U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Energie

Qatar kan zonder meer een energiereus genoemd worden:

 • 13de grootste oliereserves ter wereld
 • 15% van de wereldreserves in aardgas
 • 3de grootste producent van aardgas ter wereld
 • de belangrijkste exporteur van LNG ter wereld

De economische groei van Qatar is nog altijd in grote mate afhankelijk van de olie- en gasindustrie en de vooruitzichten zijn, vooral voor gas en LNG, positief.

Olie

De oliereserves van Qatar bedragen momenteel ongeveer 25 miljard barrel. De olieproductie bedraagt 730.000 barrels per dag, maar lang zou dit piekniveau niet meer duren. Verwacht wordt dat tegen 2023 de olievelden uitgeput zullen raken.

Ondanks de vooruitgang op het vlak van ‘enhanced oil recovery techniques (EOR)', wordt het een uitdaging om de huidige productiecapaciteit te handhaven. Qatar Petroleum (QP) zet dan ook in op een dubbele strategie: investeren in EOR in de bestaande velden enerzijds en een agressief exploratieschema om nieuwe velden te ontdekken anderzijds.

De voorbije jaren werd sterk geïnvesteerd in downstreamprojecten, in joint ventures met grote internationale oliebedrijven zoals ExxonMobil, Total en Shell, een trend die zich de volgende jaren zal doorzetten (vooral in de petrochemie).

Gas

Qatar focust vooral op de verdere ontwikkeling van de aardgasindustrie. De gasvelden zijn goed voor 13% van de totale reserves ter wereld, waarmee Qatar, na Rusland en Iran, de derde grootste aardgasreserves ter wereld heeft. Het merendeel van de gasreserves zijn te vinden voor de noordoostkust van Qatar, in het immense North Field. Momenteel is een moratorium van kracht voor nieuwe projecten.

De aardgasconsumptie in Qatar verdrievoudigde tussen 2003 en 2012. Omdat de productie verviervoudigde over dezelfde periode, kan Qatar gemakkelijk aan de binnenlandse vraag voldoen. Het merendeel van het geproduceerde aardgas wordt geëxporteerd. Qatar is bovendien de grootste exporteur van LNG ter wereld, met een productie van 77 miljoen ton per jaar.

Hernieuwbare energie

Omdat almaar meer energie lokaal wordt geconsumeerd, door de groeiende industrialisering en diversifiëring van de economie, wint ook alternatieve energie aan belang.

Via sensibiliseringscampagnes probeert de overheid de enorme energieconsumptie (voornamelijk van elektriciteit) in te perken. In de bouwsector bijvoorbeeld worden Qatar Sustainability Assessment Systems (QSAQ) uitgerold, die ontwikkelaars en investeerders mogelijkheden biedt om energie-efficiënte techologieën te implementeren. Daarbij wordt vooral gefocust op zon, wind en nucleaire energie, maar de meeste projecten bevinden zich nog in de beginfase.

Meer weten

Bouw en infrastructuur

In het kader van de “Qatar National Vision 2030”, een nationaal ontwikkelingsprogramma, wordt massaal geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. De aanleg van wegen, spoorwegen, metro en havens is in volle ontwikkeling. Daarnaast is Qatar gastland voor de Wereldbeker Voetbal in 2022, waarvoor onder meer 8 stadions worden gebouwd en tal van hotels. 

Ondertussen wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van speciale economische zones onder de projectnaam 'Manateq'. Dit is een nationaal initiatief om de Qatarese economie te diversifiëren, aangezien door de aanhoudende daling van de olieprijzen nood is aan andere bronnen van inkomsten.

De uitbouw van deze mega-infrastructuur wordt voornamelijk gedragen door overheidsuitgaven. Bijna 350 miljard USD aan projecten is momenteel in de plannings- of bouwfase. Naast de projectmarkt zal er naar verwachting ongeveer 60 tot 70 miljard USD worden besteed aan hotelbouw, vrije tijd, toerisme, sport en recreatie.

Belangrijke spelers

 • Ashghal, de Qatar Public Works Authority, is de overheidsinstantie die instaat voor de verdere ontwikkeling van de infrastructuur.
 • Het Supreme Committee for Delivery and Legacy is verantwoordelijk voor alle infrastructuursprojecten voor de realisatie van het WK in 2022.
 • Qatar Rail staat in voor alle trein- en metroprojecten.

Belangrijke projecten

 • Qatar Rail and Metro Project: Doha Metro moet een van de meest geavanceerde metrosystemen ter wereld worden. Het metronetwerk moet 300 km lang worden en zal een onderdeel vormen van het Qatar Rail Development Project, dat daarnaast ook langeafstandstreinen voor zowel passagiers- als goederenvervoer zal omvatten.
 • Hamad Port Project: een van de grootste greenfield havenontwikkelingsprojecten ter wereld.
 • Sharq Bay Crossing: een 12 km-lange aaneenschakeling van onderzeese tunnels en bruggen over Doha Bay.
 • Qatar-Bahrain Causeway: verbinding tussen Qatar en Bahrein
 • Lusail City: nieuwe stad ten noorden van Doha die 450.000 mensen moet huisvesten. In het nieuwe stadion in Lusail zal de openings- en slotceremonie van het WK plaatsvinden.
 • Musheireb Downtown Doha: ontwikkeling van het oude stadscentrum tot een mixed-use district, geïnspireerd door het architecturale erfgoed van Qatar.
 • Energy City: creatie van een geïntegreerde energiehub.
 • Qatar Entertainment City: ontwikkeling van een gebied van 180.000 m² volledig gewijd aan ontspanning en entertainment.
 • The Amphibious 1000: extravagant semi-onderwater resort project.

Belangrijke lopende en geplande projecten in bouw en infrastructuur in cijfers:

No

Project Name

Client

Est. Value in US$ Mn

1

Airport City Project

New Doha International Airport City

10000

2

New Doha Port

New Port Project Steering Committee

7000

3

Msheireb Downtown Doha

Msheireb Properties

5500

4

Sharq Crossing

Ministry of Municipality & Urban Planning, Qatar / Public Works Authority (Ashghal)

5000

5

Valley City

SAK Holding Group

4800

6

Doha Metro - Gold Line

Qatar Railways Development Company

4400

7

Long Distance Passenger and Freight Rail Network - Phase 1

Qatar Railways Development Company

3500

8

Energy City Project - Phase 1

Energy City

3000

9

The Inner Doha Resewerage Implementation Strategy (IDRIS)

Public Works Authority (Ashghal)

2500

10

Doha Metro - Red Line North

Qatar Railways Development Company

2300

11

Doha Metro - Green Line

Qatar Railways Development Company

2200

12

Doha Metro - Red Line South

Qatar Railways Development Company

2200

De beurs Project Qatar is de belangrijkste beurs in het land voor alles wat te maken heeft met de bouwsector. Relevant voor de hele regio is de jaarlijkse beurs 'The Big 5' in Dubai. 

Gezondheidszorg

Door de groeiende bevolking, hogere levensverwachting en een toename van chronische welvaartsziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, neemt de vraag naar zorgvoorzieningen toe. Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, investeert de overheid stevig in de uitbouw van de gezondheidszorg.

Met een nieuwe nationale gezondheidsstrategie voor de periode 2018-2022 wil het ministerie van Gezondheid beter kunnen inspelen op de huidige uitdagingen. De strategie Our Health, Our Life' wil drie strategische doelen bereiken: betere gezondheid, betere zorg en een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 • In 2014 bedroegen de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 2,2% van het bbp. 89,5% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg worden gedragen door de overheid.
 • Qatar telt 5,8 verpleegsters en 2,5 dokters per 1000 inwoners.
 • Het ministerie van Gezondheid is bevoegd voor regelgeving, monitoring en evaluatie van de zorg.
 • Gezondheidszorg wordt verleend door een combinatie van publieke, private en semi-publieke spelers. De meeste diensten worden verleend door de overheid.
 • De overheid wil in de komende jaren de capaciteit nog verder uitbreiden met 13 nieuwe faciliteiten voor tweedelijnszorg en 10 wellnesscentra.

5 prioriteiten en 7 doelgroepen voor een betere gezondheidszorg

 • een geïntegreerd model van hoogwaardige zorg en dienstverlening,
 • betere bewustmaking omtrent gezondheid en ziektepreventie,
 • bescherming van de gezondheid om verspreiding van overdraagbare ziektes en epidemieën tegen te gaan,
 • gezondheid als aandachtspunt in alle beleidsdomeinen,
 • een doeltreffend systeem van bestuur en leiderschap.

Deze prioriteiten spitsen zich toe op 7 specifieke doelgroepen:

 • gezonde kinderen en adolescenten,
 • gezonde vrouwen en gezonde zwangerschappen,
 • gezonde en veilige werknemers,
 • mentale gezondheid en mentaal welzijn,
 • verbeterde gezondheid voor personen met meerdere chronische aandoeningen,
 • gezondheid en welzijn voor personen met speciale noden,
 • gezond ouder worden.

Interessante informatie is te vinden in het strategiedocument 'Better Health, Better Life' en de studie ‘Qatar Healthcare Facilities Master Plan (QHFMP) 2013-2033'. 

Maar liefst 48 infrastructuurprojecten met betrekking tot gezondheidszorg zullen in 2020 worden afgerond als onderdeel van dit QHFMP.
De projecten omvatten:

 • 31 gezondheidscentra
 • 8 diagnose- en behandelingseenheden
 • 1 algemeen en 1 gespecialiseerd ziekenhuis
 • 2 langetermijnfaciliteiten
 • 5 uitbreidingsplannen voor bestaande ziekenhuizen

Belangrijke organisaties

 • Hamad Medical Corporation (HMC): omvat volgende ziekenhuizen: Hamad General Hospital, Women’s hospital, Al Rumailah Hospital, Heart Hospital, Al Wakrah Hospital, Al Amal Hospital, Al Khor Hospital, Cuban Hospital
 • Primary Health Care Corporation (PHCC): 21 gezondheidscentra op diverse locaties
 • Privéziekenhuizen: Al Emadi Hospital, Doha Clinic Hospital & Al Ahli Hospital

 • Sidra: ziekenhuis voor vrouwen en kinderen

 • Aspetar: ziekenhuis in Aspire Zone gespecialiseerd in sportblessures

Het ministerie van Volksgezondheid wil werken met eigen ’centers of excellence’ in Qatar, maar ook met een aantal vaste partners in het buitenland waar zij patiënten naartoe kunnen sturen als de behandeling niet in eigen land voorhanden is.

Beurzen

Relevant voor de hele regio is de jaarlijkse beurs Arab Health in Dubai.

Meer weten

Milieu

Behoud en bescherming van het milieu is een prioriteit voor Qatar. Het land heeft al de nodige wetgeving om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en om duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Belangrijke spelers en initiatieven

 • Het ministerie van Gemeenten en Milieu werd opgericht om duurzaamheid te bevorderen en milieu-initiatieven te coördineren.
 • Qatar Foundation (QF) is een semi-privé non-profitorganisatie voor onderwijs, wetenschap en ontwikkeling van de gemeenschap. QF speelt een belangrijke rol in de transitie van het land naar een kenniseconomie en focust zich op wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe technologieën en werkt volop aan duurzame ontwikkeling voor milieuvriendelijke initiatieven.
 • In 2009 werd binnen QF de ‘Qatar Green Building Council’ opgericht dat zich toelegt op duurzaam bouwen.

Afvalmanagement & recyclage

Zoals de meeste welvarende landen produceert Qatar grote hoeveelheden afval, meer dan 4000 ton per dag. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30%, de rest valt toe te schrijven aan handel, industrie, bouw, enz.

Qatar gaat zich concentreren op recyclage en afvalvermindering door onder meer het omzetten van afval tot energie. Ook wordt gestart met bewustmakingscampagnes om de bevolking te sensibiliseren voor het probleem.

Logistiek

In het kader van de 'Qatar National Vision 2030' wordt massaal geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. De aanleg van wegen, metro, trein, luchthaven en havens is nog altijd in volle ontwikkeling. Daarnaast is Qatar gastland voor de Wereldbeker Voetbal in 2022. 

Qatars logistieke sector is de sleutel tot vooruitgang. Logistiek, scheepvaart, handling en clearing zullen een cruciale rol spelen in de verdere economische ontwikkeling van het land.

Onder invloed van de blijvende lage olieprijzen wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een speciale economische zone, onder de projectnaam 'Manateq'. Hierbij krijgen logistiek en warehousing een erg belangrijke rol.

Sport en vrije tijd

Qatar wordt het gastland van de Wereldbeker Voetbal in 2022. Daarnaast wil het land zich met de 'National Vision 2030' transformeren tot een vooruitstrevende samenleving op sociaal, maatschappelijk, economisch en ecologisch vlak. Sport moet daarbij een belangrijke bijdrage leveren door het aanleren van nieuwe vaardigheden die een actieve en gezonde levensstijl promoten. Zo is elke 2de dinsdag van februari 'National Sports Day' waarop iedereen vrijaf krijgt om te sporten.

Verder heeft Qatar de ambitie om een wereldwijd erkende 'sports hub' te worden door de aanwezigheid van state-of-the-art sportvoorzieningen en de ervaring met de organisatie van sportmanifestaties en -wedstrijden op topniveau. Het land lijkt alvast in zijn opzet te slagen:

 • Jaarlijkse events: Qatar ExxonMobil Open ) ATP World Tour - FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup - FEI Equestrian Championships - Commercial Bank Grand Prix of Qatar MotoGP - Eni FIM Superbike Worlde Championship - FINA Swimming World Cup - Longines Global Chamions Tour - IAFF Diamond League - International Jumping Chamionship - PBA Qatar Open - ITTF Qatar Open - Commercial Bank Qatar Masters - WPA World Nine-ball Chamionships - Qatar International Regatta - UCI Cycling Tour of Qatar - WSF Squash Championships - FIBA 3x3 All Stars - UIPM Champion of Champions
 • De Aspire Academy wordt wereldwijd erkend als sportacademie. Actief sinds 2004, heeft de academie tot doel om talent op te sporen en op te leiden tot professionele sportkampioenen. Hieraan verbonden is Aspetar, een van 's werelds belangrijkste ziekenhuizen gespecialiseerd in orthopedie en sportgeneeskunde.

Nieuwe opportuniteiten blijven zich aanbieden. De 'Qatar International Golf Club (QIGC)' plant vernieuwing en wil op één locatie faciliteiten voor golf, recreatie en sportonderwijs ontwikkelen. Het project bestaat verder onder meer uit een luxe-clubhuis met vijfsterrenkamers, een spa en diverse restaurants. QIGC moet daarbij ook een van de meest duurzame golfbanen ter wereld worden.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Qatar