U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Voeding

Singapore heeft een goed ontwikkelde voedingssector en een zeer gedifferentieerd aanbod, temeer omdat het land de meest open economie heeft van Zuidoost-Azië. Concreet zijn er geen invoerrechten op voeding, enkel op alcohol (en auto's, petroleum, tabaksproducten), en de invoerreglementering is transparant en relatief eenvoudig in vergelijking met omringende landen.

Lokale visbedrijven, groenten- en champignonbedrijven zorgen samen met een handvol boerderijen voor minder dan 10% van de totale productie van landbouw- en visproducten, de rest wordt ingevoerd. Het is echter de ambitie van de overheid om dit op te voeren naar 30% tegen 2030 om aldus een grotere voedselveiligheid te garanderen. Dit opent mogelijkheden voor bedrijven met innovatieve landbouw en visserij technologie zoals urban farming, aquaculture en alternatieve proteïne.

De voedselverwerkende sector telde 48.000 werknemers in 2017 en droeg 1,1% of 4,3 miljard Singapore Dollar bij aan de economie. De sectororganisatie Singapore Food Manufacturing Association (SFMA) is dan ook goed vertegenwoordigd en streeft ernaar competitief te blijven, ondanks de hoge loon- en werkingskosten in Singapore. Deze voedingsbedrijven zijn steeds op zoek naar nieuwe technologieën en innovaties, wat ook mogelijkheden biedt voor Vlaamse bedrijven. Het FIRC (Food Innovation and Resource Centre) is het Singaporese centrum dat deze inspanningen coördineert. Ook hier is de ambitie groot en streeft men ernaar om tegen 2025 de leider voor voeding en voedingsstoffen in Azië te worden. Meer info kan gevonden worden op https://www.enterprisesg.gov.sg/industries/type/food-manufacturing/indus... . 

De voedingsretailmarkt wordt gedomineerd door 3 grote retail groepen:  

 • Fairprice (deel van NTUC, de werknemersorganisatie van Singapore) 
 • Coldstorage (deel van de Dairy Farm International, een groep uit Hongkong)  
 • Sheng Siong

Iedere groep heeft supermarkten die zich richten tot een ander cliënteel. Fairprice, met een marktaandeel van 60% heeft de merken Fairprice Xtra (hypermarkt), Fairpice Finest (gespecialiseerde high-end supermarkt), Fairprice (supermarkt) en Fairprice Express & Cheers (buurtwinkel). Coldstorage richt zich meer op de expat en high-end markt met Giant (hypermarkt & supermarkt), Coldstorage (supermarkt) en The Marketplace (high-end supermarkt). Sheng Siong heeft enkel supermarkten. De grotere retailers importeren meestal rechtstreeks.    

Naast deze supermarkten, zijn er ook speciaalzaken met allerlei delicatessen en speciale gerechten, producten of concepten. Deze speciaalzaken richten zich vooral tot de expat gemeenschap en het high-end cliënteel van Singapore.

 • Little Farms met verse en ethische producten 
 • Culina met een hele reeks vestigingen binnen de top-range van Fairprice en een focus heeft op vlees maar ook vis/zeevruchten, dranken en delicatessen in zijn aanbod heeft
 • Taste/Swiss Butchery en Huber's Butchery zijn zoals de naam het aangeeft winkels met een heel uitgebreide reeks aan vleeswaren maar ook kazen, dranken, seizoenartikelen en andere droogwaren
 • The Source Bulk Foods en de The Scoop Wholefoods zijn zero waste bulk winkelketens
 • Ryan's Grocery is gespecialiseerd in bio en glutenvrij 

Singapore heeft ook tal van "wet markets" te vergelijken met de gewone markten in België. Over het eiland zijn er ook tal van "Hawker Centers", kleine kraampjes waar je allerlei bereide gerechten kan kopen en dan in een gemeenschappelijke ruimte kan benutten. Toelevering aan deze markten gebeurt via retailers en distributeurs. 

E-commerce retailing voor voeding was al populair, maar hoewel de retailers open bleven heeft de Covid-19 crisis er voor gezorgd dat de vraag exponentieel gestegen is gedurende de lockdown. Naast de grote supermarkten en speciaalzaken met hun eigen e-commerce platformen, zijn er ook enkele online only retailers zoals de startup "Redmart" , dat in 2016 werd overgenomen door Lazada/Alibaba  en volledig in het Lazada platform geïntegreerd werd, blijft een populaire voeding en dranken e-marktplaats. Andere spelers zijn o.a. AmazonOpentastePurely fresh

Singapore heeft in normale tijden een belangrijke toeristische en MICE sector, waarvan tal van hotels, restaurants en cafés kunnen genieten. In 2019 waren er net geen 20 miljoen bezoekers, vooral aangetrokken door de talrijke shopping centra, het toeristisch uitgebouwde Sentosa eiland met Universal Studio's, Marina Bay Sands, Jewel en tal van attracties en niet te vergeten de twee casino's, die vooral een Chinees publiek aantrekken. Maar Singapore trekt ook veel medische toeristen aan uit omringende landen waar de gezondheidszorg niet zo hoogstaand is, alsook veel zakenlui voor internationale beurzen en conferenties.

De toeristische sector wordt gedomineerd door foodservice bedrijven en de toelevering gebeurt via distributeurs en importeurs. Foodservice bedrijven zijn steeds op zoek naar nieuwe producten en bieden dus veel potentieel voor Vlaamse bedrijven. FIT Singapore heeft een goed overzicht van deze toeleveranciers. Ook de Singapore Restaurant Association en de Singapore Chefs Association vormen hiervoor goede informatiebronnen.

Import van voeding wordt gecontroleerd door het SFA, Singapore Food Agency dat in 2019 het vroegere AVA, de Agri-Food Veterinary Authority of Singapore, het "FAVV" van Singapore heeft vervangen alsook bepaalde functies overnam van het NEA en HSA. SFA is verantwoordelijk voor import en export van voeding, voedingsproductie, landbouw, voedingsdistributie, onderzoek en technologie.  Vlees en verwerkte vleesproducten hebben een goedkeuringscertificaat nodig. Aangezien het deel uitmaakt van de strategie van Singapore om de bronnen van voeding te diversifiëren benadert SFA proactief landen om invoerakkoorden af te sluiten.

Labelen is eenvoudig: men kan stickers gebruiken, doch elk product moet minimaal het volgende vermelden in het Engels: de importeur, het land van herkomst, de ingrediënten en de vervaldag.

Noteer dat Singapore de ideale testmarkt is voor nieuwe producten. Door de grote buitenlandse gemeenschap (expats en toeristen) en de gemengde inheemse gemeenschap (Chinezen, Maleisiërs en Indiërs) is er een goede mix en is het steeds mogelijk nieuwe producten te testen voor de Aziatische markt. Interessante trends zijn bv. halal voeding, organische producten en "functional food". Tenslotte ontdekt men meer en meer de voordelen van diepvries, zeker ook naar aanleiding van Covid-19, niet enkel voor vleesinvoer maar ook voor groenten en fruit.

Singapore is historisch steeds een hub geweest voor import en export. Dankzij de aanwezigheid van de diepzeehaven en de luchthaven worden veel producten doorgevoerd naar de landen van Zuid- en Zuidoost-Azië.   

De belangrijkste beurs is Food Hotel Asia die om de 2 jaar doorgaat in Singapore Expo en die een zeer goede beurs is voor alle landen in Zuidoost Azië maar ook bezoekers uit het Midden-Oosten, het Verre Oosten en Oceanië aantrekt. FIT neemt hier steeds met een indrukwekkende stand aan deel maar helaas werd de beurs van 2020 uitgesteld, normaal gezien gaat de beurs in 2022 door in september. Andere gespecialiseerde beurzen zijn o.a.:  

Meer informatie in volgende marktstudies

Milieutechnologie en duurzame ontwikkeling

Deze sectoren zijn een prioriteit voor de Singaporese overheid. Net zoals Vlaanderen heeft Singapore weinig eigen natuurlijke rijkdommen en is het voornamelijk afhankelijk van import voor haar water- en energienoden. Bovendien begint ook Singapore zich voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering door middel van kustbescherming, als bescherming tegen een stijgende zeespiegel en overstromingen.

Milieutechnologie is een ruime term en dekt onder meer: water, afvalverwerking, (hernieuwbare) energie, energie-efficiënte producten en het verhandelen van CO2-normen, maar ook landgebruik en de voedselketen vallen hieronder. Er zijn natuurlijk ook duidelijke links naar concepten zoals het circulaire verhaal en Smart city/Nation.

Singapore bekijkt de ganse uitdaging rond duurzame ontwikkeling dan ook holistisch, wat ook blijkt uit het recent hervormde superministerie van Sustainability and Environment, dat voor alle bovenstaande zaken bevoegd is. In deze legislatuur mochten we ook de bekwame minister Grace Fu terug verwelkomen, om dit verhaal te trekken.

Water

Singapore heeft slechts een beperkte landmassa om water op te vangen en weinig natuurlijk waterlopen. In de beginjaren werd Singapore vaak geconfronteerd met afwisselend droogte, overstromingen en water tekort. Singapore heeft ook geen aanzienlijke natuurlijke aquifers, waaruit het water kan bronnen. Deze uitdagingen zetten Singapore ertoe aan om water als een strategisch goed te aanzien en ambitieuze plannen uit werken om een duurzame watervoorziening te garanderen.

Het feit dat Singapore initieel voor 60% afhankelijk was van waterbevoorrading vanuit het naburige Maleisië is hier niet vreemd aan. Om onafhankelijker te worden van Maleisië heeft Singapore nu een robuust waterplan uitgewerkt dat bekend staat als de ‘Four National Taps’. Deze 4 bronnen voor water zijn de waterreservoirs, ontziltingsinstallaties, water-invoer uit Maleisië (dat op termijn verder afgebouwd moet worden) en de NEWater (waterzuivering)installaties. Singapore hoopt tegen 2060 volledig onafhankelijk te zijn van ingevoerd water (uit Maleisië).

Het land blijft inzetten op het verder uitbouwen van deze water-infrastructuur. Recent werd een netwerk van tunnels uitgebouwd (Het Deep Tunnel Sewerage System / DTSS) om alle afvalwater van het ganse eiland op te vangen en naar drie gecentraliseerde waterverwerkingsinstallaties te voeren. Deze tunnels zijn momenteel afgewerkt en de aandacht gaat nu naar de uitbouw van de eigenlijke verwerkingsinstallaties, die online zullen komen.

PUB is het agentschap dat instaat voor de coördinatie van het ganse waterplan, alsook het eigenlijke beheer van alle infrastructuur en waterbedeling.

Er zijn tal van opportuniteiten voor onze Vlaamse bedrijven in de watersector. Alle projecten kan men vinden op de PUB website, alsook op de algemene tender website van de Singaporese overheid  . Regelmatig worden er ook de Water Innovation Challenges gelanceerd waarbij gezocht wordt naar innovatieve oplossingen. Deze staan ook telkens open voor buitenlandse bedrijven.

PUB opende recent ook Water Exhange waar het alle innovatie rond water wil bundelen en ook buitenlandse bedrijven verwelkomt om op te starten en lokaal te schalen.

De grote waterverwerkingsinstallaties (aan de uiteinden van het DTSS) zijn de belangrijkste waterprojecten die momenteel in planning- en uitvoeringsfase zijn.
Verder zien we ook dat bepaalde oudere waterinstallaties aan vernieuwing toe zijn. Ook de private sector investeert, omwille van de strenge wetgeving, in watertechnologie. 
Daarnaast zien we zowel publieke als private investeringen voor de preventie tegen (de gevolgen van) overstromingen en er is een ambitieus plan opgesteld rond kustbescherming met onder andere mangrovebossen, inpoldering en harde infrastructuurwerken.

Het belangrijkste water-event in Singapore is de tweejaarlijkse Singapore International Week

Afval

Afval in Singapore wordt momenteel nog voornamelijk verbrand in enkele mega- afvalverbrandingsinstallaties (WtE). De overblijvende bodem-assen worden dan weer gebruikt om aan landwinning te doen op het eiland Semakau.

Singapore zoekt trouwens nog naar een meer duurzame oplossing voor het gebruik van die bodem-assen en wil deze graag op termijn inzetten in de aanmaak van bouwmaterialen.

Singapore wil echter ook afstappen van het integraal verbranden van afval en een meer gericht en divers afvalbeleid invoeren. Ze voeren daarom momenteel een campagne volgens het 3R-princiepe (Reduce, Reuse, Recycle) en Singapore wil zich ook ontpoppen als een land met een circulaire economie. Hiervoor is nog werk aan de winkel (zie hun meest recente cijfers rond recyclage) en ze kijken dan ook naar best-practices, o.a. het succesverhaal in Vlaanderen.

De aandachtspunten van NEA, het Singaporese milieuagentschap, met betrekking tot afval zijn momenteel de volgende afvalstromen:

 • E-Waste
 • Plasticafval
 • Voedselafval
 • Glasafval

Singapore kijkt met interesse naar andere landen en regio's, die interessante best-practices hebben. Vlaanderen is dan ook bekend en gekend in Singapore op vlak van afval- en materialenbeheer, bodembeheer, etc. 

Eén van de meest prestigieuze projecten die nu uitwerkt wordt is het Tuas NEXUS ‘Integrated Waste Management Facility’. Het is een ambitieus project waarbij de integratie diverse aspecten rond afval, recyclage en energie samenkomen.

De grote publieke projecten worden in Singapore telkens bekend gemaakt via de algemene site www.gebiz.gov.sg . Er bestaan een aantal innovatiefondsen, waar soms ook buitenlandse bedrijven aanspraak kunnen op maken (al dan niet in onder aanneming), die men hier kan terugvinden.

Het belangrijkste milieu-event in Singapore, is de tweejaarlijkse Clean Environment Summit. Deze valt trouwens traditioneel samen met de Singaporese Water Week.

Energie

Singapore is bijna volledig afhankelijk van import (164.7 Mtoe in 2019) voor al haar energienoden. Dit zijn dan voornamelijk petroleum producten.

De elektriciteit in Singapore wordt voornamelijk (93,2%) opgewekt door enkele mega-elektriciteitscentrales, die op aardgasdraaien. Het aandeel van hernieuwbare energie, voornamelijk solar (PV) is nog slechts beperkt.

In april 2022 stelde de regulator, EMA, een rapport voor over koolstofneutraliteit in de energiesector tegen 2050. Verschillende scenario's worden daarin bekeken. Terugkerende elementen in elk scenario is hernieuwbare energie (zon en geothermie), import van energie (moleculen en elektronen) en nieuwe technologieën (intellegente netwerken, SMR...).

Tegelijkertijd wordt ook rekening gehouden met een verregaande elektrificatie van het wagenpark, met een gefaseerde uitdoving van verbrandingsmotoren tegen 2030.

De jaarlijkse hoogmis voor alle energie-gerelateerde thema's is de Singapore International Energy Week - die meestal in oktober plaatsvindt. 


Smart Nation

Een van de meest ambitieuze projecten in Singapore is het Smart Nation programma met 3 luiken: digital economy, digital government & digital Society. Dit programma gaat verder dan het uitrollen van infrastructuur en technologie, maar wil een alomvattend concept van ‘slimme systemen en processen’ toepassen.

Enkele van de belangrijkste bouwstenen zijn:

 • National AI Strategy
 • National Digital Identity
 • e-Payments, met ook de link naar fintech
 • Smart Nation Sensor Platform – de uitrol van sensoren en andere IoT (Internet of Things) toepassingen
 • Smart Urban Mobility
 • Moments of Life – waarbij alle overheidsdiensten worden gebundeld, en als 1 geheel worden aangeboden aan de gebruikers
 • Open Data

Zowel de verschillende overheden, als de verschillende industrieën worden aangemoedigd te investeren in verdere automatisatie, en 'slimme' systemen. Alle technologie die ook bijkomend nog de nood aan manuele mankrachten vermindert, is zeer in trek. Dit is dus zeker een interessante kansrijke sector, voor alle bedrijven actief in IOT, mechatronica, etc.

Chemie

De ontwikkeling van Singapore als een globale strategische hub voor de chemiesector is o.a. een gevolg van de ontwikkeling van Jurong Island, een eiland voor de kust van Singapore waar een volledig geïntegreerde chemie- en energiecluster is ontwikkeld. In totaal werd er niet minder dan $S 50 miljard geïnvesteerd door bedrijven zoals Shell, Exxonmobil, Lanxess, BASF, Mitsui Chemicals, Sumitomo Chemicals, Evonik, Solvay etc..  Bovendien zijn er verschillende research centra geconcentreerd: ICES (Institute for Chemical and Engineering Sciences) en A*STAR (Agency for Sciences, Technology And Research).

Het succes van de uitbouw van de sector heeft onder meer te maken met het respect voor intellectuele eigendom, de beschikbaarheid van energiebevoorrading (o.a. van Brunei, Maleisië en Indonesië), een stabiele en veilige omgeving, geïntegreerde infrastructuur en de logistieke hub functie van de haven die het mogelijk maakt te exporteren naar de belangrijkste exportlanden.

Om zich verder te ontwikkelen, richt Singapore zich volop op de "specialty chemicals" en andere sectoren zoals offshore engineering, waterbehandeling en oliën. Anderzijds wil Singapore zich ook verder ontwikkelen op het vlak van alternatieve energie en propere energiebronnen zoals gas. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Singapore de grootste LNG terminal van Azië heeft gebouwd, niet enkel als basisgrondstof voor de chemie maar ook als energiebron voor de scheepsvaart.

De chemiesector is belangrijk voor Vlaanderen omdat het opportuniteiten biedt in consulting (bv voor veiligheid, opbouw van fabrieken, nieuwe processen), op vlak van logistiek (zowel inbound als outbound) maar ook bv voor engineering van de chemiefabrieken. Er zijn ook mogelijkheden in transport van componenten of van geproduceerde chemicaliën (inbound en outbound). Uiteraard zijn er ook mogelijkheden op het vlak van ondersteuning van logistieke processen. Een succesvol bedrijf is bijvoorbeeld Katoen Natie (Antwerpen) dat in Singapore gevestigd is en de belangrijkste behandelaar is van chemische producten in Singapore (zowel verpakking, verzending als levering). Zo is Katoen Natie verantwoordelijk voor 1/3 van de trafiek in de haven. De continue expansie van de chemiesector geeft tenslotte mogelijkheden voor onderhoud van de installaties maar ook voor het ontwerpen van nieuwe installaties.

Noteer tenslotte dat de export van chemicaliën het tweede belangrijkste exportproduct is van Vlaanderen naar Singapore. Deze producten worden soms lokaal verwerkt, maar worden ook via de haven van Singapore naar de eindbestemming doorgevoerd. De Singaporese haven is immers in de eerste plaats een doorvoerhaven: containers worden ontvangen en daarna via een ingenieus programma systematisch doorgevoerd naar de eindbestemming.

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/ITM/Manufacturing/Energy_Chemical/Energy-and-Chemicals-ITM---Infographic_Final.pdf

Financiële sector

Singapore heeft een van de grootste financiële centra in de wereld (naast New York, Londen, Tokio, Hongkong en Zürich). Singapore ‘s succes is het gevolg van een dubbele strategie: in de jaren 60 zocht het land externe financiering met allerlei incentives en belastingvoordelen, vooral om zijn eigen industrie op te bouwen (toen vooral productie & scheepsbouw); anderzijds werd in de jaren 80 gewerkt aan de opbouw van een nieuwe "Asian Dollar Market" (ADM) die vooral bedoeld was om de groei van Azië te financieren. ADM is de facto een internationale financiële markt waar instellingen dollarstortingen aanvaarden buiten het land van uitgifte. Deze fondsen werden dan gebruikt voor investeringsprojecten. De sector kende een dubbelcijferige groei tot in de jaren 90. Nadien was Singapore niet meer competitief door enerzijds de hoge salariskost en strenge reglementering (waardoor nieuwe banken zich niet meer konden vestigen) en anderzijds was er de Aziatische financiële crisis in 1997 die de Aziatische banksector in gevaar bracht.

De regulator MAS (Monetary Authority of Singapore reageerde kordaat door de banksector open te stellen voor buitenlandse banken. Banken konden kiezen tussen 3 soorten licenties: "Full banks" (alle bankverrichtingen), "Wholesale bank" (alle bankverrichtingen behalve retail) en "Offshore banks" (alle verrichtingen, maar enkel met een ACU - "Asean Currency Unit", een virtuele munteenheid voor het boeken van transacties via de Asian Dollar Market). Een overzicht van de banken en hun status kan gevonden worden op de website van MAS.

De retail banksector wordt gedomineerd door drie lokale banken: Development Bank of Singapore (DBS) met de Post Office Bank of Singapore als onderdeel (POSB), de United Overseas Bank (UOB) en de Overseas Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) waarvan ook de Bank of Singapore deel uitmaakt.

Internationale banken die een gecombineerd retail netwerk hebben zijn o.a.: Citybank, HSBC, Standard Chartered Bank, Maybank, State Bank of India, Bank of China, Australia and New Zealand Bank. Globaal domineren de internationale banken de markt (ca. 120 van de 125 banken in Singapore). Ze zijn actief in een waaier van activiteiten (commercial banking, private banking, wealth banking, trading, handelsfinanciering, etc.).  Alle banken zijn verenigd in de "Association of Banks in Singapore". Noteer dat er slechts één volwaardige Belgische bank aanwezig is in Singapore: KBC bank.

De financiële sector in Singapore is allesomvattend. De volgende markten zijn er actief: kapitaalmarkten (zowel schuldkapitaal -debt capital markets- als eigen vermogen -equity capital markets), vreemde valuta markt (foreign exchange) en een aandelenmarkt (equity market). 

Ook de verzekeringssector is in al zijn facetten aanwezig (directe verzekering, agenturen, herverzekering, captive insurance, etc.). Een overzicht van de bedrijven actief in de sector is te vinden op volgende link. Singapore heeft vooral een levensverzekeringsmarkt, die zich richt naar de sparende Singaporees. Een interessante website inzake verzekeringen is ook: www.gia.org.sg 

Dankzij de strategische ligging en de strenge controle van het MAS, is Singapore ook de hub voor Asset- en Wealth Management in de regio. In totaal wordt er niet minder dan 4 triljoen SGD beheerd door 900 asset managers. "Private banking" als onderdeel van Asset Management is er ook goed ontwikkeld. Deze afdeling bij de banken werkt vooral voor "High Net Worth Individuals", personen met meer dan 1 miljoen USD op de rekening. Een andere trend zijn de 'single-family offices', waarvan er zo een 200 zijn in Singapore en die gemiddeld zo een 90 miljoen Euro elk beheren. Een gunstig fiscaal regime samen met de discretie en de strenge reglementering zorgen voor het nodige vertrouwen. Ook meer en meer 'global public investors' kiezen Singapore als een hub voor hun Aziatische investeringen zoals Ontario Teachers' Pension Plan en Banque de France.

Dankzij een goede balans van innovatief en proactief regulatory beleid is Singapore zich zeer snel aan het etaleren als blockchain en CryptoCurrency hub. In 2019 werd de Payment Service Act geïntroduceerd die een kader vormt voor de intermediairs met een focus  op bescherming van particulieren en anti witwas praktijken. Er zouden ook plannen zijn voor een Cryptocurrency Exchange door DBS bank

De succesvolle ontwikkeling van de financiële sector in Singapore is het gevolg van een uitgekiende overheidsstrategie van de Singaporese overheid, in het bijzonder van de MAS (Monetary Authority of Singapore). Het MAS kan vergeleken worden met de Nationale Bank van België met de bevoegdheden van het Belgische FSMA (Financial Services and Markets Authority). Het MAS heeft echter uitgebreide bevoegdheden (o.a. sanctioneringsbevoegdheid) en zorgt dankzij de strenge reglementering voor een stabiel en betrouwbaar financieel systeem. Ook zorgt het MAS voor alle betalingen en clearing van de financiële instellingen. Tenslotte heeft het MAS ook een duidelijke economische ontwikkeling doelstelling en is het de motor achter de ontwikkeling van de Fintech sector en ecosysteem in Singapore. De Fintech sector wordt ook financieel ondersteund, zo werd er tijdens de Covid-19 crisis $S 125 miljoen extra steunmaatregelen vrijgemaakt voor de sector, naast de gebruikelijke steun voor innovatie, cross border networks, regulatory sandbox enz. Zelfs in 2020, steeg het aantal investeringen in de sector met meer dan 19%Y-o-Y. en zijn er nu meer dan 1000 fintech bedrijven actief in Singapore. Meer info op https://www.mas.gov.sg/development/fintech

Er zijn verschillende mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven:

 • Enerzijds kunnen bedrijven actief in de financiële sector die hun activiteiten willen uitbreiden op de Aziatische markt, er zich vestigen. Singapore wordt verkozen boven andere landen van de ASEAN regio omwille van de financiële stabiliteit (o.a. stabiele Singaporese dollar) en de goede financiële informatie. Door de moeilijkheden in Hong Kong, komt Singapore meer en meer op de voorgrond als Financiële hub.
 • Een tweede mogelijkheid is de toelevering van software of consulting diensten aan de bank-, verzekerings- en financiële sector. De meeste banken hebben de financiële verwerking volledig uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven die instaan voor het management en beheer van de bankingsoftware. Een 10-tal bedrijven ontwikkelt de gespecialiseerde software; consultants (waaronder de Big 4) zorgen voor de implementatie en aanpassingen. Er zijn mogelijkheden voor speciale software pakketten die voldoen aan nieuwe rapporteringsvereisten, beveiligingsdiensten of nieuwe pakketten die aansluiten bij de digitale transformatie van de klant. 
 • Tenslotte zijn er mogelijkheden voor Vlaamse startup bedrijven in de Fintech sector. Singapore heeft zich ook hier als hub gepositioneerd. Het Fintech Festival is op korte termijn uitgegroeid als 1 van werelds belangrijkste bijeenkomsten waar in 2019 meer dan 60 000 professionals aan deelnamen. De volgende editie van het festival gaat door van 27 oktober tot 4 november. FIT is daar aanwezig met een groepsstand.

Life sciences

Singapore ‘s focus op goed onderwijs, de logistieke hub functie en het respect voor IP (Intellectuele eigendomsrechten) zijn de basis geweest voor de ontwikkeling van een goede gezondheidszorg. De uitstekende ziekenhuizen en daarmee gepaard gaande kennis vormden de basis voor de ontwikkeling van een medisch toerisme naar Singapore (meer dan 500 000 patiënten/jaar) en voor de ontwikkeling van Clinical Research Organizations (CRO) voor farmabedrijven.

Singapore is in Azië gekend voor "clinical research" en "clinical trials". Singapore heeft bijvoorbeeld het secretariaat van de APEC Coordination Center for Good Clinical Practice (GCP) en verzorgt de clinical trials voor Sanofi, GSK, MSD, Novartis, Pfizer. CRO-organisaties in Singapore zijn bv. Covance, Quintiles en ICON.

De verdere ontwikkeling van deze biotech en farmaceutische talentenpool gaf de impuls om verder in te zetten op onderzoek en ontwikkeling en uiteindelijk ook in het aantrekken van biotech- en farmaceutische productiefaciliteiten. In Singapore zijn er meer dan 50 productievestigingen van de grootste farma en bio-farma bedrijven, waaronder Abbott, Baxter, Lonza, Novartis, Roche, Takeda, Amgen, Lonza (waar het API - Active Pharmaceutical Ingredient - wordt geproduceerd). Er wordt verwacht dat deze sector, ook n.a.v. Covid-19 nog sterk zal groeien. In 2019 werd er voor 14 miljard S$ aan medicijnen geproduceerd, waarvan 11 miljard aan export en 4 miljard import.   

De R&D-activiteiten worden ondersteund door tal van overheidsinitiatieven:

 • STaR (Singapore Translational Research Investigator Award) en CSA (Clinical Scientist Award): geeft fondsen voor medische onderzoekers;
 • TCR (Translational & Clinical Research Flagship Program: (25M S$): ontwikkeling van health care oplossingen voor patiënten ("bed to patient" oplossingen);
 • CRP (Competitive Research Program) (10 MS$): ondersteuning van nieuwe ideeën voor research;    
 • HSR- CRG (Health Services Research-Competitive Research Grants) (1M): omzetten van nieuwe health service ideeën in de praktijk.  

Singapore kent dan ook tal van door de overheid gesteunde biomedische onderzoeksinstellingen waaronder:

 • Bioinformatics Institute (biomolucar molecules);
 • Bioprocessing Technology Institute (BTI): research in bioprocess R&D (cell technology, stem cells. microbial fermentation, etc.);
 • Experimental Drug Development Centre (EDDC)
 • Genome Institute of Singapore (GIS): use of genome sciences for public health;
 • Institute for Bioengineering and Nanotechnology (IBN): Research on bioengineering and nanotechnology (drug delivery & gene delivery, cell and tissue engineering, biosensors & biodevices, pharmaceutial synthesis & nanobiotechnologies)
 • Institute of Medical Biotechnology (IMB): research of interface between basic research and medicine (stem cell, papilloma virulogy, regenerative medicine)
 • Singapore Institute for Clinical Sciences (SICS): training of clinical scientists and being the bridge between the research programs and Singapore public hospitals, universities and disease centers.

Singapore ondersteunt de sector ook met tal van Publiek Private Partnerships (PPP), waarbij zowel de overheid als de bedrijven bijdragen aan een onderzoeksproject.  Bedrijven die een partnership hebben, zijn bv. Roche, Bayer Healthcare, Siena Biotech, Novartis, GSK Biologicals, etc.

Het clusteren van de kennis in de farma & biotech sector wordt niet alleen financieel ondersteund, er wordt ook massaal geïnvesteerd in de infrastructuur.  Er is Biopolis, een hub voor de biotech sector, die onderzoeksinstellingen en labo's van bedrijven huisvest en zo zorgt voor een farma ecosysteem onder één dak. Anderzijds is er ook het Tuas Biomedical Park, een 360 hectare business park, speciaal opgericht voor de farma en biological production. 

Er zijn meer dan 24 000 mensen in de biomedische sector tewerkgesteld (een verdubbeling over 10 jaar) en de sector vertegenwoordigt 20% van de geproduceerde output. De therapeutische focus van de farma in Singapore ligt onder meer op : kanker, hart- & vaten zieken, stofwisselingsziektes, neuro & sensory ziektes en besmettelijke ziektes. 

De mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven en de Vlaamse bio- en farma sector zijn dan ook groot:

 • Er zijn mogelijkheden op het vlak van toelevering: enerzijds voor de nieuwe productievestigingen (er zijn nu al 50 fabrieken en jaarlijks komen er bij); anderzijds voor de verschillende labo's en R&D centra. Er zijn ook mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven die materiaal en engineering kunnen leveren voor de steeds groter wordende ziekenhuis- en verzorgingssector.
 • De concentratie van O & O-instellingen in Singapore geeft mogelijkheden op het vlak van O & O-coördinatie en - samenwerking. 
 • Tenslotte is Singapore een goede hub om Vlaamse technologie te vermarkten in Zuid- en Zuidoost-Azië, gezien er ook voldoende getalenteerde medewerkers aanwezig zijn. Singapore is een geschikte locatie voor een sales en marketing kantoor, alsook voor R&D activiteiten gezien de verschillende incentives, de ondersteuning via de verschillende instituten en de gevestigde talentenpool.
   

Logistiek & Transport

Logistiek en transport zijn traditionele sterktes van Singapore. De natuurlijke diepzeehaven en de volledig nieuwe luchthaven (Changi Airport) zijn wereldberoemde referenties.

Singapore heeft zijn havenautoriteit gesplitst in een regulator "Maritime & Port Authority" (MPA) en een containerbehandelaar (stouwerij) “Port of Singapore Authority” (PSA). De Singaporese haven is de 2e grootste haven ter wereld (gebaseerd op TEU), met 200 scheepvaartlijnen naar 600 havens in 123 landen. In totaal werd er in 2019 voor 37,2 miljoen TEU (Twenty Food Equivalent Units) verhandeld, meerden er 140768 schepen en 24165 tankers aan.

PSA is de commerciële containerbehandelaar van de haven. PSA groeide continu door de aanleg en/of uitbating van havens buiten Singapore. PSA is nu containerbehandelaar in de volgende landen: Argentinië, België, China, Vietnam, India, Italië, Japan, Korea, Portugal, Saudi-Arabië, Singapore, Thailand, Turkije en het  Verenigd Koninkrijk.

De continue investeringen van PSA in Antwerpen en Zeebrugge zorgen er nog steeds voor dat België een van de belangrijkste investeringslanden is voor Singapore (in totaal investeerde PSA meer dan 1 miljard sinds de overname van Hesse-Noord Natie door PSA in 2001).

De sterkte van de Singaporese haven is naast zijn uitstekende ligging (op de kortste route tussen China & het Midden-Oosten), vooral de efficiëntie en de veiligheid van de haven. Meer dan 80% van de trafiek is containeroverslag (op andere schepen). Singapore heeft het volledige information management system van de haven geoptimaliseerd door de douane en import/export formaliteiten te informatiseren en standaardiseren. Alles wordt gecentraliseerd via een e-platform "TradeNet" waar bedrijven, handelaren en de douane de documenten centraliseren en goedkeuringen verhandelen. Ook de fysische behandeling van containers in de haven gebeurt volledig met elektronische documentatie en opvolging.

Logistiek investeert Singapore toekomstgericht, waarbij meer handel en groei verwacht wordt in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Logistieke bedrijven bereiden zich daarop voor en specialiseren zich op sectorniveau. Vandaar dat Singapore speciale logistieke zones creëerde waaronder de Free Trade Zone aan de luchthaven: Airports Logistics Park of Singapore (ALPS), Logispark (Changi) voor regionale distributie en Banyan LogiPark voor de logistiek van olie en chemiebedrijven. 

Bedrijven zoals DHL, UPS en TNT hebben voor de opkomende farma en biofarma sector speciale magazijnen opgericht bij de luchthaven die GDP (Good Distribution Practice) gecertifieerd zijn (temperatuur en vochtigheidscontrole). Deze sites worden ook regelmatig gecontroleerd en geaudit door de Amerikaanse regulator FDA (Food & Drug Administration) en EMA (European Medicine Administration).

Er is ook een Coolport@Changi, een 8000 m2 magazijn in de Free Trade Zone. Dit magazijn heeft verschillende sub magazijnen met verschillende temperatuur die kunnen gebruikt worden voor diepvries of ook voor biotech en medische producten.

Het speciaal uiterst beveiligd magazijn "Le Freeport" in de Free Trade Zone dat zich specialiseert op de kunstmarkt, goud- en edele stenen opslag staat echter te koop en maakt al jaren verlies door een combinatie van ruzie tussen de partners en een gedaalde kunstmarkt in China. Dit magazijn kan BTW vrij kunstwerken invoeren en opslaan en wordt ook gebruikt voor veilige opslag van speciale wijnen of kunstvoorwerpen van veilinghuizen.

Zowel de haven van Singapore als de Changi luchthaven zullen een belangrijke transformatie ondergaan in de komende jaren: 

De haven, waarvan een gedeelte zich nu bevindt naast het stadscentrum, wordt vanaf 2027 verplaatst naar het Tuas gedeelte van het eiland (waar ook de belangrijkste industriezones zijn). Deze verhuis gebeurt in twee fases. In een eerste fase wordt een nieuwe kade voorzien in het midden van het eiland (Pasir Panjang) en wordt de haven van Tanjung Pagar nabij het stadscentrum omgevormd tot woonzone. In een tweede fase wordt alles verhuisd naar Tuas. De nieuwe haven voorziet in 4 nieuwe kaaien met volledig automatisch beheer van de containers en het beheer van laden & lossen van de containers op afstand. Er zijn niet enkel opportuniteiten voor de Vlaamse baggerbedrijven (de volledige haven wordt gebouwd met landwinning op de zee), doch ook voor leveranciers van materialen en technologie (de nieuwe haven zou maximaal geautomatiseerd worden zodat containers automatisch van het schip worden geladen en via automatische voertuigen worden verplaatst en opgeslagen).

De Changi luchthaven van Singapore, nog steeds (1 van) de beste luchthaven in de wereld, verwelkomde in 2018 meer dan 65 miljoen passagiers, telde 368000 vliegtuigbewegingen en vervoerde 2,15 miljoen ton Cargo. De luchthaven werd uitgebreid met een extra landingsbaan en twee extra luchthavengebouwen. Er is ook een extra belevingsruimte geopend, Jewel, dat iets meer dan een miljard euro kostte,  tussen de huidige gebouwen van terminal 1, 2 en 3. Het overtrof de eerste 6 maanden van de soft opening al alle verwachtingen met 50 miljoen (!) bezoekers, wat het beoogde aantal was op jaarbasis. Het toont eens temeer dat Singapore zijn ambitieuze projecten tot een succesvol einde kan brengen. Uiteraard is 2020 een rampenjaar voor de luchthaven en terwijl Changi nog 1,7 miljoen bezoekers telde in januari 2020, was dit in april 2020 gedaald tot 750. Eind 2020 zijn de grenzen nog steeds grotendeels gesloten maar Changi heeft de sluiting van terminal 2 aangegrepen om vervroegd renovatiewerken uit te voeren.

Singapore is ook toonaangevend in Zuidoost-Azië met zijn doordachte ontwikkeling van het openbaar vervoer. De stad heeft 5,7 miljoen inwoners en heeft sinds 1987 het tweede oudste metrosysteem (MRT - Mass Rapid Transit) van Zuidoost-Azië (na Manilla). De MRT is 200 km lang, heeft 119 stations en 5 lijnen en telt elke dag 3,3 miljoen reizigers. Ook hier is de ambitie groot en tegen 2040 wordt een verdubbeling van het netwerk gepland naar 400 km. Daarnaast is er ook een LRT netwerk met 34 stations dat geïntegreerd is met de MRT en een uitgebreid busnetwerk met 4000 bussen in gebruik en een dagelijks gebruik door meer dan 4 miljoen reizigers. LTA (Land Transport Authority) is het agentschap van de overheid en geeft de lijnen in concessie aan 2 operatoren (SMRT en SBS Transit).  

De verdere uitbouw van het metronetwerk of de uitbreiding van het busnetwerk (jaarlijks worden er nieuwe aanbestedingen uitgeschreven) geven ook mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven in de sector.

Singapore en Kuala Lumpur (Maleisië) plannen een volledig nieuwe supersnelle trein tussen Kuala Lumpur en Singapore. Dit project, dat reeds bijna 10 jaren in de stijgers staat zou de twee steden verbinden in 90 minuten. De eindstations zijn bepaald ("Jurong West" in Singapore en "KLCentral" in Kuala Lumpur), alsook de bedding. Voor de aanleg en operatie van de trein zijn er verschillende consortia van Europa, VSAS, Japan, China en Zuid-Korea. Er bestaan zeker toeleveringsmogelijkheden voor deze verbinding maar helaas werd het project in 2018 uitgesteld en zou de verwachtte opening pas in 2031 plaats vinden.

Singapore heeft voorts een goed uitgebouwde wegeninfrastructuur die beheerd wordt door de Land Transport Authority. De continue uitbreiding en het onderhoud van het netwerk geven mogelijkheden voor Vlaamse bedrijven die bv. technologie kunnen voorzien voor de bewaking van de wegen, voor tolheffing (op basis van GPS i.p.v. elektronische poorten zoals nu met het ERP-systeem). Meer info op www.onemotoring.com.sg/publish/onemotoring/en/on_the_roads/ERP_Rates.html.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Singapore