U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Alle informatie voor Singapore is te vinden op: www.customs.gov.sg.

Singapore is een vrijhandelshaven en heft dus weinig of geen invoerrechten. De enige rechten die worden geheven zijn de GST (BTW 7%) en accijnzen op alcoholproducten, tabak, auto’s en andere voertuigen. Voor alle ander producten zijn er GEEN invoerrechten. Een overzicht van de hoge accijnzen en heffingen kan gevonden worden op : http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/val/List+of+Dutiable+Goods.html.  Men noemt dit de "sin taks' - zonde belasting - omdat het de facto heffingen zijn voor het gebruik van zaken die niet goed zijn voor het milieu of de gezondheid.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Alle informatie omtrent de fytosanitaire bepalingen in Singapore kunnen gevonden worden op: www.fsa.gov.sg.

The Food Singapore Agency is het agentschap dat een accreditatie geeft aan de bedrijven die voedingsproducten wensen in te voeren. 
 
Voor de import van landbouwproducten is een toelating van de FSA nodig. De volledige procedure kan teruggevonden worden op: https://www.sfa.gov.sg/food-import-export/commercial-food-imports
 
Het proces gaat als volgt: De Vlaamse exporteur download de nodige documentatie van de website van SFA. Deze documentatie, samen met eventueel alle informatie over het productieproces wordt doorgezonden naar het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) (www.favv.be). Na goedkeuring wordt de documentatie verzonden naar de ambassade in Singapore, die dit doorzendt naar het Singaporees agentschap. Na controle wordt de goedkeuring gegeven en worden zowel de ambassade als het agentschap voor voedselveiligheid geïnformeerd. Vanaf het akkoord kan de Vlaamse onderneming starten met de export.

Normen en certificering

Het agentschap Enterprise Singapore is verantwoordelijk voor het beheren van het Singapore Standardisation Programme dmv het door de industrie geleide Singapore Standards Council. Meer info: https://www.singaporestandardseshop.sg/. Consumentenbescherming is geregeld door de Consumer Protection (Fair Trading) Act, meer info op https://www.cccs.gov.sg/legislation/consumer-protection-fair-trading-act 

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

IPR-bescherming

De “South-East Asia IPR SME Helpdesk”, een project gesteund door de Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in de landen van Zuidoost-Azië via gratis informatieverstrekking en diensten (gratis eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, handleidingen, e-learning modules, case studies, events en webinars). De South-East Asia IPR SME Helpdesk werkt vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam, meer bepaald voor de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Meer info: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Singapore