U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Financiën - EU-fondsen

Het laatste budget voor de jaren 2014-2020 werd gebruikt via zes nationale programma's, waaronder een supra-regionaal programma voor de provincies van Oost-Polen, en 16 regionale programma's. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van nationale programma's en de verdeling van de financiële middelen voor het operationele programma, zoals hieronder aangegeven, is in handen van een beheersautoriteit. Voor nationale programma's is dit het Ministerie van Infrastructuur en Ontwikkeling. Binnen elk van die programma's zijn prioriteiten vastgelegd waarbinnen begunstigden projecten voor co-financiering kunnen aanvragen. Sommige van de taken binnen een bepaalde prioriteit kunnen op basis van een overeenkomst worden gedelegeerd aan een andere overheidsentiteit. Een zogenaamde intermediaire instantie die verbonden is met het programmabeheer en de uitvoering ervan.

Operationeel programma

Voorziene budget (in euro)

 • Infrastructuur en milieu: 27,41 miljard
 • Slimme groei: 8,61 miljard
 • Digitaal Polen: 2,17 miljard
 • Kennis, onderwijs, ontwikkeling: 4,69 miljard
 • Oost-Polen: 2 miljard
 • Technische bijstand: 700,12 miljoen

De EU-fondsen die Polen in de volgende jaren zal ontvangen zijn bedoeld om de economie na de coronaviruspandemie te helpen heropbouwen en versterken, en om de uitvoering van de EU-doelstellingen in 2021-2027 mogelijk te maken.

Er wordt ervan uitgegaan dat de waarde van de gehele EU-begroting - voorzien in het begrotingsakkoord voor 2021-2027 - 1,074 biljoen euro zal bedragen. Hiervan zal 750 miljard euro voorzien worden voor het wederopbouwfonds dat zal bestaan ​​uit: 390 miljard euro in de vorm van subsidies en 360 miljard euro in de vorm van leningen.

Polen zal de grootste begunstigde zijn van het cohesiebeleid in de EU en 66,8 miljard euro ontvangen. Extra middelen uit het cohesiebeleid in reactie op de crisis worden geraamd op 3 miljard euro en middelen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor Polen op 28,5 miljard euro. Polen zal als de grootste begunstigde van het Fonds voor een rechtvaardige transitie 3,5 miljard euro ontvangen.

European Funds Information Point (Informatiepunt inzake Europese Fondsen)
Adres: ul. Zurawia 3/5
00-503 Warschau
T: +48 22 626 06 32
E: punktinformacyjny@cpe.gov.pl  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kenmerken in een notendop van de operationele programma’s in Polen voor de jaren 2014-2020

1. Programma voor infrastructuur en milieu – in het kader van dit programma zullen grote ondernemingen subsidies kunnen krijgen voor investeringen ter ondersteuning van de overgang naar een economie met lage emissies, meer energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen

2. Programma Slimme groei (als opvolger van Innovatieve economie) – gericht op de ontwikkeling van innovatie in de Poolse economie, vooral door het stimuleren van R&D en de overdracht van de resultaten naar de economie. De slogan van het programma luidt als volgt: “projectondersteuning van het idee naar de markt”. Dit programma zal grote ondernemingen toelaten innovatieve projecten te ontwikkelen met medewerking van wetenschappelijke vakgroepen teneinde wetenschappelijke onderzoeksresultaten te commercialiseren, alsook de bestedingen voor R&D in de bedrijven op te drijven. De stimulusregeling zal bedrijven ertoe aanzetten meer in te zetten op innovatie en R&D.

3. Programma Kennis, Onderwijs, Ontwikkeling (als opvolger van Menselijk kapitaal) – in het kader van dit programma zullen bedrijven de mogelijkheid hebben projecten uit te voeren die de opleiding van werknemers insluit, zodat de expertise en vaardigheden van het personeel ontwikkeld worden.

4. Programma Digitaal Polen (bestond niet binnen het vorige Financieel kader) – richt zich tot de publieke sector. Telecommunicatie-bedrijven zullen fondsen krijgen voor de bouw, uitbreiding of herstructurering van breedband internet-toegang, en ondersteuning voor e-administratie en e-diensten in samenwerking met locale en centrale administratie. Bovendien kunnen lokale besturen van dit programma gebruik maken om taken te vervullen die gericht zijn op e-integratie en e-activering teneinde de intensiteit en kwaliteit van het internet-gebruik te verhogen.

5. Programma Oost-Polen – dekt de 5 provincies tellende oostelijke macro-regio: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie en Warmińsko-Mazurskie. Grote bedrijven kunnen van dit programma gebruik maken om ondersteuning te bekomen voor onderzoek en ontwikkeling, de bouw en uitbreiding van voorzieningen voor onderzoek en ontwikkeling, projecten betreffende eco-innovatie en energie-efficiëntie die tot innovatie leiden.

6. Programma voor technische bijstand - zal een instrument worden voor het opbouwen van het potentieel van instellingen die belast zijn met financiële interventies vanuit de structuurfondsen.

7. Regionale operationele programma's - de steun in het kader van de regionale operationele programma's zal worden verdeeld overeenkomstig de individuele behoeften van de regio. In principe moeten dergelijke investeringen een aanvulling vormen op de nationale inspanningen voor: popularisering van informatie- en telecommunicatietechnologieën, onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, infrastructuur, milieubescherming, alsmede energie en vervoer.

De verantwoordelijkheid voor de verdeling van EU-middelen in Polen is meer verschoven naar de provincies. Aanzienlijk meer middelen zullen worden beheerd via de regionale operationele programma's die gericht zijn op lokale en regionale investeringen. Tussen 2007 en 2013 hebben lokale overheden ongeveer 25% van alle fondsen voor Polen afgehandeld, in 2014-2020 zijn ze verantwoordelijk voor bijna 40% van het geheel. Bijgevolg zullen lokale overheden meer vrijheid hebben bij het kiezen van de groeidoelstellingen waarop zij zich willen richten.

De onderhandelde fondsen voor 2021-2027 zijn een goed signaal voor Poolse ondernemers. In het kader van het belangrijkste cohesiebeleid van Polen zullen doelstellingen met betrekking tot investeringen voor werkgelegenheid en groei en Europese territoriale samenwerking worden uitgevoerd. In lijn met de eerdere plannen van het ministerie van Fondsen en Regionaal Beleid zal de uitvoering van fondsen in het kader van het cohesiebeleid vergelijkbaar zijn met die in 2014-2020. Het is de bedoeling de programma's op nationaal en regionaal niveau te laten beheren en een bovenregionaal programma op te zetten voor gebieden met zwakkere economische indicatoren.

Met name micro-, kleine en middelgrote ondernemers en entiteiten die samenwerken met onderzoekseenheden moeten zich voorbereiden op het nieuwe begrotingsperspectief. Het besteden van middelen in de nieuwe financiële vooruitzichten zal mogelijk zijn na afronding van de onderhandelingen met de Europese Commissie over de vorm van de zogenaamde Partnerschapsovereenkomsten, waarin wordt beschreven hoe EU-middelen zullen worden geïnvesteerd. Volgens het Ministerie van Fondsen en Regionaal Beleid is er nog steeds een kans om in 2021 de eerste subsidiecompetities te starten.

Bovendien zullen bedrijven in Polen ook over middelen beschikken in het kader van het steeds populairder wordende Horizon-programma, dat in de periode 2021-2027 een budget van 76 miljard euro zal hebben.

Meer:

Voeding en kleinhandel

Volgens deskundigen zal de Poolse voedingssector de komende jaren door verschillende trends gekenmerkt worden:

 • Gezondheid en wellness - een stijgende vraag naar producten die natuurlijk en gezond zijn en vervaardigd zijn volgens traditionele methoden;
 • Experimenteren en zoeken naar nieuwe smaken, gecombineerd met hogere verwachtingen van de klant op het gebied van kwaliteit;
 • Gemakswinkels - een toenemende vraag naar kant-en-klare maaltijden en maaltijden die gemakkelijk te bereiden zijn;
 • Uitbreiding van discountwinkelketens en een snelle groei van de markt van eigen merken.

De voedingssector is één van de belangrijkste en snelst groeiende takken van de Poolse economie. Poolse producenten zijn zeer concurrentieel, zowel binnen de EU, als in de rest van de wereld. Minder dan 80% van alle export gaat naar de interne markt van de EU. Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner van Polen, met een aandeel van 22% in de export van agrovoedingsproducten, maar het aandeel van de export naar Azië en naar Afrika neemt toe. De export naar het Verenigd Koninkrijk, de tweede belangrijkste exportmarkt voor Poolse voeding, is een heikel thema - de sector is zeer voorzichtig met voorspellingen naar de toekomst toe ingevolge de aangekondigde Brexit.

Polen is een toonaangevende producent van fruit (appels, frambozen, zwarte bessen, blauwe bessen), vlees (gevogelte, varkensvlees), zuivelproducten en champignons. De Poolse verwerkende industrie staat bekend om haar diversiteit, waaronder ook de productie van tabak en alcohol vertegenwoordigd is in de lange lijst van voedingsproducten.

Een consolidatiebeweging wordt sinds enkele jaren waargenomen in de voedingsproductie, maar dit is slechts de beginfase. De Poolse voedingssector is zeer gediversifieerd. Experten verwachten een verdere concentratie en consolidatie met de steun van investeringsfondsen.

De belangrijkste markten voor Polen inzake invoer van voeding en dranken zijn eveneens EU-landen: Duitsland, Nederland, België, Spanje, Scandinavische landen, Italië, maar ook Argentinië. De structuur van de invoer blijft sinds jaren ongewijzigd: Polen voert vooral vleesproducten (vee, vlees en verwerkt vlees), alcoholische dranken, koffie, thee en cacao, fruit en verwerkt fruit, vis en visproducten, granen, suiker en zoetwaren in.

Polen blijft een aantrekkelijke markt voor producenten en distributeurs van voeding. De belangrijkste opportuniteiten op de Poolse voedingsmarkt zijn: gebak, suikergoed, vlees, klaargemaakte maaltijden en convenience, suikervrije/gezonde/bio/organische voeding en specialiteiten, delicatessen, niche-producten.

De experten van het onderzoeksinstituut Mintel hebben de belangrijkste trends in de voedingssector voor 2018 aangeduid: 

 • Volledige transparantie: In het post-consumententijdperk eisen consumenten volledige transparantie van levensmiddelenbedrijven.
 • Zelfvervullende praktijken: naarmate meer en meer consumenten denken dat het moderne leven stressvol en vol haast is, zullen alomvattende en evenwichtige diëten een integraal onderdeel worden van routinematige zelfzorg.
 • Nieuwe sensuele indrukken: consistentie is het nieuwste hulpmiddel om de zintuigen te betrekken en ervaringen te bieden die het waard zijn om met anderen te delen.
 • Preferentiële behandeling: de uitbreiding van online en mobiel winkelen wordt het begin van een nieuw tijdperk van personalisatie.
 • Wetenschappelijk onderzoek: bij het ontwerpen van oplossingen voor de wereldwijde voedselmarkt wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de verworvenheden van de technologie, die in Polen goed zichtbaar zijn.

Consumentenkeuzes op de voedselmarkt.
Tot dusver hebben trends op het gebied van gezondheid de overhand gehad. De klanten wilden gezonder eten en biologisch en ecovoedsel kopen. Door het uitbreken van de coronavirus-epidemie zijn steriliteit en hygiëne van producten voor klanten belangrijker geworden. En wat betreft de duurzame ontwikkeling van producenten, zetten klanten hun sociale verantwoordelijkheid op het voorplan, merkte Konrad Wacławik van Nielsen op tijdens het webinar over de impact van COVID-19 op consumentengedrag.
Tot nu toe werd duurzame ontwikkeling gelijkgesteld met de strijd tegen plastic, het verminderen van de CO2-voetafdruk en het waterverbruik. Nu worden deze waarden verder gezet door ondersteunende activiteiten voor ziekenhuizen, artsen en behoud van banen.
De tweede drijvende kracht achter de marktontwikkeling was de gemakstrend, begrepen als het gemak van winkelen, binnen handbereik, dichtbij, in een afhaalpakket. Nu slaat dit vooral op alles wat te maken heeft met e-commerce winkelen, zonder contact op te nemen met de koerier, online of contactloos betalen, de mogelijkheid om het pakket op te halen bij een click & collect punt en producten in een multipack te verkopen zodat je niet vaak naar de winkel hoeft terug te keren.
De premiumvoedselsector bevindt zich door de COVID-crisis misschien in de moeilijkste situatie, aangezien consumenten op zoek zijn naar economische voldoening in plaats van luxe.
Volgens de analist zullen deze veranderingen langer duren dan 1-2 maanden van zelfisolatie en zullen ze de markt vormgeven in de post-epidemische economische crisis.

Commerciële sector in Polen:

Met de Corona Impact Index heeft GfK ook berekend in hoeverre Europese landen hebben geleden onder de effecten van COVID-19. De Corona Impact Index toont de verschillen in welvaartsverlies bij particuliere huishoudens als gevolg van de coronaviruscrisis, waardoor zowel nationale als regionale vergelijkingen binnen Europa gemaakt werden.
De gemiddelde koopkracht per hoofd van de bevolking in Polen in 2020 is € 7.143, iets minder dan 49 procent van het Europese gemiddelde. Hiermee staat Polen op de achtentwintigste plaats op de Europese ranglijst. Er is een bijzonder grote geografische kloof tussen arm en rijk in Polen met betrekking tot de distributie van
koopkracht in de 380 districten van het land. Het hoofdstedelijk district Warschau neemt de eerste plaats in met een koopkracht per hoofd van de bevolking van € 12.120. Inwoners van deze regio hebben bijna 70 procent meer geld voor consumentenaankopen en sparen dan het landelijk gemiddelde.

 • De regio is verantwoordelijk voor 17,4 procent van de bruto toegevoegde waarde van de hele nationale economie
 • Er werken 1,7 miljoen mensen
 • Het creëert 15,3 % bruto nationaal product
 • Het genereert verkoopopbrengsten van meer dan PLN 1,8 biljoen (€ 0,6 miljard)

De groei van de voedingsmarkt in Polen wordt aangedreven door een belangrijke expansie van de supermarktketens, in het bijzonder van discountwinkels zoals Biedronka (Jeronimo Martins) en Lidl – die groeicijfers van meer dan 20% per jaar laten optekenen. De belangrijkste spelers in de sector van de supermarkten zijn Carrefour Market, Kaufland. De Poolse keten "Piotr i Paweł" werd gedeeltelijk overgenomen door SPAR. Bovendien heeft Żabka - een convenience-winkelketen -  500 nieuwe verkooppunten gelanceerd en daarmee hebben ze een recordaantal van 6.500 winkels bereikt.

Particuliere winkels in Polen hebben een marktaandeel dat te vergelijken is met dat van de grote winkelketens. Hun aantal blijft echter afnemen door de sterke prijsconcurrentie. De belangrijkste groothandelaars waaronder Eurocash, Emperia Holding (met nieuwe strategische investeerder Maxima Groupe), Makro Cash and Carry, Selgros, consolideren effectief de markt van de kleinhandelaars (overnames, franchising). Dit zou de uitbreiding van de internationale ketens van supermarkten en hypermarkten in Polen afremmen. 

In maart 2018 werd een nieuwe wet geïmplementeerd waardoor handel op zondag verboden werd. Na een geleidelijke invoering zijn vanaf 2020 alle winkels op zondag gesloten, met zeven uitzonderingen per jaar, onder meer voor de paas- en kerstperiode. 

Het doel van deze nieuwe wetgeving was om de situatie voor de kleinere winkels te verbeteren en de rol van grote super- en hypermarktketens verminderen. Het beperken van de handel hielp kleine winkels echter niet: hun aantal neemt af, net als vóór de invoering van de nieuwe regelgeving, en de omzet daalt met ongeveer 30%. Tegelijkertijd veroorzaakte de regelgeving een aantal problemen bij de commerciële centra, waar de inkomsten van servicepunten drastisch zijn afgenomen en huurcontracten heronderhandeld werden. COVID-19 heeft deze negatieve trend versterkt. Een deel van de ketens heeft zijn winkeloppervlak al aanzienlijk verkleind en sommige winkels zijn gesloten. Het verkopen op de traditionele markt verplaatst zich naar internet en dat heeft gevolgen en veranderingen op de arbeidsmarkt.

Meer weten:

Bouw en bouwmaterialen

De bouwsector, waar momenteel ongeveer 1 miljoen mensen in Polen werken (voordien waren er dat nog 1,2 miljoen) en die verantwoordelijk is voor 10% van het bbp, is één van de minst getroffen sectoren door de pandemie van het coronavirus. Ondernemers vrezen echter wel dat er in de komende 2 à 3 jaar onvoldoende geld zal zijn voor particuliere en lokale overheidsinvesteringen (die laatste zijn vandaag al volledig opgeschort).

In de periode van april tot juni 2020 bereikte de Poolse economie tijdens COVID-19 het eerste laagtepunt van een kortstondige inzinking van de economische activiteit. De bouwmarkt reageert meestal vertraagd op economische schokken. Daarom zal de eerste helft van 2021 een periode van grote uitdagingen worden voor deze sector. Het rapport van het Spectis-onderzoeksbedrijf "Bouwmarkt in Polen 2020-2027" toont aan dat dankzij de relatief goede resultaten van de bouwsector in de eerste helft van 2020, de reële daling van de marktwaarde in 2020 3% zal bedragen voor de gehele sector en 5% voor bouwbedrijven met meer dan 9 medewerkers. Een vertraging in het private bouwsegment wordt verwacht in 2020-2021.


Prognoses voor drie bouwsegmenten in Polen 2020-2021:

1. Correctie in het utiliteitssegment - Bouwbedrijven actief in dit segment zullen grote moeite hebben om de orderportefeuille voor 2021-2022 te vullen.

2. Stabilisatie in woningbouw - Dankzij de genomen anticrisismaatregelen (financieel schild; arbeidsbescherming, renteverlagingen en heropenstelling van de economie in juni), zal de impact van de coronavirus-epidemie op de dynamiek van woningbouw minder ernstig zijn. Diepere krimp in woningbouw wordt onder meer tegengegaan door groot aandeel van het segment van eengezinswoningen, dat een minder sterke correctie laat zien in vergelijking met het ontwikkelaarsegment. In 2019 zijn er 207.000 nieuwe appartementen en huizen in gebruik genomen, in 2020 zullen dat er naar schatting 220.000 panden zijn.

3. Openbare werken - In de komende jaren kunnen de investeringen van GDDKiA (Poolse wegen) en PKP PLK (Poolse spoorwegen) een belangrijk element zijn om de economische situatie in de bouw te stabiliseren. Zoals eerder vermeld is er in de lokale overheidssector echter een aanzienlijk risico op een vertraging van de investeringen. Het verlies aan investeringen van de lokale overheid in 2021 zal echter gedeeltelijk worden gestopt door het Local Government Investments Fund, waarvan het budget voor 2020-2021 uiteindelijk werd vastgesteld op 12 miljard PLN (3 biljoen euro).

Een belangrijk element van het stimuleren van economische groei in de jaren 2021-2023 zijn overheidsinvesteringen, gefinancierd via het EU-instrument voor wederopbouw en vergroting van de veerkracht voor 2021-2023 (€ 57 miljard aan subsidies en leningen beschikbaar voor Polen) en de 7-jarige EU-begroting voor 2021- 2027, waaronder Polen kan rekenen op 67 miljard euro aan subsidies. Tegelijkertijd zullen tegen eind 2023 investeringen uit de begroting voor 2014-2020 worden uitgevoerd. De combinatie van verschillende belangrijke financieringsbronnen betekent dat de dynamiek van de bouwmarkt zou kunnen stabiliseren in 2022-2023.

In de bouwsector hebben we al 10 jaar te maken met een stijging van de prijzen voor de uitvoering van uitgebreide commerciële vastgoedinvesteringen. Gedurende het laatste decennium zijn de prijzen met ongeveer 20% gestegen. In 2019 alleen al bedroeg de gemiddelde stijging van de prijzen van bouwmaterialen 3,6%. Voor COVID-19 werd er voorspeld dat de prijzen van bouwmaterialen in 2020 zal toenemen met 10-15%. In de periode januari-september 2020 zijn ten opzichte van dezelfde periode van 2019 de prijzen met gemiddeld met slechts 1,4% gestegen. Het lijkt erop dat deze stijging van de materiaalprijzen weinig invloed heeft op de aankoopbeslissingen.
De gegevens van Forbis Group geven aan dat er voldoende bouwmaterialen beschikbaar zijn.

De productie en levering van materialen, ook naar het buitenland, gaan na een lichte destabilisatie gewoon door. De enige verontrustende factor is de euro, die onlangs is gestegen ten opzichtte van de PLN. Dit heeft gevolgen voor het investeringsbudget dat vóór de pandemie werd vastgelegd.

Risicofactoren voor de industrie

Op basis van de analyse van de situatie van bedrijven die in de branche actief zijn, zijn verschillende potentiële risico's geïdentificeerd waarmee ondernemers worden geconfronteerd. Ze hebben invloed op zowel de uitvoeringstijd als de kosten.

Geen mankracht. Bedrijven in de bouwsector maakten grotendeels gebruik van arbeiders uit Oekraïne of Wit-Rusland. Door het sluiten van de grenzen was er een probleem met de beschikbaarheid van arbeidskrachten uit het Oosten. Het blijkt echter dat de plaats van Oekraïners in toenemende mate door Polen wordt ingenomen, veel bedrijven maken dagelijks gebruik van de lokale arbeidskrachten onder contracten voor lange duur.

Verschuivende verplichtingen. In sommige gevallen zijn ondertekende contracten verplaatst van de quarantaineperiode naar de rest van het jaar, maar annuleringen zijn zeldzaam. Plannen worden uitgesteld naar een latere datum, maar zonder het risico dat de investeringen niet doorgaan. De coronavirus-epidemie zorgt er wel voor dat leveranciers diensten verlenen op andere data dan eerst werd vastgelegd. De vertragingen zijn het gevolg van andere activiteiten die niet op tijd hebben plaatsgevonden, en creëeren zo een domino effect.

Verlies van financiële liquiditeit. Sommige bedrijven worden door vertragingen bij de uitvoering van bepaalde investeringen geconfronteerd met een zwakkere financiële situatie. Dit kan leiden tot ontslagen of, in het ergste geval, beëindiging van de activiteiten. Op dit moment zijn er echter relatief weinig ontbindingen in de bouwsector. 

Meer

Logistiek en opslag

Polen verbindt West- en Oost-Europa en speelt een belangrijke rol in het intra-Europese vrachtvervoer. Polen heeft ook vier belangrijke havens voor goederen langs de Oostzee, met name in Gdansk, Gdynia, Swinoujscie en Szczecin. Net als in voorgaande jaren zette de positieve ontwikkeling van de Poolse logistieke vastgoedmarkt zich voort in 2019 en begin 2020. Volgens BNP Paribas is de voorraad moderne opslagruimte de voorbije jaren met ongeveer 40% gestegen. 

Groei aangedreven door e-commerce

Tot dusver is er geen negatieve impact op e-commerce van de COVID-19-crisis. Zo verklaren koeriers dat hun activiteiten niet vertragen en er zelfs extra service voor de eindklant is bijgekomen. InPost - de belangrijkste speler op de Poolse markt voor pakketautomaten - reageerde op de toegenomen belangstelling voor deze dienstverlening door bijkomend in het weekend leveringen aan pakketautomaten te introduceren. Andere e-commercebedrijven (Zoals Amazon en Allegro) organiseren extra diensten om bestellingen af ​​te handelen.

Zoals in meerdere landen is e-commerce een groeiende sector in Polen, waar ook de voorkeuren van de consumenten veranderen. Het rapport van Gemius verklaarde dat de waarde van de e-commercemarkt in Polen 9,11 miljard EUR (40 miljard PLN) bedroeg en in 2020 zal deze 15,9 miljard EUR (70 miljard PLN) overschrijden. Tegenwoordig besteden e-commerceklanten minder aandacht aan verzendkosten en meer aan snelheid. Het effect hiervan is een grotere vraag naar 'last mile'-projecten in de stadscentra, die naar verwachting ook in 2020 nog duidelijker zal worden.

Focus op talent en nieuwe technologieën

Tot voor kort bepaalden factoren als locatie, wegeninfrastructuur, beschikbaarheid van internationale verbindingen waar de investeringen in opslagplaatsen zouden plaatsvinden. Met de vergrijzende bevolking in West-Europa zijn investeerders, vooral voor e-commerce en productie, echter op zoek naar plaatsen met voldoende arbeidskrachten en talent van universiteiten, om trends als automatisering en het bouwen van ecologische faciliteiten in de komende jaren te ondersteunen.

Volgens sommige schattingen zal de verwachte waarde van de wereldwijde markt voor automatiseringstools in 2020 149 miljard dollar bedragen en tegen 2024 tot 321 miljard dollar. In Polen investeren grote eigenaars van onroerend goed ook in nieuwe technologieën, zoals het installeren van laders voor elektrische auto's (bv. Segro-eigendommen), zonne-installaties voor verwarming (P3 logistieke parken) enz.

De totale magazijnruimte in Polen neemt toe

Online winkels hebben gemiddeld drie keer meer opslagruimte nodig dan traditionele winkelketens. Nu de Poolse e-commerce markt jaarlijks met 20% groeit, zal de groei in magazijnruimte waarschijnlijk op hetzelfde ritme toenemen.

Volgens AXI Immo zal er begin 2020 meer dan 18 miljoen vierkante meter magazijnruimte in Polen zijn - het drievoud van wat het 10 jaar geleden was. En de vraag is gedurende deze tijd meer dan vijf keer toegenomen. Tijdens de economische neergang van 2009 werd 765.000 vierkante meter verhuurd in Polen, vergeleken met 4,01 miljoen vierkante meter in 2018.

Magazijnhuur en investeringen

Ondanks de dynamische groei van de logistieke markt blijven de ontwikkelingskosten bescheiden in vergelijking met West-Europa, aangezien zowel grote als goedkope ruimtes beschikbaar zijn.

De huurprijzen hebben ook het niveau van vóór de crisis bereikt. In de jaren 2008-2009 bedroegen de gemiddelde effectieve tarieven 2,3-2,8 EUR/m² (basis 3,3-3,5 EUR/m²), en in 2019 begonnen de effectieve tarieven vanaf 2,1 EUR/m² (basis 3,3-3,6 EUR/m²), in steden zelfs 5,4 euro per meter. Als we naar 2020 kijken, zullen de prijzen naar verwachting stijgen. Tegelijkertijd zijn de investeringen in magazijnen momenteel bijna 10 keer hoger dan 10 jaar geleden - 1,8 miljard EUR magazijnen 175 miljoen EUR en in 2009 zien we een trend in de VS en elders.

Transportbedrijven in Polen

De dominante positie van Polen in het wegvervoer in de EU is het resultaat van een groeiende handelsomzet, liberalisering van de toegang tot de EU-markt voor vervoersdiensten en een hoog prijsconcurrentievermogen van Poolse bedrijven. Volgens gegevens van Eurostat hebben Poolse bedrijven in 2018 bijna 270 miljoen ton vracht vervoerd, goed voor 23 procent van het volume van het wegvervoer in de EU, dit is ook gestaag gegroeid sinds de toetreding van Polen tot de EU in 2004 tot 2017. Gedurende deze periode is het gewicht van ladingen die door Poolse bedrijven worden vervoerd meer dan zes keer toegenomen.

Tijdens de COVID-19 periode geven de bedrijven aan dat ze in de meeste gevallen geen grote problemen hebben met werknemers. Geconcludeerd kan dus worden dat chauffeurs (en andere werknemers) die aanvankelijk bang waren voor de pandemie, besloten om verder te werken. Een meer pessimistische interpretatie wijst op de mogelijkheid om de werkgelegenheid bij transportbedrijven te verminderen, aangezien slechts 4,9% van hen hun omzet op het niveau van de pre-pandemie-periode kon handhaven. 

Hoewel het aantal bedrijven dat de boeken moest neerleggen is afgenomen, is een groot deel van de vrachtwagens nog steeds buiten gebruik. Bedrijven verklaren dat 5 tot 20% van de capaciteit van voertuigen niet ten volle wordt gebruikt. Meer dan 60% van de voertuigen blijft op de parkings staan bij meer dan 18% van de transportbedrijven.

Volgens de belanghebbenden zelf heeft minder dan een derde van de bedrijven de salarissen van chauffeurs verlaagd. In de meeste gevallen verklaren chauffeurs dat hun loon, althans in de nabije toekomst, niet zal worden verlaagd.

Mobiliteitspakket

Het pakket wijzigingen in de EU-regelgeving voor internationaal wegvervoer werd op in 2020 officieel gepubliceerd. Internationale wegtransportbedrijven moeten veranderingen in rijtijden, rusttijden en terugkeer naar de thuisbasis doorvoeren. Verdere verplichtingen zullen geleidelijk worden ingevoerd tot 2026. Zoals regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs en de verplichte vervanging van tachografen. Er is steeds meer verdeeldheid bij de vertegenwoordigers van de transportsector over de interpretatie van de nieuwe richtlijn. Deze situatie treft vooral meer dan 35.000 Poolse internationale wegvervoerders voor wie het risico van het runnen van een bedrijf aanzienlijk verhoogt. De EU zal waarschijnlijk eind dit jaar een evaluatie uitvoeren van de nieuwe regels voor het retourneren van vrachtwagens en cabotageregels. Door veel twijfels over de interpretatie is de kans groot dat er richtlijnen komen die de meest gevoelige zaken uitleggen.

Bronnen

Meer:

Top Logistics Companies in Poland - https://clutch.co/pl/logistics/supply-chain-management

Milieu: hernieuwbare energie en afvalbeheer

Hoofdelementen van het ontwerp van het Poolse energiebeleid (PEP) tot 2040

De eerste pijler van het project, namelijk rechtvaardige transitie, gaat ervan uit dat 60 miljard PLN (€ 15 miljard) uit EU-fondsen de komende 10 jaar zal toegewezen worden aan regio's waar de economie afhankelijk is van de winning van fossiele brandstoffen.
• De tweede pijler van het PEP is om binnen 20 jaar in te zetten op het bestaande, emissievrije energiesysteem. Tegen 2040 zal, voor een bedrag van ongeveer 130 miljard PLN (€ 32 miljard), ongeveer 8-11 GW aan offshore windcapaciteit worden gebouwd, en - met een besteding van 150 miljard PLN  (€ 35 miljard) - nucleaire eenheden met een beoogde capaciteit van ongeveer 10 miljard euro (€ 2,5 miljard).
• De derde pijler van het energiebeleid betreft het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het ontwerp voorziet het uitdoven van steenkool als verwarmingsbron bij particuliere verwarming. Een apart onderdeel van het beleid is het verspreiden van emissievrije alternatieven in nieuwe woningen onder de slogan "Huis met klimaat". Met betrekking tot het transport zal verder ingezet worden op electrische alternatieven.

De fotovoltaïsche (PV) markt

De PV markt groeit het snelst van alle hernieuwbare energiesectoren in Polen. Het totale geïnstalleerde vermogen fotovoltaïsche bronnen bedroeg eind 2019 bijna 1,5 GW en in mei 2020 bedroeg het alweer meer dan 1,95 GW. Momenteel wordt de grootste toename van nieuwe stroom waargenomen in het segment micro-installaties, wat duidt op een grote inzet van particulieren en kleine(re) zaken. In 2019 tekende Polen een toename in nieuw vermogen van ongeveer 0,9 GW op en met een aandeel van de toename van het vermogen van 5,5% stonden ze in de top vijf van de Europese Unie. Volgens de prognoses van het Institute of Renewable Energy (IEO) zal Polen de groei van het geïnstalleerde vermogen tot het einde van het jaar handhaven en deze positie binnen de EU behouden. IEO schat dat eind 2020 het vermogen dat in PV in Polen is geïnstalleerd 2,5 GW kan bereiken. De voorspellingen van de IEO geven ook aan dat de omzet op de fotovoltaïsche markt dit jaar zelfs met 25% zal stijgen ten opzichte van 2019 en meer dan 5 miljard PLN (€ 1,2 miljard) zal bedragen.

Fotovoltaïsche zonne-energie zal een belangrijke rol spelen bij de doorbraak in de energietransformatie. Het zijn niet alleen het belangrijkste investeringen in hernieuwbare energie, maar ook in de hele Poolse energie-industrie. Als enige speler in de sector van de hernieuwbare energie was het in staat om in de jaren 2019-2020 meer investeringskapitaal te mobiliseren dan alle conventionele alternatieven. De IEO_PV-aandelenindex bevestigd het vertrouwen dat Poolse en buitenlandse investeerders hebben in deze markt. 

Luchtkwaliteit - smogproblemen

Polen behoort tot de slechtste leerlingen in de Europese klas inzake luchtkwaliteit. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2016 bevinden zich in Polen 33 van de 50 meest vervuilde Europese steden. De situatie is het slechtst in Zuid-Polen waar hoge niveaus van de partikels PM2.5 en PM10, twee belangrijke verontreinigende stoffen, te vinden zijn. De hoofdschuldige is de steen- of bruinkool die worden gebruikt om huizen te verwarmen. In Polen is er een toenemend bewustzijn van de schade die wordt veroorzaakt door langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, waaronder longkanker, de meest voorkomende vorm van kanker in het land.
Eind oktober 2017 heeft de vice-premier van Polen, Mateusz Morawiecki, een specifiek programma aangekondigd om de luchtvervuiling in deze 33 steden tegen te gaan. Er is ook een nationaal thermo-moderniseringsprogramma aangekondigd met betere isolatie en energie-efficiëntie. De regering heeft 45 miljoen euro toegewezen voor de uitvoering hiervan. Twee jaar eerder gaf de anti-smogwet regionale autoriteiten de bevoegdheid om te bepalen welke stoffen huishoudens mogen verbranden. De strijd voor schone lucht is in Polen nog steeds chaotisch en er ontbreekt vastberadenheid.

Het programma (2017) van de regering om verouderde huishoudelijke kolenkachels te vervangen heeft zeker niet de beoogde resultaten behaald. Het doel om 3 miljoen kachels te vervangen werd slechts voor 1% behaald door buitensporige bureaucratie. In mei 2020 trad een nieuw, grondig herzien "Clean Air" -programma in werking en deze keer zou de vervanging van de kachels sneller uitgevoerd moeten worden. Radicale vereenvoudiging van de aanvraag, vervanging van de meeste vereiste documenten door verklaringen, verkorting van de termijnen voor het behandelen van aanvragen binnen twee weken, integratie met het programma "Mijn elektriciteit" of promotie van warmtepompen en fotovoltaïsche zonne-energie. Dit zijn slechts enkele van de veranderingen die in het "Clean Air" -programma zijn doorgevoerd om de strijd tegen smog te versnellen. Het valt echter nog af te wachten of dit plan zal slagen en of het niet zal gedwarsboomd worden door de pandemie en alle daarmee samenhangende administratieve vertragingen.

Elektromobiliteit
Eind september 2020 reden 14.788 elektrische personenauto's op de Poolse wegen, waarvan meer dan 60 procent volledig elektrische voertuigen (BEV) - 8.169. Op dat moment waren er in Polen 1.282 openbaar toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen (2.445 punten). Experts geven aan dat juli 2020 één van de belangrijkste periodes was in de ontwikkeling van de Poolse elektromobiliteit, en in de komende maanden en jaren zal er een snelle verdere ontwikkeling van dit marktsegment plaatsvinden.

Meer weten:

Afvalbeheer

De Poolse afvalmarkt werd verstoord door de verhoging van de vergoedingen voor afval die begin 2018 in zijn gegaan. Tot 2020 bedroeg ​​de vergoeding 270 PLN per ton (ongeveer 63 EUR per ton) voor zowel gemengd afval als voor gesorteerd afval. Begin 2019 bereikten de verwijderingsbijdragen voor voorbehandeld afval al op veel locaties of zelfs meer dan 100 EUR per ton. Deze prijsstijging zet vooral de circa 170 Poolse voorbehandelingsinstallaties voor afval onder druk. Voor sommigen van hen zal de verhoogde stortbelasting op sorteerresiduen de kosten binnen 3 jaar verviervoudigen. Tegenwoordig behandelen deze centra ongeveer 90% van het gemengde afval. 

De Poolse gemeenten zijn van plan om de recuperatie van materialen en de biologische en thermische behandeling van afval aanzienlijk uit te breiden. Op deze manier wil Polen de doelstellingen van de EU-afvalwetgeving implementeren en alternatieven voor het storten ontwikkelen. Volgens de plannen van de Poolse provincies zou de volgende jaren meer dan 13,8 miljard PLN (3,2 miljard EUR) moeten worden geïnvesteerd in afvalinfrastructuurprojecten.

Belangrijke spelers in de Poolse sector van afvalbeheer zijn o.a. REMONDIS, SITA POLSKA, GRUPA ENERIS POLSKA, ALBA, TÖNSMEIER, STENA RECYCLING. ELEMENTAL, KRYNICKI RECYCLING (glasfval).

Estimate of investment needs for Municipal Solid Waste facilities 2014-2020

Type of facility EUR (million)
Collection points for recyclable waste 462
Waste sorting facilities 514
Composting and fermentation plants for biological waste 943
Incineration plants 4457
Total 6376

Bronnen:

Meer

ICT & FINTECH

Volgens het PMR onderzoeksinstituut bedroegen de inkomsten van de ICT-sector in Polen (bestaande uit drie onderdelen - hardware, software en IT-diensten) in 2017 35 miljard euro of 6% van het BBP. De meest veelbelovende segmenten van de ICT-markt in Polen zijn: productie van hybride auto's en intelligente vervoerssystemen, games-industrie, internet der dingen (IoT), alsook telegeneeskunde en medische apparatuur.

De Poolse ICT-sector verkeert in een goede conditie, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de omzet van meer dan 8,6%. Dit is het hoogste groeipercentage in Europa.

De digitaal geavanceerde sectoren groeien gemiddeld 2,8 keer sneller dan andere sectoren. De Poolse specialisatie omvat diensten zoals softwareontwikkeling, outsourcing diensten (in het bijzonder gedeelde services centra) en ontwikkeling van (computer)spellen. De leidende sector, in termen van gegenereerde inkomsten, is echter de telecommunicatie.

Het grootste voordeel van de Poolse ICT-markt is menselijk kapitaal.  Eén van de grootste uitdagingen voor werkgevers en investeerders in de ICT-sector is het vinden van gekwalificeerde werknemers. Op dit gebied bekleedt Polen één van de leidende posities in de EU. Verdere acties die het aanbod van gekwalificeerde IT-specialisten stimuleren, blijven noodzakelijk.

De e-commerce sector groeit jaarlijks met 20%. De waarde ervan bedroeg 32 miljard PLN (8 miljard euro). Ondanks het feit dat hij momenteel een relatief klein percentage van de handel vertegenwoordigt, zal zijn aandeel stelselmatig groeien. Indien dit groeitempo aangehouden kan worden, zullen de inkomsten van de sector in de komende 5 jaar verdubbelen.

Het enorme groeipotentieel van de ICT-sector wordt ook bevestigd door een groot aantal nieuw opgerichte start-ups. Meer dan 50% van de startups is gerelateerd aan de ICT-sector.

Overheidsuitgaven voor digitalisering, waaronder de e-administratie, zijn een zeer belangrijke motor voor de ontwikkeling van deze sector. Overheidsopdrachten met EU-middelen vertegenwoordigen ongeveer 25% van de vraag naar ICT-diensten.

Wat kenmerkend is voor de ICT-sector, en de ontwikkeling ervan, is een positieve houding van banken tegenover fintech-bedrijven en hun bereidheid om samen te werken en nieuwe oplossingen te ontwikkelen. De financiële sector is zeer gedigitaliseerd in Polen. Polen is een benchmark voor dergelijke implementaties. Zoals contactloze betalingen via kaart en mobiele apparaten, pay-by-link-betalingen en oplossingen zoals BLIK (Een mobiele betaaldienst die in 2015 werd geïntroduceerd door de zes grootste banken in Polen). Dit alles duidt op hoe innovatief de Poolse financiële sector is, niet alleen regionaal, maar ook in vergelijking met de rest van Europa.

Elektronische betalingen en financiële platforms zijn de voorlopers, gevolgd door goed ontwikkelde analytics machine learning en crowdfunding.

Voorbeelden van bekende fintech-oplossingen zijn onder meer Cinkciarz.pl – een on-line wisselkantoor, Finanteq - e-wallet, Kontomierz - b2c en b2b financiële informatie, BLIK - mobiele betalingen, PayU - e-wallet en online snelle betalingsservice aangeboden door de meeste onlinewinkels, banken, veilingservices (bijv. allegro.pl).

Ook de markt van internet der dingen (IoT) ontwikkelt zich snel in Polen. In 2014 bedroeg de waarde van de investeringen in IoT in Polen € 1,62 miljard, in 2018 zal dit meer dan € 3 miljard bedragen en in 2020 € 4,3 miljard. Dit zijn niet alleen eindapparaten, sensoren of meters, maar deze cijfers omvatten ook software, IT- en telecommunicatieservices of IT-infrastructuur. Volgens schattingen zullen de IoT-uitgaven tegen 2020 gemiddeld met 20,8% toenemen per jaar.

De sector die zich het meest dynamisch ontwikkelt, is echter de sector van mobiele applicaties, zoals: Yanosik App (voor autobestuurders, met een politie-radardetector, CB-radio en navigatie), Jakdojade (hulpmiddel voor passagiers van openbaar vervoer) of MOBILET (hulpmiddel voor het kopen van parkeerkaartjes of voor het openbaar vervoer).

Polen is ook een belangrijke cluster van e-gaming. De markt van computerspellen in Polen is ongeveer 500 miljoen EUR waard. Het grootste succesverhaal is "The Witcher 3: Wild Hunt" van CD Projekt Red, verkocht in 4 miljoen exemplaren gedurende de eerste 2 weken na de uitgave in 2015.

Gaming

Poolse ICT-export groeide met gemiddeld 28% op jaarbasis. Polen heeft zich gespecialiseerd in consumentenelektronica, op maat gemaakt softwareproductie, elektronische spellen en mobiele oplossingen. De omvang van de Poolse markt voor videogames wordt geschat op 350 - 450 miljoen euro en analisten voorspelden een sterke groei in de komende jaren. Poolse bedrijven worden in deze markt steeds belangrijker door onder meer internationale successen van Poolse videogame-ontwikkelaars. 

Meer

Gezondheidswezen – ouderenzorg

Met 38 miljoen inwoners is Polen één van de belangrijkste markten inzake gezondheidssector in Centraal- en Oost-Europa. In 2020 ging 6,8% van het BBP naar gezondheid: 69% van die uitgaven kwam van de overheid en de overige 31% (34,5 miljard PLN) werd privaat gefinancierd. Door de veroudering van de bevolking, de toenemende vraag naar kwalitatieve dienstverlening en een bloeiende private sector, zouden de uitgaven verder stijgen naar 8,1-8,2% van het BBP in 2030. De EU zal ook haar steentje bijdragen in de ontwikkeling van de lokale gezondheidssector, voor de periode 2014-2020 wordt hiervoor 12 miljard Poolse Złoty of ca. 3 miljard euro vastgezet. Dit is bijna het drievoudige dan tijdens de periode 2007-2013 en het komt neer op ongeveer 20% van de uitgaven van het Nationaal Fonds voor Gezondheid (NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia).

Polen telt bijna 800 ziekenhuizen en 220.000 ziekenhuisbedden. Verwacht wordt dat er een belangrijke vraag zal zijn naar zaken die te maken hebben met o.a. chirurgie, orthopedie, oogheelkunde, oncologie en nucleaire geneeskunde. De Poolse ziekenhuizen werden volgens een recente wet op een nieuwe leest georganiseerd, meer bepaald in netwerken van ziekenhuizen. Ca. 600 ziekenhuizen hebben zich voor de nieuwe organisatievorm gekwalificeerd en hebben bijgevolg recht op 90% van de voor behandeling in ziekenhuizen voorziene middelen uit het Nationaal Fonds voor Gezondheid (NFZ). De ziekenhuizen werden gegroepeerd in drie groepen: volgens diversiteit van de dienstverlening, volgens grootte en volgens territoriale reikwijdte. De financiële middelen worden niet langer volgens het aantal behandelingen per jaar toegekend aan de ziekenhuizen, doch forfaitair. Verwacht wordt dat de private ziekenhuizen voortaan minder fondsen van de overheid zullen toebedeeld krijgen. Ook hun aantal (ca. 460) zal ingevolge de strategie van de regering om staatsziekenhuizen te bevoordelen, wellicht niet verder toenemen. De verdeling tussen private en publieke ziekenhuizen ziet er als volgt uit: 27% 'private' en 73% 'publieke' bedden. 

Het aantal artsen per 1.000 inwoners ligt in Polen ver onder het OESO-gemiddelde, nl. 2,3 tegenover 3,3. Rekening houdend met de veroudering van de bevolking en de ermee gepaard gaande toenemende noden aan medische verzorging, zal de toegang tot medische verzorging steeds moeilijker worden.

De particuliere zorgmarkt heeft zich de afgelopen jaren zeer goed ontwikkeld. Naarmate de koopkracht van de samenleving toenam, besloten patiënten steeds vaker om de gezondheidszorg uit eigen zak te betalen. In het licht van de huidige gezondheidscrisis en de beperkte toegang tot gezondheidszorg wint telegeneeskunde terrein. Een meerderheid van de respondenten van een bevraging, die polstte naar plannen van personen om teleconsultatie- en telegeneeskundeoplossingen te gebruiken, gaf aan dat ze de frequentie van het gebruik van dergelijke diensten zullen verhogen. Interessant is dat groepen met een positievere houding ten opzichte van de mogelijke toename van het gebruik van telegeneeskundediensten in 2020 45-plussers zijn (vooral de oudste) en mensen met een hoger gezinsinkomen.

Polen telt bijna 15.000 apotheken, die samen een omzet van ca. 31,9 miljard Poolse Zloty (ca. 7,7 miljard euro) realiseren. Zowel de verkoop van OTC (over-the-counter of vrij verkrijgbare geneesmiddelen) als geneesmiddelen op voorschrift neemt toe. Ongeveer 60% van de omzet wordt gerealiseerd door ketens. De belangrijkste ketens zijn DOZ, Dr. Max, Cefarm en Ziko. De huidige regering wil de groei van de ketens een halt toeroepen en voorrang geven aan de ontwikkeling van individuele apotheken, hetgeen wettelijk werd vastgelegd in de geamendeerde wet op de apotheken, die in juni 2017 van kracht werd.

Overeenkomstig met de veroudering van de bevolking zal de Poolse ouderenzorg met belangrijke uitdagingen geconfronteerd worden en zal de sector voor lange termijnverzorging nieuwe mogelijkheden bieden. Verwacht wordt dat de markt van lange termijnverzorging tegen 2020 zal groeien tot ca. 8 miljard PLN, waarvan ongeveer 60% publieke en 40% private middelen. 

Het aantal 65-plussers zal in de loop van de volgende 20 jaren met ongeveer 3 miljoen toenemen, d.w.z. tot 8,5 miljoen personen. Het aantal personen dat aan slepende ziekten lijdt (dementie - w.o. Alzheimer, Parkinson, suikerziekte, osteoporose), zal naar verwachting met 2-8% toenemen. Aangezien het gezinsmodel ook aan het veranderen is zal een groter aantal bejaarden zonder verzorging achterblijfen. Dit komt doordat het aantal eenpersoonsgezinnen groeit, jongeren (kinderen, kleinkinderen) gaan steeds vaker in andere steden of gemeenten wonen, enz. 

Een groot verschil onderscheidt Polen van Europa wanneer we kijken naar het aantal bedden per 1.000 inwoners van meer dan 65 jaar oud. In Polen zijn er slechts 20 bedden per 1000 inwoners beschikbaar, terwijl het OESO-gemiddelde 50 bedraagt. In landen zoals Zweden en Zwitserland loopt dit zelfs op tot 70. Het verschil tussen de vraag en het aanbod is in Polen bijgevolg enorm. Het aantal beschikbare plaatsen bedraagt ca. 150.000, terwijl er 1,2 miljoen ouderlingen zouden zijn die zich niet zelf kunnen behelpen en aangewezen zijn op dagelijkse hulp.

Ondanks het feit dat de pensioenen voor de meeste Polen zeer laag zijn, proberen private investeerders hun geluk in de sector. Ze rekenen o.a. op de solidariteit van de jongere generatie om het verblijf in een ouderlingentehuis of assistentiewoning voor hun bejaarde ouders mee te financieren. In 2013 waren er 430 private ouderlingentehuizen en deze nemen jaar na jaar toe. De meeste projecten worden gerealiseerd door bedrijven uit de medische sector, o.a.: Lux Med, Medicover (Care Experts), Enel-Med, Beta-Med, Medi-System (recent overgenomen door het Franse Orpea), Origin, Angel Care zijn belangrijke spelers. Een groot aantal ouderlingentehuizen worden in de buurt van de Poolse grens met Duitsland opgetrokken: zo hoopt men Duitse (bejaarde) klanten aan te trekken. Een nieuw segment dat wordt aangeboord (bvb. door Senior Apartments van Rafał Kunicki) is de bouw van assistentiewoningen. Bewoners blijven een zelfstandig leven lijden, en indien nodig kunnen ze een beroep doen op allerlei assistentie (geneesheer, verpleging, rehabilitatie, ...).

Het bij de Katholieke Kerk aanleunend Nationaal Comité van de Senioren heeft het programma 'Senior 2030' uitgewerkt, dat voorziet in de bouw van een net van 'Euro-Senior'-residenties waarin de modernste technieken inzake 'Tele-medicine' zullen aan bod komen.

Nuttige info: Poolse handelsbeurzen

In dit document wordt een algemeen beeld geschetst van het Pools beurzenlandschap, alsook een overzicht verstrekt van voor buitenlandse bedrijven eventueel interessante beurzen per sector en van de (talrijke) beursorganisatoren.

Andere marktstudies

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Polen