U bent hier

Polen in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 14/01/2021

Ook Polen werd recent getroffen door het coronavirus COVID-19. Het aantal besmettingen neemt toe, en daarmee ook de preventieve maatregelen van de Poolse overheid om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen een impact hebben op economische activiteiten en op zakenreizen naar Polen.
Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Polen
Hoofdstad
Warschau (1,7 miljoen inwoners)
Oppervlakte
312.689 km² (= 10 x België)
Aantal inwoners
38,53 miljoen
Staatshoofd
President Andrzej Duda
Regeringsleider
Premier Mateusz Morawiecki
Taal
Pools
Munt
PLN Wisselkoers
Belangrijke steden
Kraków (759.800 inwoners), Łódź (708.554), Wrocław (633.105), Poznań (546.829), Gdańsk (461.935), Szczecin (408.105), Bydgoszcz (358.614), Lublin (343.144), Katowice (303.314)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
587 miljard USD (543 miljard USD in België)
BBP/Capita
15.461 USD (47.491 USD in België)

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten

Een bloeiende economie

Polen heeft sinds 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur alsook het jaar waarin Solidarność aan de macht kwam, een gigantische economische ontwikkeling doorgemaakt. Het land komt van heel ver: op economisch vlak stond Polen ongeveer op hetzelfde niveau als landen zoals Oekraïne, Bulgarije en Roemenië. Het heeft die landen ver achter zich gelaten en heeft zelfs inzake (BBP/inwoner) Hongarije, destijds samen met Tsjechoslovakije het meest beloftevolle land in Centraal- en Oost-Europa, ingehaald.

In de 2de helft van 1989 werd in Polen de basis gelegd tot het huidig succes. Toen ging het zgn. Plan Balcerowicz van start, waardoor Polen door een schoktherapie in ijltempo omgebouwd werd van een centraalgeleide planeconomie tot een markteconomie. Eén en ander resulteerde in een zeer zware economische crisis, die ongeveer 2 jaren geduurd heeft. Vanaf 1992 is de Poolse economie terug langzaam beginnen groeien, en deze groei heeft zich sindsdien zonder enige onderbreking gehandhaafd, ook tijdens de crisis van 2008-2009, toen alle andere landen van Europa in een economische recessie sukkelden.

De Poolse economie heeft dus een solide basis voor een stabiele ontwikkeling. Ook valt de beoordeling van het investeringsklimaat door buitenlandse ondernemers van jaar tot jaar positief uit. De stabiliteit en veiligheid die worden gegarandeerd door het lidmaatschap van de NAVO en de EU hebben ervoor gezorgd dat Polen als een betrouwbare en belangrijke businesspartner voor buitenlandse investeerders wordt beschouwd. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat dit vertrouwen ingevolge door de huidige regering genomen politieke beslissingen, aan het wankelen zou gebracht zijn.

Het Pools BBP groeide met 4,6% in 2017 hetgeen in vergelijking met de meeste West-Europese landen, aanzienlijk is. Deze groei was echter in mindere mate te danken aan investeringen van Poolse bedrijven in hun productiecapaciteiten, doch eerder aan de groei van de binnenlandse consumptie, alsook aan de groei van de export en aan infrastructuurprojecten die gefinancierd worden met EU-ondersteuning. Wat 2018 en 2019 betreffen, verwacht men dat de Poolse economie iets trager zal groeien dan in 2017, met respectievelijk 4,2 en 3,4%. Na twee jaren van negatieve inflatie, is deze in 2017 opnieuw positief geworden, nl. 1,7%. In 2018 zou ze onder druk van de prijsstijgingen verder stijgen naar 2,1%, en in 2019 naar 2,8%. Een en ander is een gevolg van de verwachte stijging van de petroleumprijzen en van de opwaartse druk die wordt uitgeoefend door de loonstijgingen in Polen.

De vooruitzichten voor de evolutie van de werkloosheid blijven gunstig: in 2017 daalde ze tot onder 5%, nl. 4,9%. In 2018 en 2019 wordt een verdere daling verwacht tot respectievelijk 4,2% en 4,0%. Een gevolg van deze ontwikkeling is een schaarste op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren, hetgeen gepaard gaat met een opwaartse druk op de lonen.

Het begrotingstekort bedroeg volgens de EU in 2016 2,5% (t.o.v. 2,6% in 2015), het laagste cijfer sinds 2007. In 2017 zou het verder zakken naar 1,7%, en in 2018 terug stijgen naar 2,7%. Dit stijgend deficit is een gevolg van regeringsbeslissingen die de Poolse schatkist veel geld (gaan) kosten (o.a. invoering van kindergeld, verlaging van de pensioenleeftijd, overheidsinvesteringen).

De openbare schuld blijft nog ruim onder de 60%, maar stijgt toch langzaam: van 50,2% in 2014 naar 55,8% van het BBP in 2018.

Uitdagingen

In de toekomst zullen de grootste uitdagingen voor Polen erin bestaan om het hoofd te bieden aan de veroudering van de bevolking, aan de noodzaak om meer innovatieve producten te produceren teneinde een competitieve economie te kunnen handhaven (met hogere lonen dan nu het geval is) en aan het gezond houden van de openbare financiën.

De bevolking van Polen bedraagt nu ca. 38 miljoen inwoners. In 2050 zou dat nog 32 miljoen zijn. De bevolking van Polen gaat achteruit enerzijds door het geboortecijfer dat een van de laagste in Europa (1,3 kind per vrouw) is en door de emigratie.

Door de opwaartse druk op de lonen en de drang van de bevolking naar een hogere levensstandaard, zal de productie moeten evolueren naar meer innovatieve producten, teneinde een competitieve economie te handhaven. 

De huidige Eerste Minister Morawiecki, heeft in zijn voormalige functie van Minister van economische zaken met zijn “Plan voor een verantwoordelijke ontwikkeling” een aantal maatregelen uitgewerkt om aan deze uitdaging het hoofd te bieden en ook om het gewicht van Poolse bedrijven in de Poolse economie te vergroten (het aandeel van buitenlandse investeringen in de totstandkoming van het BBP overtreft 30% en voor de Poolse export is dit zelfs meer dan 50%). Het plan voorziet in een herindustrialisering die meer productieve ondernemingen en meer hoogwaardige arbeidsplaatsen met zich brengt (in sectoren als luchtvaart, defensie, auto-onderdelen, scheepsbouw, IT, chemie, voeding, ...), de bevordering van de ontwikkeling van innovatieve bedrijven (bvb. de start van een programma 'elektrische mobiliteit'), de terbeschikkingstelling van meer Pools ontwikkelingskapitaal, het bevorderen van het internationaaal ondernemen door de Poolse bedrijfswereld, en de ontwikkeling van achtergebleven regio’s (gepaard gaand met het opvoeren van overheidsinvesteringen aldaar).

De derde uitdaging zal er in bestaan de openbare financiën gezond te houden, want de huidige regering heeft een aantal dure verkiezingsbeloften ingelost, zoals de verlaging van de pensioenleeftijd en het toekennen van 500 PLN (ca. 125 Euro) kindergeld vanaf het 2de kind en volledige terugbetaling van geneesmiddelen aan 75-plussers.

Door de band genomen doet de Poolse economie het goed en blijft Polen tijdens de eerstvolgende jaren een aantrekkelijke markt voor onze bedrijven. De grote binnenlandse markt van 38 miljoen inwoners, de indrukwekkende groeicijfers van het BBP, de stijgende koopkracht van de bevolking en de infrastructuurwerken die kunnen worden gerealiseerd dankzij de EU-fondsen (waarvan Polen de belangrijkste begunstigde is) zijn beslissende factoren.

Meer weten:
• paiz.gov.pl
• europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_en.htm
• www.sejm.gov.pl/
• www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/business_in_poland/
 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Polen