U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Distributie

De ontwikkeling van de detailhandel in Portugal volgt het Europese patroon: talloze hypermarkten, supermarkten en winkelcentra verdringen de traditionele buurtwinkels.

Onder de belangrijkste binnenlandse investeerders bevinden zich Sonae Investimentos uit Porto met Continente (27,4%) en Jerónimo Martins uit Lissabon met Pingo Doce (26,3%). Andere supermarktketens zijn - in volgorde van belangrijkheid - Intermarché (9,4%), Lidl (8,5%), Auchan (6,3%) en Minipreço (6,2%).

Het wordt steeds moeilijker om te concurreren op deze markt. De twee dominante marktleiders, Continente en Pingo Doce, hebben een stevige positie en zowel Lidl als Aldi hebben belangrijke expansieplannen dankzij hun toenemend marktaandeel. Toch wil de Spaanse groep Mercadona de strijd aangaan met de opening van 4 warenhuizen in de buurt van Porto in 2019.

Volgens de wereldwijde Deloitte-ranking van de grootste retailers, bevond Jerónimo Martins zich op de 56ste plaats in 2017 (vergeleken met een 64ste plaats in de vorige editie). De volgende Portugese groothandelaar in de lijst is Sonae dat van de 175ste plaats naar de 167ste plaats klom.  

De Portugese FMCG-markt groeide in 2017 met 4,2%. Volgens Nielsen-data werd de grootste groei in de volgende categorieën opgetekend: dranken (+ 8,4%), producten voor huishoudhygiëne (+ 3,8%), voeding (+ 3,8%) en producten voor persoonlijke hygiëne (+ 3,1%).

De gespecialiseerde ketens voor producten zoals boeken, muziek (bv. FNAC), sportartikelen (Decathlon en Sportzone, deel van de Sonae-groep), informatica en elektro (Worten en Mediamarkt), DIY en tuingerief (Leroy Merlin, Bricomarché, MaxMat, AKI) kennen allemaal een groei. In 2014 kwam er een nieuwe lowcostspeler in deze laatste sector op de markt, namelijk Bricodepot. De fusie tussen Sportzone en JD Sprinter in 2017 zorgde voor een toename van de concurrentie met Decathlon.

IKEA opende in 2004 zijn eerste grote winkel in de buurt van Lissabon en in 2007 een tweede winkel in Porto. In 2010 werd de derde winkel (en ook de grootste in Portugal) geopend in Loures (eveneens in de buurt van Lissabon). In 2016 werd er een vierde winkel geopend in Braga en een vijfde opende in maart 2017 in Loulé (Algarve). Voor deze laatste winkel zijn er grootste investeringsplannen bekendgemaakt en Ikea is van plan om de komende jaren nog nieuwe winkels te openen. Conforama heeft 10 winkels (3 Lissabon District, 2 Sétubal District, 2 Faro District, 2 Porto District en 1 op het eiland Madeira).

Na de mislukking van de Franse keten Printemps in de jaren 90, opende het Spaanse El Corte Inglés zijn eerste winkel in Lissabon. El Corte Inglés breidde gestaag uit en heeft samen met zijn afdeling Hipercor (warenhuis) ondertussen enkele winkels in Lissabon, Porto, Coimbra en Braga. Sfera (confectie), onderdeel van El Corte Inglés, is aanwezig in Coimbra, Lissabon en Porto.

De Portugese grootdistributie heeft op zich een moderne infrastructuur omdat ze laat opgestart is (begin jaren 90). De logistieke organisatie en de winkelcentra zijn dan ook nieuwer en moderner dan deze in België. De opleiding van het winkelpersoneel laat wel soms nog te wensen over. Vooral de grotere ketens zijn zich daarvan bewust en investeren steeds meer in de opleiding van hun personeel. De toenemende concurrentie dwingt hen om meer klantgericht te gaan werken.

Nu de Portugese economie er terug op vooruitgaat, groeit ook opnieuw de verkoop van duurdere merkproducten. Toch blijft het marktaandeel van de private labelproducten nog groeien. Consumenten waarderen goedkope producten die een goede kwaliteit bieden. Enkel de kleinere merken verliezen marktaandeel. De shoppingcenters rond de meeste steden kennen een groeiend succes en betekenen dikwijls het doodvonnis van de ‘traditionele handel’ in de binnensteden. Het aantal straatwinkels in Lissabon (Chiado, Av. Liberdade) en Porto (Rua Santa Catarina) groeit de laatste jaren wel opnieuw dankzij de grote toename van het toerisme. Een aantal van deze straatwinkels verkoopt ook luxemerken.

Alhoewel de verkoop via het internet in Portugal momenteel nog aan de lage kant ligt, vergeleken met andere Europese landen, is er een duidelijke groei zichtbaar. Veel bedrijven investeren in e-commerce en de concurrentie blijft groeien. Maar ook de groeimogelijkheden blijven toenemen. Naar verwachting zal het aantal internetabonnementen 3,6 miljoen bedragen tegen 2030, een stijging van 20% tegenover 2015. Hierdoor zal het aandeel van e-commerce de komende jaren sterk blijven groeien. 

Uit het onderzoek ‘Nielsen Connected Commerce Report 2018’, blijkt dat 94% van de Portuguese bevolking over internet bezit en minstens eenmaal een onlinetransactie met aankoop gedaan hebben.

Het volume van elektronische handel bedroeg 4.7 miljoen euro in 2017 in Portugal. Dit betekent een groei van 12% vergeleken met 2016. Er wordt verwacht dat deze cijfers nog toenemen.

Meer weten
 • www.aped.pt - federatie van distributiebedrijven in Portugal
 • www.pordata.pt - databasis van de Fundação Francisco Manuel dos Santos, met officiële statistieken enz. over Portugal
 • www.nielsen.com - report van NIELSEN

Milieu en hernieuwbare energie

De Portugese milieumarkt biedt de Vlaamse ondernemer kansen.

Sinds de toetreding tot de EU in 1986 ondernam Portugal (voornamelijk dankzij EU-fondsen) al heel wat stappen om de toen nog behoorlijke achterstand op het gebied van milieuzorg in te halen en met succes. Al de investeringen die gedaan werden om de Portugese burgers milieubewuster te maken, beginnen hun vruchten af te werpen, maar er is nog een lange weg af te leggen. De belangstelling voor de ‘groene’ sector is in Portugal zeer groot. In 2018 kan men alleen een positieve balans opmaken: het land is modern uitgerust in de milieusector. De grote taak is nu om al de gedane investeringen zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en het verlies (van bv. water, andere middelen, enz.) zoveel mogelijk te beperken. Volgens het laatste report van PORDATA bedroeg in 2018, het aandeel van hernieuwbaar energieverbruik 31% van het eindverbruik van energie in Portugal.

Portugal kon hiervoor steeds genieten van de EU-cohesiefondsen. In het kader van het EU-programma ‘Portugal 2020’, dat de periode van 2014 tot 2020 bestrijkt, zal Portugal in totaal 21 miljard euro aan EU-subsidies ontvangen. Een aanzienlijk bedrag van deze subsidies zal gebruikt worden voor de volgende 3 hoofddoelstellingen:

 1. Portugal positioneren als leider in groene energie;
 2. Een koolstofarme economie promoten, waarbij hulpbronnen zeer efficiënt worden ingezet;
 3. Meer rijkdom en werkgelegenheid creëren door sterk te investeren in de duurzaamheid van industrieën en gebieden.   

Voor een land als Portugal, dat traditioneel sterk afhankelijk is van geïmporteerde fossiele energiebronnen, is het essentieel om het concurrentievermogen te verbeteren door middel van een rationeler en efficiënter gebruik van energie wat terzelfdertijd de klimaatdoelstellingen ten goede komt. Zo werd in 2013 het ‘National Energy Efficiency Action Plan’ en het ‘National Renewable Energies Action Plan’ goedgekeurd voor de periode 2013-2020. Deze twee plannen hebben als algemene doelstelling om tegen 2020 het primaire energieverbruik met 25% te verminderen. En ze hebben ook een specifiek doel voor de overheid om hun primaire energieverbruik met 30% te verminderen tegen 2020.

De sector is importgericht en de technologie komt meestal uit het buitenland. De grote Franse, Engelse, Spaanse en ook Belgische milieugroepen zijn aanwezig. Naast rechtstreekse import van uitrusting worden in de meeste gevallen partnerschappen met Portugese bedrijven afgesloten.

Er wordt ook sterk geïnvesteerd in de behandeling van afvalwater, de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen, afvalverwerking en natuurbeheer. Voor de afvalverwerking (de meest dynamische subsector) ontwikkelde men een heel systeem van verwerking en recycling. Ook een belasting op afvalbeheer en vergunningen voor afval- en materiaalstromen beginnen stilletjesaan ingang te vinden. Vlaanderen wordt dikwijls als voorbeeld aangehaald en in sommige steden (bijv. In het historische stadsgedeelte van Guimaraes) voerde men met succes het PAYT-systeem – pay as you throw - in.

De bestaande waterleidingsystemen zijn tientallen jaren oud en aan renoveringswerken toe. Zowel de gemeenten als de waterverontreinigende bedrijven (leerlooierijen, papierfabrieken, petrochemische fabrieken, verffabrieken) moeten hun afvalwater zuiveren, waardoor veel investeringen nodig zijn in zuiveringsinstallaties. Deze investeringen zijn al in gang gezet en er wordt vanuit de overheid veel aandacht aan besteed. Toch zal het nog enige tijd duren vooraleer Portugal de bestaande achterstand op dit vlak helemaal weggewerkt krijgt.

Ook voor de recyclage van glas, papier, plastic en schroot zijn producten en machines nodig. Portugal beschikt ondertussen al over heel wat expertise rond waterbehandeling en afvalverwerking. De bedrijven die op dit gebied actief zijn, maken meestal gebruik van buitenlandse financiering, technologie en proceskennis.

Op het vlak van hernieuwbare energie is Portugal een koploper binnen Europa. Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit is het voorbije decennium zeer sterk gestegen.

In maart 2018 overtrof de totale productie van hernieuwbare energie voor het eerst de vraag. Volgens een rapport van de Portuguese Renewable Energy Association en de Sustainable Earth System Association, zou de productie van hernieuwbare elektriciteit volledig aan de binnenlandse vraag moeten beantwoorden tegen 2040. 

Deze sector biedt interessante kansen aangezien Portugal blijft inzetten op hernieuwbare energie. Leveranciers van technologie, knowhow en onderdelen vinden er interessante opportuniteiten. 

Samen met bedrijven uit de keramieksector, zijn twee Portugese universiteiten momenteel aan het werken aan de “Solar Tiles Project”. Dit project lanceert eenvoudige zonnedaktegels om elektriciteit te produceren, in plaats van de traditionele dakzonnepanelen.

Meer weten

Bouw en bouwmaterialen

De Portugese economie zit duidelijk in de lift, er worden continu jobs gecreëerd waardoor het werkloosheidspercentage blijft dalen.

Een belangrijke sector die medeverantwoordelijk is voor deze economische groei is de bouwsector. Na de zware crisis, waarbij de Portugese bouwmarkt bijna volledig was stilgevallen, begint de markt opnieuw te groeien. Zowat 10% van de totale toename van de werkgelegenheid gedurende het eerste kwartaal van 2017 is aan de sector te danken. Zo bereikten het aantal afgesloten transacties binnen de vastgoedmarkt en de waarde van deze transacties, ongeziene hoogtes.

Ook de openbare uitgaven zitten terug in de lift. Er zijn terug meer bouwbedrijven die werkzaamheden verrichten en gemiddeld gezien zijn de bedragen die worden uitgegeven hoger dan in 2016. Sinds 2016, wordt er door de overheid en het “Connection Europe Facility” geïnvesteerd in plannen voor infrastructuurwerken in de transport-en spoorwegsector.

De grootste impuls komt van het groeiende toerisme. Er worden veel nieuwe hotels gebouwd, veel gebouwen worden gerenoveerd en mede dankzij de sterke opkomst van verhuurplatformen zoals Airbnb, booking.com, enz. worden de historische centra volledig vernieuwd.

Deze heropleving is ook duidelijk zichtbaar in de immobiliënsector, de verkoop van huizen is gestegen met ongeveer 25%. Hierdoor stijgen de prijzen van immobiliën ook sterk (gemiddeld +10%).

De Portugese bouwreglementering is aangepast aan het Europese recht en het toezicht op fraude is verscherpt. Bouwwerken moeten bestendig zijn tegen aardbevingen en milieuefficiënt zijn.

Er bestaan diverse kansen in de markt, zowel voor de uitvoering van werken als voor de levering van materialenHet is geen gemakkelijke markt, aangezien de concurrentie groot is, wat de prijzen nog steeds vrij laag houdt. Er zijn vooral mogelijkheden op het gebied van de sociale woningbouw, de sector van het weg-, spoorweg-, haven- en luchthaventransport en de renovatiesector.

Op de Portugese markt voor bouwmaterialen zijn er mogelijkheden voor nieuwe afwerkingsmaterialen en innovatieve technieken die kunnen voldoen aan de hogere kwaliteitseisen. De Portugezen blijven zeer prijsbewust. Het heeft dus weinig zin om te concurreren met het goedkope aanbod van tegels, keukens en badkamers. Gedurende een lange tijd waren het vooral Spaanse en Italiaanse bedrijven die deze markt beheersten, maar ook meer en meer Portugese fabrikanten maken hun intrede op deze markt. Wel bestaat er nog vraag naar thermische en akoestische isolatie, lucht- en waterverwarming en -koeling, elektrische en gasverwarmingsinstallaties en roestvaste stalen buizen. Verder is er behoefte aan chemische producten voor de bouw, veiligheidsuitrusting, renovatiematerialen, automatische poorten, ramen en deuren van PVC of hout, decoratieartikelen en tapijten.

De handel in bouwmaterialen gebeurt hoofdzakelijk in de buurt van Lissabon en Porto. Bouwmaterialen worden verdeeld via de traditionele importeur en in toenemende mate via zelfbedieningszaken, zowel van de groothandel als van de detailhandel. Het gaat hierbij zowel om kleine bedrijven als om grote DIY-ketens (Leroy Merlin, Bricomarché, AKI, Bricodepot). In januari 2019, fuseerde Leroy Merlin en AKI met de intentie om 'een platform voor elk huis en elke inwoner' te creëren. Deze bedrijfsherstructurering maakt deel uit van het strategisch plan voor de internationale reorganisatie van de Franse groep Adeo. Wie samenwerking overweegt met kleinere bedrijven, onderzoekt best de kredietwaardigheid van de toekomstige partner.

Ondernemers die de Portugese bouwmarkt willen veroveren, beschikken bij voorkeur over een product dat toegevoegde waarde biedt en moeten vooral regelmatig aanwezig zijn in het land. Zij moeten voorts een flexibele opstelling hebben en maatwerk kunnen leveren..

De vraag naar duurzame bouw en energie-efficiëntie stijgt overigens enorm snel.

Meer weten
 • www.aecops.pt   Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas - AECOPS (Portugese associatie van bedrijven in de bouw en de openbare werken - deels Engelstalig)
Marktstudie

Medische sector

De Portugese gezondheidssector was verouderd, maar is sinds 2002 in volle hervorming. Hier bieden zich nog steeds mogelijkheden aan voor Vlaamse firma’s.

De minister van Volksgezondheid stelde volgende prioriteiten vast:

 • toegang tot de gezondheidszorg voor bejaarden en behoeftigen;
 • modernisering van de gezondheidscentra;
 • realistisch en gerespecteerd budget van de nationale gezondheidsdienst;
 • modernisering van het beleid: SA-ziekenhuizen werden omgevormd tot EPE-ziekenhuizen (Entidade Publica Empresarial), m.a.w. publiek-private partnerships; hergroepering van de ziekenhuiscentra, contracten, onkostencontrole, modernisering van het beleid en geautomatiseerde informaticasystemen.
 • gemakkelijke toegang tot geneesmiddelen: nadruk op OTC-geneesmiddelen, prijzenkortingen, overheidssteun voor generieke geneesmiddelen.

Portugal presteert ondertussen goed op het vlak van gezondheidszorg. De Portugese gezondheidszorg kreeg in 2018 de 13de plaats met 754 punten volgens de Euro Health Consumer Index (EHCI). Portugal heeft sinds 2012 meer dan 12 plaatsen gewonnen en bevindt zich nu net voor het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Deze gematigde groei voorspelt betere gezondheidszorg en meer zekerheid voor de Portugese bevolking.

Het gezondheidszorgsysteem wordt beheerd door de Portugese minister van Volksgezondheid en bestaat uit een universele en residentie gebaseerde gezondheidszorg, Servico Nacional de Saue (SNS).

Door de vergrijzing van de Portugese maatschappij en de gestegen koopkracht sinds de toetreding tot de EU, zien ook verschillende groepen brood in de bouw en het beheer van rusthuizen. Het jaarlijks verslag “Portrait of Portugal in Europe” van PORDATA toont ons dat maar liefst 34 per 100 inwoners, gepensioneerd zijn. Ziekenhuizen en rusthuizen met privékapitaal (en uiteraard beheer) zijn in opkomst. Er zijn 3 grote spelers met betrekking tot privéziekenhuizen: Mello Saude, Luzsaude en Trofa Saude. In de komende jaren hebben ze plannen om in totaal 9 nieuwe ziekenhuizen te bouwen, waarin ook hoogtechnologische systemen gebruikt zullen worden. De bouw en inrichting van nieuwe ziekenhuizen en rusthuizen biedt toeleveringsmogelijkheden voor Vlaamse firma’s.

De publieke sector neemt het leeuwendeel van de markt in, maar de vraag uit de particuliere sector groeit en is vermoedelijk gevoeliger voor nieuwe technologie. Er is een verschuiving waar te nemen naar hoogwaardige producten, hoewel de openbare ziekenhuizen meer kostenbewust blijven dan de particuliere sector.

Het herstel en de hervorming van de publieke gezondheidszorg en de opkomst van verzekeringsmaatschappijen als marktspelers biedt groeimogelijkheden. Verzekeringen voor medische zorgen zijn een onderdeel geworden van het standaard-renumeratiepakket bij de meeste bedrijven en meer en meer Portugezen nemen naast de wettelijk verplichte verzekering ook een eigen privéziekteverzekering. Hierdoor verovert de privézorg gestaag een groter marktaandeel.

De invoer van medische apparatuur komt voor 1/3 uit Duitsland. Duitse bedrijven leveren elektro-cardiografische apparatuur, röntgenapparatuur, tandartsinstrumenten, medische en chirurgische instrumenten, medisch meubilair, pacemakers, diverse preparaten en geneesmiddelen. Bijna 13% van de leveringen voor de medische sector wordt verzorgd door bedrijven uit de Verenigde Staten. Amerikanen domineren de markt met elektro-diagnostische apparatuur (uitgezonderd ECG’s), katheters en canules, contactlenzen en bloedgroeptesten. Spanje levert vooral verband en ziekenhuiskleding. Japan is de eerste leverancier van optische instrumenten. Nederland is op dit moment marktleider voor de levering van gehoortoestellen, onderdelen voor röntgenapparatuur en ultraviolet/infrarood-apparatuur. Via de EU worden er ook aanvullende fondsen verstrekt voor de aanschaf van medische apparatuur.

Meer weten

Industriële toelevering

De herstructurering van de Portugese industrie is gericht op het behoud van kansrijke segmenten en het aanmoedigen van nieuwe activiteiten in hoogtechnologische sectoren. Hiertoe behoren de automobiel- en motoronderdelenindustrie, de elektronica-industrie en de farmaceutische industrie. In deze markten bestaat vraag naar kapitaalgoederen en transportmiddelen.

De metaalverwerkende industrie doet het goed. Ze exporteert veel dankzij de, in vergelijking met Noord-Europa, lagere lonen, de snelle distributie, de aanwezige knowhow van de matrijzenbouwers en het overschot aan geschoold personeel. Dit biedt perspectieven voor investeerders in productie voor de export (niet voor de Portugese markt).

Door gunstige belastingregelingen is er in Portugal bovendien een goede afzetmarkt voor gebruikte wagens en machines. Het gaat om vorkheftrucks, vrachtwagens en machines voor de bouw. De machinehandel vindt men hoofdzakelijk in de omgeving van Lissabon.

In het land zijn volgende autofabrikanten actief: Volkswagen, Mitsubishi, ISUZU en Salavador Caetano. Bovendien vindt men er meer dan 200 toeleveringsbedrijven.

Ook zijn er opportuniteiten in Portugal in de aeronautische sector. Er werd een aeronautische cluster ontwikkeld in Evora waar Embraer 2 fabrieken voor vliegtuigonderdelen bouwde. Portugal heeft ook andere grote klanten en investeerders aangetrokken zoals Airbus en het European Space Agency.

In 2016 droeg de textielsector in Portugal ongeveer 11% bij aan het bbp. In 2018 was de sector goed voor 10% van de export. Portugal exporteert voor meer 5 miljard euro en telt ongeveer 6190 bedrijven die actief zijn in de sector. De sector staat vooral bekend voor de lage kosten, vergeleken met andere Europese landen. In 2019 werd het miminumloon opgetrokken tot 600 euro per maand.  Vrij recent heeft Portugal veel geïnvesteerd in technologische opwaardering van het wassen, verven en afwerken. Het land is een innovatieleider geworden op het gebied van het wassen van denim.

Portugal produceert ook stoffen met nanotechnologie: medische apparatuur wordt geïncorporeerd, transpiratie wordt omgezet in warmte of koude, enz.

Meer weten

Landbouw

De landbouw in Portugal is vooral in handen van kleine en middelgrote familiebedrijven die verspreid zijn over het hele land. Maar binnen de sector zijn er ook grootschalige landbouwbedrijven actief die zeer exportgeoriënteerd zijn en die ondersteund worden door grote bedrijven zoals Lactogal, Valouro en Sovena. Dankzij de globalisering werken verschillende landbouwbedrijven samen om een grotere omzet te genereren.

In Portugal wordt er een zeer breed scala aan landbouwproducten geproduceerd: groene groenten, rijst, maïs, tarwe, gerst, olijven, oliehoudende zaden, noten, kersen, bosbessen, druiven, champignons, enz.

Landbouw maakt maar een heel klein deel uit van het bbp (+/- 2,5%), maar is zeer belangrijk voor Portugal. Zo is Portugal een van ’s werelds grootste wijn- en kurkproducenten. Veel mensen zijn in de landbouw tewerkgesteld. Het is een markt die nog veel kansen biedt, ook voor buitenlandse bedrijven die technologie en knowhow kunnen leveren. Aan de andere kant zoeken veel Portugese landbouwbedrijven zelf exportmogelijkheden om hun producten op buitenlandse markten aan te kunnen bieden.

Als wijnproducent bezet Portugal de 5de plaats in Europa. Men kan in heel het land wijngaarden terugvinden (ongeveer 120.000 hectaren). De helft van de Portugese landbouwomzet is afkomstig van de wijnindustrie. Men telt meer dan 13.000 bedrijven die 28% werknemers van de totale landbouwindustrie in dienst heeft.

Portugal is de grootste kurkexporteur ter wereld met meer dan 60% van de export ter waarde van 850 miljoen euro. Aangezien kurkeiken verspreid liggen over heel het land varieert de intensiteit van de productie en de kwaliteit van kurk volgens de verschillende regio’s. De beste kwaliteit wordt gevonden in het centrum en in het zuiden van het land. 

Bovendien zal, volgens de EU, de Europese olijfoliemarkt tegen 2030 indrukwekkend groeien. Structurele verbeteringen zullen zorgen voor hogere opbrengsten en productie, vooral in Portugal en Spanje. 

De voorbije jaren deed de landbouwsector het een pak beter dan de nationale economie als geheel. Tussen 2011 en 2015 groeide de landbouwsector met 2,4%. Dit is een pak hoger dan de groei die de totale economie liet optekenen in dezelfde periode (-0,9%). Ook de productiviteit steeg met 12% en de werkgelegenheidsvariabele daalde met 8,3% tegenover respectievelijk 0,3% en 1% voor de totale economie.

Toch zijn hervormingen in de sector noodzakelijk. Zo is er een te grote spreiding van eigendom, onvoldoende irrigatie wanneer nodig, traagheid van de bureaucratie, onvoldoende waardering voor geproduceerde goederen, veel laaggeschoolde arbeid, … De exportsector moet versterkt worden, het plattelandstoerisme moet uitgebreid worden, eigen merken moeten ontwikkeld worden en de toegevoegde waarde van agrarische producten moet verhoogd worden. 

In het kader van het Europese gezamenlijke landbouwbeleid plant men om meer dan 8 miljard euro te investeren in de landbouwsector in Portugal om innovatie, werkgelegenheid, duurzaamheid en kwaliteit te stimuleren.

Meer weten
 • www.ajap.pt/ - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal - Vereniging van jonge landbouwers in Portugal
 • www.cap.pt/ - Confederação dos Agricultores de Portugal - Verbond van Portugese landbouwers
 • www.agrobio.pt/pt/index.php - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica - Portugese vereniging voor biologische landbouw

IT-sector

In de IT-sector heeft Portugal fikse vooruitgang geboekt. Enkele Portugese bedrijven staan bekend voor hun hoge expertise in financiële diensten, software, hardware en telecommunicatie. Bovendien zijn bedrijven als Via Verde, NOS, Portugal Telecom en SIBS in Portugal geboren. Via Verde is een innovatief elektronisch systeem waarbij men de snelwegtol, parking en benzine kan betalen zonder ook maar uit de auto te stappen.

Bovendien is Lissabon bezig met uitgroeien tot het Silicon Valley van Europa. In 2016 organiseerde Lissabon voor de eerste keer Web Summit, de grootste technologieconferentie ter wereld. Sindsdien kent de overheid veel financiële steun toe aan jonge technologiebedrijven of pas afgestudeerde studenten met een innovatief idee. Dit in combinatie met Web Summit zorgt ervoor dat de start-up community in Lissabon momenteel floreert. Dit netwerk wordt ondersteund door incubatoren zoals Startup Lisboa, Labs Lisboa, Inovisa en technologielabs en acceleratoren zoals EIT InnoEnergy en BGI. Maar ook de grote technologiebedrijven zijn in toenemende mate aanwezig. Zo zal Google een technologiecentrum openen in de hoofdstad, wat zal zorgen voor de creatie van 500 jobs voor hoogopgeleide Portugezen. Naast Google, zou ook Volkswagen een software development-centrum opzetten in Lissabon, goed voor 300 extra banen. Recent werd bekend gemaakt dat Lissabon nog zeker tot 2028 gastheer zal zijn voor Web Summit. De volgende editie van deze conferentie zal plaatsvinden van maandag 4 donderdag tot 7 november 2019.

In 2018 werd door IT insight gepubliceerd dat de IT-sector in Portugal op zoek was naar ontwikkelaars (30% van de professionals), php-ontwikkelaars (18%) en software-inginieurs (16%), Business Intelligence (14%) en Data Scientists (12%). Dit toont aan dat de IT-markt zeer dynamisch is door de hoge activiteit en bijgevolg werkgelegenheid. De vraag naar IT houdt in 2019 aan en blijft stijgen.

De GDPR-wetgeving, datalekken, informatie-aanvallen, fake news en nieuwe ontwikkelingen verhogen in Portugal de vraag naar cyberveiligheid.

Meer weten

Toerisme

De recente exponentiële groei maakt dat toerisme een van de grootste bijdragers is aan de Portugese nationale economie. Het aantal buitenlandse toeristen groeide in 2017 met 12% tot 12,7 miljoen toeristen. Hiervoor kreeg het dan ook in 2017 de ‘Top destination spot award’, uitgereikt door de World Travel Awards. Naast de vele stranden, het zonnige klimaat en de historische steden is een deel van deze groei ook te verklaren doordat Portugal gespaard is gebleven van bloedige aanslagen zoals in andere Europese landen en omdat geweld en politieke onrust reizigers naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten afschrikt.

Deze groei zorgt ervoor dat toerisme momenteel 17,3% of 33,5 miljard euro bijdraagt aan het bbp. Daarnaast is de sector de grootste werkgever, met bijna 1 miljoen directe en indirecte jobs in 2017 (19,6% van de totale tewerkstelling), waarvan 401.500 in directe tewerkstelling. Tegen 2027 wordt verwacht dat de sector 1.034.000 mensen zal tewerkstellen (22,6% van de totale tewerkstelling).

Mede door de groei van het toerisme zijn de Portugese vastgoedprijzen enorm gestegen de laatste jaren. Het laatste jaar alleen al stegen de huisprijzen in Lissabon met 18,1%. Over heel Portugal steeg de gemiddelde huisprijs het laatste jaar met 7,6%. 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Portugal