U bent hier

Chili: impact van COVID-19 op Belgische bedrijven in Chili

Dat de COVID-19 pandemie een zware invloed heeft op de wereldeconomie, is een understatement. Maar wat betekent deze crisis voor kleine en middelgrote bedrijven?

De Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel (‘Cámara Belgolux’) vroeg het aan haar leden, nl. Belgische bedrijven die gevestigd zijn in Chili en Chileense bedrijven die een sterke economische link hebben met België. De resultaten werden gepubliceerd in de “COVID-19 Bedrijfsbarometer Chili”.

FIT Santiago had een gesprek met Ann Bruggeman, executive manager van de Cámara Belgolux, over de resultaten van de enquête.

FIT Santiago (FS): Wat is de rol van de Cámara Belgolux in het bedrijfsweefsel in Chili?
Ann Bruggeman (AB): “De Cámara Belgolux is een onafhankelijke organisatie die tot doel heeft allerlei diensten aan te bieden aan haar leden, en in samenwerking met de Belgische federale en regionale vertegenwoordiging in Chili activiteiten te organiseren die bezoekende Belgische economische zendingen in contact te brengen met de lokale bedrijfsgemeenschap. Onze Cámara telt 38 leden. Dit zijn zowel grote bedrijven (met meer dan 500 werknemers) als KMO’s en individuele personen. Deze bedrijven zijn actief in vele sectoren, zoals de mijnbouw, energie, milieu, drank en voeding, IT, bouw, ouderenzorg, en zo meer.”

FS: Hoe hebt u de studie over de gevolgen van COVID-19 voor uw leden uitgevoerd?
AB: “Onze leden werden uitgenodigd om via e-mail, sociale netwerken of via onze website deel te nemen aan de enquête. We ontvingen reacties van 14 bedrijven uit verschillende sectoren. De resultaten van het onderzoek zullen we doorspelen aan zowel nationale als lokale overheden en banken.”

FS: Welke conclusies hebt u uit de bevraging kunnen trekken?
AB: “De meeste bedrijven (86%) ondervinden een negatieve impact omwille van de pandemie. De helft daarvan ondervindt een lichte impact, terwijl de andere helft een belangrijke negatieve impact meemaakt.”

FS: Op welk vlak worden de activiteiten van de bedrijven negatief beïnvloed?
AB: “Voor zowat iedereen is de meest directe impact het wegvallen van de kanalen om hun diensten en goederen te verkopen. Verder kampen de bedrijven ook met het probleem dat hun klanten niet in staat zijn om (tijdig) te betalen. Dit zorgt voor liquiditeitsproblemen. Enkele producenten melden ook dat de toevoer van materialen of ingrediënten een uitdaging is, wat de productie sterk beïnvloedt. Tot slot verloopt de interne werking van vele bedrijven niet zo vlot omwille van het feit dat de werknemers van thuis uit werken.”

FS: Zorgt de crisis voor extra werkingskosten voor de bedrijven?
AB: “Toen de enquête werd afgenomen, was COVID-19 nog maar sinds een maand in Chili. Op dat moment meldden de 2/3 van de bedrijven dat de interne werkingskosten niet erg zijn veranderd, terwijl dit voor 1/3 van de respondenten wel het geval was.”

FS: Welke maatregelen verwachten uw leden van de Chileense overheid?
AB: “Ze willen vooral een verlaging zien van de BTW en de inkomstenbelasting. De bedrijven verwachten ook dat de overheid budgetten zal uittrekken om ervoor te zorgen dat bedrijven massale ontslagen kunnen vermijden. Verder hopen de bedrijven ook dat de overheid toelating zullen geven aan werknemers om een deel van hun werkloosheidsfonds (een verplichte verzekering waaraan elke bedrijf en elke werknemer moet bijdragen) op te nemen.

FS: Vallen er ook positieve signalen op te merken bij de bedrijven?
AB: “Bedrijven die online verkoop en levering van hun goederen aanbieden, zagen hun zakencijfers in deze sector stijgen met liefst 80%. Online verkoop heeft een enorme vlucht genomen. Verder hebben de meeste bedrijven een belangrijke stap moeten zetten richting plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe wet betreffende “Werken vanop Afstand en Telewerken”, die de Chileense overheid op 26 maart bekend maakte. De kans is groot dat dergelijke inzichten in de toekomst zullen leiden tussen een flexibeler, efficiënter en minder verspillend kostenapparaat bij vele bedrijven.”

Voor meer gedetailleerde informatie over deze enquête kunt u terecht bij Ann Bruggeman, executive manager van de Cámara Belgolux: gerente@camarabelgolux.cl

14 april 2020