U bent hier

Marktstudie ‘Indonesië: Halal-richtlijnen inzake voedingsproducten ’

Deze studie, die werd gerealiseerd met de steun van de EU, geeft toelichting bij de halal productgarantie- en certificatieprocedures voor voeding en dranken die van toepassing zijn onder de huidige wetten en reguleringen in Indonesië. Halal certificering is heel belangrijk in Indonesië aangezien 87% van de bevolking – zo’n 230 miljoen inwoners - moslim is en de vraag naar halal producten blijft stijgen.

Op een bevolking van 270 miljoen mensen zijn er in Indonesië ongeveer 87% moslims (ongeveer 230 miljoen mensen volgen het islamitische geloof). Halal is een Arabisch woord dat "wettig" of "toegestaan" betekent en verwijst naar voeding (vooral producten van dierlijke oorsprong) en het is een voedingsnorm die is voorgeschreven in de islamitische geschriften. De verbeterde levensstandaard, een betere communicatie en de onderlinge connectiviteit, hebben geleid tot een hogere vraag naar Halal-producten, producten die een onderdeel zijn van een groeiende wereldmarkt voor de Halal voedingsindustrie.

De 'Halal Product Assurance Law No. 33 Year 2014 (UU 33/2014)', die in oktober 2014 werd gestemd, vereist dat alle geïmporteerde, verdeelde en verkochte producten als Halal in Indonesië Halal gecertificeerd zijn. De wet ging effectief in voege op 17 oktober 2019, vijf jaar na de oorspronkelijke inwerkingtreding. Hiernavolgende voorschriften, waaronder overheidsverordening nr. 31 jaar 2019 (GR 31/2019) en Verordening nr. 26 van het Ministerie van Religieuze Zaken 2019 (MORA Reg 26/2019) bevat de uitvoeringsbepalingen voor Halal-productgarantie en facilitering van het Halal-kwaliteitsregime.

Vóór oktober 2019 stond de kwaliteitsborging, certificering en etikettering van Halal onder toezicht van de Indonesische Ulema Council (bekend als MUI in de Indonesische afkorting). MUI heeft Halal aangestelde onderzoeksbureaus (of LPH om de Indonesische afkorting te gebruiken) inclusief zijn eigen Food and Drug Supervision Agency (LPPOM MUI). Zij benoemden tevens Halal-auditeurs om de producten te beoordelen die moeten voldoen aan een Halal-certificering. MUI hield Fatwa-bijeenkomsten om te bepalen of bedrijven aan de criteria voldeden om een ​​Halal-certificering te verkrijgen. Halal-certificaten werden uitgegeven door de LPH en het MUI-merk werd gebruikt om de naleving van Halal aan te duiden op productreclame en verpakking. Onder de nieuwe regelgeving heeft de Indonesische regering het Halal Product Garantie Agentschap (of BPJPH) opgericht om toezicht te houden op het volledige Halal-productborgingssysteem (JPH in het Indonesisch), inclusief de registratie van LPH voor inspectie en/of testen van de Halal productkwaliteit. BPJPH vertrouwt op MUI voor de certificering van Halal-auditeurs, bepaling van Halal-productkwaliteit en accreditatie van LPH, terwijl MUI verantwoordelijk blijft voor het houden van Fatwa-bijeenkomsten zoals voorheen.

Volgens de bovengenoemde wet- en regelgeving moeten Halal-certificeringsverplichtingen geleidelijk aan toegepast worden. Halal-certificering zal eerst van toepassing zijn op voeding en dranken, daarna uitgebreid tot cosmetica, geneesmiddelen en andere consumptiegoederen. Er is een uitstel van vijf jaar voorzien voor de effectieve implementatie van de Halal-certificering van Halal-voeding en dranken (dat wil zeggen producten die worden verkocht of op de markt gebracht als Halal) vanaf 17 oktober 2019. Met andere woorden, ondernemers hebben nog vijf jaar de tijd om te voldoen aan de Halal-certificeringsverplichting voor Halal voeding en dranken, en dit tot 17 oktober 2024.

Bedrijven die Haram-producten willen importeren, verdelen of verkopen (verboden of niet-Halal-producten) zijn vrijgesteld van deze Halal-certificeringsverplichting maar zijn verplicht dergelijke informatie kenbaar te maken door middel van passende etikettering.

De productie, verwerking, verpakking en opslag van Halal en niet-Halal producten moet strikt gescheiden blijven. De distributie van beide productensoorten mag alleen gecombineerd worden als gegarandeerd kan worden dat er geen kruisbesmetting gebeurt.  Een verklaring van de producent/distributeur is hiervoor voldoende.
De procedures en documentatie die nodig zijn om Halal-certificering te verkrijgen worden in detail beschreven als onderdeel van deze richtlijn. In Indonesië zou het mogelijk moeten zijn om binnen de drie maanden een Halal-certificering te behalen (alhoewel tot nu toe slechts één LPH is geaccrediteerd (LPPOM MUI). De andere, voormalige, auditors moeten nog opnieuw gecertificeerd moeten worden. Deze procedures zijn ondertussen opgestart.

Problemen die vooral hun impact hebben op de overzeese bedrijven, zijn onder meer het ontbreken van geaccrediteerde buitenlandse LPH en een gebrek aan duidelijkheid of controle over vergoedingen/procedures met betrekking tot overzeese inspecties/onderzoeken, waarbij er gemakshalve wordt van uitgegaan dat dit wordt gedaan door een Indonesische staatsburger die is gecertificeerd door MUI en werkt voor een Indonesische LPH.
Een verklarende woordenlijst wordt aan het einde van de richtlijn gegeven.

12 mei 2020

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in