U bent hier

Landenkeuzetool

U wil uw export een boost geven, maar twijfelt welke markten interessant zijn? De landenkeuzetool helpt u uw ideale exportmarkten te ontdekken. Aan de hand van een aantal criteria krijgt u een indicatie van interessante exportmarkten. U geeft zelf aan welke zaken voor uw bedrijf belangrijk zijn via de 'bolletjes' onderaan. U start de oefening door te kiezen welke regio of regio's u wil veroveren. Als u "niet van toepassing" aanduidt wordt de indicator niet meegenomen in de berekeningen. Aan de hand van uw keuzes wordt een ranking gemaakt van landen die volgens de tool het meest geschikt zijn voor export.

Exportbestemming
Demografisch profiel
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert een hoog bevolkingsaantal heeft?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert een sterk groeiende bevolking heeft?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert een jonge bevolking heeft?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert sterk vergrijst is?
Duurzaamheid & stabiliteit
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert werk maakt van kwalitatieve gezondheidszorg, gendergelijkheid en onderwijs, corruptie bestrijdt en grote aandacht heeft voor de democratische waarden en instellingen?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat men in het land waarheen u exporteert de eigen instellingen vertrouwt en dat men weinig corruptie opmerkt?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarnaar u exporteert stabiel is?
Macro-economisch profiel
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert een hoog groeipercentage van het bnp kent?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert inwoners heeft met grote koopkracht?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert sterk geïndustrialiseerd is?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert een grote groei in industriële productie kent?
Internationale handelsprofiel
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert goed geïntegreerd is in de wereldeconomie?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert handelsverkeer vergemakkelijkt?
Hoe belangrijk is het voor uw bedrijf dat het land waarheen u exporteert sterk afhankelijk is van import?

De gegevens achter de indicatoren worden geleverd door onafhankelijke bronnen, zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties.

Lees meer over de berekeningswijze

De score van de Landenkeuzetool wordt berekend aan de hand van een formule.
Deze formule houdt rekening met de rangorde van de factor en hoeveel keer men bv. ‘Heel Belangrijk’ aanvinkt.
Per keuzemogelijkheid, is er een vast score:

Niet relevant 0
Onbelangrijk  10
Minder Belangrijk 15
Belangrijk   25
Heel Belangrijk   50

Voorbeeld

Land  FACTOR A
Men selecteert heel belangrijk
FACTOR B
Men selecteert heel belangrijk
Land 1  100
max waarde van deze factor: 150)
120
max waarde van deze factor: 120
Land 2  90
 
70
Land 3 150
 
120

Deze tool hanteert volgende formule:
MAX SCORE / (Max Waarde / Waarde)

De MAX SCORE is de vaste score van de categorie gedeeld door het aantal keer dat deze categorie is aangevinkt.
Bijvoorbeeld hoe vaak men 'Heel belangrijk' heeft aangevinkt.

In bovenstaand voorbeeld, wordt voor land 1 volgende berekening toegepast:

(50 / 2) / (150/100) + (50 / 2) / (120/120) = 16,67 + 25 = 41,67
(Eerste factor + Tweede Factor = resultaat)  

In bovenstaand voorbeeld, wordt voor land 2 volgende berekening toegepast:

(50/2) / (150/90) + (50/2) / (120/70) = 15 + 14,58 = 29,58
(Eerste factor + Tweede Factor = resultaat)

De Landenkeuzetool is een tool die bedrijven een indicatie geeft van interessante exportmarkten. Indien u dieper wil ingaan op de keuze van uw exportmarkten en de implicaties ervan, neem gerust contact op voor begeleiding en advies.

Bent u specifiek geïnteresseerd in ontwikkelingslanden?  Contacteer onze dienst Internationale Financiële Instellingen. Zij zijn gespecialiseerd in ontwikkelingslanden en de instellingen die deze landen begeleiden bij hun economisch en democratisch ontwikkelingsproces.