U bent hier

Zakendoen in Verenigd Koninkrijk

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u kan helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. U kan bv. ook deelnemen aan een buitenlandse beurs. Zie ons actieprogramma: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/acties-events.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel, die u kunnen helpen. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die al zakendoen in uw nieuwe doelmarkt.

Marktaanpak

Rechtstreeks

De Britse detailhandel in consumptiegoederen (voeding, meubelen, kledij, telecom, etc.) is zeer sterk geconcentreerd. Vrijwel elke sector wordt overheerst door een tiental ketens of ‘multiples’. Ook projectleiders bij de internationale engineering-groepen zijn zeer machtig, en daardoor veeleisend tegenover potentiële onderaannemers en toeleveranciers. U moet de Britse markt dan ook grondig prospecteren, zodat u goed voorbereid bent op een gesprek met een belangrijke aankoper. U informeert zich best vooraf over het profiel van de Britse klant, de gangbare normen, de prijzen van concurrerende producten, logistieke operaties, het aankoopbeleid van uw gesprekspartner, enz.

Een voordeel voor de aspirant-exporteur is de uitzonderlijk goede documentatie over de Britse markt. Het gebruik van het internet voor informatieverspreiding is in het VK goed ingeburgerd, waardoor exporteurs in eerste instantie heel wat informatie digitaal kunnen vinden. Bedrijven als GlobalData (www.globaldata.com), Mintel (www.mintel.com) en Euromonitor (www.euromonitor.com) publiceren gedetailleerde en betrouwbare marktstudies over talrijke industriële- en consumptiegoederen. Veel sectoren worden actief en goed vertegenwoordigd door vakverenigingen die ledenlijsten, statistieken en marktgegevens compileren en (vaak online) vrijgeven of verkopen.

Een bezoek aan (één van) de talrijke internationale, nationale en lokale vakbeurzen (vooral in Londen en Birmingham, maar ook in Harrogate, Manchester, Glasgow, etc.) geeft een goed beeld van de concurrentie. De catalogi, meestal online te raadplegen, zijn vaak gedetailleerd en vormen hierdoor nuttige naslagwerken. Elke sector heeft minstens 1 en meestal meerdere vaktijdschriften, uitsluitend gewijd aan hun producten. Een abonnement, vaak online beschikbaar, is meestal vrij goedkoop en biedt een overzicht van de ontwikkelingen op de Britse markt met betrekking tot uw product.

Voor consumptieproducten ligt Groot-Londen, met zijn 9 miljoen inwoners, als uitvalsbasis het meest voor de hand. Aankopers van de grote, nationale winkelketens bevinden zich in het zuidoosten van Engeland, met een hoofdkantoor in of rond Londen. Ingenieursbedrijven die projecten leiden, zijn vooral in Engeland verspreid, met ook hier enige concentratie rond Londen. Postorderbedrijven zijn daarentegen veelal gevestigd in het noorden van Engeland. De industriële centra in het Verenigd Koninkrijk zijn gelegen rond steden als Birmingham, Manchester, Leeds, Edinburgh, Glasgow, Bristol en Sheffield. De locatie hangt vaak af van de aard van het product. Verder kunnen de afzet- en distributiepatronen per sector of per regio sterk verschillen. De regio Londen, met daaraan verwant Zuid-Engeland, kan een andere aanpak vereisen dan de Midlands, ‘The North en Schotland. 

Wanneer het Verenigd Koninkrijk een totaal nieuwe markt is, kan een kmo best met een regionale aanpak van start gaan. Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Engeland bestaat uit volgende regio’s:
London, South-East, South-West, West Midlands, North-West/Merseyside, North-East, Yorkshire & The Humber, East Midlands en Eastern.

Deze regio’s verschillen vaak sterk in mentaliteit, industrieel landschap, bevolkingsdichtheid, etnische bevolkingsgroepen, sociale en politieke achtergrond, welvaart en levensstijl. Afhankelijk van uw product zullen al deze factoren mee bepalen waar in het Verenigd Koninkrijk u best met uw exportinspanningen start.

Via een tussenpersoon

Gezien het eigen karakter van de Britse markt, is het voor een Vlaamse onderneming vaak zinvol om met een Britse partner te werken. Afhankelijk van het soort product kan deze partner een verdeler, groothandelaar, invoerder of agent zijn. Eveneens kan men een Britse vertegenwoordiger aanstellen die bij de Vlaamse firma ingeschreven staat.

Agenten, verdelers en vertegenwoordigers worden dikwijls eerst regionaal aangesteld, om dan later uit te breiden tot een nationaal netwerk, al dan niet overkoepeld door een centraal kantoor. In tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland heeft het VK geen agentenregister, wat het vinden van een agent in het VK moeilijker maakt dan in andere landen. Reden hiervoor is het gebrek aan transparantie in de sector. Waar elders openbare registers bestaan van commerciële agenten, is dat in het VK niet het geval. Agenten leert men doorgaans kennen door persoonlijke contacten op professionele ontmoetingsfora zoals vakbeurzen of via advertenties die u kan plaatsen in een relevant vaktijdschrift. 

Digitale communicatie

Het Verenigd Koninkrijk telt 58 miljoen actieve sociale media gebruikers, wat een penetratiegraad van 66% vertegenwoordigt (Bron: Statista 2022) in vergelijking met het wereldgemiddelde van 58,4%. Internetpenetratie in het Verenigd Koninkrijk is dan ook een van de hoogste in Europa met bijna 95% van de bevolking die verbonden is met het internet.

Er zijn bovendien steeds meer individuen en organisaties die toegang hebben tot internet en sociale media op het werk, thuis en onderweg. Over het algemeen zijn Britse kmo's goed vertrouwd met het gebruik van sociale media. Ze gebruiken zelfs een brede waaier aan sociale netwerken voor zakelijke doeleinden en erkennen de manier waarop verschillende netwerken moeten worden gebruikt voor specifieke doeleinden. 

De belangrijkste platformen voor professionele doeleinden zijn Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.

 • Facebook: meer dan 45 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk gebruiken Facebook (Bron: Statista, augustus 2020).
 • Twitter: het aantal Twitter-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk is 15,25 miljoen (bron: Omnicore).
 • LinkedIn: in augustus 2020 telde LinkedIn bijna 29,5 miljoen gebruikers (Bron: Statista 2020).
 • YouTube: wordt gebruikt voor online handleidingen, ‘tutorials’, product reviews, enz.
  In het derde kwartaal van 2019 had YouTube een penetratiegraad van 78% in het Verenigd Koninkrijk, en heeft dus meer actieve gebruikers dan Facebook, Whatsapp, Instagram en Twitter. Dit maakte van YouTube het meest gebruikte sociale netwerk, en een van de meer aantrekkelijke digitale reclame-instrumenten voor marketeers. Er wordt geschat dat 35,6 miljoen Britten elke maand YouTube bezoeken (Bron: LSE, Social Media Platforms en Demografie, 217).
 • Instagram: er waren 27,25 miljoen Instagram-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk in september 2020. 30,5% van die gebruikers is tussen de 25 en 34 jaar (Bron: Statista 2020). 

Sociale media kanalen zijn dan ook goed ingeburgerd in het VK als een instrument om uw bedrijf of product(en) te promoten en om met nuttige contacten te connecteren. In 2018 maakte 69,6% van de bedrijven met 10 tot 49 werknemers gebruik van sociale media. De penetratie op sociale media was echter het hoogst bij bedrijven met meer dan 1.000 werknemers.

Er zijn een aantal kmo's die momenteel geen gebruik maken van sociale media, hetzij omdat sociale media niet belangrijk zijn voor hun bedrijf, of omdat ze niet weten hoe dit te gebruiken, of vanwege een gebrek aan middelen.

Twitter en LinkedIn zijn het populairst, op de voet gevolgd door Facebook. Door het hoge privégebruik van Facebook onder werknemers werd het in veel bedrijven echter geblokkeerd. LinkedIn lijkt vooral nuttig te zijn voor bedrijven die ervaring hebben met het werken met (buitenlandse) partners.

Als blijkt dat jouw doelgroep elders is (zoals Snapchat of Instagram) dan gebruikt u vanzelfsprekend dat kanaal in uw sociale media marketing.

Sociale media zijn ideaal om als kmo naambekendheid op een betaalbare manier op te bouwen in een internationale markt. Bedrijven hebben er alle baat bij om online meer zichtbaarheid te verkrijgen, maar moeten zich er rekenschap van geven dat het delen van relevante content op sociale media heel tijdsintensief is. Daarom is het cruciaal om te achterhalen wat uw doelgroep en doelstellingen zijn en dit te vertalen naar een concrete strategie. Zo kan het aangewezen zijn om niet tegelijkertijd op alle sociale kanalen in te zetten, als de tijd ontbreekt om deze online aanwezigheid uit te bouwen en op regelmatige tijdstippen te voeden. Als bedrijf is het dan ook belangrijk om een sterke sociale media strategie uit te stippelen.

Tenslotte mag men de gouden regel in het VK niet uit het oog verliezen, met name het belang van een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website in correct en vlot Brits Engels. 

Sociale media kunnen de zichtbaarheid en het bereik van uw product of bedrijf enorm vergroten. Alle aandacht dat dit sociaal mediaverkeer oplevert, gaat onherroepelijk vroeg of laat leiden tot het consulteren van de bedrijfswebsite. Een goed ogende en Engelstalige website blijft een noodzakelijke voorwaarde om succesvol handel te drijven in het Verenigd Koninkrijk. Dit kan eventueel uitgebreid worden met een webshop indien u een b2c product levert.

Door COVID-19 is e-commerce in een stroomversnelling gekomen. De COVID-19-crisis zal waarschijnlijk nog langdurige gevolgen hebben voor deze e-commerce. De OECD merkte in zijn rapport van oktober 2020 op, dat het aandeel van e-commerce in de detailhandel tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2020 steeg van 17,3% naar 20,3%, om vervolgens tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 aanzienlijk te stijgen naar 31,3%. De impact van COVID-19 impliceert onder meer een verschuiving in de vraag van fysieke detailhandel naar e-commerce. 

Meer informatie over de financiële ondersteuning voor bedrijfscommunicatie die Flanders Investment & Trade kan bieden kan men raadplegen via https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-digitale-internationale-commerci%C3%ABle-bedrijfscommunicatie of door te mailen naar subsidies@fitagency.be.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Wie een eigen bedrijf in het Verenigd Koninkrijk wil opzetten, stuit op weinig problemen. De Britse regering moedigt investeringen namenlijk sterk aan. Het Department for International Trade (DIT, het vroegere UKTI) beheert het totale subsidieprogramma. Het DIT is bijzonder geïnteresseerd in projecten die voor lange tijd arbeidsplaatsen creëeren, van nieuwe technologieën gebruikmaken en de concurrentiepositie van de verwerkende industrie versterken. Daarnaast kan u tevens bij DIT terecht voor de expansie van uw bedrijf door middel van de aankoop van een stuk grond/gebouw.

Meer informatie over de dienstverlening van DIT (informatieverschaffing, advies en praktische ondersteuning) vindt u terug via www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade. De Britse overheid heeft recent enkele nieuwe departementen aangekondigd. Zo zal het huidige DIT, onderdeel vormen van het Department for Business and Trade (DBT).
Voor de contactgegevens van hun Brussels kantoor op de Britse ambassade: zie ‘Reisinformatie en nuttige Adressen’.

Wie op langere termijn een handelskantoor (of productie-eenheid) in het Verenigd Koninkrijk wil opstarten, informeert zich best over: het commerciële karakter van de gekozen regio, bestaande verbindingswegen, de aangeboden financiële steun, enz. Organisaties zoals DIT en de Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce kunnen u hierin bijstaan (zie ‘Reisinformatie en nuttige Adressen’).

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Een buitenlands bedrijf informeert zich best vooraf over het profiel van de Britse klant, de gangbare normen, de prijzen van concurrerende producten, logistieke operaties, het aankoopbeleid van de gesprekspartner enz.

De meeste grotere vakbeurzen zijn een belangrijk forum van en voor het bedrijfsleven. Het Verenigd Koninkrijk kent slechts enkele grote, echt ‘internationale’ vakbeurzen, enkele tientallen ‘nationale’ vakbeurzen (die toch ook internationale bezoekers aantrekken) en honderden kleinere, regionale shows. Deze beurzen bieden per sector een uniek inzicht in het lokale aanbod voor de Britse markt. Vaak kunt u op de websites van komende en eerder gehouden vakbeurzen de 'Exhibitor lists' bekijken. Zo kunt u in contact komen met potentiële partners. Een beursbezoek, meestal gratis bij preregistratie, is zeker de moeite waard. Zelf deelnemen is over het algemeen duur, zeker aan beurzen met een ‘internationale’ uitstraling, maar kan toch zeer nuttig zijn. Ter bewerking en consolidatie van de Britse markt is het aangeraden om op deze beurzen met een stand aanwezig te zijn. Hoewel de aankopers van grote winkelketens uiteraard alle belangrijke ‘continentale’ vakbeurzen bezoeken, is het soms moeilijk om er hun aandacht te trekken. Britse aankopers hebben sowieso de reputatie weinig te reizen. De eilandmentaliteit lijkt hier toch een rol te spelen. Ook voor het vinden van agenten of verdelers leert de ervaring dat (meermaals) deelnemen aan Britse beurzen de meest succesvolle weg is.

De meeste beurzen worden in Londen en Birmingham gehouden, maar er zijn ook beurzen in expositieruimtes in Aberdeen, Harrogate, Glasgow, Farnborough, Manchester, Milton Keynes en andere grote steden.

De Vlaamse exporteur van consumptieartikelen situeert zijn productgamma best eerst in de juiste context, om te bepalen tot welke doelgroep hij zich zal richten. Sommige producten worden in België (en nabije buurlanden) als een massaproduct voor de gegoede burger aanzien, terwijl hetzelfde product in het Verenigd Koninkrijk al snel in een prijsklasse valt die enkel voor de hogere klassen aantrekkelijk is. Britten moeten immers veel meer geld opzijzetten voor huisvesting, gezondheidszorg en openbaar vervoer dan Belgen of Fransen. Hun overblijvend beschikbaar inkomen, is dan ook een stuk kleiner.

Voor de screening van potentiële klanten kan u beroep doen op uw bank of op het kantoor van Flanders Investment & Trade in Londen - london@fitagency.com (m.a.w. wij kunnen u bijkomende inzichten geven in de betrouwbaarheid van een potentiële partner).

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Internationaal zakendoen kan betekenen dat u met relatief onbekende handelspartners of economisch minder stabiele landen te maken krijgt. Maar ook in de westerse zakenwereld kan u voor onaangename verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld doordat uw inkopen niet geleverd of uw leveringen niet betaald worden. Door duidelijke afspraken over zowel levering als betaling, beperkt u de risico’s van buitenlandse handel tot een minimum.

Er zijn drie mogelijkheden om uw betalingsrisico’s af te dekken:

 1. Documentair krediet: zekerheid voor de im- en exporteur;
 2. Documentair Incasso: leveren na betaling;
 3. Bankgarantie: verkleint het risico van uw klanten op niet-betalen of niet-leveren.

Als regel van betaling geldt een termijn van 30 dagen, tenzij contractueel anders bepaald. Veel grote bedrijven houden zich hier echter niet aan en bedingen een termijn van 60 dagen, om hun geld als een soort rentevrije lening te behouden. Voor overheidsbedrijven geldt de 30 dagenregel.

De Late Payment of Commercial Debts Regulations uit 2002 geeft kmo’s (SME’s) echter de mogelijkheid om interest aan te rekenen bij laattijdige betaling (zie payontime.co.uk). Ondanks deze wetgeving zijn kleinere bedrijven vaak niet geneigd hun (grote) klanten voor de rechtbank te dagen. De kans is namelijk klein dat een voor hen veelal levensbelangrijk contract onder deze omstandigheden zal worden vernieuwd.

Tips bij het zakendoen

Zakengesprekken en onderhandelingen met Britse inkopers zijn zakelijk en ‘to the point’. U wordt verwacht met kennis van zaken, in goed Engels, uw standpunt uit de doeken te doen. U moet zich heel goed voorbereiden en zelf alle nodige vragen stellen, anders zal uw Britse gesprekspartner weinig informatie loslaten. Bij aankopers van warenhuisketens krijgt u meestal niet meer dan 15 minuten om uw producten aan te prijzen. Ze veronderstellen dat u vertrouwd bent met de plaatselijke terminologie en gebruiken (prijsbepaling, distributie) en voelen zich zelden geroepen om u daarin bij te scholen. Na het gesprek worden brochures en testers (samples) ter evaluatie meegenomen. U krijgt slechts één kans om een goede indruk te maken. Informeer u daarom ook voldoende over de exportverplichtingen post-Brexit. 

De meeste afspraken worden telefonisch gemaakt en altijd schriftelijk bevestigd. Het onderhandelen verloopt grotendeels schriftelijk (vooral via e-mail). Belangrijk is om alles wat telefonisch afgesproken is, dadelijk schriftelijk te bevestigen. Zakenbrieven in het Verenigd Koninkrijk zijn nog steeds vrij formeel en gebruiken geijkte formules.
E-mails zijn daarentegen meestal informeel.

Een afspraak tot persoonlijk contact maakt u best minstens vier weken op voorhand. Voor planning dient u rekening te houden met belangrijke (Britse en internationale) vakbeurzen, aankoopperiodes voor seizoengebonden waren en vakantieperiodes. Enkele dagen voor uw ontmoeting bevestigt u best uw komst nog eens per e-mail. Het is belangrijk om stipt op tijd te zijn voor een afspraak (hou rekening met vertraging door verkeersopstoppingen en pech met het openbaar vervoer). Bedenk bij het maken van afspraken dat de Britse zakenman verwacht dat zijn bezoeker stipt op tijd komt (ook al doet hij dat zelf niet altijd). Indien u merkt dat u te laat zult zijn, belt u best even om te waarschuwen.

In de meeste gevallen moet u een informatieve, Engelstalige bedrijfsbrochure en website kunnen voorleggen. Laat deze bij voorkeur door een professioneel vertaalbureau opstellen of laat de tekst op zijn minst nalezen door een ‘native speaker’. Na een eerste schriftelijke introductie, en vaak als voorwaarde tot een eerste ontmoeting, vraagt een Britse gesprekspartner onmiddellijk om een prijslijst (liefst in pond sterling). Vermeld in uw brief dat de prijslijst enkel “indicatief” is, zo behoudt u wat ruimte om te onderhandelen.

Britse verkopers en zakenlui zijn zeer ervaren in marketing- en presentatietechnieken. U dient steeds na te gaan of de vele mooie beloften (van kandidaat-agenten) gerealiseerd kunnen worden en of de beweerde ervaring inderdaad voorhanden is. Vraag naar referenties, harde zakencijfers of voorbeelden van behaalde successen die geverifieerd kunnen worden.

Britse zakenmensen kleden zich gewoonlijk vrij formeel. De bezoekende zakenman kan het beste enigszins conservatieve, niet opvallende kleding dragen. Dames zijn iets vrijer in hun kleding.

Bij onderhandelingen loont het de moeite om rekening te houden met de Britse (eiland)mentaliteit:

 • Tijdens gesprekken of vergaderingen wordt er nogal eens gebruikgemaakt van de, dikwijls sarcastische en ironische, Engelse humor met een gezonde dosis zelfspot. Als “foreigner” kunt u zich wat dit betreft het beste enigszins voorzichtig opstellen. Een Brit mag bij gelegenheid graag een (rituele) verzuchting slaken over de vele problemen, ook in zijn beroep. Maar interpreteer dat niet als een verzoek om een oplossing aan te dragen.
 • De Britse zakenman toont zelden openlijk dat hij het met zijn gesprekspartner oneens is. Deze vaagheid kan irriterend overkomen. Een uitdrukking als “This looks very interesting” betekent vaak “Ik ben niet geïnteresseerd”. Ook een opmerking als “We must meet sometime” betekent niets. Vaagheid is soms een middel om tijd te winnen, om de zaken ingewikkeld te maken of om de afwikkeling ervan te vertragen.
 • Britten zijn, in de officiële omgang, en dus ook in de zakenwereld, door allerlei wetgevingen verplicht ‘politically correct’ te zijn. Opmerkingen van kleinerende, racistische of seksistische aard zijn dan ook totaal uit den boze. Men is erg trots op het feit dat men Brits is. Let wel op het belangrijk onderscheid tussen Engels, Schots, Welsh en Noord-Iers. Bovendien zijn Britten nog sterk doordrongen van het feit dat ze enkele generaties terug een ‘Empire’ bezaten. Stel het Verenigd Koninkrijk dus niet voor als een secundaire markt voor uw producten. Succesvolle export naar Duitsland, Frankrijk, … maakt geen indruk op een Brit, maar wijst enkel op algemene exportervaring.
 • Bij het voeren van gesprekken zijn een aantal zaken belangrijk. Zo spreekt men elkaar vaak dadelijk met de voornaam aan. Gebruik in eerste instantie toch best de aanspreekvorm ‘Mr.’ of ‘Ms’. Uitdrukkingen als “please" en “thank you” kunnen niet vaak genoeg gebruikt worden. Een kleine attentie meenemen is altijd welkom. 'Belgian chocolates' en 'Belgian beer' zijn immers erg gegeerd in het Verenigd Koninkrijk.

Duurzaam internationaal Ondernemen

Terwijl MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in België nog betrekkelijk jong is, wordt deze manier van ondernemen in het Verenigd Koninkrijk al langer ruim aanvaard én toegepast. Britse bedrijven vermelden hun inspanningen omtrent hun Corporate Social Responsibility (CSR) dan ook graag op hun websites. Hierdoor kreeg ook het concept ‘economische groei’ er een heel andere invulling. Het is evident dat groeien voor bijna elke ondernemer het belangrijkste thema blijft, maar dit betekent in het VK vaak niet hetzelfde als in de rest van de wereld. Groei is er niet noodzakelijk een kwestie van groter worden. Men kan ook groeien door de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen, door de milieudruk te verlagen en door een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de activiteiten van het bedrijf.

Zeven sleutelbegrippen staan centraal om de graad van duurzaamheid van een bedrijf uit te drukken:
Bedrijfsethiek, samenleving, corporate governance, klanten, werknemers, milieu en leveranciers.

Nogal wat Britse bedrijfsleiders lijken zich ook bewust te zijn van het belang van een goede communicatie over duurzaam ondernemen. Bij het thema ‘corporate governance’ gaat de meeste aandacht naar transparantie van de bestuursstructuur en -verloning, een actuele problematiek in het VK. Het valt op dat de Britten minder angst lijken te hebben voor transparantie dan hun collega’s op het vasteland.

Het belang van MVO in het Verenigd Koninkrijk, blijkt ook uit het indrukwekkend aantal gepubliceerde duurzaamheidsverslagen. Bijna alle grote bedrijven doen dit.

Volgens CorporateRegister.com, de grootste online databank voor duurzaamheidsverslagen, is het VK koploper op het vlak van dergelijke verslagen. België heeft, volgens deze bron, nog een lange weg af te leggen ten opzichte van Britse bedrijven (zie https://www.corporateregister.com/map/). Het is dan ook belangrijk dat Vlaamse bedrijven zich hiervan bewust zijn tijdens hun contacten met Britse bedrijven en overheden. Bij het dingen naar overheidscontracten valt op dat vaak strengere vereisten opgelegd worden aan leveranciers.

Behalve bepaalde ISO-certificaten kunnen MVO-prestaties een belangrijk pluspunt zijn. De Britse overheid benadrukt zelfs het belang van CSR op hun website, met focus op (I) milieu (gebouwen en milieu), (II) mensen (HR, gezondheid en welzijn), (III) aanbesteding (financiën en aankoop) en (IV) gemeenschap (vrijwilligerswerk, afstemming van vaardigheden en fondsenwerving). De VN-klimaatconferentie COP26, die plaatsvond in Glasgow (Schotland) in 2021, maakte duidelijk dat het streven naar klimaatneutraliteit een collectieve inspanning vergt van zowel overheden als bedrijven. Een interessant artikel omtrent de impact en opportuniteiten voor bedrijven kan geraadpleegd worden via https://www.reutersevents.com/sustainability/five-reasons-why-business-should-care-about-cop26.

Men kan de bedrijven die lid zijn van Business in the Community (BITC - in 1982 opgericht door Koning Charles III), raadplegen via https://www.bitc.org.uk/list-of-business-in-the-community-members/. Eveneens erkennen zij jaarlijks bedrijven met een uitstekende score op het vlak van duurzaam ondernemen zoals Boots, Barclays, Anglian Water, Morrisons, enz., aan de hand van hun ‘The Responsible Business of the year award’ prijsuitreiking. 

Het concept van Corporate Social Responsibility (CSR) is dus alomtegenwoordig bij Britse bedrijven. Dit betekent echter niet dat sommige bedrijven CSR niet gebruiken als een nuttig marketing instrument. Vlaamse bedrijven dienen er zich dan ook van bewust te zijn dat alle overheidsdepartementen en -agentschappen en de meerderheid van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (zeker de grote bedrijven) een CSR-beleid zullen hebben. Als potentiële leverancier zal een Vlaams bedrijf ook geacht worden om aan deze criteria te voldoen.

Daarnaast bieden organisaties die een divers en inclusief rekruteringsbeleid aannemen een cruciaal concurrentievoordeel: een diverse organisatie geniet de voorkeur van kopers en maakt betere verkooppraktijken mogelijk (LinkedIn UK State of Sales Report, 2021). 

Meer weten

 • www.icrs.info: Institute of Corporate Responsibility and Sustainability (ICRS). Dit is dé beroepsorganisatie voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid in het VK en vloeide in 2015 voort uit de Corporate Responsibility Group (CRG).   
 • www.bitc.org.uk: Business in the Community. Dit eerste Europese MVO-bedrijfsnetwerk werd in 1982 opgericht en telt ondertussen meer dan 800 leden gaande van kleine bedrijven tot multinationals.
 • www.wbcsd.org: Wereldwijd business netwerk met 200 bedrijven dat ernaar streeft om de waarden van duurzame ontwikkeling te promoten.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigd Koninkrijk