U bent hier

Tsjechië in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 22/07/2021

Ook Tsjechië werd recent getroffen door het coronavirus COVID-19. Het aantal besmettingen neemt toe, en daarmee ook de preventieve maatregelen van de Tsjechische overheid om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op economische activiteiten en op zakenreizen naar Tsjechië.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Tsjechië
Hoofdstad
Praag (1.243.201 inwoners)
Oppervlakte
78.864 km² (= 2,6 x België)
Aantal inwoners
10.521.646
Staatshoofd
President Miloš Zeman
Regeringsleider
Andrej Babiš
Taal
Tsjechisch
Munt
CZK Wisselkoers
Belangrijke steden
Brno (377.508 inwoners), Ostrava (295.653), Plzeň (168.034)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
251 miljard USD (533 miljard USD in België)
BBP/Capita
23.490 USD (46.414 USD in België)

Economische vooruitzichten

In 2017 behoorde de Tsjechische economie tot de sterkste groeiers binnen de EU (+5%). Vanaf 2018 zien we een geleidelijke vertraging van de groei tot 2,5% à 3% per jaar. In 2018 werd de groei in belangrijke mate geschraagd door de consumentenuitgaven en de overheidsinvesteringen. Handel, bouw en transport waren sterk presterende componenten van de economie. In 2019 bleef de groei beperkt tot 2,5%. De groei werd aangedreven door de in goeden doen verkerende export en de particuliere bestedingen. Sterkhouders waren de verwerkende industrie, de bouw en de dienstensector. 

De Tsjechische economie kreeg in 2020 een oplawaai door de impact van de coronapandemie waardoor ze met 6,5% zou krimpen. Deze scherpe daling van het bbp is te wijten aan lagere bedrijfsinvesteringen, de zwakkere buitenlandse handel, maar ook aan lagere bestedingen van de huishoudens. De groeivooruitzichten voor 2021 worden daarbovenop gehypothekeerd door de tweede besmettingsgolf. Waar de banken eerst uitgingen van een groei met 4% à 5% werd deze ondertussen bijgesteld tot 2,5%. 

De prestaties van de bouwsector waren veelbelovend voor de uitbraak van de eerste golf, vooral de civiele bouwkunde liet zich in positieve zin opmerken. De lockdown en de beperkende maatregelen eisten in het voorjaar echter hun tol en de sector slaagde er niet in dit recht te zetten tijdens de rest van het jaar, waardoor het jaar afgesloten werd met een negatieve groei van 6,5%. 

De industriële productie herstelt zich van een enorme inzinking tijdens het tweede kwartaal van 2020, waarbij vooral in april en mei sterke dalingen opgetekend werden. Tijdens de rest van het jaar bleven de indicatoren voor o.m. verkoop uit industriële activiteit of nieuwe bestellingen onder het gemiddelde van de voorgaande jaren presteren, maar de daling was veel minder significant dan tijdens de lente. 

Het Tsjechische ondernemersvertrouwen stijgt ondanks de nieuwe pandemiegolf. De industrie doet het helemaal niet slecht, hoewel het land de trieste koploper is van de ranglijst van landen met de procentueel hoogste besmettingsgraad per hoofd van de bevolking. De meest recente PMI-index voor de industrie toont niet alleen een solide groei van de productie en nieuwe bestellingen, maar ook de rekrutering van nieuwe werknemers in belangrijke exportsectoren.

In het tweede kwartaal van 2021 zou mogelijk de sterkste jaar-op-jaar groei van de Tsjechische economie in de geschiedenis opgetekend worden. Maar heel veel zal afhangen van de verdere evolutie van de pandemie. De tweede lockdown had alleszins een kleinere impact op de industrie dan de eerste lockdown. De industrie heeft dus geleerd met het virus te leven. Tot slot zijn er signalen dat er mogelijk een sterke daling van de inflatie zit aan te komen.  

De werkgelegenheid presteert al jaren bijzonder goed. In 2018 zat amper 2,2% van de beroepsbevolking zonder baan. Anno 2020 is de werkloosheid weliswaar opgelopen tot 3%, maar het blijft een cijfer waar vele andere EU-lidstaten enkel van kunnen dromen. 

De zeer lage werkloosheid had natuurlijk een invloed op de loonevolutie. Het gemiddelde maandloon is opgelopen tot omgerekend 1.335 euro per maand, in Praag benadert het 1.700 euro. In 2020 - tijdens de lockdown en omwille van de beperkende maatregelen - vertraagde de loongroei aanzienlijk. Het gemiddelde loon ging er slechts 0,5% op vooruit. De verminderde activiteit in bedrijven lag aan de grondslag van de groeivertraging of in sommige gevallen zelfs loonsverlagingen. Het minimumloon bedraagt sinds januari 2021 CZK 15.400 (€580). 

De inflatie is vrij stabiel maar stijgt lichtjes: 2,1% in 2018, 2,8% in 2019 en 3,2% in 2020. 

Voorlopig behoudt Tsjechië de kroon als munteenheid. Ook volgens de actuele macro-economische cijfers voldoet Tsjechië niet aan alle voorwaarden om tot de eurozone toe te kunnen treden. Op een lange termijn voldoet Tsjechië wel aan de criteria die de totale staatsschuld (maximaal 60% van het bbp) en de rentetarieven betreffen. Aan de andere kant voldoet Tsjechië niet aan de eis van prijsstabiliteit, de inflatie is in Tsjechië aanzienlijk hoger dan in de landen waar met euro wordt betaald. Er bestaat ook een probleem met de voorwaarde die het overheidstekort betreft. Het begrotingstekort liep in 2020 tot ongeveer 10% van het bbp waar de EU-regels een tekort van maximaal 3% vooropstellen. Het tekort in 2020 is evenwel in zeer belangrijke mate te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie.  

Begin 2020 bereikte de kroon nog zijn sterkste positie ten opzichte van de euro sinds 2012 (CZK 24,8 voor € 1), maar verloor een stuk van haar waarde tijdens de eerste golf om uiteindelijk eind december te stabiliseren op CZK 26,25 voor € 1.   

Meer weten:

Czech Statistical Office met officiële statistieken.

Tsjechische Nationale Bank

Tsjechische investeringsdienst van het ministerie van Handel en Industrie

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Tsjechië