U bent hier

Zakendoen in Sri Lanka

Uw eerste stappen op de markt

Mogelijke manieren om de markt te benaderen:

  • oprichten van een onderneming, een filiaal of een franchise
  • partnerschap aangaan
  • agenten/verdelers aanstellen

De Centrale Bank van Sri Lanka heeft een 'Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka' (Gids met een stappenplan voor zakendoen in Sri Lanka). Ook vindt u daarin relevante informatie voor het oprichten van een onderneming in Sri Lanka. Enkele interessante links:

Toegestande ondernemingsvormen

Limited Companies (naamloze vennootschappen)

Opmerking: als u een particuliere onderneming wil registreren waarvan de aandelen aan een buitenlandse investeerder zijn uitgegeven, moet u al dan niet de toestemming van het BOI krijgen, op voorwaarde dat de beperkingen niet werden geschonden uit deel 3 van het buitengewone publicatieblad nr. 1232/14 van 19 april 2002, gepubliceerd in overeenstemming met de Exchange Control Act (deviezenwet – hoofdstuk 423 van het CLE). Bij het opstellen van de statuten, is de vermelding van Primary Objects verplicht. (Bron: Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka).

Buitenlandse onderneming in Sri Lanka

Komen in aanmerking voor registratie:

Elke onderneming of rechtspersoon met zetel buiten Sri Lanka, die in overeenstemming met de Exchange Control Act (deviezenwet) toestemming heeft gekregen, met inachtneming van de uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gepubliceerd in de Government Gazette (publicatieblad van de regering) nr. 1681/10 van 22 november 2010 en die 

  • na de vastgelegde datum een zetel in Sri Lanka heeft opgericht; of
  • voor de vastgelegde datum een zetel in Sri Lanka heeft opgericht en op de vastgelegde datum nog steeds een vaste zetel in Sri Lanka blijft aanhouden.

(Bron: Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka)

Offshoreonderneming in Sri Lanka

Contactgegevens:

Registrar General of Companies
Department of the Registrar of Companies
'Samagam Medura'
400, D. R. Wijewardena Mawatha
Colombo – 10
Sri Lanka
T: +941 12 68 92 08/09/11
E: registrar@drc.gov.lk
www.drc.gov.lk

Het 'Department of the Registrar of Companies' is verantwoordelijk voor het opzetten van ondernemingen in Sri Lanka. Meer informatie vindt u op de volgende websites:

http://www.drc.gov.lk/App/comreg.nsf?Open
http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_org&Itemid=4&id=4&task=org&lang=en
http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_info&id=482&task=info&lang=en
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sri-lanka/starting-a-business/
http://www.companyregistrationlanka.com/

Afhankelijk van de gekozen ondernemingsstructuur verschillen de fiscale en wettelijke verplichtingen.

Het Board of Investment of Sri Lanka (BOI - Investeringsbureau) kan helpen bij het opzetten van een onderneming. Afhankelijk van de omvang van de investering biedt het BOI fiscale incentives en fiscale vrijstellingen. Meer informatie vindt u op:

http://www.investsrilanka.com/
http://www.investsrilanka.com/setting_up_in/section_16_17_sda
http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_org&Itemid=4&id=107&task=org&lang=en

Er zijn geen specifieke wetten voor het contractueel aanstellen van Sri Lankaanse agenten door buitenlandse opdrachtgevers.

Board of Investment of Sri Lanka

Het Board of Investment of Sri Lanka gaat over de goedkeuring van volgende projecten:

• bevorderen van buitenlandse investeringen
• het opzetten van een nieuwe onderneming met een buitenlandse aandeelhouder
• de transfer of uitgave van nieuwe aandelen in een bestaande niet-BOI-onderneming aan buitenlandse investeerders

Het BOI biedt volgende diensten aan:

• hulp bij investeringen
• hulp bij visumaanvragen
• technische goedkeuringen
• milieuvergunningen
• juridische diensten
• diensten voor investeerders
• arbeidsverhoudingen
• zonebeheer
• digitale aanvragen
• kadaster
• vinden van partners
• lokale onlineverkoop

Contactgegevens: 
Chairman Board of Investment of Sri Lanka
Level 26, West Tower
World Trade Centre
Echelon Square
Colombo – 01
Sri Lanka
T: +941 12 43 89 72 / 42 70 71
Contactpersoon: Executive Director (Investment)
E: infoboi@boi.lk
www.investsrilanka.com of www.boi.lk

Bankrekening – Buitenlandse investeerders

Soorten bankrekeningen

  • Special Foreign Investment Deposit Accounts – SFIDA

Burgers van buitenlandse staten, Sri Lankaanse burgers die buiten Sri Lanka verblijven, rechtspersonen met zetel buiten Sri Lanka en buitenlandse institutionele investeerders.

Een SFIDA kan in alle aangewezen valuta of in Sri Lankaanse roepies (LKR) worden gehouden. Toegestane ontvangsten omvatten de opbrengsten van inkomende overschrijvingen en vreemde valuta die de rekeninghouder het land binnenbrengt. Uitgaven naar andere SFIDA, transfers naar FCBU-rekeningen, uitgaande overschrijvingen en betalingen van rekeninghouder in Sri Lanka zijn toegestaan. Een SFIDA is vrijgesteld van inkomstenbelastingen, voorheffingen en andere heffingen.

  • Securities Investment Account – SIA

Sri Lankanen die niet in Sri Lanka verblijven, buitenlanders die al dan niet in Sri Lanka verblijven, rechtspersonen met zetel buiten Sri Lanka, buitenlandse institutionele investeerders.

Een SIA laat toe om te investeren in overheidsobligaties (schatkistcertificaten en staatsobligaties), obligaties, aandelen van ondernemingen met zetel in Sri Lanka en beleggingen van unit trusts (gemeenschappelijke beleggingsfondsen) in Sri Lanka. Alle winsten uit voornoemde investeringen kunnen worden overgemaakt op diezelfde SIA en worden overgemaakt worden naar een bestemming buiten Sri Lanka.

  • Inward Investment Account – IIA

Ondernemingen met zetel buiten Sri Lanka die als buitenlandse onderneming zijn geregistreerd in overeenstemming met de Companies Act (Wetboek van Vennootschappen), nr. 7 van 2007 en die zaken mogen doen in Sri Lanka via een zetel zoals een vestiging, een projectonderneming, een verbindingskantoor, een vertegenwoordiging of een vergelijkbaar kantoor.

Initieel kan de moederonderneming met zetel buiten Sri Lanka een rekening openen die vervolgens wordt overgezet op naam van de onderneming die in Sri Lanka wordt opgezet, mits voorlegging van een gewaarmerkt afschrift van het Certificate of Registration (inschrijvingsbewijs). Toegestane ontvangsten zijn roepie-opbrengsten van inkomende geldovermakingen, ontvangen in converteerbare vreemde valuta en lokale inkomsten van de buitenlandse onderneming. Uitgaven omvatten winst, royalty's, franchise of vergelijkbare betalingen of surplusfondsen na belastingen.

  • Rupee Accounts for Non-Resident Sri Lankan Investment – RANSI

Dit is een speciale rekening om Sri Lankaanse burgers die buiten Sri Lanka verblijven, aan te moedigen om hun inkomsten in vreemde valuta over te maken om in Sri Lanka te investeren.

Toegestane inkomsten omvatten inkomende overschrijvingen, inkomsten van de verkoop/vereffening van investeringsopbrengsten uit de fondsen op de rekeningen. Uitgaven omvatten investeringen in aandelen, overheidsobligaties, obligaties en beleggingen in unit trusts en andere financiële activa en reële activa zoals grond en gebouwen.

(Bron: Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka)

Juridische overwegingen

De wetgeving en het rechtssysteem in Sri Lanka zijn op de Britse wetgeving gebaseerd.

Het Romeinse en Nederlandse recht of lokale wetten zoals het Kandyan-recht of Thesavalamai-recht kunnen van toepassing zijn op eigendommen en erfenissen. Meer informatie vindt u op: http://www.treasury.gov.lk/legal-affairs.html

Normen en technische voorschriften

Het Sri Lanka Standards Institution (SLSI) is de nationale normalisatieorganisatie van Sri Lanka en lid van de International Organization for Standardization (ISO). Meer informatie vindt u op:
• http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2091
• http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_org&Itemid=4&id=103&task=org&lang=en
• http://www.slsi.lk

Op consumentengoederen die naar Sri Lanka worden uitgevoerd, moet de Maximum Retail Price (MRP of maximumprijs) worden vermeld. De informatie op etiketten van voedingsproducten moet in het Engels, Singalees en Tamil worden vermeld. Vooraf moet de goedkeuring voor etiketten en verpakkingen worden aangevraagd bij de Cosmetics, Devices and Drugs Authority en bij de SLSI. Meer informatie over de 'Cosmetics, Devices and Drugs Authority of Sri Lanka' vindt u op:
• http://www.cdda.gov.lk/
• http://www.cdda.gov.lk/index.php?option=com_product&Itemid=127
• http://www.cdda.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=84&lang=en
• http://www.cdda.gov.lk/index.php?option=com_contactmap&view=contactmap&id=1&Itemid=87&lang=en

Intellectuele eigendom (IE)

De Sri Lankaanse IE-wetgeving erkent de volgende vormen van intellectuele eigendom:
• industriële vormgeving;
• octrooien
• handelsmerken
• auteursrecht
• schema's van geïntegreerde schakelingen

Het is raadzaam dat ondernemingen hun IE registreren bij het 'National Intellectual Property Office (NIPO)' om inbreuken te voorkomen. Meer informatie over het NIPO vindt u op: http://www.nipo.gov.lk/ 

Belastingen en douane

De Sri Lankaanse fiscale structuur voor ondernemingen kan complex zijn. Daarom is het advies van een accountant cruciaal.

Zodra de onderneming is ingeschreven, kan u contact opnemen met het Department of Inland Revenue voor:
• een Value Added Tax of VAT-nummer (btw-nummer)
• een Tax Identification Number (TIN) (fiscaal identificatienummer)
• informatie over andere belastingen en tarieven

Het BOI (Board of Investment of Sri Lanka) kan vrijstellingen verlenen voor bepaalde wetgeving, zoals die i.v.m. belastingen, deviezenbeperkingen en douane als een project bepaalde investeringsdrempels overschrijdt. Meer' informatie over het 'Sri Lanka Inland Revenue Department' vindt u op:
• http://www.ird.gov.lk/en/sitepages/default.aspx
• http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_org&Itemid=4&id=64&task=org&lang=en

Value Added Tax (VAT) (Belasting over toegevoegde waarde of BTW) 

Het btw-percentage bedraagt 12%.

Meer informatie over btw vindt u in de 'Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka' van de Sri Lankaanse Centrale Bank.
Referentiewebsite: http://www.cbsl.gov.lk/htm/english/10_pub/p_5.html.

Vennootschaps- en inkomstenbelasting 

Detailinformatie over vennootschapsbelasting vindt u in de 'Step-by-step Guide to Doing Business in Sri Lanka' van de Sri Lankaanse Centrale Bank. 
Referentiewebsite: http://www.cbsl.gov.lk/htm/english/10_pub/p_5.html.

Voor werknemers gelden onder meer de volgende belastingen:
• Pay As You Earn (PAYE) (bronheffing)
• Employees Provident Fund (EPF) (voorzieningsfonds voor werknemers)
• Employees’ Trust Fund (ETF) (trustfonds voor werknemers)

Douane

De Sri Lanka Customs Authority verschaft informatie over de douanewetgeving en -procedures. Meer informatie vindt u op: http://www.customs.gov.lk/

Zakelijk gedrag

Sri Lankaanse zakenlui spreken doorgaans Engels en hun zakelijke aanpak is vrij westers. 
Soms geven vrouwen of mannen er de voorkeur aan om iemand van het andere geslacht geen hand te geven. Wacht even en kijk of de persoon de hand uitsteekt.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Sri Lanka