U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende: 

  • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet. 
  • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
  • Procedures and formalities 
  1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  2. General: informatie over exportdocumenten.
  3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
  • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden. 
  • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

Groot-Brittannië kent een lange traditie van gezondheids- en veiligheidsregelgeving, die teruggaat tot de negentiende eeuw. Het huidige systeem is voortgevloeid uit de Health and Safety at Work Act van 1974. Aan de wetgeving ligt een eenvoudig en duurzaam beginsel ten grondslag: wie risico’s veroorzaakt, is ook het best in staat om ze onder controle te houden. Het systeem heeft de tand des tijds doorstaan. Groot-Brittannië is nu één van de best scorende landen ter wereld op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Health & Safety Executive (HSE) is een onafhankelijke, nationale regulator op gebied van veiligheid en welzijn op het werk.

Ter info: alle Britse wetgeving is te raadplegen via www.legislation.gov.uk.

Meer weten

Normen en certificering

Informatie over Britse normen bij Flanders Investment & Trade, het Bureau voor Normalisatie, Britse relevante vakverenigingen of de British Standards Institution vindt u hier: http://www.bsigroup.com/en-GB

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigd Koninkrijk