U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en documenten

Het officiële handelsregime in Tadzjikistan is vrij liberaal; de invoerrechten schommelen tussen 0% en 15%, met een algemeen gemiddeld handelsgewogen invoerrechtentarief van ongeveer 7%. De 45 minst ontwikkelde landen zijn vrijgesteld van invoerrechten. Het Tadzjiekse Douanewetboek houdt zich doorgaans aan de WTO-normen (Wereld Handelsorganisatie) voor waardebepaling en tarieven, alsook aan de Agreement on Rules of Goods Transit. Het grote verschil zit hem in de manier waarop de waarde van goederen wordt bepaald waarop douanerechten worden geheven.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Het Staatscentrum voor Sanitaire Epidemiologische Controle van het ministerie voor Gezondheid en het Staatscentrum voor Veterinair Toezicht van het ministerie van Landbouw en Landwinning zijn verantwoordelijk voor het sanitair-epidemiologisch, veterinair en fytosanitair toezicht in Tadzjikistan in overeenstemming met de wet op de voedselveiligheid (2012). Het agentschap voor Normalisatie, Metrologie, Certificering en Handelsinspectie (Tajikstandart), dat verbonden is aan het ministerie van Economie en Handel en dat over 30 erkende laboratoria beschikt, verzekert dat de normen in acht worden genomen en voorkomt dat verboden of niet-conforme voedingsproducten op de markt komen, in overeenstemming met de wet op de certificering van producten en diensten (2002) en de wet op de normalisatie (2010).

Normen en certificering

De invoerder moet voor een breed scala aan producten een gelijkvormigheidsattest voorleggen om aan te tonen dat die aan de plaatselijke normen voldoen. Het certificaat is verplicht om een reeks goederen vastgelegd door het Agency for Standardization, Metrology, Certification and Trade Inspection (TajikStandart) te kunnen inklaren. Het Agentschap is lid van de International Organization for Standardization (ISO). Zijn website www.standard.tj bevat een overzicht van nationale normen en technische voorschriften die u kunt raadplegen. De meeste Tadzjiekse normen komen in grote lijnen overeen met internationaal aanvaarde normen.

Voor de volgende goederen geldt specifiek dat ze aan de normen moeten voldoen:

 • vlees, zuivelproducten en andere producten van dierlijke oorsprong
 • verse groenten en fruit en andere producten van plantaardige oorsprong
 • levensmiddelen
 • koffie en thee
 • alcoholische dranken en tabaksproducten
 • geneesmiddelen en cosmetica
 • verf en lakken
 • meststoffen
 • andere chemische stoffen, bv. gewone huishoudchemicaliën zoals detergenten, oppervlaktereinigers en ontsmettingsmiddelen
 • boeken en tijdschriften
 • vloerkleden, textiel, sommige kleding en schoenen
 • metaal en metallurgische producten
 • elektrische apparaten
 • meubels
 • speelgoed

Initieel mogen alle goederen zonder gelijkvormigheidsattest worden ingevoerd, zolang ze niet in het vrije verkeer worden gebracht tot de certificeringsprocedure is afgelopen. 

Er is een bijzonder gelijkvormigheidsattest van het Main Department for State Secret Protection vereist voor de invoer van bepaalde informatieverwerkende apparatuur zoals gegevensverwerkende apparatuur, communicatieapparatuur of geluids- en video-opnameapparatuur.

Naast het vereiste gelijkvormigheidsattest past Tadzjikistan ook sanitaire en epidemiologische certificeringsprocedures toe. Die zijn voor een ruim scala producten verplicht. Voor meer informatie verwijzen we naar het document 'Sanitary and Epidemiologic Certificate'.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Volgens het Douanewetboek mogen bepaalde grondstoffen niet worden ingevoerd omwille van de nationale veiligheid; om de openbare orde, de goede zeden of de gezondheid te beschermen; om fauna, flora of het milieu te beschermen; om kunst, historische en archeologische waarden van Tadzjikistan en andere landen te beschermen; om (intellectuele) eigendom te beschermen; om de belangen van de eigen consumenten en andere rechtmatige belangen van Tadzjikistan te beschermen. Voor de invoer van alcohol en tabakswaren gelden een vergunningsplicht en wettelijke beperkingen.

Specifieke vragen over reglementering?

Neem contact op met onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Tadzjikistan