U bent hier

Polen in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Republiek Polen
Hoofdstad
Warschau (1,7 miljoen inwoners)
Oppervlakte
312.689 km² (= 10 x België)
Aantal inwoners
38,53 miljoen
Staatshoofd
President Andrzej Duda
Regeringsleider
Premier Mateusz Morawiecki
Taal
Pools
Munt
PLN Wisselkoers
Belangrijke steden
Kraków (759.800 inwoners), Łódź (708.554), Wrocław (633.105), Poznań (546.829), Gdańsk (461.935), Szczecin (408.105), Bydgoszcz (358.614), Lublin (343.144), Katowice (303.314)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
679 miljard USD (594 miljard USD in België)
BBP/Capita
18.000 USD (51.268 USD in België)

Bilaterale handel met Vlaanderen

We hebben voor u per land een analyserrapport over de bilaterale handel met Vlaanderen. 

Daarnaast stellen we alle detailscijfers van de Vlaamse buitenlandse handel ter beschikking voor eigen analyse.

Ga naar de analyserapporten       Raadpleeg de detailcijfers

Economische vooruitzichten

Polen heeft sinds 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur alsook het jaar waarin Solidarność de eerste vrije verkiezingen won, een gigantische economische ontwikkeling doorgemaakt. Het land komt van heel ver: op economisch vlak stond Polen ongeveer op hetzelfde niveau als landen zoals Oekraïne, Bulgarije en Roemenië. Het heeft die landen ver achter zich gelaten en heeft qua bbp per inwoner zelfs ook de destijds economisch sterkere landen Hongarije, Tsjechië en Slovakije ingehaald.

In de 2de helft van 1989 werd in Polen de basis gelegd tot het huidig succes. Toen ging het zgn. Plan Balcerowicz van start, waardoor Polen door een schoktherapie in ijltempo omgebouwd werd van een centraalgeleide planeconomie tot een markteconomie. Een en ander resulteerde in een zeer zware economische crisis, die ongeveer 2 jaren geduurd heeft. Vanaf 1992 is de Poolse economie terug langzaam beginnen groeien, en deze groei heeft zich sindsdien zonder enige onderbreking doorgezet, ook tijdens de crisis van 2008-2009, toen alle andere landen van Europa in een economische recessie belandden.

De Poolse economie heeft dus een solide basis voor een stabiele ontwikkeling. Ook valt de beoordeling van het investeringsklimaat door buitenlandse ondernemers van jaar tot jaar positief uit. De stabiliteit en veiligheid die worden gegarandeerd door het lidmaatschap van de NAVO en de EU hebben ervoor gezorgd dat Polen als een betrouwbare en belangrijke businesspartner voor buitenlandse investeerders wordt beschouwd.

Sinds 2015 heeft Polen echter een aantal restricties en taksen ingevoerd die de vrije economie enigszins beperken met betrekking tot economische sectoren waar de buitenlandse inbreng groot was. Deze sectoren zijn onder meer het bank- en verzekeringswezen, energie en gezondheidszorg. Dit heeft ervoor gezorgd dat het enthousiasme om in deze sectoren te investeren getemperd werd en dat de overheid een grotere rol ging spelen in verschillende bedrijven. 

Het Pools bbp groeide voor 2020 jaarlijks steeds met 4 tot 5%, waarmee het aanzienlijk beter presteerde dan de meest West-Europese landen. Deze groei was in mindere mate te danken aan investeringen van Poolse bedrijven in hun productiecapaciteit, doch eerder aan de groei van de binnenlandse consumptie, alsook aan de groei van de export en aan infrastructuurprojecten die gefinancierd werden met EU-ondersteuning.

De coronacrisis heeft de aanhoudende Poolse groei in 2020 gefnuikt maar de economische krimp was met -3,6% minder ingrijpend dan in vele andere landen. In de onmiddellijke toekomst zal veel afhangen van de verdere evolutie van de pandemie, maar experten voorspellen dat de economische groei opnieuw zal aantrekken met 4,6% in 2021 en 4,5% in 2022. Sommige banken menen zelfs dat de groei eerder richting 6% kan gaan.

De laatste jaren schommelt de inflatie - behoudens een uitschieter in 2019 van 3,4% -  rond de 2% en ook de volgende jaren verwacht het IMF dat de inflatie rond of onder dit getal zal blijven. In 2020 was er eerst een hogere inflatie voorspeld, maar door de vertraging van de consumptie tijdens de pandemie bleef deze met 2,3% onder de doelstelling van 2,5% van de Centrale Bank. De prijzen voor voeding en non-alcoholische dranken kenden de grootste vertraging, maar ook transport, kleding en schoenen hielpen bij de verlaging van de inflatie. We zouden echter niet kunnen blijven rekenen op een vertraging van de inflatiegroei. Zo zou de introductie van een suikertaks bijdragen tot een verhoging van de inflatie. 

De werkloosheidscijfers evolueerden de laatste jaren gunstig, dit als gevolg van een schaarste op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren, hetgeen gepaard ging met opwaartse druk op de lonen. Vanaf mei 2020 zien we opnieuw een toename van het aantal geregistreerde werklozen. Het percentage werklozen steeg terug tot 6,2%, zoals tijdens de lente van 2018, als gevolg van de pandemie. De vooruitzichten lijken optimistisch, maar de vraag blijft of op lange termijn - na het uitwerken van de steunmaatregelen van de overheid in het kader van COVID-19 - de werkloosheid niet verder zal toenemen. 

Het begrotingstekort bedroeg volgens de EU in 2019 slechts 0,7% (t.o.v. 7,4% in 2010). In 2020 nam dit tekort toe omwille van de overheidssteun bij het verzachten van de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie. In augustus werd het tekort op 4,9% geschat. De begroting voor 2021 werd vastgelegd op PLN 404,4 miljard inkomsten en PLN 487,7 miljard uitgaven, dit wil zeggen een tekort van PLN 82,3 miljard of 5,9% van het bbp. 

De openbare schuld blijft echter nog ruim onder de 60% en bedroeg in 2019 ongeveer 46% van het bbp. 

Uitdagingen

In de toekomst zullen de grootste uitdagingen voor Polen erin bestaan om het hoofd te bieden aan de veroudering van de bevolking, aan de noodzaak om meer innovatieve producten te produceren teneinde een competitieve economie te kunnen handhaven (met hogere lonen dan nu het geval is) en aan het gezond houden van de openbare financiën.

De bevolking van Polen bedraagt nu ca. 38 miljoen inwoners. In 2050 zou dit nog 32 miljoen zijn. De bevolking van Polen gaat achteruit, enerzijds door het geboortecijfer dat een van de laagste in Europa is (1,3 kind per vrouw) en door de emigratie.

De huidige premier Morawiecki heeft in zijn voormalige functie van minister van Economische Zaken met zijn “Plan voor een verantwoordelijke ontwikkeling” een aantal maatregelen uitgewerkt om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden en ook om het gewicht van Poolse bedrijven in de Poolse economie te vergroten (het aandeel van buitenlandse investeringen in de totstandkoming van het bbp overtreft 30% en voor de Poolse export is dit zelfs meer dan 50%). Het plan voorziet in een herindustrialisering die meer productieve ondernemingen en meer hoogwaardige arbeidsplaatsen met zich brengt (in sectoren als luchtvaart, defensie, automotive, scheepsbouw, IT, chemie, voeding enz). Verder beoogt het plan de bevordering van de ontwikkeling van innovatieve bedrijven (bv. de start van een programma rondom elektrische mobiliteit), de terbeschikkingstelling van meer Pools ontwikkelingskapitaal, het bevorderen van het internationaal ondernemen door de Poolse bedrijfswereld, en de ontwikkeling van achtergebleven regio’s (gepaard gaand met het opvoeren van overheidsinvesteringen aldaar).

De derde uitdaging zal er in bestaan de openbare financiën gezond te houden, want de huidige regering heeft een aantal dure verkiezingsbeloften ingelost, zoals de verlaging van de pensioenleeftijd en het toekennen van PLN 500 (ca. 125 euro) kindergeld vanaf het 2de kind en volledige terugbetaling van geneesmiddelen aan 75-plussers.

Door de band genomen doet de Poolse economie het goed en blijft Polen tijdens de eerstvolgende jaren een aantrekkelijke markt voor onze bedrijven. De grote binnenlandse markt van 38 miljoen inwoners, de indrukwekkende economische groeicijfers, de stijgende koopkracht van de bevolking en de infrastructuurwerken die kunnen worden gerealiseerd dankzij de EU-fondsen (waarvan Polen de belangrijkste begunstigde is) zijn hierbij cruciale factoren.

Meer weten:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Polen