U bent hier

CETA implementation

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (Brede Economische en Handelsovereenkomst) is een vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie en haar lidstaten. Het verdrag is ondertekend op 30 oktober 2016 en trad op 21 september 2017 grotendeels in werking.  De overeenkomst zal integraal van kracht worden als alle lidstaten van de EU, ze formeel hebben bekrachtigd.

De volledige tekst en de bijlagen zijn beschikbaar op de website DG Handel: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/

29 oktober 2019