U bent hier

Nieuws

De economische relatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, is wereldwijd de belangrijkste motor voor economische groei, handel en welvaart. In de afgelopen jaren probeerden beide partijen de handels- en investeringsbanden te liberaliseren, het regelgevingsgebied te verbeteren en samen te werken aan internationale economische kwesties. In 2018 escaleerden de handelsspanningen echter omwille van de verhoogde importtarieven in de VS.

New York is de leider in de VS betreffende hernieuwbare energie. Tegen 2050 zou de staat liefst volledig op hernieuwbare energie willen draaien. Om dergelijke initiatieven te steunen, openen steeds meer bedrijven een kantoor in New York om er hun projecten verder te ontwikkelen.

In de VS groeit de aandacht voor en de investeringen in de biogasmarkt, waar dierlijke mest en voedselafval worden omgezet in energie. Dat schept kansen voor Vlaamse bedrijven in deze sector, die in Europa al sterker ontwikkeld is dan in de VS.

In Los Angeles staan grote bouwwerken voor sportinfrastructuur op til, zowel renovatiewerken aan bestaande sporttempels als de bouw van enorme nieuwe arena’s. Dit biedt kansen aan Vlaamse toeleveranciers.

43North is een wedstrijd uit Buffalo, New York en is gericht op wereldwijde start-ups. Jaarlijks investeren ze 5 miljoen dollar om groeiende start-ups aan te trekken en te stimuleren. De uiteindelijke winnaar ontvangt maar liefst 1 miljoen dollar. Daarnaast winnen enkele van de deelnemers tal van andere beloningen.  

In 1990 trad in de VS een federale burgerrechtenwet in werking die de gelijke behandeling van mensen met een handicap beoogt te waarborgen, nl. de Americans with Disabilities Act (ADA). De wet verplicht werkgevers en overheden om redelijke aanpassingen te bieden zodat mensen met een handicap niet worden gediscrimineerd op grond van hun beperkingen.

Europese en Amerikaanse regulatoren hebben een overeenkomst aangekondigd die Europese bedrijven toelaat om derivaten op geautoriseerde Amerikaanse platformen te verhandelen terwijl ze nog steeds onderworpen zijn aan Europese regelgeving.

'Crain’s Business of Startups' is een jaarlijks seminarie dat focust op het verzamelen van informatie voor start-ups. Het doel is start-ups de nodige ‘tools’ te geven om te kunnen groeien tot succesvolle bedrijven. Crain’s wil start-ups alert maken voor een aantal valkuilen, maar hen terzelfder tijd ook bewustmaken van initiatieven op staatsniveau en federaal niveau (zoals de 'Small Business Services') die hen kunnen helpen. Een aantal interessante weetjes en statements over het leven van een start-up in New York en informatie over wat 'Small Business Services' voor NYC start-ups kan betekenen, leest u hier.

Pagina's