U bent hier

Zakendoen in Tadzjikistan

Uw eerste stappen op de markt

De registratie van rechtspersonen gebeurt in Tadzjikistan voortaan volgens het zogenaamde éénloketprincipe: ondernemingen melden zich voor registratie aan bij de lokale bevoegde gerechtelijke instantie, die niet alleen het bewijs van registratie in het handelsregister aflevert, maar ook de statistische registratiekaart en het bewijs van registratie als belastingplichtige.

Gemachtigde gebruikers kunnen invoerprocedures online afhandelen via http://tajikistan.tradeportal.org. Dit platform biedt toegang tot één systeem om handelsactiviteiten en -transacties in het kader van Tadzjiekse buitenlandse handel te verwerken. Ondernemingen kunnen documenten via dit ene loket indienen.

Buitenlandse ondernemingen kunnen zelfs goederen in Tadzjikistan invoeren zonder dat ze over een vertegenwoordiging in het land hoeven te beschikken. Ze mogen deze producten wel niet zelf op de markt brengen. Buitenlandse invoerders zonder vertegenwoordiging in Tadzjikistan mogen wel ondernemingen bevoorraden die het recht hebben om de geïmporteerde goederen op de markt te brengen. Vertegenwoordigingen opgericht in Tadzjikistan hebben de status van rechtspersoon.

Marktbenadering

Rechtstreeks

 • Niet-transparante en corrupte douane- en belastingadministraties. De Tadzjiekse regering gebruikt de douane- en belastingdiensten als bestraffingsinstrumenten en niet louter als belastinginstanties;
 • Onvoldoende ontwikkelde transportinfrastructuur, met inbegrip van spoorwegen en luchthavens, waardoor de markten in Tadzjikistan en in de buurlanden moeilijk toegankelijk zijn;
 • Zakendoen kan complex zijn door de omslachtige regels voor normering en certificering, door de beperkte koopkracht van bedrijven en klanten, door een onvoorspelbaar investeringsklimaat, door een onvoldoende ontwikkelde bank- en verzekeringssector, door een bovengemiddelde inflatie, door mogelijke liquiditeitsproblemen en door de moeilijkheid om in het land leningen aan te gaan;
 • De Tadzjiekse regering geeft doorgaans de voorkeur aan geleide overheidsinvesteringen en heeft weinig ervaring met particuliere bedrijven en investeerders;
 • Het initiatief voor economische hervormingen in Tadzjikistan gaat vaak uit van de donorgemeenschap, maar de uitvoering door de Tadzjiekse regering laat te wensen over.

Via een tussenpersoon

Het toekennen van de status van officiële verdeler aan een Tadzjiekse onderneming die verantwoordelijk is voor een bepaalde regio en/of voor de expansie naar andere regio’s, kan een goede strategie zijn om toegang tot de markt te krijgen. Door de gefragmenteerde binnenlandse markt kan dit voor bepaalde goederen echter niet de aangewezen manier zijn.

Voordelen:

 • Een plaatselijke agent heeft meer voeling met de markt en met potentiële klanten;
 • Hij laat u toe om aanwezig te zijn in Tadzjikistan zonder al te hoge opstartkosten;
 • U hoeft zo niet het vaak moeizame en frustrerende proces te doorlopen dat gepaard gaat met de oprichting van een onderneming in Tadzjikistan (corrupte ambtenaren, lange wachttijden en tegenstrijdige regels).

Nadelen:

 • Plaatselijke ondernemingen moeten vertrouwd worden gemaakt met de westerse manier van zakendoen en hebben nood aan opleiding over rapportering, verkoop, m
 • Plaatselijke ondernemingen hebben soms niet de vaardigheden en middelen die nodig zijn om een nationaal distributie- en verkoopnetwerk te managen;
 • Culturele verschillen en verschillen in zakendoen kunnen leiden tot misverstanden en onverantwoord gedrag.

Een bedrijf opstarten

Digitale communicatiekanalen

In Tajikistan is het meest gebruikte communicatiekanaal nog steeds e-mail.

Bij een eerste marktonderzoek of interesse in een product kunnen sommige verzoeken (bijv. informatie over het product, de beschikbaarheid, andere details) via de website worden verzonden.

Communicatie via Whatsapp is mogelijk bij een reeds bestaande relatie.

Hoe kunt u partners of klanten vinden en screenen?  

Het screenen van klanten in Tadzjikistan is duur bij gebrek aan een compleet kredietregister.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's 

De meeste Tadzjiekse bedrijven gebruiken voorafbetalingen of gedeeltelijke voorafbetalingen met saldo te voldoen bij levering. Cashbetalingen blijven de verkoop in Tadzjikistan domineren. De meerderheid van de grote Tadzjiekse firma’s zijn vertrouwd met wissels, documentair innen, overschrijvingen en cash voorafbetalingen. De meeste firma’s gebruiken echter liever geen wissels omwille van de hoge kosten. Kleinere ondernemingen zijn met deze betalingsmethoden niet vertrouwd. Lenen via persoonlijke contacten of informele financieringskanalen is nog steeds gangbaar.

De gemiddelde omzet in Tadzjikistan is laag naar westerse normen en Tadzjiekse ondernemingen hebben vaak moeite met het vinden van kortlopende financiering. Aanbieden om goederen te verkopen in consignatie, zeker bij de eerste verkoop, laat de verdeler toe om meer middelen voor volgende aankopen te genereren. Leasing is een onontgonnen terrein in Tadzjikistan: banken zijn nog maar net begonnen om deze financieringsmethode af te tasten.

Hoewel de leasingwetgeving al in 2003 werd goedgekeurd zijn de meeste Tadzjiekse ondernemingen niet of nauwelijks met leasing vertrouwd.

Do’s en dont’s

Een wagen met chauffeur huren is aangewezen om in en buiten Doesjanbe te reizen.

Algemeen is de zakelijke etiquette in Tadzjikistan een mengvorm van Europese en Aziatische stijlen. Voor mannen en vrouwen is zakenkleding aangewezen. De meeste zakenlui laten hun kaartjes in het Engels en het Russisch drukken; overheidsambtenaren laten hun kaartjes ofwel in het Engels, in het Tadzjieks of in het Russisch drukken, afhankelijk van het agentschap.

Weinig Tadzjiekse bedrijven beschikken over competente Engelstalige medewerkers. Lokale bedrijven hebben doorgaans één e-mailadres, meestal van een gratis dienst, zoals mail.ru, op het .ru-domein. Het is aangewezen om bij een eerste contact geen e-mail als communicatiemiddel te gebruiken omdat uw e-mail wellicht niet terechtkomt bij de persoon die over de beslissingen gaat. Heb geduld als u met potentiële partners correspondeert. Bedrijven antwoorden soms niet binnen 24 uur op een verzoek per e-mail of fax om de eenvoudige reden dat de directeur misschien afwezig is voor zaken en de andere personeelsleden geen beslissingen mogen nemen. Indien uw potentiële partner niet heeft geantwoord binnen een redelijke termijn en een follow-uptelefoontje nodig is, ga er dan niet vanuit dat de persoon die de telefoon beantwoordt op de hoogte is van de specifieke situatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er is weinig besef van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in de internationale betekenis in Tadzjikistan. Heel wat Tadzjiekse ondernemingen leverden een bijdrage aan de mislukte Roghun-financieringscampagne, maar heel wat van deze bijdragen kwamen er onder dwang. Sommige ondernemingen helpen vrijwilligersorganisaties op ad-hocbasis.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Tadzjikistan