt COVID-19 is indicatief; alleen de Argentijnse overheden kunnen u volledige en up-to-date informatie verstrekken over de voorwaarden voor toegang tot hun grondgebied. Consulteer dus steeds de betrokken websites.

Om te weten welke luchtvaartmaatschappijen naar en vanuit Argentinië vliegen, kan u de website van de overheid consulteren https://www.argentina.gob.ar/orsna/informacion-al-pasajero/lineas-aereas of wel diegene van Aeropuertos Argentina 2000. Dit bedrijf opereert 35 luchthaventerminals in het land en is hiermee de grootste private operator. Per terminal vindt u aankomst- en vertrekinformatie en een lijst van de nationale en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op die luchthaven vliegen: www.aa2000.com.ar. Verdere informatie over luchtvaartsmaatschappijen in Argentinië vind je op de website van de federatie van luchtvaartmaatschappijen Cámara de Líneas Aéreas en Argentina www.jurca.org.ar.

FOD Buitenlandse Zaken raadt alle Belgische reizigers die naar Argentinië gaan aan om zich vooraf op Travellers Online in te schrijven: https://travellersonline.diplomatie.be/Culture/Selection?returnUrl=%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Circulatie binnen het land

Informatie over de grensovergangen die momenteel geopend zijn, vindt u hier: https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/cuales-son-los-corredores-seguros.

Voor deelname aan bepaalde activiteiten (evenementen, feesten ...) is in het land een “pase sanitario nacional 2022” van toepassing, een soort "covid safe ticket" dat via de app "Cuidad" kan gedownload worden. Meer informatie: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/pase-sanitario-nacional-2022.

De provincies en de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hebben soms specifieke beperkingen en toegangsvoorwaarden. Het is daarom raadzaam om u te informeren over de lokaal geldende maatregelen. De maatregelen die van kracht zijn in de Ciudad Autónomo de Buenos Aires vindt u hier: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus.

De Argentijnse overheden hebben een website voor toeristen ontwikkeld die een overzicht biedt van de reisvoorwaarden binnen het land: https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo. Via een map met de verschillende provincies kan u per provincie zien welke toegangsvoorwaarden er van toepassing zijn (vb is er een toerismecertificaat nodig - een document dat u online kan invullen, een negatieve COVID-19-test, etc.).

Vertrek uit het land

Om het land te verlaten, moet u 48 uur vóór de reis een elektronische beëdigde verklaring op eer invullen (vergeet niet een afgedrukte versie mee te nemen). Dat formulier kan u hier vinden: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php (u kan Spaans of Engels als taal kiezen).

Economie

In 2020 kromp de Argentijnse economie (bbp) met 10,4% ten gevolge van de impact van de pandemie; het ging om een krimp van de economie voor het derde opeenvolgende jaar. Hiermee behoort Argentinië tot de zwaarst getroffen landen in Latijns-Amerika, na Mexico. Maar de voorspellingen vanaf 2021 gaan opnieuw de goede kant uit, met positieve groeicijfers. Voor 2021 verwacht men een herstel met 4,9%.

Bron: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/4/BP2020_Argentina_es.pdf.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Economische vooruitzichten

Volgens progrnoses van de OESO (Economic Forecast Summary - Dec 2021) zal de Argentijnse economie in 2022 groeien met 2,5% en in 2023 met 2,3%, tegen de achtergrond van een sterk economisch herstel in 2021, dalende COVID-infecties en een versnelling van de vaccinatiegraad. Het consumentenvertrouwen is terug serieus aangegroeid, de private consumptie en investeringen zijn sterk geweest en hoge grondstoffenprijzen hebben de uitvoer gestimuleerd waardoor de lopende rekening nu een overschot vertoont. De inflatie is wel aangetrokken tot 52,1% op jaarbasis en zal verder op een hoog niveau blijven. De werkloosheid is gedaald tot 9,6%, een percentage dat vergelijkbaar is met dat van 2019, maar het hoge niveau van de informele werkgelegenheid blijft zorgwekkend, terwijl armoede meer dan 40% van de bevolking treft. De efficiëntie van de overheidsuitgaven kan worden verbeterd, onder meer door de werkgelegenheid en subsidies van de overheid terug te schroeven, met behoud van doelgerichte sociale uitgaven.

Volgens de World Economic Outlook Update van het IMF van januari 2022 zou de reële groei van het bbp van Argentinië in 2022 3% bedragen. Bron: https://www.imf.org/en/Countries/ARG#ataglance.

Opportuniteiten op korte termijn

Volgens een rapport van het adviesbureau Abeceb dat in juli 2021 werd gepubliceerd, presteerden duurzame goederen en landbouw het best in 2021. De autoproductie liet het grootste herstel optekenen met een groei van 54,4%, gevolgd door ICT & telecommunicatie (+36,2%) en huishoudelijke apparaten (+24,5%). Het gaat hier vooral om compensatie van de grote verliezen die de betrokken segmenten in 2020 optekenden.

Andere sectoren die goed scoorden:  

  • Landbouw (+28,5%). De stijging hier heeft vooral te maken met de hoge grondstoffenprijzen
  • Bouw (+23,3%)
  • De staalindustrie (+23,4%)
  • Industrie in het algemeen (+11,3%)
  • Mijnbouw (+20%).

De textiel- en schoenenindustrie daarentegen heeft het nog steeds moeilijk en ook de sector van rundvlees tekende volgens het rapport een daling op in 2021.

Bron: https://www.cronista.com/economia-politica/cuales-son-los-sectores-mejor-posicionados-en-2021-pero-que-estan-llegando-a-su-techo/.

Opportuniteiten op lange termijn

Volgens een rapport van het adviesbureau Abeceb over de sectorale perspectieven dat in december 2021 werd gepubliceerd, verwacht men dat de volgende sectoren de snelste groei zullen hebben in 2022: de op kennis gebaseerde diensten, "face-to-face" diensten (te maken met de verminderde beperkingen en heropleving van uitgestelde consumptie), de productie van huishoudelijke apparaten (+16,1%) en consumentenelektronica (+15%), uitvoer van mijnbouwproducten (+9,3%) en automotive (+8,3%). Voor de volgende segmenten ligt de verwachte groei iets lager: staalindustrie (+4,8%), de bouw (+4%), landbouwmachines (+2,7%) en de verkoop van meststoffen (+1,5%).

Bron: https://eleconomista.com.ar/economia/argentina-2022-sectores-mas-creceran-n49295#:~:text=Los%20sectores%20de%20mayor%20crecimiento,9%2C3%25

Eind januari 2022 bereikte Argentinië een princiepsakkoord met het Internationaal Monetair Fonds over een nieuwe standby-deal van $ 44,5 miljard, wat een belangrijke doorbraak betekent in het lange onderhandelingsproces om de leningen die het land niet kan terugbetalen te herstructureren. Het overeengekomen begrotingstraject zou de overheidsfinanciën geleidelijk en duurzaam verbeteren en de monetaire financiering verminderen. Volgens het IMF zou de deal uitgavenverhogingen voor infrastructuur, wetenschap en technologie mogelijk maken en gerichte sociale programma's beschermen, terwijl energiesubsidies op een progressieve manier zouden worden verlaagd.

Nuttige links​

28 april 2022