U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw en agrovoeding

Een vijfde (= 40.000 km²) van Senegal is akkerbouwgebied.  Deze sector biedt werk aan 77% van de beroepsbevolking, d.w.z. meer dan 60% van de bevolking. 60% van degenen die in de landbouwsector werkzaam zijn, zijn vrouwen. De kloof tussen het aandeel van de landbouw in het bbp (17%) en het aandeel van de beroepsbevolking onderstreept zowel de povere prestaties van de sector als het groeipotentieel ervan.

De landbouwproducten zijn voornamelijk rijst, gierst, maïs, sorghum, cassave, fonio, aardnoten, uien, aardappelen, tomaten, kool, mango, bananen, ananas, papaya, watermeloen en katoen.

Toekomstige projecten:

  • De ambitie van het vlaggenschipproject “graancorridors” is het handelstekort in de belangrijkste graangewassen (rijst, gierst en maïs) met de helft terug te dringen om zo op lange termijn te komen tot zelfvoorziening op voedselgebied. De uitvoering van het project heeft de structuur van de graanproductie veranderd, waarbij rijst nu de eerste plaats inneemt in de productie. De doelstelling van zelfvoorziening is gebaseerd op de versterking van de irrigatie-uitrusting, het landbouwmateriaal (voor en na de oogst) en de opslaginfrastructuur.
  • Het Agropole-project wordt gecoördineerd door ENABEL, het Belgische ontwikkelingsagentschap (15 miljard CFA-23 miljoen euro). De Agropole zal een agro-industrieel ontwikkelingscentrum zijn dat de netwerkvorming van alle actoren in de agrovoedingsketens zal vergemakkelijken. Dit door de capaciteiten en vaardigheden te vergroten. Het wordt een veelzijdig platform voor de incubatie en integratie van technologieën, apparatuur en diensten voor het MKB. De Agropole verwelkomt elk Senegalees, regionaal of internationaal bedrijf waarvan de activiteit verband houdt met de verwerking of valorisatie van landbouw-, veeteelt- of mariene producten.

Bouw en openbare werken

Senegal wil een maritieme draaischijf worden door de capaciteit van de haven van Dakar te vergroten, zich uit te rusten met een diepwaterhaven in Ndayane en een mineralenhaven in Bargny. De haven van Kaolack en de waterwegen van de Senegal en de Sine Saloum bieden eveneens grote mogelijkheden.

Diamniadio, op een dertigtal kilometer van Dakar, moet de hoofdstad ontlasten en is een absolute prioriteit in het 'Plan Sénégal Emergent' (PSE). Diamniadio is het nieuwe administratieve centrum van Dakar. De stad ligt centraal tussen de drie grote groeipolen Dakar, Thiès en Mbour op de weg die Dakar verbindt met de nieuwe internationale luchthaven van Blaise Diagne.

De behoefte aan opleiding, technieken, materialen en uitrusting is duidelijk. Hetzelfde geldt voor architectuur, decoratie, groene bouwtechnieken of het creëren van passieve gebouwen.  Het obstakel is financieel en veel ontwikkelaars speculeren door het minimum te investeren.

ICT - Informatie- en communicatietechnologieën

De uitvoering van het 'Plan Sénégal Emergent (PSE)' via de strategie 'Sénégal numérique 2025' (met een budget van FCFA 1.361 miljard) moet de digitale kloof aanzienlijk verkleinen en Senegal positioneren als een subregionale leider. De regering is bezig met de bouw van een 25 hectare groot digitaal technologiepark - 'Parc des Technologies Numériques' of PTN -  in Diamniadio. Dit park moet de draaischijf worden voor innovatie en voor de ontwikkeling van digitale diensten. Diamniadio (op 30 km van Dakar) is een nieuwe stad gebouwd volgens het 'smart city'-model.

Digitalisering staat centraal in de huidige beleidsstrategie en wordt op alle gebieden bevorderd. De Digitale Strategie 2025 beoogt 54 000 directe en ongeveer 162 000 indirecte banen te creëren.

Digitalisering vormt de kern van de huidige politieke strategie en wordt in alle domeinen aangemoedigd: onderwijs, ondernemerschap, overheid, toerisme, volksgezondheid, landbouw, financiën enzovoort.

Het gaat hierbij onder andere om:

  • de invoer van digitale procedures bij overheidsdiensten zoals belastingen of douane, die tot meer efficiëntie leiden;
  • de digitalisering van de universele gezondheidszorg;
  • de ontwikkeling van toeristische toepassingen en toepassingen voor de landbouwsector;
  • de geplande bouw van de 'DER innovation hub', een ultramoderne incubator met ruime financiering voor startups.

Bovendien toont het land interesse voor kwesties gelinkt aan de overgang van micro-informatica naar artificiële intelligentie.

Ook e-commerce biedt perspectieven nu de bevolking - vooral in Dakar - steeds vaker voor een vaste verblijfplaats kiest. Bovendien staan Senegalezen open voor digitale toepassingen.

Senegal moet als casheconomie transacties dringend digitaliseren en automatiseren om meer toezicht op de informele sector te kunnen uitoefenen en zo meer fiscale inkomsten te genereren.

Energie

Sinds de invoering van het PSE in 2014 investeert Senegal fors in energie. Zo gaat er heel wat geld naar hernieuwbare energieprojecten (zon en wind) en naar de modernisering van de productie- en distributievoorzieningen. De Senegalese regering streeft ernaar om hernieuwbare energie tegen 2025 30% van de energiemix te laten uitmaken. 
Twee grote elektriciteitscentrales – gefinancierd door de International Finance Corporation (IFC), de Europese Investeringsbank en Proparco, onder de Wereldbank
Group's Scaling Solar-programma - zijn sinds mei 2021 actief in Senegal.

In dat kader werden zeven zonnecentrales in gebruik genomen en wordt de laatste hand gelegd aan een windpark van 150 MW (46 windturbines) in Taiba Ndiaye in de regio Thiès (westen van Senegal). 

Het Grand Tortue Ahmeyim-gasveld (GTA), dat op de grens tussen Senegal en Mauritanië werd ontdekt, moet het land heel wat voordelen opleveren. De twee landen hebben een akkoord getekend om de gasvoorraden gelijk onder elkaar te verdelen. Het gaat naar schatting om zowat 560 miljard kubieke meter.

De eerste gasleveringen zijn gepland voor 2022. In totaal weten de beide landen zich verzekerd van dertig jaar gasbevoorrading. Dit moet heel wat inkomsten opleveren en vormt een goedkopere energiebron in eigen land.

Water en sanitaire voorzieningen

Toegang tot water voor de bevolking en afvalwaterzuivering in de steden blijven ondanks de vooruitgang een uitdaging voor het land. Het beleid, vastgelegd in de PSE, sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN-agenda 2030, die Senegal heeft onderschreven. Senegal streeft naar 100% drinkwatervoorziening tegen 2030. Wat afvalwaterzuivering betreft, mikt het land op een betere toegangsgraad van 80% tot degelijke afvalwaterzuiverings- en hygiënediensten tegen 2025. Bovendien moet minimum 90% van de scholen en ziekenhuizen tegen 2025 aangesloten zijn op een goed werkend rioleringsnet. In 2015 had 80% van de bevolking toegang tot drinkbaar water en was 48% aangesloten op het rioleringsnet. Opeenvolgende programma's zorgden ervoor dat op 31 december 2017 91% van de plattelandsbevolking toegang heeft tot drinkbaar water. In steden loopt dat aantal op tot 98,8%.

De prioriteit van deze sector voor de regering wordt geïllustreerd door de volgende projecten:

  • De zeewaterontziltingsinstallatie in Dakar van het Japan International Cooperation Agency (JICA);
  • De drinkwaterproduktie-installatie Keur Momar Sarr 3 (200.000 m3/dag);
  • De sanering van Hann Bay met een zuiveringsinstallatie en zeven pompstations;
  • Het Wereld Water Forum in Dakar in maart 2022.

Deze sector biedt veel mogelijkheden. Er zijn reeds Belgische bedrijven actief in dit segment.

Medische en farmaceutische sector

Senegal importeert meer dan 90% van zijn geneesmiddelen. Het land beschikt over 39 ziekenhuizen en talrijke "gezondheidscentra" van uiteenlopende omvang en capaciteit. 65% van de artsen en 77% van de apothekers van het land zijn in Dakar gevestigd. Hier is dus het particuliere aanbod van medische diensten zeer geconcentreerd met tientallen klinieken en meer dan 1.000 artsenpraktijken.

Cultuur, toerisme en creatieve industrieën

Het toerisme in Senegal heeft erg te lijden gehad onder de coronacrisis: in 2019 was dit nog goed voor 10,3% van het bbp, in 2021 nog slechts 6,1%.

Mijnbouw

De minerale rijkdommen van Senegal zijn voornamelijk goud, fosfaat en titanium, maar eveneens platina, ijzer, koper, chroomnikkel, zirkoon, sier- en bouwstenen. Er zijn drie cementfabrieken in Senegal en aanzienlijke kalksteenreserves. Senegal exporteert de helft van het cement dat het produceert. Goud vertegenwoordigt een vijfde van de totale Senegalese export in waarde. Het is de ambitie van de regering om de mijnbouw verder te ontwikkelen. Senegal heeft grote onontgonnen minerale afzettingen, maar heeft tot nu toe slechts een kleine mijnbouwsector. 

Onderwijs

Het is de bedoeling om van Dakar het referentiecentrum te maken voor hoger onderwijs in de subregio en voor opleidingen in belangrijke sectoren van de economie. De behoeften zijn enorm voor een bevolking met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar.

Olie en gas

Sinds de eerste ontdekking van offshore olie in oktober 2014 en gas in mei 2017 heeft Senegal grote oliemaatschappijen aangetrokken. Het offshore gasproject tussen Senegal en Mauritanië, Grand Tortue (GTA), wordt geleid door British Petroleum. Het is een complex project door de ligging van het veld (meer dan 2.000 meter onder de zeebodem) en doordat het gelegen is in binationale en grensoverschrijdende wateren.

Het Grand Tortue Ahmeyim-gasveld (GTA), dat op de grens tussen Senegal en Mauritanië werd ontdekt, moet het land heel wat voordelen opleveren. De twee landen hebben een akkoord getekend om de gasvoorraden gelijk onder elkaar te verdelen. Het gaat naar schatting om zowat 560 miljard kubieke meter.

De eerste gasleveringen zijn gepland voor 2022. In totaal weten de beide landen zich verzekerd van dertig jaar gasbevoorrading. Dit moet heel wat inkomsten opleveren en vormt een goedkopere energiebron in eigen land.

Het olieproject Sangomar is eveneens offshore en omvat PETROSEN, Woodside Energy (Senegal) B.V., Capricorn Senegal Limited (een dochteronderneming van Cairn Energy PLC) en Far Ltd.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Senegal