U bent hier

Verenigd Koninkrijk in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hoofdstad
Londen
Oppervlakte
244.100 km² (= 8,0 x België)
Aantal inwoners
68,3 miljoen
Staatshoofd
Koningin Elizabeth II
Regeringsleider
Premier Boris Johnson
Taal
Engels
Munt
Pond Sterling Wisselkoers
Belangrijke steden
Londen (9,4 miljoen inwoners), Birmingham (2,6 miljoen), Leeds (789.194), Glasgow (1.68 miljoen), Sheffield (735.292), Manchester (2.75 miljoen), Bradford (537.173), Edinburgh (542.599), Liverpool (906.443), Bristol (693.552)
Het VK bestaat uit
Engeland (130.400 km²), Schotland (78.800 km²), Wales (20.800 km²), Noord-Ierland (14.100 km²)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
2.757 miljard USD (522 miljard USD in België)
BBP/Capita
41.098 USD (45.189 USD in België)

Economische vooruitzichten

Na de economische recessie in 2008 kwam de Britse economie terug op gang. Ondanks de brexitperikelen bleef de Britse economie sterk presteren, maar in het tweede kwartaal van 2019 kwam hier echter plots verandering in, met een krimp van 0,2% (i.t.t. een 0,5% groei in dezelfde periode in 2018). Na de verkiezingsuitslag in december 2019 en het afwenden van een “cliff-edge Brexit” (Brexit zonder terugtrekkingsakkoord), moest het economisch optimisme begin 2020 snel plaats maken voor minder rooskleurige economische vooruitzichten, door de COVID-19-pandemie en de beperkingen die hiermee gepaard gingen. De impact van de pandemie heeft verschillende sectoren zwaar getroffen, enerzijds dienstensectoren die fysieke interacties vereisen, zoals de horecasector, en anderzijds sectoren onderworpen aan strenge overheidsbeperkingen, zoals de luchtvaart (passagiersvervoer). Desalniettemin was de impact minder sterk voelbaar in de dienstensector waar fysieke interactie minder noodzakelijk is en waar telewerk mogelijk is, bijvoorbeeld in de informatie- en communicatiesector. Verder resulteerde de pandemie ook in een daling van het aantal transacties op de Britse vastgoedmarkt, werd een groot aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid geplaatst, enz. Een amalgaam van maatregelen werd aangenomen om de negatieve impact van de COVID-19-pandemie zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Zo nam de Britse overheid economische ondersteuningsmaatregelen aan voor bedrijven en huishoudens ter waarde van 5,5% van het bbp. Desalniettemin had de pandemie een serieuze impact op de Britse economie (in het tweede kwartaal in 2020 was er een scherpe daling van 20,4% van het bbp t.o.v. het eerste kwartaal in 2020).

De coronacrisis sloeg in 2020 een bres in de overheidsfinanciën van vele Europese landen, maar het VK is bij de koplopers met een uitgavenstijging van bijna 20%. De minister van Financiën, Rishi Sunak, kondigde dan ook aan, dat met een overheidsschuld die bijna 100% van het bbp bedraagt, de regering de overheidsfinanciën op het gepaste moment weer op orde zal moeten brengen.

In 2021 verwachtte de OESO een groei die kan oplopen tot 7,2% en 5.5% in 2022, na een aanzienlijke daling met 9,8% in 2020. Volgens de Bank of England zou het Verenigd Koninkrijk tegen eind 2021 een herstel kennen op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Deze prognose gaat ervan uit dat het vaccinatieschema, ondanks de opkomst van virusvarianten, het beoogde resultaat bereikt en dat de beperkende coronamaatregelen worden opgeheven. 

Hoewel een no-deal Brexit werd vermeden (zie infra), zal de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK door de verschillende niet-tarifaire handelsbelemmeringen ongetwijfeld een economische weerslag hebben, zowel voor het Verenigd Koninkrijk als voor verschillende Europese lidstaten, zoals België waar het VK nauw handel mee drijft. Bovendien werden de volgende 2 fases van het 'Border Operating Model', voor het implementeren van de aanvullende douanevereisten, verschillende keren uitgesteld. De laatste fase van het 'Border Operating Model' is op heden nog steeds niet in voege.

Meer informatie over de nieuwe exportformaliteiten en recente updates kan u vinden op onze Brexit helpdesk.

Politieke situatie

Op 23 juni 2016 besloot de Britse bevolking - door middel van een referendum - dat het VK de EU diende te verlaten. De onderhandelingen rond het vertrekakkoord verliepen behoorlijk stroef en legden een enorme verdeeldheid binnen de Britse politiek bloot. Met de hete adem van de deadline van 31 oktober 2019 in zijn nek, kon premier Johnson een vertrekakkoord met de EU sluiten. Hij kon dit echter niet tijdig door het lagerhuis loodsen en zag zich gedwongen opnieuw uitstel te vragen. Aangezien Johnson vastbesloten was om de Brexit te verwezenlijken, vroeg hij groen licht aan het parlement voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen omdat hij hoopte zijn Conservatieve Partij bij de verkiezingen van 12 december naar een meerderheid te kunnen leiden. Die vervroegde verkiezingen resulteerden in een duidelijke overwinning van de Britse Conservatie partij van Boris Johnson.

In januari 2020 werd het vertrekakkoord goedgekeurd door het lager- en hogerhuis. Kort daarna gaven het Europees Parlement en de Europese Raad groen licht en verliet het VK op 31 januari 2020 officieel de EU. Een overgangsperiode tot 31 december 2020 werd vanaf dat ogenblik van kracht, waarbinnen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zich voornamen om te onderhandelen over een handelsakkoord.

Alhoewel de onderhandelingen bijzonder moeizaam verliepen, werd een handelsakkoord bereikt op 24 december 2020.
Het akkoord bevat duidelijke afspraken tussen het VK en de EU, onder meer op het gebied van:

  • Handel in diensten en goederen
  • Gelijk speelveld
  • Visserij
  • Luchtvaart en wegtransport
  • Sociale zekerheid
  • VK-deelname aan EU-programma’s
  • Interne veiligheid

Een gedetailleerd overzicht van de juridische implicaties van het akkoord vindt u in het onderdeel “wet- en regelgeving”. Daarnaast lijkt Brexit ook het debat rond de onafhankelijkheid van Gibraltar en Schotland aan te wakkeren. Zo heeft Spanje een akkoord bereikt met het VK om het vrij verkeer van personen te garanderen van en naar Gibraltar vanaf 1 januari 2021. Gibraltar zal deel uitmaken van de Schengenzone om een 'harde grens' te vermijden. Daarnaast heeft Nicola Sturgeon, eerste minister van Schotland, meerdere malen op Twitter de indruk gegeven voorstander te zijn van een onafhankelijk Schotland dat lid is van de EU: “Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on.”, dd. 31 december 2020 – “As independent Ireland takes up her seat on the UN Security Council today, not (yet) independent Scotland is taken out of the EU against our will. Time to put ourselves in the driving seat of our own future, Scotland”, dd. 1 januari 2021). Brexit zal daarom mogelijks, ondanks het handelsakkoord, mogelijks diepe economische en politieke sporen achterlaten.

Meer weten

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigd Koninkrijk