U bent hier

Advies voor Vlaamse bedrijven na de aanslagen in Brussel

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ons land recht in het hart getroffen. Flanders Investment & Trade en de Vlaamse bedrijven leven, net als de rest van ons land, mee met de families en vrienden van de slachtoffers. Maar dat betekent niet dat we ons hoofd laten hangen, integendeel. We rechten de rug tegen deze daad van blinde haat en moeten al het mogelijke doen om ons land in een positief daglicht te stellen.

De gebeurtenissen in Brussel hebben een impact op het imago en bijgevolg op de ganse economie van ons land. U heeft als bedrijf mogelijks te maken met ongeruste buitenlandse klanten. Flanders Investment & Trade geeft u enkele tips over hoe u hiermee kan omgaan, na de barbaarse aanslagen.

Omgaan met vragen/twijfels van (buitenlandse) klanten

 • Besteed de nodige aandacht aan vragen en bezorgdheden van uw klanten.
 • Straal rust en kalmte uit. 
 • Deel en verspreid enkel feitelijke en officiële informatie. Volg daarbij de officiële updates en richtlijnen van het nationaal crisiscentrum. Verwijs voor praktische informatie indien nuttig door naar www.visitflanders.com/travelupdates.
 • Laat de klanten die u ontvangt zo veel mogelijk genieten van de gastvrijheid die ons typeert.
 • Faciliteer en stimuleer tevreden klanten om hun positieve ervaringen te delen met hun netwerk (inclusief sociale media). 

Geplande afspraken met klanten

 • Verspreid proactief informatie om de geplande bezoekers te informeren en gerust te stellen. 
 • Laat hen expliciet weten dat u uitkijkt naar hun komst. 
 • Bekijk uw afspraken en prioritiseer op voorhand welke bezoekers extra aandacht verdienen.
 • Bereid een standaardboodschap voor die alle medewerkers kunnen gebruiken bij het maken van afspraken met buitenlandse bedrijven.

Media

 • Neem een positieve houding aan. Mogelijks krijgt u van een journalist eerder negatieve vragen. Grijp deze kans om uw eigen verhaal te vertellen: benadruk uw uniek aanbod en expertise en de acties die u neemt om eventuele problemen op te lossen.
 • Geeft u een interview voor visuele media? Laat het interview dan steeds doorgaan op de werkvloer waar uw werknemers, bezoekers en klanten te zien zijn.
 • Zorg voor één aanspreekpunt binnen uw organisatie.

Marketing

 • Evalueer geplande campagnes in het licht van de terreuraanslagen. De kost om iets te annuleren weegt niet op tegen de kost van slechte publiciteit.
 • Pas de timing, boodschap en tonaliteit van uw boodschap aan.
 • Overtuig uw klant van uw toegevoegde waarde.

Uw collega's in het buitenland

Deel dit advies met uw werknemers en collega's in het buitenland. Zij zullen immers rechtstreeks door uw buitenlandse klanten worden aangesproken. Om het u gemakkelijk te maken kan u de tips in het Engels downloaden.

14 april 2016

Bijkomende informatie