U bent hier

Brazilië versoepelt productie en verkoop van radio-isotopen voor medisch gebruik

Het Braziliaans Congres heeft een wet goedgekeurd die de productie en het op de markt brengen van radio-isotopen voor medisch gebruik door de privésector toelaat. Door deze wet wordt het monopolie van de staat op de productie van radio-isotopen opgeheven, hetgeen bijdraagt tot een grotere toegankelijkheid voor patiënten. 

De productie van radio-isotopen gebeurde tot voor kort exclusief door het Instituut voor Energie en Nucleair Onderzoek (Ipen) en het Instituut voor Nucleaire Technologie (IEN), staatsagentschappen die respectievelijk in de steden São Paulo en Rio de Janeiro zijn gevestigd. Deze exclusiviteit had negatieve gevolgen voor het grootste deel van de Braziliaanse bevolking, aangezien alleen ziekenhuizen in de buurt van São Paulo en Rio de Janeiro met radio-isotopen konden worden bevoorraad. Deze wet biedt ook het potentieel om het aanbod van nucleaire-geneeskundige procedures en radiofarmaceutica te vergroten.

De nieuwe wet verandert wel niets aan de regeling die van toepassing is op andere gebieden, zoals landbouw en industrie, waarvoor de productie van radio-isotopen onder het staatsmonopolie zal blijven vallen.

12 mei 2022