U bent hier

Zakendoen in Senegal

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de Exportmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Communicatiekanalen

In Senegal wordt er bijna uitsluitend via WhatsApp gecommuniceerd.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Neem contact op met het kantoor van Flanders Investment & Trade in Dakar.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Indien mogelijk, vóór de verzending van de goederen of diensten een aanbetaling en, in voorkomend geval, een volledige betaling eisen. In het andere geval wordt een onherroepelijk en bevestigd documentair krediet aanbevolen. Een bankoverschrijving is alleen acceptabel als deze door een standby letter of credit kan worden gedekt.

Credendo verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Credendo voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Credendo verzekert ook politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

Tips bij het zakendoen

 • Er wordt verwacht dat u op tijd komt opdagen op uw afspraak, ook al is het niet uitzonderlijk dat de Senegalese tegenpartij wat later komt.
 • Het is essentieel om visitekaartjes te hebben in zowel het Frans als in het Engels. Bij het aannemen of geven van een visitekaartje wordt altijd de rechterhand gebruikt.
 • Gebruik altijd uw rechterhand om handen te schudden en om spullen door te geven.
 • Als seculier land met een overwegend islamitische bevolking (92 %) moet rekening worden gehouden met de kracht van de traditie en het conservatisme in de Senegalese samenleving. Dit op het gebied van de moraal, en met name de invloed van de islamitische religieuze broederschappen (waaronder de Mouriden, Tidjanes en Layènes), waarvan de conservatieve aanpak het sociale en politieke leven doordringt.

Duurzaam internationaal ondernemen

 • De Wereldbank geeft jaarlijks een document (CPIA) vrij dat de vooruitgang van landen uit Sub-Sahara-Afrika onder de loep neemt. Het beoordeelt het beleid en institutionele ontwikkelingen.
 • Ook de Mo Ibrahim Foundation kan een belangrijke bron van informatie zijn. De organisatie geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit over de evoluties van het leiderschap en bestuur in Afrika.
 • De website van Transparency International publiceert jaarlijks een ‘Corruption Perception Index' en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van overheden en zakendoen in het algemeen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Senegal