U bent hier

Portugal in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 15/03/2021

De noodtoestand werd opnieuw afgekondigd vanaf 15 januari om 00.00 uur en werd verlengd tot 15 april, voor het hele land. De Portugese regering heeft een afbouwplan opgesteld, rekening houdende met verschillende wetenschappelijke criteria. Het bestaat uit 4 fases en er zit steeds een periode van 15 dagen tussen elke fase. Zo is het mogelijk om het effect van de maatregelen te evalueren. Er werd bepaald dat het tijdschema voor de verschillende fases kan worden gewijzigd rekening houdende met de epidemiologische criteria en pandemiecontrole.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Portugal
Hoofdstad
Lissabon
Oppervlakte
92.226 km² (= 3,0 x België)
Aantal inwoners
10,302 miljoen
Staatshoofd
President Marcelo Rebelo de Sousa
Regeringsleider
Eerste minister Antonio Costa
Taal
Portugees
Munt
Euro Wisselkoers
Belangrijke steden
Lissabon (504 718 inwoner), Porto (214 349), Braga (136 885), Sétubal (118 166), Aveiro (78 455), Santarém (61 552), Leiria (126 897), Faro (64 560), Coimbra (105 842), Viseu (99 274)
Meer weten
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
240 miljard USD (533 miljard USD in België)
BBP/Capita
23.285 USD (46.414 USD in België)

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten

Portugal heeft een kleine, open economie, die kwetsbaar is voor externe ontwikkelingen. Dit jaar heeft COVID-19 een serieuze impact op de Portugese economie. Naar verwachting zal er een ongelijk herstel komen in 2021, als gevolg van de verschillen in economische structuren en in de begrotingsruimte tussen de lidstaten..

Dankzij 16 nationale en regionale programma’s kreeg Portugal voor de periode 2014-2020 meer dan 25 miljard euro ESI-fondsen. Samen met een eigen bijdrage van 6,89 miljard euro, beschikt Portugal over een totale som van meer dan 32 miljard euro. Dit geld wordt gebruikt in verschillende domeinen: werkgelegenheid, energie-efficiëntie, ondernemerschap, onderzoek en innovatie.

Portugal blijft een betrekkelijk kleine markt met goed 10 miljoen inwoners en de bestedingsmogelijkheden van de bevolking zijn, gemiddeld genomen, matig. De Portugese markt is echter niet verzadigd, omdat het land vanuit een achterstandsituatie nog altijd bezig is met een inhaalbeweging. Er wordt daardoor geïnvesteerd in de modernisering van de industrie, de toeristische sector, de energie- en milieusector, de gezondheidssector en in opleiding.

In april 2016 kondigde de nieuwe regering het 'Programa Nacional de Reformas' (Nationale Hervormingsplan) aan voor de periode 2016 – 2020. Dit plan is het sleutelelement bij het definiëren van de middellangetermijnstrategie waarmee Portugal een reeks structurele hervormingen kan doorvoeren die bestemd zijn voor het promoten van investeringen en het bijdragen aan de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Deze hervormingen zijn gebaseerd op volgende aspecten: kwalificatie, bevorderen van economische innovatie, territoriale verbetering, modernisering van de staat, kapitalisatie van bedrijven en maatschappelijke cohesie en gelijkheid. Zo moet men onder andere beter inspelen op de veroudering van de bevolking. Deze blijft ieder jaar toenemen en zal pas stagneren in 2049, volgens vooruitzichten van het Portugese Nationaal Instituut voor Statistiek (INE). Ook de trage werking van justitie moet dringend aangepakt worden. In maart 2017 waren er 1,3 miljoen openstaande dossiers in de Portugese rechtbanken. 790.000 daarvan betreffende terechtstellingen van bedrijven en particulieren. Deze hervormingen zijn broodnodig om een duurzame groei te kunnen waarborgen.

Ondertussen heeft de Portugese economie een duwtje in de rug gekregen door de goede economische prestaties, de economie bevond zich de laatste jaren in een bloeiperiode. In 2015, 2016, 2017 en 2018 bedroeg de economische groei respectievelijk 1,6%, 1,4%, 2,7% en 2,1%. De Portugese Nationale Bank raamde voor het uitbreken van de coronapandemie de groei voor 2020 op 1,7%. Dit toont aan dat de regering goed op weg was door te blijven inzetten op het verlagen van het overheidstekort en de overheidsschulden.

Kredietbeoordelaar Fitch Ratings erkende kortgeleden het herstel van Portugal, na de zware schuldencrisis. Fitch Ratings promoveerde Portugal van BBT naar BBB. Ook de Europese Centrale Bank heeft een positieve visie over de toekomst van het land. 

Deze sterke vooruitgang was volgens de Portugese Nationale Bank te wijten aan een scherpe stijging van de export van goederen en diensten (+7,8% in 2017, +5,5% in 2018, +4,6% in 2019 en prognose voor het uitbreken COVID-19 +4,3 in 2020), en dit blijft het component dat het meest zal bijdragen aan de economische groei. Het volume van de export bleef stijgen van 40% (%bbp) in 2016 tot 46% in 2019. Maar ook de groei van de bruto-investeringen in vaste activa (+8,0% in 2017, +5,3% in 2018 en +5,5% in 2019) droeg bij aan het doorzetten van de economische groei. De belangrijkste sector die bijdroeg aan het herstel is de toeristische sector, maar hoe deze in de komende jaren zal evolueren blijft nog een vraagteken.

Volgens de Portugese Nationale Bank zal de import van goederen en diensten verder dalen (7,8% in 2017, 5,7% in 2018 5,0% in 2019).

Ook het werkloosheidspercentage bleef dalen. In 2016 bedroeg dit 11,1% en en voor 2017 en 2018 wordt een percentage verwacht van respectievelijk 8,8% en 7,1%. Dit waren de laagste cijfers sinds 2008. 

Bovenstaande cijfers tonen aan dat het goed ging met de Portugese economie. Dankzij een strak begrotingsbeleid is de regering erin geslaagd om de begroting sedert 2016 op orde te stellen. Vanaf 2020 wordt zelfs een klein overschot vooropgesteld. Dit is zeer goed om de hoge staatsschuld (127,1% van het bbp in 2018) af te bouwen.

In de publicatie 'Doing Business 2019', uitgegeven door de Wereldbank, staat Portugal op de 34ste plaats (op 190 landen) in de categorie 'Ease of Doing Business'.

Meer weten:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Portugal