U bent hier

Nieuws

​Met nieuwe fabrieken van Intel en van TSMC bovenop zijn reeds bestaande omvangrijke chip-nijverheid, groeit Phoenix, Arizona, nu uit tot 'Semiconductor Central'. En een incubator daar biedt een gratis begeleidingsprogramma aan aan start-ups die er zich willen komen vestigen.

Op woensdag 24 februari heeft president Joe Biden het verbod op legale immigratie, beter bekend als het systeem van green cards, teruggedraaid. Het verbod werd door de regering-Trump aan het begin van de COVID-19-pandemie ingevoerd om de Amerikaanse arbeidsmarkt te beschermen tegen de gevolgen van de crisis. Het verbod werd tot tweemaal toe verlengd, maar wordt nu herroepen. 

In januari 2021 heeft president Joe Biden een uitvoeringsbesluit ondertekend om de federale 'Buy American'-vereisten aan te scherpen. In het besluit wordt de nadruk gelegd op het belang van de scheepvaart in het kader van de Jones Act en worden achterpoortjes gedicht die federale agentschappen gebruikten om producten van buitenlandse makelij te kopen. Ook offshore windenergie komt in het vizier.

De administratie van de nieuwe Amerikaanse president Biden heeft het Paycheck Protection Program (PPP) een update gegeven en nieuwe fondsen ter beschikking gesteld. Als u een vestiging in de VS hebt, kan die er ook een beroep op doen. Kleine bedrijven krijgen voorrang voor het indienen van een aanvraag. Maar u moet er wel snel bij zijn.

Startups sloten 2020 af in een sterkere positie dan waarin ze datzelfde jaar begonnen waren. Wereldwijde durfkapitaalfondsen (VC-funds) zijn in 2020 met 4% gestegen tot een waarde van $ 300 miljard. Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de COVID-19-pandemie, die een opmerkelijke shift heeft teweeggebracht van de traditionele manier van werk, gezondheidszorg, onderwijs, financiën, winkelen en amusement naar online diensten. Dit zorgde voor een boom voor technische infrastructuur- en cloudservicebedrijven, wat op zijn beurt leidde tot een sterke IPO- en M&A-markt, terwijl bedrijven probeerden te consolideren en te concurreren. In Noord-Amerika hebben durfkapitaalinvesteerders in 2020 in alle fasen iets meer dan $ 150 miljard gemobiliseerd, ongeveer 7% meer dan in 2019. 

Op 3 november 2020 werd er niet alleen gestemd over wie de volgende president van de Verenigde Staten zou worden, maar ook over een aantal staatgebonden voorstellen. Zo was er 'Proposition 22' in Californië, een zeer belangrijk voorstel dat autobestuurders die werken voor bedrijven als Uber of Lyft, als 'independent contractors' zou kwalificeren in plaats van 'employees'. Kortom, een zeer impactvolle stemming die wereldwijde gevolgen kan hebben voor aanbieders van diensten via apps.

In heel wat rankings prijkt Atlanta bovenaan als het over gaming gaat. Het is dan ook niet te verwonderen dat ook e-sports er een vruchtbare voedingsbodem vinden. Een goed uitgebouwd ecosysteem met een sterke aanwezigheid van ontwikkelaars, teams, competities en investeerders/sponsors en de nodige infrastructuur om voor een groot publiek e-sportsevenementen te organiseren, doen de rest. 

Pagina's