U bent hier

Marktstudie ‘Oprichting bedrijf in Zwitserland en Liechtenstein - Bedrijfsvormen en fiscale kantonnale verschillen’

Voor heel wat Vlaamse ondernemers is Zwitserland een interessante markt. Dit is onder meer te verklaren door de hoge koopkracht, de uitmuntende infrastructuur en de lage belastingen. Het is echter niet zo eenvoudig om als ondernemer voet aan grond te krijgen in dit land. Zo nemen de Zwitsers in hun koopgedrag vaak een nogal chauvinistische houding aan. Vandaar richten steeds meer Vlaamse firma’s ter plaatse een vestiging op. Door deze lokale verankering wordt het eenvoudiger om de Zwitserse consument te overtuigen om Vlaams te kopen. 

Naast een federale overheid heeft Zwitserland 26 kantons die een hoge mate van autonomie hebben in domeinen zoals bv. economie, infrastructuur en fiscaliteit. Deze studie gaat in op deze verschillen om de keuze van locatie voor een vestiging te vereenvoudigen. Daarnaast worden de mogelijke vennootschapsvormen besproken, en welke hun respectievelijke voor- en nadelen zijn. Vervolgens belicht deze studie de fiscale bijzonderheden van Zwitserland alsook aandachtspunten op personeelsvlak, zoals verblijfsvergunningen, lonen en arbeidswetgeving. Daarna komen de Zwitserse infrastructuur en de bijzonderheden rond vastgoed aan bod. 

Vermits Vorstendom Liechtenstein eveneens onder de bevoegdheid valt van het FIT-kantoor in Zürich, wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de oprichting van een bedrijf in dit voor velen weinig bekende land en geeft het enkele interessante inzichten hoe onderzoek en ontwikkeling kunnen gekoppeld worden aan een vestiging in het Vorstendom. 

12 september 2018

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in