U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Bouw en infrastructuur

Sinds 2007 hebben buitenlandse investeerders het meest in de Uruguayaanse bouwsector geïnvesteerd. De sector boomde door grootschalige werken voor de bouw van twee cellulosefabrieken (de grootste in Zuid-Amerika), verschillende havenwerken, vastgoedprojecten in kuststeden, logistieke diensten en windmolenparken.

De sector is goed voor 9% van het bbp en genereert heel wat banen voor de Uruguayaanse economie: 123.108 om precies te zijn of 7,5% van de totale arbeidsmarkt.  Een derde van de realisaties van de sector (29%) zijn openbare werken. De bouw van gebouwen heeft een aandeel van 22%. Particuliere bouwprojecten, de landbouwnijverheid, de industrie, belastingvrije zones en dergelijke dragen bij voor 50%. De bouwsector hangt sterk af van het bbp, is procyclisch en erg gevoelig voor economische cycli.

Uruguay heeft een stabiel wettelijk kader dat investeringen aanmoedigt. Vooral in de bouwsector dienen zich aantrekkelijke kansen aan, nu de wetten over publiek-private samenwerking en over de bouw van sociale woningen zijn goedgekeurd.

In 2016 maakte het Finse UPM zijn plannen bekend om een tweede cellulosefabriek in Uruguay te bouwen. De investering (die op USD 4 miljard wordt geraamd) en de bouw van de fabriek zijn voor de tweede helft van 2019 gepland. In 2021 moet de nieuwe fabriek operationeel zijn. Die zal evenveel cellulose produceren als de twee andere operationele fabrieken in Uruguay samen (ongeveer 2 miljoen ton). Zo wordt Uruguay na Brazilië de grootste uitvoerder van cellulose ter wereld. De bouwsector was heel opgetogen over dit nieuws. Het spoorwegnet om de cellulose van het binnenland te vervoeren, wordt uitgebreid en de activiteiten in de haven van Montevideo en in de buurt zullen toenemen. Momenteel is de spoortoegang tot de haven nog beperkt. Dit project biedt vele kansen voor Belgische bedrijven die uitrusting en materialen kunnen leveren voor de bouw van de fabriek, voor de verwerking van afvalwater en om geurhinder tegen te gaan.

Kansen

In de bouwsector zijn heel wat kansen weggelegd voor Belgische bedrijven die bouwmaterialen, bouwmachines en nieuwe technieken aanbieden. Aanbieders van aluminium ramen, vlakglas, profielen, isolatiemateriaal, domotica, verlichting, vloeren en parket zijn al op de markt aanwezig. De Uruguayaanse bouwsector heeft de afgelopen tien jaar al meer dan USD 1.400 miljoen in uitrusting en technologie geïnvesteerd. Maar de productiviteit is niet gestegen. Advies- en ingenieursbedrijven die oplossingen kunnen aanreiken om de productiviteit te verbeteren en de om de kwaliteit en duurzaamheid van projecten te garanderen, zijn welkom. Brusselse bedrijven zijn al een paar jaar actief in de nichemarkt die risico's van grote infrastructuur- en bouwprojecten analyseert. En omdat preventiespecialisten cruciaal zijn voor bouwondernemingen om risico's te voorkomen en onder controle te houden, maken ook bedrijven die advies geven om arbeidsongevallen te voorkomen, grote kans.

De opdracht voor het 'Ferrocarril Central'-project werd toegewezen aan een Uruguayaans-Spaans-Frans consortium, maar er zijn nog mogelijkheden om een nieuw dok in de haven van Montevideo te bouwen en om de bijbehorende baggerwerken uit te voeren.

Een ander grootschalig aangekondigd havenproject is het Puerto Capurroproject. Deze plannen voor de bouw van een vissersterminal verdienen aandacht. Het gaat om de bouw van een 7 meter diep dok en 1.000 meter kademuren waarmee een investering van USD 90 miljoen is gemoeid.

Wellicht volgt ook de herlancering van een particulier project voor een nieuwe passagiersterminal van Buquebus (Montevideo-Buenos Aires Ferry). Die moet in Dique Mauá komen. Dit project omvat de bouw van een golfbreker van 1,5 km, 350 meter kademuren en drie hectare water to the river[EV1] . Het budget voor de infrastructuurwerken in de haven wordt op USD 150 miljoen geraamd. Architect Norman Foster werd benaderd door de Buquebusgroep om het terminalproject te ontwerpen.

Landbouw en voedingsnijverheid

Uruguay is wereldwijd een van de toplanden op het gebied van oppervlakte besteed aan natuurlijke productie in verhouding tot het aantal inwoners. Jaarlijks produceert het land voedsel voor 30 miljoen mensen en wil dit uitbreiden naar 50 miljoen. Uruguay speelt een belangrijke rol in de mondiale levensmiddelenmarkt.

Door de vele natuurlijke rijkdommen kunnen de landbouw- en voedingssectoren veel grondstoffen aan de industrie leveren.  De sectoren die landbouw -en voedingsgrondstoffen verwerken, zijn samen goed voor meer dan 50% van de industriële toegevoegde waarde en meer dan 60% van de industriële tewerkstelling. Uruguay heeft de Overeenkomst van Parijs geratificeerd en zet consequent in op duurzaamheid.

Landbouw- en afgeleide producten zijn goed voor 75% van Uruguayaanse uitvoer. Het land produceert en exporteert soja, cellulose, vlees (runderen en schapen), vis, zuivelproducten, fruit (sinaasappelen en mandarijnen), rijst en wijn.

In 2018 was China de grootste handelspartner van Uruguay met een exportwaarde van USD 2.328 miljoen of een aandeel van 26%. Dan volgen Brazilië (12%), de VS (14%) en Argentinië (7%). De EU als geheel was goed voor een exportwaarde van USD 1.676 miljoen of een aandeel van 18%.

Kansen

Voor de uitvoerders van landbouw gerelateerde producten zijn heel wat kansen weggelegd.  Zo zijn er heel wat mogelijkheden voor bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouwmachines (vrijgesteld van invoerrechten), genetica (runderen, pluimvee, varkens en paarden) en technologie. Ook producenten van biogenetica en meststoffen maken kans. Belgische bedrijven die diergeneeskundige biologische specialiteiten, diergeneesmiddelen, reagentia en dierenwelzijnsvriendelijke producten ontwikkelen, zijn al op de markt actief. Ook is er veel vraag naar ontsmettingsmiddelen en veevoeder.

In de voedingsnijverheid is er een nichemarkt voor technologie (vlees en zuivel).
Dienstverleners aan deze sector vinden hier evenzeer mogelijkheden, zoals gespecialiseerd advies over de controle van vers fruit. Ook de sector van de voedingsingrediënten zit in de lift.

Milieu

Door de intensieve productie en uitvoer van vlees (slachthuizen), de productie van leder, de zuivelsector, de teelt van sojabonen en de aanwezigheid van fokkerijen komen heel wat afval en landbouwchemicaliën in het water terecht. 80% van de bodemvervuiling in Uruguay wordt veroorzaakt door de landbouw, de teelt van veevoeder, de zuivelproductie en de veeteelt. Industriële vervuilingsbronnen (zoals leerlooierijen), stortplaatsen en de afvoer van zuiveringsinstallaties zijn verantwoordelijk voor 5% van de vervuiling. 

OSE, de overheidsinstantie die instaat voor de landelijke waterbevoorrading en sanering (behalve in Montevideo), bouwt momenteel verschillende waterzuiveringsinstallaties. Om veilig drinkwater voor de bevolking te garanderen, plant OSE de aankoop van actieve koolfilters en ozonisatieapparatuur voor de Santa Lucarivier, en dit voor een bedrag van USD 75 miljoen (Aguas Corrientes-zuiveringsinstallatie). Die rivier levert de helft van het Uruguayaanse drinkwater. Nog belangrijker zijn de plannen voor de bouw van een dam in Casupá.

Die moet een alternatief bieden om de waterbevoorrading te garanderen van de bevolking in de metropool voor de komende 30 jaar. Het budget is geraamd op USD 100 miljoen. Om de processen te monitoren, zijn geautomatiseerde systemen nodig.

Stedelijk afval

Er zijn heel wat goede voornemens, maar geen duidelijk plannen om dit probleem aan te pakken.

Industrieel afval van de landbouw- en voedingsnijverheid

De grootste problemen en de hoogste prioriteit vormen slachthuizen, fokkerijen, varkenskwekerijen, pluimveehouderijen, de zuivelnijverheid, suiker/alcoholproducenten, wijn- en ciderproducenten, leerlooierijen, de wolverwerking en de verpakking en verwerking van fruit en groenten.

Kansen
De regering heeft een aantal aandachtspunten. Ze wil Uruguay beter wapenen om zijn biodiversiteit te beschermen, om alternatieve energie op te wekken en om schadelijke stoffen te verwerken en te reduceren. Op dit vlak is er nog heel wat werk aan de winkel en zijn er veel mogelijkheden voor Belgische firma's die milieuadvies geven en die apparatuur en producten maken om water, residuen en geurhinder te monitoren en te behandelen.

Nog opportuniteiten zijn er voor Belgische firma's die apparatuur en producten maken om industrieel afvalwater te behandelen, te recyclen en te monitoren. Idem voor bedrijven die afval van de landbouw- en voedingsnijverheid via anaerobe vergisting verwerken om biogas en biomeststoffen te produceren en die afval verwerken tot bodemverbeteraars of afval verbranden om stoom of energie te produceren.

Door de vele droogteperiodes in de afgelopen twee decennia zijn waterbeheer en irrigatie belangrijke pijlers geworden in het beleid van de Uruguayaanse regering. Ook hier kunnen deuren opengaan voor bedrijven die in waterbeheer willen investeren.

Daarnaast verdienen ook de geplande projecten voor de verwerking van stedelijk afval in Montevideo het om van nabij gevolgd te worden.

Logistiek

Uruguay profileert zich als logistiek platform waar internationale exportondernemingen hun goederenvoorraden kunnen centraliseren om ze vervolgens in de regio te verdelen. Het land dankt dit aan concurrentievoordelen zoals zijn strategische ligging, zijn ervaring met logistieke dienstverlening en de belastingvoordelen in zijn vrijhandelszones en zijn belastingvrije haven en luchthavens.

In de depots in de vrijhandelszones kan u goederen bijvoorbeeld opslaan en verwerken zonder dat u er douane-, in- of uitvoerrechten of inkomstenbelastingen op hoeft te betalen. Heel wat internationale en nationale farmaceutische bedrijven maken van dit systeem gebruik om hun goederen in de regio te verdelen. Er worden ook callcenters en gedeelde servicecentra opgericht.

De Belgische firma Katoen Natie is sinds 1996 in het land actief en is intussen flink gegroeid.

Energie

Gedurende 16 jaar van onafgebroken groei was het energiebeleid voor Uruguay als meest stabiele land met het hoogste inkomen per inwoner in Zuid-Amerika, een prioriteit voor de overheid.

De natuurlijke rijkdommen en een modern en doeltreffend regelgevingskader hebben van Uruguay een van de wereldwijde koplopers voor hernieuwbare energie gemaakt. In Zuid-Amerika is Uruguay het land dat het meest in schone energie investeert in verhouding tot zijn bbp.

De afgelopen tien jaar werden projecten opgezet om het geïnstalleerde vermogen aan hernieuwbare energie in Uruguay uit te breiden. Het land heeft een duidelijk regelgevingskader voor de aan- en verkoop van schone energie door particulieren actoren aan UTE (het overheidsbedrijf voor energie) via transparante en flexibele procedures.

De kortetermijndoelstellingen werden ruimschoots gehaald. Momenteel haalt Uruguay meer dan 1.400 MW uit windenergie, 200 MW uit biomassa en 50 MW uit waterkracht (kleine bronnen).

Totaal onverwacht is de particuliere firma Ventus in oktober 2017 voor het eerst in de geschiedenis van het land begonnen met het uitvoeren van overtollige windenergie naar Argentinië.

Verschillende multinationals hebben in hernieuwbare energie in Uruguay geïnvesteerd, zowel in de productie van elektriciteit als in biobrandstoffen.

Gedurende bepaalde maanden van het jaar put het land 99,97% van zijn geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Windenergie is goed voor 23%, biomassa voor 9,8% en zonnepanelen voor 1,37%. De overige elektriciteit is afkomstig van de Salto Grande- en Rio Negrodammen.

Het aandeel windenergie in de mix breidt gestaag uit. Volgens het rapport over hernieuwbare energie van REN21 was Uruguay in 2017 het vierde land ter wereld met het grootste aandeel windenergie in de elektriciteitsmix. Alleen Denemarken, Ierland en Portugal deden beter.

Windenergie was in 2016 goed voor 10,4% van de elektriciteitsvraag in de EU. Slechts elf landen deden beter: negen Europese landen en twee Zuid-Amerikaanse, namelijk Uruguay en Costa Rica. In 2016 was het aandeel windenergie in de elektriciteitsmix van Uruguay goed voor 23%. Denemarken stond met 38% helemaal bovenaan in deze lijst.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Uruguay