U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

De Rwandese regering heeft in 2021 een nieuwe investeringscode gelanceerd. Deze is bedoeld om nieuwe investeringen in het land aan te trekken. De nieuwe investeringscode is gericht op specifieke activiteitensectoren, zoals de exploratie van mineralen, de bouw, de tuinbouw en de teelt van andere hoogwaardige planten, de creatieve kunsten en de ontwikkeling van vaardigheden. Er werden ook nieuwe stimulansen ingevoerd om Kigali tot een regionaal financieel centrum te maken, met name door de goedkeuring van fiscale stimulansen voor filantropische investeerders, angel investors of strategische investeringsprojecten, om er maar enkele te noemen.

Landbouw

De economie van Rwanda is grotendeels gebaseerd op zelfvoorzieningslandbouw. Productiesystemen zijn meestal traditioneel, hoewel er een paar intensieve melkveebedrijven rond Kigali zijn.

Landbouwproducten zijn koffie, thee, pyrethrum, bananen, bonen, sorghum, aardappelen en vee. Het land biedt gunstige omstandigheden voor het kweken van koffie en thee doordat het vulkanische bodems, grote hoogtes en steile hellingen heeft. De kwaliteit en groeiomstandigheden van Rwandese thee behoort bij de beste van de wereld.

Meer dan 50% van de geïmporteerde goederen zijn voedingsproducten. Rwanda importeert rijst, suiker, zuivelproducten, sap en jam, tarwebloem, enz. Vanwege het toegenomen aantal inwoners, vooral in stedelijke gebieden, neemt de vraag naar voedingsproducten gestadig toe. Deze toegenomen vraag biedt veel kansen op het gebied van voedselproductie en -verwerking. Zakelijke kansen liggen op het gebied van de productie van sojaproducten, zuivelverwerking, fruitverwerking, maïs- en sorghumfrezen, cassaveverwerking, etc. 

Toerisme

Het toerisme in Rwanda heeft unieke troeven die een bloeiende sector creëren. Zo is er groeipotentieel in bijvoorbeeld zakelijk (conferentie) toerisme. Rwanda heeft zich gepositioneerd als een belangrijk conferentie- en congrescentrum in Afrika. Dit betekent dat 'conferentietoerisme' een nieuwe prioriteit is voor Rwanda. Daarnaast liggen zakelijke kansen in hotels, retaurants, toeristische attracties en culturele evenementen. Ook bestaat er een vraag naar luxe tochten. De groeiende toeristische sector in het land biedt mogelijkheden voor commerciële bouw, met grote bedrijven die al actief zijn in het land.

Rwanda is heel enthousiast om zichzelf te positioneren als een toeristische markt. Rwanda is niet alleen aantrekkelijk door de verbazingwekkende meren, dorpen, landschappen en ecologische parken (waar je bijvoorbeeld de gorilla's in het wild kunt bezoeken), maar ook de steden zijn ordentelijk en veilig, zonder files.

Het toerisme in Rwanda beleeft een enorme groei vanwege het doelbewuste beleid van de regering om de sector te ontwikkelen. Toerisme behoort momenteel tot de topverdieners van buitenlandse valuta's. Vooral in de hoofdstad Kigali zijn er veel hotels. De huidige capaciteit in hotels en accommodatie kan worden verhoogd door verschillende categorieën toeristen te huisvesten, zoals zakenreizigers en ecotoeristen.

Huisvesting

Er wordt slechts aan 5% à 10% van de huidige vraag naar woningen tegemoetgekomen. Er kan dus een grote leemte opgevuld worden. Statistieken van de Nationale Bank van Rwanda tonen aan dat naar schatting jaarlijks 25.000 nieuwe huizen moeten worden gebouwd om te voldoen aan de vraag naar stedelijke huisvesting. De stad Kigali promoot de bouw van woningbouwprojecten om de achterstand aan te pakken en de stad uit te breiden.

Er is een 'Affordable Housing Fund' waarvan je gebruik kan maken voor het financieren van huisvesting, de overheid wil zo geïnteresseerde investeerders stimuleren. De grootste kansen liggen in betaalbare woningen en woningen voor de middenklasse. De markt voor luxe woningen is vrijwel verzadigd. Met betaalbare woningen bedoelt de stad Kigali 2 à 3 slaapkamers, een oppervlakte van maximum 95 m² met niet meer dan $ 300 / m² aan bouwkosten.

Rwanda vergroot momenteel haar potentieel voor vastgoedinvesteringen en trekt internationale projectontwikkelaars aan. Beleggers in onroerend goed hebben de mogelijkheid onteigende grond te verwerven en woningen te ontwikkelen voor mensen met lage of middelhoge inkomens. Rwanda importeert tot nu toe bijna alle bouwmaterialen, behalve cement en enkele stenen die lokaal beschikbaar zijn. Ook is er een vraag naar meubilair.

ICT

Rwanda evolueert van een landbouweconomie naar een kenniseconomie waarbij ICT centraal staat. De overheid voorziet snelle breedbandinternetconnectiviteit die wordt gedragen door glasvezelkabels in alle scholen. Het gebruik van technologie werd ook uitgebreid tot de landbouwsector met de oprichting van een E-Soko- landbouwinformatiesysteem voor de landbouw dat is ingezet om landbouwers betrouwbare en actuele marktprijsinformatie te verstrekken. Met deze infrastructuur zal de dienstverlening in de publieke en private sector drastisch worden verbeterd en zal toegang tot informatie niet langer een luxe zijn, omdat een snelle internetverbinding betaalbaar en toegankelijk wordt. Zakelijke kansen liggen in internet- en computerdiensten, vooral in internetcafés, callcenters, computerconsultancy, hardware-doorverkoop, enz.

Gezondheidszorg

De wereldwijde pandemie van COVID-19 heeft een enorme impact gehad op de gezondheidszorg in Rwanda. Zelfs met hoge uitgaven voor de gezondheidssector heeft de Rwandese regering de ambitie om nog verder te gaan met de bouw van een productiefaciliteit voor het vaccin COVID-19 in samenwerking met BioNTech. Bovendien is de gezondheidssector een veelbelovende sector omdat er grote investeringen te verwachten zijn met de digitalisering van het gezondheidszorgsysteem in het hele land.

Financieel

Rwanda positioneert zich als een financiële hub in Afrika. Deze positie is zichtbaar met de ondertekening van meerdere samenwerkingsverdragen tussen de Rwanda Finance Limited (RFL) en internationale financiële centra zoals het Belgian Finance Center (BFC). Het is belangrijk op te merken dat Afrika slechts 4 financiële centra heeft en geen daarvan bevinden zich in Oost-, West- of Centraal-Afrika.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Rwanda