U bent hier

Zakendoen in Rwanda

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

De markt zelf bewerken is moeilijk. Rwanda is een markt dat, zoals vele Afrikaanse markten, een hoog niveau van marktkennis vereist. Bezoek de klant of partner  persoonlijk.

Via een tussenpersoon

Lokale marktkennis is nodig bij het bewerken van de Rwandese markt. Deze kennis kan gevonden worden bij een agent of distributeur. Een lokale agent of investeerder kent de markt en kan u adviseren bij uw exportplannen. Er moet bij de keuze van agent of distributeur gelet worden op de betrouwbaarheid en de sectorspecifieke kennis.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Er zijn vier soorten lokale bedrijven:

 • Vennootschap op aandelen
 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Vennootschap op aandelen en met beperkte aansprakelijkheid
 • Vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Een onderneming (of individuele handelaar) is de eenvoudigste manier om zaken te doen in Rwanda. Onder een onderneming (of individuele handelaar) wordt verstaan: een bedrijf waarvan het inkomen lager is dan tienduizend Rwandese franc (10.000 Rwf) per dag.

Een buitenlands bedrijf is een bedrijf dat is geregistreerd in het buitenland en dat zaken doet in Rwanda door:

 • Het opzetten van een kantoor voor de overdracht van aandelen of een registratiekantoor voor aandelen in Rwanda.
 • Het beheren of behandelen van onroerend goed in Rwanda als een agent, persoonlijke vertegenwoordiger of trustee, via zijn werknemers of een agent of op een andere manier.

Een buitenlandse onderneming wordt geregistreerd door de griffier-generaal. Wanneer wordt vastgesteld dat de naam ervan kan leiden tot verwarring ten aanzien van bestaande geregistreerde bedrijven in het land, moet het kantoor van de registerhouder-generaal de naam wijzigen.

Meer info vindt u op de website van het Investment Promotion and Facilitation department: http://businessprocedures.rdb.rw/menu/1?l=en

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Om uw handelspartner te vinden kunt u, naast Flanders Investment & Trade, ook beroep doen op de lokale kamer van koophandel.

Website: https://www.eachamber.org/

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's

Indien mogelijk, vóór de verzending van de goederen of diensten een aanbetaling en, in voorkomend geval, een volledige betaling eisen. In het andere geval wordt een onherroepelijk en bevestigd documentair krediet aanbevolen. Een bankoverschrijving is alleen acceptabel als deze door een standby letter of credit kan worden gedekt.

Credendo verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Credendo voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Credendo verzekert ook politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

Tips bij het zakendoen

 • Leer enkele standaardzinnen in de lokale taal zoals goeiemorgen en goeieavond.
 • Kom op tijd op uw afspraak. Dat is een vorm van respect tegenover uw handelspartner.
 • Neem een rustige houding aan tijdens onderhandelingen.
 • Een goede kennis van het Frans en/of het Engels is onontbeerlijk om zaken te doen in Rwanda.
 • Bouw een lokaal netwerk op.

Duurzaam internationaal ondernemen

De Wereldbank geeft jaarlijks een document (CPIA) vrij dat de vooruitgang van landen uit Sub-Sahara-Afrika onder de loep neemt. Het beoordeelt het beleid en institutionele ontwikkelingen: https://www.worldbank.org/

Ook de Mo Ibrahim Foundation kan een belangrijke bron van informatie zijn. De organisatie geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit over de evoluties van het leiderschap en bestuur in Afrika: http://mo.ibrahim.foundation/

De website van Transparancy International publiceert jaarlijks een 'Corruption Perception Index' en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van overheden en zakendoen in het algemeen: https://www.transparency.org/               

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Rwanda