U bent hier

Zakendoen in Tsjechië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.

Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Praag ligt met de wagen op slechts een goede 900 km van Brussel. Er zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen die dagelijks vluchten hebben tussen beide hoofdsteden.

Het is fysiek dan ook geen probleem om de markt zelf te bewerken.

Door de markt van op afstand te bewerken loopt u het risico dat bepaalde markt-specifieke informatie/geruchten (te) laat of niet worden opgevangen. Het is dan zeker ook aan te raden om regelmatig aanwezig te zijn, en zich te laten zien op de markt.

Dit kan bv. door een bezoek te brengen (of deel te nemen) aan een vakbeurs in uw sector. Dit is vaak ook een goede leerschool om de markt te leren kennen. De meeste beurzen in Tsjechië worden georganiseerd in Brno en Praag.

Tsjechië maakt sinds 2004 deel uit van de EU. Dit vergemakkelijkt het handeldrijven. Toch moet u nog altijd rekening houden met bepaalde aanvullende voorschriften en normen die elke lidstaat kan toepassen in eigen land.

Hoewel er almaar meer Tsjechen Engels leren, blijft de taal toch nog vaak een hinderpaal, vooral buiten Praag. De kennis van het Duits gaat in het algemeen achteruit. Het aanwerven van iemand binnen het bedrijf, die Tsjechisch spreekt, is een optie. U doet er goed aan door vooraf na te gaan of uw contact een andere taal machtig is (en van zichzelf overtuigd genoeg is dat hij ze kan spreken in een zakengesprek) Voor andere contacten zal u moeten werken met tolken.

Via een tussenpersoon

De functie van agent is zo goed als ongekend in Tsjechië. Men werkt hier meestal via een importeur/distributeur.
Het meest gebruikte kanaal om een nieuw product te introduceren is een private verdeler. Het plaatselijke contact moet nauw samenwerken met zijn buitenlandse leverancier om het product aan te passen aan lokale gewoontes en eventueel wetgeving. Deze invoerder/distributeur moet ook zijn ervaring op de markt bewijzen door zijn kennis van de prijspolitiek, het vereiste niveau van publiciteit en promotie en de bestaande concurrenten. Normaal kan hier één enkele firma het hele land bestrijken. Het kan wel gebeuren dat hij een voorstel doet om ook de vertegenwoordiging in bv. Slovakije te doen. Dit is echter minder evident omdat er toch cultuurverschillen bestaan tussen beide landen en er toch het liefst wordt onderhandeld met een landgenoot.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Buitenlandse bedrijven kunnen in de Tsjechische Republiek werken door een branch-office te laten registreren, of door een firma naar Tsjechisch recht op te richten. Hiervoor zijn er vier mogelijke ondernemingsvormen: bedrijven met beperkte aansprakelijkheid (s.r.o.), de naamloze vennootschappen (a.s.), de beperkte partnerships (k.s.) en de algemene commerciële partnerships (v.o.s.). Het is altijd goed om zich bij de oprichting van een bedrijf te laten bijstaan door een partner met ervaring hierin. FIT Praag kan U helpen dergelijke bedrijven te vinden.

Digitale communicatiekanalen

Sociale netwerken in Tsjechië worden gebruikt door 5,7 miljoen inwoners (2019). Facebook domineert in Tsjechië, maar er zijn ook andere sociale netwerken in omloop.

Er zijn 5,7 miljoen actieve gebruikers van sociale netwerken in Tsjechië, dat is 54% van de bevolking. In termen van gsm-gebruik is dit aantal iets kleiner. Concreet zijn 4,8 miljoen gebruikers verbonden via mobiele apparaten, dat is 45% van de bevolking. De grootste groep gebruikers is te vinden in de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar. De tweede groep is 35 tot 44 jaar oud. Op de derde plaats staan ​​gebruikers tussen 18 en 24 jaar.

Facebook heeft in totaal 5,3 miljoen gebruikers. Instagram staat op de tweede plaats met 2,3 miljoen, gevolgd door LinkedIn met 1,6 miljoen. De vierde plaats is van Snapchat met 615 duizend en de laatste plaats is Twitter, dat slechts 388,5 duizend gebruikers heeft.

Voor communicatie met zakenlui wordt e-mail nog steeds het meeste gebruikt. WhatsApp gebruikt men om te communiceren met vrienden, familie en bedrijven. Messenger van Facebook wordt vooral in privé-sfeer gebruikt.

Conference calls gebeuren op verschillende platforms: de meest voorkomende zijn Teams (vooral in de staatsinrichtingen en scholen), Zoom en Skype.

Meer weten

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Het meest voor de hand liggend antwoord hier is: contacteer FIT Praag.

U kunt bij ons terecht voor contactgegevens van buitenlandse prospects, partners voor samenwerkingsverbanden enz.

FIT Praag beschikt over een database (meestal met financiële informatie) van Tsjechische bedrijven, die voortdurend up-to-date wordt gehouden.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Tsjechië maakt deel uit van de EU. De meeste bij ons gangbare betalingsmethodes zijn hier ook toepasselijk.

De meeste en de grootste banken in Tsjechië maken deel uit van grote internationale bankengroepen.

Tips bij het zakendoen

De Tsjechen zijn eerder ingenieurs dan handelaars en geven de voorkeur aan duurzame handelsrelaties op voet van gelijkheid. Hoewel soms nog moet rekening gehouden worden met bepaalde invloeden uit de vorige periode, wordt het niet op prijs gesteld als een buitenlander daarnaar verwijst of hier de les komt lezen.

De Oostbloklanden bestaan niet meer. De inwoners zijn sinds 1 mei 2004 Europese burgers geworden. Dit is ook geen afzetgebied meer voor verouderde machines of tweedehands materiaal. Men spreekt best over Centraal-Europa.

Onderhandelen kan hier soms wel langer duren, omdat men van bij het begin elk detail in het contract wil verwerken. Een geschreven contract is dan ook aan te bevelen om misverstanden te vermijden.

Hiërarchische structuren in het bedrijfsleven zijn erg belangrijk. Het gebruik van voornamen is niet gewoon, zeker niet bij een eerste contact.

De Tsjechische zakenman en consument zijn bijzonder prijsbewust. De mindere economische periode van de afgelopen jaren heeft er nog toe bijgedragen dat Tsjechië zeker een prijsmarkt is. Om de interesse van uw partner te wekken, doet U er dan ook goed aan om van bij het begin te wijzen op de technische voordelen die uw product biedt.

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 is er in Tsjechië veel ondernomen om MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te promoten. Er wordt daarbij altijd verwezen naar het Europese beleid. Toch is het duidelijk dat MVO nog niet volledig in de Tsjechische maatschappij geïntegreerd is. Vele MVO-acties beperken zich tot het uitwisselen van best practices en het scheppen van een klimaat waarin MVO verder kan groeien.

Meer weten

Association of Socially Responsible Companies

Deze vereniging startte haar activiteiten in het begin van 2013. De associatie omvat het bedrijfsleven, de publieke sector, non-profit organisaties en verspreidt educatief materiaal om regionaal het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen op strategisch niveau te bevorderen. In eerste instantie richt de vereniging zich op bedrijven uit de regio Plzen en de regio Morvaskoslezsko.

Czech Business Leaders Forum

Dit forum werd opgericht in 1992, als nationale vertakking van CSR Europe. Het reikt jaarlijks verschillende prijzen uit, onder andere de Health, Safety and Environment Award, en het organiseert conferenties en workshops waar internationale en Tsjechische bedrijven hun ervaringen kunnen uitwisselen. Bovendien ijvert het voor meer transparantie in de private en in de publieke sector.

Het forum heeft een aparte MVO-site opgestart, die enkel in het Tsjechisch te raadplegen is: www.csr-online.cz.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Tsjechië