U bent hier

Wet- en regelgeving

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

In Portugal is de  Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) verantwoordelijk voor deze zaken. 

Normen en certificering

De Portugeestalige website van het Portugese Normalisatie Instituut ‘Instituto Português da Qualidade' (IPQ) geeft informatie over Portugese, Europese en internationale normen en certificering van producten.

  • Meer weten

www.ipq.pt

Investeren

Wat betreft investeren in Portugal, zijn er geen beperkingen voor buitenlands kapitaal. Registratie is slecht nodig voor enkele specifieke activiteiten en indien de investering een bepaald bedrag te boven gaat. Bovendien is men is niet verplicht om winst of dividenden de verdelen. Meer info op www.portugalglobal.pt

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

    Specifieke vraag of probleem?

    Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

    Ontdek wat FIT voor u kan doen in Portugal