U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de ‘My Trade Assistant’ het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

  • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet
  • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code
  • Procedures and formalities:
  1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen
  2. General: informatie over exportdocumenten
  3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code
  • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
  • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Een handige nieuwe tool is de Market Access Map https://macmap.org alsook de Rules of Origin Facilitator https://findrulesoforigin.org  

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie:

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Reglementering

Customs Union

Op 1 januari 2010 trad de Euraziatische douane-unie in werking en vanaf 1 juli 2011 werd het principe van vrij verkeer van goederen tussen Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland toegepast. Later kwamen hier ook nog Armenië en Kirgizië bij. Goederen geproduceerd in deze landen en goederen geïmporteerd in één van deze landen vanuit andere landen, kunnen vrij circuleren en behoeven geen verdere douane-inklaring.

Meer weten

Voor specifieke vragen, contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Wit-Rusland