U bent hier

Corona-steunmaatregelen voor de kmo-sector in Rusland

De coronacrisis heeft de Russische kmo’s zware klappen toegebracht. Hoewel de meeste steunmaatregelen gericht zijn op de industrie en de staatsbedrijven, zijn er ook bepaalde voordelen/maatregelen voor de kmo-sector. Tijdens een seminarie georganiseerd door de Schneider Group werden deze maatregelen op een rijtje gezet:

Overzicht van de door de regering genomen fiscale maatregelen voor de kmo sector:

Krediet ter ondersteuning van de werkgelegenheid

Krediet aan 2 procent te betalen tegen 1 april 2021.
Voorwaarden: als tenminste 90% van de werknemers van de kmo zijn/haar werk behoudt tijdens de coronacrisis wordt het krediet en de interest kwijtgescholden. Als 80% van het personeel haar werk behoudt wordt 50% van het krediet en de interest kwijtgescholden. Indien echter minder dan 80% van het personeelsbestand behouden bleef, moet het krediet en de interest in de loop van 3 maanden terugbetaald worden, echter enkel vanaf de datum waarop het personeelsbestand onder de 80% zakte.

Uitstel van betaling van lopende kredieten

Kmo’s kunnen 6 maanden uitstel van betaling krijgen voor kredieten die voor begin april 2020 werden afgesloten.
Er is een mogelijkheid tot herschikking van bestaande kredieten.
Voorwaarde: de kmo moet in de lijst met getroffen sectoren staan (opgesteld door de Russische regering).

Voordelige kredieten

Kredieten aan 8,5% (wat in Rusland een voordelig krediet is).
95 banken nemen deel aan dit programma.
Voorwaarde: de kmo moet in de lijst met getroffen sectoren staan (opgesteld door de Russische regering).

Maatregelen die enkel gelden voor kmo’s uit Moskou

Hotels en residenten van innovatieve clusters krijgen steun bij de aankoop van nieuwe apparatuur. Voor apparatuur van buitenlandse oorsprong wordt 25% van de waarde terugbetaald, voor apparatuur van Russische makelij krijgt de kmo 35% terugbetaald.
Steun voor franchising.
Steun bij het opnemen van kredieten: de stad neemt de interest boven de 6% op zich.
Extra steun voor jonge kmo’s (= jonger dan 3 jaar).
Compensatie van een gedeelte van de gemaakte kosten bij export van goederen en diensten door Moskouse kmo’s via een grant tot 10% van het exportcontract maar met een beperking tot maximum 10 miljoen Roebel.

Uitstel van betaling van de huur

De betaling van de huur voor de periode 1 april – 1 oktober mag met uitstel betaald worden in de loop van 2021-2022. De kritiek van de kmo’s is dat de huur had moeten kwijtgescholden worden en niet gewoon uitgesteld, aangezien de HoReCa en winkels tijdens de lockdown verplicht dicht moesten.

Wettelijke basis en regelgeving voor het verkrijgen van de taxvoordelen

De basis van de hierboven vermelde maatregelen wordt gevormd door de wet van 1 april 2020 met het nummer 102-FZ (i.v.m. de 'niet-werkende' dagen en de vermindering van de sociale lasten voor kmo’s.). Deze wet werd aangevuld met de beslissing van de regering van 2 april onder het nummer 409.

In Rusland is een bedrijf een kmo wanneer minstens 51% in eigendom is van fysieke personen. Maximum 49% mag toebehoren aan organisaties die niet behoren tot de kmo-sector. Een klein bedrijf is een firma met maximaal 800 miljoen Roebel omzet per jaar en een personeelsbestand van niet meer dan 100 werknemers. Een middelgroot bedrijf heeft een maximale omzet van 2 miljard Roebel per jaar en telt niet meer dan 250 personeelsleden. Tot de kmo-sector rekent men ook de microfirma’s met een omzet van niet meer dan 120 miljoen Roebel en een personeelsbestand van maximum 15 personen.

De kmo’s moeten in het kmo register geregistreerd staan. Russische kmo’s worden automatisch in dat register opgenomen maar firma’s met buitenlands kapitaal worden enkel geregistreerd via een accountant gedurende de periode van 1 tot 5 juli (elk jaar). De lijst kan geraadpleegd worden via de link: https://rmsp.nalog.ru/search.html . De opzoekingen gebeuren via de INN code (ons belastingsnummer).

De kmo’s kunnen in 2020 hun belastingen later betalen en ook hun declaratie met 3 maanden uitstel indienen. Verder is er vrijstelling van bepaalde belastingen in het tweede kwartaal. Dit voordeel is voor de kmo’s uit de lijst, individuele ondernemers en niet-commerciële organisaties. Belastingen die worden vrijgesteld zijn onder andere accijnzen, transporttax, grondbelasting en de winstbelasting.

Voor ALLE kmo’s (ook die niet in de lijst voorkomen) geldt dat zij vanaf 1 april 2020 slechts 15% sociale belasting betalen op de som die hoger is dan het minimumloon (tot het minimumloon bedraagt de belasting 30%). Daarvan gaat 10% naar het pensioenfonds en 5% naar de verplichte gezondheidsverzekering.

Om belastingen met uitstel te mogen betalen moet de kmo (die in het register moet voorkomen) een inkomstenverlies met meer dan 10% geleden hebben.

Indien de inkomsten met meer dan 20% gedaald zijn, krijgt men een uitstel van 6 maanden. Indien de daling meer dan 30% bedraagt, mag men 9 maanden later betalen. Hetzelfde geldt voor kmo’s die een inkomstenverlies van 20% geleden hebben maar ook verlies lijden hierdoor. Kmo’s die meer dan 50% aan inkomen verloren zijn, krijgen een jaar uitstel (idem indien men 30% minder inkomen heeft en daardoor verlies lijdt).

De declaratie om dit uitstel te bekomen, moet ingediend worden voor december 2020.

Om de IT-sector te steunen, heeft de Russische regering de sociale bijdrage verlaagd tot 7,5% en de winstbelasting tot 3%. Daartegenover staat echter een verandering in de voorwaarden om een voordelig BTW-tarief te krijgen wat een verslechtering kan betekenen voor sommige IT-bedrijven.

Omwille van het feit dat heel wat Russen in het buitenland kwamen vast te zitten tijdens de corona-epidemie werd de status van taxresident (voor fysieke personen) tijdelijk aangepast: in principe geldt dat indien men meer dan 183 dagen in Rusland verblijft men automatisch taxresident wordt en men in het regime van 13% terechtkomt (i.p.v. 30%). In 2020 wordt deze termijn teruggebracht tot 90 dagen. Wel moet hiervoor een verklaring ingediend worden niet later dan eind april 2021. Deze regel maakt het mogelijk dat mensen die niet konden terugkeren naar Rusland door de pandemie hun status als resident niet verliezen.

De regelgeving is complex en is beperkt in vergelijking met de steun aan grotere bedrijven. De vraag is in hoeverre dit de kmo-sector echt uit het slop zal helpen.

31 juli 2020