U bent hier

Marktstudie ‘Werken uitvoeren in Zwitserland’

Veel Vlaamse bedrijven ontdekken het potentieel van de Zwitserse markt voor de uitvoer van hun producten en diensten. Wat dat laatste betreft, geldt er bij het uitvoeren van werken in Zwitserland een vrij complexe regelgeving.

Zwitserland is noch lid van de EU, noch van de Europese Economische Ruimte (EER), maar heeft sinds 2000 weliswaar een aantal bilaterale verdragen met de Europese Unie onderschreven, dat het vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten in grote mate mogelijk maakt. 

In de praktijk blijkt dat Zwitserland een regelgeving heeft ingevoerd, de zogenaamde flankerende maatregelen, de bepalingen inzake  detachering van werknemers, om zijn markt en werknemers te beschermen, bv. tegen sociale dumping. Een aanpassing van deze maatregelen maakte deel uit van de onderhandelingen tussen de EU en CH met het oog op het ondertekenen van een 'Institutioneel Kaderakkoord'.

Deze studie biedt u een overzicht van de nog steeds van kracht zijnde juridische, reglementaire en fiscale verplichtingen waaraan moet voldaan worden om het uitvoeren van werken in Zwitserland tot een goed einde te brengen. Het is aan te raden om u vooraf een goed beeld te vormen van alle maatregelen die u dient op te opvolgen. Door in regel te zijn met de vigerende wetgeving, kunnen de werken vlot uitgevoerd worden en kunnen eventuele (soms zeer hoge) boetes vermeden worden.

20 mei 2020

Interesse in meer?

Wil u, na het lezen van deze studie, de markt diepgaander verkennen?

Neem contact op met ons kantoor in Zurich

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in