U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Voeding

De verkoop van biologische levensmiddelen in Zweden kende in 2014 een historische doorbraak. In 2013 steeg de verkoop al met 13% en vertegenwoordigde zo een waarde van 11,6 miljard Zweedse kronen. Dat komt neer op 4,3% van de totale levensmiddelenmarkt in Zweden. In 2014 steeg de verkoop met 30% (15 miljard Zweedse kronen)! Vooral groenten en fruit, maar ook zuivelproducten (bv. kaas) zorgden voor een sterke verkoopstijging.

Vooral in de openbare sector (scholen, ziekenhuizen) is veel vraag naar biovoeding. In 2010 werd in deze sector als doel gesteld om tegen 2020 bioproducten 25% van de totale voedingsconsumptie te laten uitmaken. In 2013 bereikte de sector al een bioaandeel van 23%.

Om aan de vraag van de consument te voldoen, is Zweden gedwongen om ongeveer de helft van de ecologische voedingswaren te importeren. Zweden is weliswaar zelfvoorzienend qua eieren, melk en (deels) vlees, maar er is duidelijk een gebrek aan biogroenten en fruit, broodproducten, chocolade en gevogelte. Omdat de Zweedse producent de grotere vraag van de consument niet kan volgen, is de consument aangewezen op importproducten.

Hoewel de Zweedse consument sinds enkele jaren meer en meer vlees verbruikt, vermindert de Zweedse vleesproductie. Het grootste deel van het vlees dat in Zweden gegeten wordt, wordt dus geïmporteerd.

Volgens de Zweedse Landbouwraad (Jordbruksverket) daalde de import van varkens- en rundsvlees vanuit Denemarken en Duitsland in de eerste helft van 2014. Tegelijkertijd steeg de Zweedse export met 17% (varkensvlees) en 28% (rundsvlees). Alarmerende berichten in verband met multiresistente bacteriën in buitenlands vlees zouden aan de basis liggen van de verminderde import.

De grootste supermarkten die de hele consumentenmarkt in Zweden domineren, zijn ICA, COOP, AXFOOD, BERGENDAHLS, LIDL en NETTO. Via hun websites kan men als potentiële leverancier nieuwe producten voorstellen.

Namens het ministerie van Ondernemingen, implementeert Business Sweden export-ondersteunende activiteiten in het kader van het ‘Food for Sweden’ programma. Het doel van het programma is bij te dragen aan de toegenomen export van Zweedse voedingsmiddelen. Een stuurgroep bestaande uit voedsel gerelateerde organisaties en vertegenwoordigers van bedrijven met exportcompetentie, bepalen samen met Business Sweden welke projecten moeten worden uitgevoerd. Business Sweden is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteiten.

Elk jaar voeren we activiteiten uit gericht op het helpen van Zweedse bedrijven over de hele wereld. Dit gebeurt in de vorm van inkoopsamenwerkingen, matchmaking, testverkopen in winkels, marktbezoeken en deelname aan internationale beurzen. Onze prioritaire markten zijn momenteel Duitsland, Nederland, België, Groot-Brittannië, Polen, Noorwegen, Finland en Denemarken.

Meer weten

Bouwmaterialen

Volgens vertegenwoordigers van aannemersbedrijven, architectenbureaus en bouwprojectleiders zal de behoefte aan bouwmaterialen in Zweden voor de volgende jaren enorm zijn. Er staat de sector een grote buitenlandse concurrentie te wachten. Na een kleine zwakte in de verkoop tijdens de warme zomer, steeg de verkoop aan doe-het-zelvers en professionelen tijdens de herfst van 2014 opnieuw. Eind oktober 2014 werd al een verkoopstijging van 5,6% tegenover het vorige jaar genoteerd.

In het kader van de voorbije verkiezingen (september 2014) presenteerden alle politieke partijen bouwprogramma’s en beloofden ze aan de woningnood in Zweden tegemoet te komen.

In 2014 werd gestart met de bouw van 39.000 woningen (appartementen en individuele woningen), wat 17% méér is dan in 2013. Dit jaar wordt een stijging van 10% naar 42.500 woningen verwacht.

Statistieken tonen aan dat het aantal bouwvergunningen voor individuele woningen van augustus 2013 tot augustus 2014 met 30% steeg, vooral in de gemeentes met méér dan 75.000 inwoners. De meeste steden en gemeenten publiceren hun bouwprojecten (nieuwe woonwijken) op hun website.

Niet alleen nieuwbouw is belangrijk in Zweden. Ook aan de renovatie van de woningen uit het miljoenenproject van de jaren 1965-1974 moet dringend begonnen worden. Tijdens die periode werden meer dan 1 miljoen woningen (appartementen en andere) gebouwd.

Veel Zweden hebben er hun hobby van gemaakt om zelf herstellingen, renovaties en/of verbouwingen uit te voeren. Hun bouwmaterialen kopen ze in de grote ketens, waar ook de professionelen hun materialen kopen, zoals Byggmax, XL-Bygg, Bauhaus, K-Rauta, Hornbach en Woody.

Meer weten

Infrastructuur

De vier grote Zweedse aannemers (NCC, PEAB, SKANSKA en JM) spelen de belangrijkste rol bij het uitbesteden van grote infrastructuurprojecten in Zweden. Deze vier doen op hun beurt beroep op onderleveranciers of onderaannemers voor die opdrachten waar zij zelf niet de nodige expertise hebben. Daar liggen dus kansen voor Vlaamse bedrijven.

Trafikverket, de Zweedse Transportadministratie, publiceert alle geplande grote infrastructuurwerken op haar website, zowel voor wat betreft spoor- als wegenprojecten. Trafikverket organiseert regelmatig 'leveranciersdagen' waar potentiële leveranciers alle informatie krijgen over de lopende en komende projecten.

Voorbeelden van belangrijke projecten:

  • East Link Project: een nieuw dubbelspoor met een lengte van 150 km voor hoge snelheidstreinen (320 km/u) tussen Järna-Linköping (Oost-Centraal Zweden) moet in 2028 operationeel zijn. Kostenplaatje: 35,5 miljard Zweedse kronen.
  • Gothenburg-Borås Project: een dubbelspoor met een lengte van 60 km tussen Göteborg en Borås, de twee grootste steden in West-Zweden. Dit is een deeltraject van de lijn Stockholm-Göteborg via Jönköping. Kostenplaatje: 15 miljard Zweedse kronen. De lijn moet operationeel zijn in 2020. Localisatie, spoorwegplanning en dergelijke zijn op dit ogenblik nog in de studiefase.
  • E4 The Stockholm Bypass Project: een nieuwe motorweg die Zuid- en Noord-Stockholm verbindt en de E4 een gedeeltelijk nieuwe route geeft. Lengte 21 km, 18 km tunnels, 3 files in beide richtingen in twee afzonderlijke tunnels. Kostenplaatje: 3,1 miljard euro.

De meeste steden en gemeenten publiceren hun toekomstige infrastructuurprojecten op hun website.

Meer weten

Farmaceutica

De verkoop van geneesmiddelen is in Zweden sinds de laatste vijf jaren onveranderd gebleven en vertegenwoordigt 30 miljard Zweedse kronen. In de eerste helft van 2014 daalde de import lichtjes. België is met een aandeel van 8,9% in de Zweedse import nog altijd de vierde belangrijkste leverancier.

Sinds het afschaffen van het apotheek-monopolie in 2009 is het aantal verkooppunten met 40% gestegen. Waar er de eerste jaren na het afschaffen van het monopolie een verbod op de verkoop of sluiting van de vroegere monopolie-apotheken stond, hebben twee grote spelers (Apotek Hjärtat en Kronans Droghandel) in 2014 een aantal ketens opgekocht.

Het aantal verkooppunten is dus gestegen en de concurrentie is groot. Maar tot op heden is er niets veranderd aan de oligopolie-situatie met 2 distributeurs van geneesmiddelen op voorschrift (Tamro en Oriola). Daardoor hebben apotheken in de praktijk weinig invloed op de prijszetting. Verschillende spelers hebben echter akkoorden gesloten voor de handel en distributie van over-the-counter-medicijnen (OTC). Hun doel is om hetzelfde binnen afzienbare tijd ook voor geneesmiddelen op voorschrift te doen. Dat zou een einde maken aan het huidige distributie-oligopolie en mogelijkheden bieden aan buitenlandse leveranciers.

Gezien de verplichte prijszetting voor geneesmiddelen, profileren de apotheken zich met het aanbod van OTC-producten en met alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathische geneesmiddelen, natuurgeneesmiddelen en andere gezondheidsproducten (niet te verwarren met voedingssupplementen). Alternatieve geneesmiddelen worden ook verkocht via de natuurapotheken. Belangrijk is ook het aanbod van cosmetische producten met dermatologische specificaties dat apotheken hebben.

Sinds een aantal jaren mogen geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is, ook via de gewone retailers (vb. ICA, AXFOOD…) verkocht worden.

Meer weten

Medisch materiaal

'Medisch materiaal' omvat een breed assortiment van producten. Dit kunnen zowel wegwerpartikelen zijn als gecompliceerde hoogtechnologische uitrustingen zoals CT-scans of inhalators, katheders, implantaten, X-Ray installaties, uitrusting om te steriliseren en diagnostische producten. Sinds enkele jaren behoort daar ook de medische software bij. De Zweedse import in deze sector bedroeg in 2013 ongeveer 18 miljard Zweedse kronen.

De interesse voor nieuwe medisch-technische producten is groot. Hoewel Zweden zelf een groot aantal producenten huisvest (van kleine bedrijven tot multinationals), bestaat er toch enig potentieel voor bedrijven die innovatieve producten kunnen leveren.

Thuisverzorging wint aan belang. Dit betekent dat medisch-technische uitrustingen voor thuisgebruik een belangrijke plaats in het assortiment zullen innemen.

Gezien ziekenhuizen en officiële verzorgingscentra beheerd worden door de provincies en de gemeenten, gebeurt de inkoop van medical devices via aanbestedingen uitgeschreven door deze overheden. Voor Vlaamse bedrijven is het dan ook aangewezen via een importeur of agent te werken. Daarnaast doen meer en meer privéspelers hun intrede in de verzorgingssector. Dat kan dan weer mogelijkheden bieden voor nieuwe leveranciers.

Medisch-technische en farmaceutische producten maken deel uit van de Life Science sector die in Zweden zeer dynamisch is. Research en business gaan er hand in hand. Daarom kunnen vele bedrijven, zowel in Zweden als in Vlaanderen, complementair werken en een gezamenlijk platform ontwikkelen.

Meer weten

Andere studies

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Zweden