U bent hier

Brazilië heeft een potentieel van €25 miljard aan investeringen in Waste-to-Energy-technologieën

Dit is een berekening die Climate Bonds Initiative (CBI) heeft gemaakt en zou verspreid worden over de komende 12 jaar. Hoewel Brazilië al over 8 WTE-installaties beschikt, merkt het CBI op dat het land nog veel werk voor de boeg heeft. 

Nieuwe associatie ABREN moet problemen aanpakken

Om investeringen in Waste-to-Energy-technologieën te promoten werd vorig jaar de Braziliaanse associatie ABREN opgericht. Deze associatie heeft als doel twee grote problemen in het land aan te pakken: de bestemming van vast afval (momenteel grote vuilnisbelten) en de ontwikkeling van propere energie (grotendeels nog te ontwikkelen sector). 

Yuri Schmitke Almeida Belchior Tisi, President van ABREN, stelt dat de overheid op dezelfde lijn zit met betrekking tot de aanpak van deze problemen. Brazilië produceert jaarlijks 80 miljoen ton vast stedelijk afval (RSU, resíduos sólidos urbanos) en de afvalsector is goed voor zo’n 11% van de totale broeikasgassenuitstoot. Hij is er van overtuigd dat WtE-technologieën deze uitstoot tot acht maal kunnen verminderen. Om die schadelijke situatie te verbeteren moet ten eerste het afvalvolume verminderen, daarna komen recyclage en compostering (ook biogas). Voor het onrecycleerbaar afval is WtE de oplossing volgens Tisi.

Panorama van de Braziliaanse situatie in 2017

  • in Brazilië ging 3,9% van het vast stedelijk afval naar recyclage en compostering, terwijl dat in de EU 47% was.
  • In Brazilië ging 59,1% van het vast stedelijk afval naar speciaal ingerichte vuilnisbelten (aterros sanitários), terwijl dat 24% in de EU was en Duitsland het al meer dan tien jaar verboden heeft.
  • Ook ging 37% van het vast stedelijk afval naar openluchtvuilnisbelten! In Brazilië ging nagenoeg niets naar WtE-installaties, terwijl dat in de EU 28% was. Volgens de president zou gescheiden afvalophaling een eerste stap zijn.

Meer weten? Neem deel aan deze events

Om dit probleem aan te kaarten en investeringen te promoten organiseert ABREN een aantal events die interessant kunnen zijn voor Vlaamse leveranciers van producten en services voor deze sector:

Webinar: Waste-to-Energy in the context of the Circular Economy
Datum: 15/06/2020
Tijdstip: van 15u tot 17u (GMT-3)
Link: https://bit.ly/3ewXWdJ 
Meer info: https://abren.org.br/1st-abren-international-webinar-waste-to-energy-in-... 

Beurs: BW Expo
Datum: van 06/10 tot 08/10/2020
Plaats: São Paulo
Meer info: https://www.bwexpo.com.br/ 

4 juni 2020