U bent hier

Marktstudie ‘Saudi Arabia Manufacturing and Industry Sector’

De Saudische manufacturingsector is de afgelopen kwarteeuw sterk gegroeid, maar in het kader van het diversificatiebeleid dat het land minder afhankelijk moet maken van fossiele brandstoffen en petrochemie, de export van niet-energieproducten moet verhogen en terzelfder tijd de invoer wil indammen, steekt de overheid een paar extra tandjes bij om de sector verder te moderniseren en uit te bouwen. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat digitalisering en automatisering omarmd worden om een Saudische Industrie 4.0 mogelijk te maken. 

De industriële ontwikkeling is in zeer belangrijke mate een zaak voor publieke spelers of bedrijven die sterke banden onderhouden met de overheid. In de studie kan u o.m. lezen over Vision 2030 en de link met manufacturing. Met het Vision-plan wil de overheid de Saudische concurrentiekracht aanzwengelen en duurzame ontwikkeling garanderen. Het National Development Plan binnen Vision 2030 wil van het land een topspeler maken inzake industrie, energie en mijnbouw en een leider op het gebied van logistiek. Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van hoogstaande infrastructuur en ook het beleid terzake wordt gestroomlijnd. Getuige hiervan zijn de verschillende types Speciale Economische Zones die het licht zagen in het koninkrijk. 

In de studie geven we u ook een overzicht mee van de belangrijkste actoren en hun opdrachten en activiteiten. Voorbeelden van dergelijke actoren zijn o.a. het Industrial Development Fund (SIDF), de Saudi Authority for Industrial Cities & Technology Zones (MODON) en SABIC. 

Tot slot staan we stil bij de clusters die de overheid (sterker) wil ontwikkelen wat natuurlijk kansen schept voor buitenlandse leveranciers van (kapitaal)goederen, diensten en expertise. Meer concreet gaat het hier om farma en biotech, mijnbouw, chemie, automotive en de voedselverwerkende industrie. 

2 december 2021

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in