U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Documenten

Ingevoerde goederen moeten vergezeld gaan van volgende documenten: eindfactuur, LTA of cognossement, certificaat van oorsprong, douaneaangifte (formulier dat alle informatie bevat met betrekking tot de invoertransactie). Deze documenten volgen de Gemeenschappelijke Douanenomenclatuur van de Mercosur (NCM), die zich aanpast aan het Geharmoniseerd Systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen.
De invoer geschiedt via de nationale douane en de tussenkomst van een douane-expediteur is verplicht voor de inklaring van goederen.

Douanerechten en -heffingen

Specifiek voor Uruguay geldt dat voor goederen afkomstig uit derde landen van de Mercosur de Arancel Externo Común (AEC) moet betaald worden, die varieert van 0% tot 21,5%. Voor goederen die uitgezonderd zijn van de AEC, moeten de douanerechten betaald worden die door de afzonderlijke lidstaat bepaald zijn.

Uruguay int de Tasa Global Arancelaria (TGA), die wordt berekend op basis van de CIF Montevideo en varieert van 0% tot 21,5%, met enkele uitzonderingen tot 35%.

Goederen afkomstig van lidstaten van de Mercosur zijn over het algemeen vrij van douanerechten.  Er is wel een lijst van gevoelige producten, die geleidelijk teruggebracht zullen worden tot het nultarief.

De douanerechten worden toegepast volgens de waarderingscriteria die door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn vastgesteld.
Er zijn tariefvrijstellingsregelingen voor bepaalde goederen en activiteitensectoren, waaronder kapitaalgoederen voor de industrie, grondstoffen en benodigdheden voor de landbouwsector, goederen die nodig zijn voor de productie van een project dat door de regering "van nationaal belang" is verklaard, goederen die op tijdelijke toelating worden binnengebracht, goederen bestemd voor de hotelsector en de houtindustrie.

Regels van oorsprong

Als Mercosur-producten worden beschouwd producten die in een van de vier staten zijn vervaardigd en samengesteld zijn uit elementen uit de Mercosur-landen. Producten worden als oorspronkelijk beschouwd als zij een minimumgehalte aan toegevoegde waarde van 60% uit de Mercosur hebben. Het moet gaan om een fabricageproces en niet om assemblage of verpakking.

Andere belastingen bij invoer

Afgezien van de invoerrechten zijn de goederen onderworpen aan een BTW van 22%, plus 10% van de geschatte waarde (CIF + TGA) of 14% + 10% van de geschatte BTW voor de eerste levensbehoeften.

Voor een gedetailleerde samenstelling van de douanerechten en -belastingen die u bij de invoer van uw product moet betalen, kunt u het FIT-kantoor contacteren via mail.

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “Latin America IPR SME Helpdesk”, een initiatief van Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in 18 landen van Latijns-Amerika via gratis informatieverstrekking en diensten (confidentieel eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, e-learning modules, case studies en webinars). De Latin America IPR SME Helpdesk, met hoofdkantoor in Spanje, wordt geïmplementeerd door een netwerk van consortiumpartners (in Brussel is dat via de Eurochamber) en doet een beroep op experts in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen. U krijgt een eerste antwoord op uw vraag binnen de 3 werkdagen. 

Voor meer info: link. Daar vindt u onder meer een rubriek met “FAQ’s” over IPR, handelsmerken, patenten, ontwerpen en copyright voor de verschillende landen; u kan uw vraag online stellen na registratie.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Uruguay