U bent hier

Zwitserland in cijfers

CORONAVIRUS

In Zwitserland werd de noodtoestand wegens de coronacrisis op 19 juni beëindigd en het parlement nam vanaf dan zijn bevoegdheden opnieuw volledig op. De regering kon deze beslissing nemen, aangezien het aantal nieuwe besmettingen stabiliseerde. Sedert eind juni echter nam het aantal besmettingen terug toe, waardoor zowel de federale overheid, alsook meerdere kantons bijkomende maatregelen afkondigden.
Het Zwitserse Gezondheidsministerie (BAG) besliste op 25 september 2020 om België opnieuw op de lijst van risicolanden zetten, met ingang van maandag 28 september 2020: personen die vanaf dan vanuit België aankomen in Zwitserland moeten opnieuw 10 dagen in quarantaine gaan.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Zwitserse Bondsstaat
Hoofdstad
Bern (143.165 inwoners). Weetje: Bern is de hoofdstad 'de facto', wel niet 'de iure'.
Oppervlakte
41.285 km² (= 1,4 x België)
Aantal inwoners
8.586.550 inwoners
Staatshoofd
Presidente Simonetta Sommaruga
Regeringsleider
Simonetta Sommaruga
Taal
Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans
Munt
Zwitserse Frank (CHF) Wisselkoers
Belangrijke steden
Zürich (434.436 inwoners), Genève (205.372), Basel (177.860)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
705 miljard USD (543 miljard USD in België)
BBP/Capita
82.818 USD (47.491 USD in België)

Economische vooruitzichten

Zwitserland behoort, net als België, tot de landen die erg afhankelijk zijn van de buitenlandse handel. Op basis van reciprociteit sloot Zwitserland akkoorden met de belangrijkste handelspartners om de toltarieven op industriële goederen laag te houden. Invoercontingentering in het industrieel segment ontbreekt bijna helemaal. Uitzondering daarop vormen de soms exorbitante tolrechten en niet-tarifaire belemmeringen ten aanzien van agrarische producten en levensmiddelen. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de markt van levensmiddelen en agrarische producten onderhevig is aan een tendens van liberalisering waardoor de tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen, naar verwachting, stelselmatig zullen afgebouwd worden voor de hele landbouwsector.

Voor vele Zwitserse ondernemingen is de binnenmarkt, in vergelijking met hun buitenlandse activiteiten, eerder onbelangrijk. Dit uit zich in een sterke vervlechting met het buitenland door het oprichten en in stand houden van belangrijke vestigingen en productiebedrijven op de belangrijkste markten.

Begin september 2011 had de Zwitserse Nationale Bank een minimum wisselkoers van EUR/CHF 1,20 ingesteld om de Zwitserse munt te behoeden voor een te sterke stijging ten opzichte van de Euro. Sinds dan voerde de Zwitserse Nationale Bank een expansief monetair beleid (lees: geld bijdrukken) om de CHF stabiel te houden, waar ze echter begin 2015 mee stopte omdat dat beleid te duur uitviel, wat er voor zorgde dat de Zwitserse Fank sterk (met 27%) steeg t.o.v. de Euro. Die appreciatie van de Zwitserse Frank kreeg al snel de naam van 'Franken-Schock'. Op middellange termijn verwacht men dat de Zwitserse Frank zal evolueren naar een pariteit met de Euro, t.t.z. Euro 1 = CHF 1.

De economische gevolgen van de Franken-Schock lieten zich meteen voelen: in de eerste jaarhelft van 2015 kwam de economische groei bijna tot stilstand, onder andere door een tanende export (de machine-industrie is een van de sectoren die hieronder het meest geleden heeft) en een afname van het inkomende toerisme. Intussen heeft Zwitserland zich gedeeltelijk hersteld en groeit de economie opnieuw. De sectoren van de machinebouw, de elektronica en de metaalindustrie die ernstig geleden hebben onder de Franken-Schock, profiteren hiervan. Ook de chemische en de farmaceutische sector tonen opnieuw duidelijke tekens van groei. Intussen hebben veel exporteurs concessies gedaan op het vlak van prijszetting om competitief te blijven met hun buitenlandse concurrenten. Vermits een loondaling in het dure Zwitserland zeer moeilijk ligt, heeft een groot aantal bedrijven voor een verlenging van de arbeidsduur geopteerd en nog andere hebben op de gewijzigde situatie met de afbouw van arbeidsplaatsen gereageerd. De nawerkingen van de Franken-Schock zijn intussen wat afgezwakt, maar anno 2020 is het uiteraard de coronacrisis die een zware impact op de economie heeft. In een rapport van juni 2020 verwacht de OECD zwaar stormweer voor de Zwitserse economie: men verwacht dat het Zwitserse bbp in 2020 zal dalen met 7,7%, als gevolg van hoofdzakelijk drie factoren: de private consumptie die wegvalt (door gebrek aan vertrouwen), het uitvallen van de binnenlandse vraag en van binnenlandse investeringen (in capex) en de kelderende export. De OECD verwacht dat de werkloosheid zal stijgen tot 5,7% in 2020 (vs. 4,4% in 2019) en zelfs verder tot 6,6% in 2021. De Zwitserse economie zou zich, in principe, wel moeten herpakken in 2021, wanneer het bbp terug zou kunnen groeien met 5,7%, uiteraard in het positieve scenario dat men er in slaagt om een tweede lockdown te verhinderen. 

Onder de internationale druk formuleerde Zwitserland een voorstel ("Unternehmenssteuerreformgesetz III", afgekort USR III) om de vennootschapsbelasting te hervormen, dat erop neerkwam de vaak grote fiscale voordelen voor niet-Zwitserse bedrijven af te bouwen. In februari 2017 wees een meerderheid van 59,1% van de Zwitsers het voorstel af uit vrees voor een hogere belastingdruk op de schouders van de burgers. Een nieuwe versie van het belastinghervormingsvoorstel zou op 19 mei in een referendum aan het Zwitserse volk worden voorgelegd, maar werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Ten opzichte van het afgewezen voorstel is deze variante wat afgezwakt (minder nieuwe belastingvoordelen) en werd er een bijkomende financiering aangekoppeld voor de sociale zekerheid (AHV - Alters- und Hinterlassenenversicherung). Het voorstel omvat zowel het wettelijk kader, alsook de instrumenten voor de kantons, die inzake fiscaliteit over een grote mate van autonomie beschikken. Indien het hervormingsvoorstel goedgekeurd wordt, kunnen de kantonnale parlementen beslissen over de concrete omzetting ervan. Om delokalisatie te vermijden willen meerdere kantons de bedrijfsactiviteit nog gunstiger maken. Daarvoor beschikken ze over aanzienlijke mogelijkheden. Het belangrijkste instrument daartoe is belastingvoordelen voor opbrengsten uit intellectuele eigendom (de zgn. "Patentbox").

Meer weten:

www.seco.admin.ch - het Zwitserse Staatssecretariaat voor Economie met zeer brede en zeer actuele informatie over allerhande onderwerpen rond economische ontwikkeling.
www.economiesuisse.ch - het Verbond van Zwitserse Ondernemingen. Deze website belicht thema’s zoals algemene economische politiek, internationale economische betrekkingen, fiscaliteit en financiën.

www.oecd.org/economy/switzerland-economic-snapshot/ - OECD rapport dd. juni 2020, met de economische vooruitzichten voor Zwitserland

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Zwitserland