U bent hier

Sri Lanka in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka (22 mei 1972)
Hoofdstad
Colombo - 753.933
Oppervlakte
65.610 km² (= 2,1 x België)
Aantal inwoners
22.053.488
Staatshoofd
President Maithripala Sirisena
Regeringsleider
Eerste minister Ranil Wickremesinghe
Taal
Sinhala, Tamil, Engels
Munt
Sri Lankaanse roepie (LKR) Wisselkoers
Belangrijke steden
Colombo District (2.3 miljoen inwoners), Kandy (1.2 miljoen inwoners), Galle (1.1 miljoen inwoners), Jaffna (597.000 inwoners), Trincomalee, Dehiwala-Mount Lavinia, Moratuwa
Belangrijke steden
In totaal zijn er in Sri Lanka meer dan 20 belangrijke steden. (www.census2011.co.in/city.php)
Meer weten
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html ; country.eiu.com/sri-lanka ; adb.org/countries/sri-lanka/main

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
81 miljard USD (522 miljard USD in België)
BBP/Capita
3.694 USD (45.189 USD in België)

Economische vooruitzichten

Politieke situatie

De verkiezingen in januari 2015 die Maithripala Sirisena tot president van het land maakten, waren een keerpunt voor Sri Lanka. De vorige regering onder leiding van Rajapakse werd vaak beschuldigd van nepotisme en corruptie. Ze gaf ook de voorkeur aan betrekkingen met Rusland en China en zorgde er met haar autocratische benadering van mensenrechten en persvrijheid voor dat de relaties met het Westen bekoelden. Er zijn gerechtelijke onderzoeken gestart naar vermoedelijk te duur betaalde luchthavens en autowegen die met Chinese hoogrentende leningen werden gefinancierd. Tijdens het presidentschap van Rajapakse groeide China uit tot de belangrijkste kredietverstrekker voor infrastructuurvoorzieningen.

Om de nalatenschap van de vorige regering recht te zetten, richtte Ranil Wickramasinghe, de eerste minister van Sri Lanka, eind 2015 binnen het kabinet een subcommissie op om het uitvoerende presidentschap af te schaffen, om een nieuwe grondwet op te stellen en om het kiessysteem verder bij te sturen. Verschillende grote projecten die tijdens het vorige bestuur werden opgestart, zijn stopgezet. In het afgelopen jaar vonden meerdere staatsbezoeken op hoog niveau plaats naar de VS, India en Europa.

In 2014 bedroeg het bbp van Sri Lanka 74,9 miljard dollar. 61,7% van het bbp is afkomstig van diensten, 30,1% van de industrie en 8,3% van de landbouw. Het land exporteert vooral kwaliteitskleding (goed voor 41% van de totale uitvoer in 2014), thee (13,5%), producten op basis van rubber (7,5%), producten op basis van kokosnoot (4,5%), edelstenen (3%), vis (2,2%) en kruiden (2%).

Na het beëindigen van het burgerconflict in 2009 zijn de economische vooruitzichten voor Sri Lanka gevoelig verbeterd. De economie groeit gestaag (meer dan 6% in 2012 en 2013), maar er zijn bijkomende economische hervormingen nodig om blijvende groei te verzekeren. Belangrijkste troeven zijn de vrij goed opgeleide arbeidskrachten, de groeiende diensteneconomie en de strategische ligging van Sri Lanka op de belangrijkste zeeroute tussen oost en west. Sri Lanka was een van de stichtende leden van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en was altijd al een van de drijvende krachten achter de liberalisering van de handel in de regio.

Hoewel Sri Lanka in 2010 de status van middeninkomensland heeft verworven, zijn er aanzienlijke verschillen in inkomen, infrastructuur en toegang tot basisdiensten in het land. In sommige delen blijft de armoede hoog. Sri Lanka wordt niettemin gekenmerkt door een hoge alfabetiseringsgraad (91%), een hoge levensverwachting (75 jaar) en een laag kindersterftecijfer (14 per 1.000 levend geboren kinderen).

De dienstensector is goed voor bijna 60% van het bbp. Productie – de snelst groeiende sector – is goed voor bijna 30% van het bbp, met als dominante bedrijvigheid de kledingnijverheid. En hoewel de landbouwsector aan belang voor de economie inboet, is die nog steeds goed voor ongeveer 11% van de nationale productie. Bovendien stelt deze sector meer dan een derde van alle arbeidskrachten tewerk. De publieke sector blijft groot en de staat blijft dominant aanwezig in de sectoren financiën, nutsvoorzieningen, gezondheid en onderwijs.

Economisch overzicht

Sri Lanka telt ongeveer 21 miljoen inwoners en is een handels- en overslagknooppunt voor Zuid-Azië. Door zijn geografische ligging kan het een markt van 1,6 miljard mensen bereiken. Het land heeft een sterke en groeiende middenklasse. Velen uit die middenklasse hebben directe banden met Europa via werk, studies of familieleden, waardoor ze ook vertrouwd zijn met Europese producten.

In Sri Lanka zijn al enkele grote Belgische bedrijven gevestigd: United Tobacco Products (UTP), Agfa Gevaert, Janssen Pharmaceutica, Reynaers Aluminium, Besix enz.

Enkele voordelen voor Belgische bedrijven die naar Sri Lanka willen exporteren:

  • velen spreken Engels;
  • het land heeft sterke historische banden en handelsrelaties met Europa;
  • het handelsrecht is gebaseerd op het Britse recht;
  • het land staat het hoogst genoteerd in de ranglijst voor het beste ondernemingsklimaat in Zuid-Azië van de Wereldbank;
  • toegangsland tot de Indiase markt via een vrijhandelsovereenkomst.

Enkele van de sterke punten van de Sri Lankaanse markt:

  • sterke economie;
  • hooggekwalificeerde en hoogopgeleide arbeidskrachten;
  • logistiek knooppunt voor de Zuid-Aziatische regio.

Sri Lanka en de EU

De belangrijkste handelspartners van Sri Lanka zijn de VS en de EU. De EU is de grootste exportmarkt voor het land en de op twee na belangrijkste leverancier van ingevoerde goederen. In 2014 was de EU goed voor 31% van de export en 12% van de import. De EU investeerde in 2014 voor 535 miljoen dollar in Sri Lanka.

In maart 2017 heeft Sri Lanka zijn SAP+-status terug gewonnen.  Dit leidde tot een verhoging van de export van textiel- en visproducten richting EU.  Begin 2015 voerde de EU een verbod in op invoer van vis uit Sri Lanka, omdat diepzeevissersboten niet met een satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen waren uitgerust. Dat is intussen rechtgezet en in april 2016 werd het verbod opgeheven.

Buitenlandse betrekkingen

Sri Lanka speelt een actieve rol in de South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC of Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale Coöperatie) en maakt ook deel uit van de South Asian Free Trade Area (SAFTA of Zuid-Aziatische vrijhandelszone). SAARC is een regionale organisatie waar ook India, Nepal, Bangladesh, de Maldiven, Bhutan, Afghanistan en Pakistan deel van uitmaken. Door politieke problemen is SAARC een van de minst geïntegreerde regio's ter wereld en is er heel wat ruimte voor grotere bilaterale handelsvolumes.

Al meer dan tien jaar heeft Sri Lanka een algemene economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met India. Na het aftreden van de regering Rajapakse zijn inspanningen geleverd om de handelsbetrekkingen met India te versterken en te verdiepen. Sri Lanka heeft intussen ook een vrijhandelsovereenkomst met Pakistan gesloten. Het land komt ook in aanmerking voor het Noorse Stelsel van Algemene Preferenties Plus (SAP+).

Bureaucratie en corruptie

Bureaucratie, nepotisme en een gebrek aan transparantie kenmerken het ondernemingsklimaat in Sri Lanka. In 2015 stond Sri Lanka op plaats 83 in de corruptie-index van Transparency International, en India op plaats 76.

Vrijhandelsovereenkomsten (FTA)

Sri Lanka heeft vrijhandelsovereenkomsten (FTA) met India, Bangladesh en Pakistan waardoor lagere invoertarieven in die landen gelden. Maar die gelden niet voor alle goederen en diensten. Met Indië zal er eveneens een 'Economic and Technology Co-operation Agreement' gefinaliseerd worden in 2018.  Ook staat Sri Lanka op het punt om een FTA met China te sluiten.  

We vermelden dat India, China, de VS, het VK, Duitsland, Frankrijk en Zuid-Korea sterk vertegenwoordigd zijn in Sri Lanka.

Sri Lanka heeft een vrijhandelsakkoord ondertekend met Singapore in februari 2018 en dit akkoord zal in voege treden van zodra de anti-dumping regels zijn goedgekeurd.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Sri Lanka